Moderní-Dějiny.cz

Z kázání Josefa Toufara na svátek svatých Petra a Pavla v roce 1946

Publikováno: 27.1.2014, Aktualizováno: 4.2.2014 10:31

P. Josef Toufar nepatřil mezi strhující kazatele. Nedělní promluvy si vždy připravoval v sobotu písemně a učil se je nazpaměť. Měl je napsané na formátu A5 a bral si je s sebou na kazatelnu pro případ, že by mu selhala paměť. Obsah promluv i forma jejich vyjádření byly prosté, klidné a srozumitelné širokému spektru lidí. Toto kázání bylo prosloveno na svátek sv. Petra a Pavla v kostele ve Snětě v r. 1946, který patřil k Toufarově zahrádecké farnosti. Úryvky z tohoto kázání byly ve snětském kostele znovu předneseny v červnu r. 2013 při slavnosti, uskutečněné po generální opravě celého chrámu.  

Z kázání Josefa Toufara na svátek svatých Petra a Pavla v roce 1946

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Z kázání Josefa Toufara na svátek svatých Petra a Pavla v roce 1946:

Drazí v Kristu,
slavíme dnes svátek starý a památný, svátek apoštolů sv. Petra a sv. Pavla. Oslavujeme tyto základy a sloupy Církve svaté, kteří ve věčném Římě své životy položili pro Ježíše Krista. Petr, hlava církve, byl ukřižován hlavou dolů, Pavel, jako římský občan byl sťat mečem.
A vy, dnešního dne v duchu voláte mne tam, do svatého města Říma, kde tlí tělo našich velkých světců – oživujeme si jejich pevnou víru a vroucí lásku k Ježíši Kristu a přitom vděčně vzpomínajíce jejich nezměrných zásluh i nástupců jejich o spásu duše, vzdělanost, kulturu a lidskost. Tam ve Vatikáně při chrámu svatého Petra, žije muž bohaté zkušenosti životní, učenec a vědec, tam žije 268. nástupce, jemuž jedinému byl Spasitel pronesl: „Ty jsi Petr, to je skála...“
K němu, k nástupci Petrově, viditelné hlavě království Kristova na zemi, upínají se dnes zraky celého katolického světa a z úst různých národů vroucí prosba: Bože,papeži žehnej a ochraňuj!

Drazí v Kristu!
Naše církev je katolická – to znamená všeobecná  - tedy taková, jakou si ji přál její zakladatel Ježíš Kristus. Jděte do celého světa! Učte všechny! Tedy všechny národy! Ne snad je Židy, ne snad je Řeky a Římany – všechny  - Čechy, Němce, Maďary, Rumuny, Číňany, černochy – zkrátka všechny – protože všichni jsou k spáse povoláni, děti Adama a Evy.
Ale třebaže je naše víra katolická – všeobecná, přece nám nebrání nikterak k lásce k vlasti, ani k národu.  

Drazí v Kristu,
přirozený a svatý je cit lásky k vlasti a národu – vždyť jsme přímo srostlí s kusem té země, kde jsme se narodili, kde se mluví naší řečí... Z každého koutu, z každé brázdy k nám volají vzpomínky. A kdyby to byla země sebechudší, skalnatá, neúrodná a drsná, přece je nám nejlepší a nejkrásnější.
Ale naši vlast milujeme však z vyšších důvodů. Milujeme ji také proto, že jest posvěcena působením a láskou sv. apoštolů Cyrila a Metoděje, bráněna a chráněna sv. knížetem Václavem, konala v ní skutky milosrdenství sv. Ludmila a Anežka, na Sázavě svatý Prokop učil práci a modlitbě, jest to země, kde Matička Boží si zvolila tolik míst své lásky a milosrdenství, jest to země, kde svůj časný sen dřímají naši rodiče a přátelé a která i nám přichystá v hrobě místo k odpočinku.

Drazí v Kristu!
1014 katolických kněží trpělo s vlastí a za vlast v německých koncentrácích, 103 kněží tam zemřelo smrtí mučedníků, v modlitbě a vzpomínce na ubohou naši vlast, kterou naši nepřátelé trýznili.
Nedivte se, vždyť tím naplňujícím příkladem, jak máme s vlastí cítit a ji milovat je náš Pán a Mistr, Ježíš Kristus. Plakal nad Jeruzalémem, hlavním městem svého národa. Slzy, jež zrosily oči Spasitelovy nad zkázou Jeruzaléma, posvětily všechny slzy, jež se uronily nad neštěstím, úpadkem a neštěstím vlasti. Lásku k vlasti Spasitel svým příkladem doporučil, schválil a posvětil.
Drazí v Kristu, my katolíci milujeme vlast a nemusíme k nikomu chodit, aby nám to uznal, aby nám dal vysvědčení na naše pravé vlastenectví – vždyť ono to bylo, které vychovalo, vedlo a velkým učinilo náš národ a vše, co máme, čím se chlubíme.
Kéž nás tedy apoštolové svatý Petr a Pavel posílí ve víře, v pokání a utrpení, abychom se svatým Petrem volali v životě : Pane, ku komu půjdeme, ty sám máš slova života věčného! A ve smrti se svatým Pavlem volejme: Přeji si umříti a býti v Kristu!  
Amen

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

9.8.

Webová stránka Josef Toufar.cz

Upozorňujeme naše čtenáře na speciální webovou stránku,která je věnována osobnosti, životní cestě a tragické s...
23.6.

Číhošťský zázrak ve vzpomínkách opata želivského kláštěra Bohumila Víta Tajovského

Přečtěte si ukázku knižního rozhovoru s opatem želivského kláštera Bohumilem Vítem Tajovským Člověk musí hořet...
1.10.

Plíživé omezování demokracie v letech 1945–1948 ve vzpomínkách opata Anastáze Opaska

Nabízíme vám ukázku ze vzpomínkové knihy opata břevnovského kláštera Anastáze Opaska Dvanáct zastavení, ze kte...
25.9.

Likvidace řeholí v Československu – Bartolomějská noc

Pracovní list se zabývá akcí K, která byla prvním krokem k likvidaci řeholních kongregací v Československu v r...
3.7.

Věřící bránili své kněze

Předkládaná studie zachycuje jednu z forem odporu proti komunistickému režimu v 50. letech v Československu, a...
26.6.

V „ilegalitě“ - ukrývání diecézních kněží a řeholníků, útěky z internačních táborů

Předkládaná studie zachycuje jednu z forem ilegálních forem náboženského života a odporu proti komunistickému ...
17.6.

Mučedníci komunismu – kněží, řeholníci

Cílem první části studie je představit vybrané osobnosti z řad katolických kněží a řeholníků, které se staly p...
13.6.

Mučedníci komunismu – kněží, řeholníci (II. část)

Cílem studie je představit vybrané osobnosti z řad katolických kněží a řeholníků, které se staly po únoru 1948...
28.1.

Působení P. Josefa Toufara v Zahrádce

Jedinečným dokumentem, který autenticky dokumentuje a vlastně sevřeně shrnuje působení P. Josefa Toufara v Zah...
31.10.

Proticírkevní propaganda - střet idejí nacismu a komunismu s katolickou církví

Výuková prezentace se zabývá obecně střetem ideologií nacismu a komunismu s idejemi římskokatolické církve. Po...
9.6.

Církevní procesy a akce K

Výuková prezentace se zabývá církevními soudními procesy po únoru 1948, kdy komunisté pomocí vykonstruovaných ...
10.12.

Číhošťský zázrak

K takzvanému číhošťskému zázraku neboli pohybu křížku při bohoslužbě v obci Číhošť u Ledče nad Sázavou došlo s...
12.10.

Katolická církev v období protektorátu - odboj a utrpení

Studie se zabývá postavením katolické církve v Československu v období Protektorátu Čechy a Morava. Popisuje s...
10.6.

Karlovarský program – plán likvidace katolické církve

Studie se zabývá Karlovarským programem, plánem KSČ na likvidaci katolické církve v Československu po únoru 19...
9.5.

Kardinál König a vatikánská „východní politika“ – Překonání izolovaného postavení církve v komunistickém režimu

Studie se zabývá osobností vídeňského arcibiskupa kardinála Franze Königa a jeho cílevědomou „politikou návště...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT