Moderní-Dějiny.cz

Vývoj ochrany československého pohraničí v letech 1948-1966

Publikováno: 6.4.2015, Aktualizováno: 11.4.2015 22:02

Text shrnuje téma vzniku a vývoje hraniční ostrahy a činností Pohraniční stráže po komunistickém převratu v roce 1948. Autor se zaměřil na proces proměny československého pohraničí ve vztahu ke změně politického směřování země a pokusil se jej přehledně a chronologicky na základě studia bohaté literatury a pramenů popsat.

Vývoj ochrany československého pohraničí v letech 1948-1966

Text je zaměřen výhradně na hraniční úseky sousedícím se státy tzv. západního bloku, a to ze zřejmých geopolitických důvodů. Přestože ostraha hranic fungovala i na východě republiky, neplnila funkci nárazníkového pásma mezi státy východního a západního bloku. Text je zaměřen zejména na období mezi lety 1948-1966, v němž se pohraničí měnilo nejmarkantněji a ostraha hranic prodělala svůj vrchol i částečné uvolnění. Jako nárazníkové pásmo železné opony doznalo pohraničí značných změn a změnilo mnoho lidských osudů. Z tohoto důvodu autor do práce zařadil také případy pokusů o překročení hranice spolu s protiakcemi StB (akce Kameny).

Práce je členěna do tří hlavních kapitol, které dále obsahují podkapitoly, pojednávající o dílčích tématech. V první kapitole se autor věnuje vzniku, organizaci a fungování pohraniční stráže jako  klíčové složky pro ochranu hranic. Druhá kapitola je zaměřena na proměnu pohraničí z ženijně technického hlediska a na prostředky, které byly na hranici zbudovány za účelem znesnadnění jejího přechodu. Ve třetí kapitole autor popisuje případy ilegálního přechodu hranic, střetů pohraničníků s civilisty a uvádí také příklad provokační akce StB zvané Kámen.

Obsah:
1. Pohraniční stráž
1. 1. Vznik Pohraniční stráže
1. 2. Činnost Pohraniční stráže
2. Státní hranice
2. 1. Proměny pohraničí ve vztahu k ochraně SH
2. 2. Ženijně technické zabezpečení SH
2. 2. 1. Drátěný zátaras
2. 2. 2. Elektrifikovaný drátěný zátaras a použití min
2. 2. 3. Kontrolní orný pás
2. 2. 4. Nástražná osvěcovadla
3. Pokusy o ilegální přechod SH
3. 1. Vojín František Babič
3. 2. Vlak svobody
3. 3. Četař Alois Jeřábek
3. 4. Akce Kámen
Seznam použitých zkratek

Seznam použitých zdrojů:
JÍLEK, Tomáš; JÍLKOVÁ, Alena a kol. (2006): Železná opona: Československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948-1989. Praha: Baset.
LUKEŠ, Igor. Kámen: Studenoválečná akce s americkým rozměrem. Historie a vojenství, 2011, roč. 60, s. 40-46.
NAVARA, Luděk (2004): Příběhy železné opony. Brno: Host.
PEJČOCH, Ivo (2008): Hrdinové železné opony: Útěky do svobodného světa s pomocí neobvyklých technických prostředků v letech 1949-1989. Cheb: Svět křídel.
PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby, usmrcené při pokusu o přechod státní hranice v období 1948-1989. Historie a vojenství, 2011, roč. 60, s. 47-64.
PULEC, Martin (2006): Organizace a činnost pohraničních ozbrojených složek; Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945-1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR.
TOMEK, Prokop. Ochrana státní hranice a Pohraniční stráž. Historie a vojenství, 2011, roč. 60, s. 26-39.
VANĚK, Pavel (2008): Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951-1955. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.
Nařízení ministra národní bezpečnosti č. 70/1951 Sb. ze dne 14. července 1951 o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně. In: Sbírka zákonů republiky Československé. 1951, částka 35, s. 45. Dostupný také z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=69&r=1951.
Zákon č. 69/1951 Sb. ze dne 11. července 1951 o ochraně státních hranic. In: Sbírka zákonů republiky Československé. 1951, částka 35, s. 44-45. Dostupný také z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=69&r=1951.

Přílohy

pdf
Vývoj ochrany československého pohraničí v letech 1948-1966
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,27 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

2.1.

Z normalizace za svobodou - důvody pro odchod do emigrace

Soubor pracovních materiálů obsahuje několik dobových svědectví, na jejichž základě mohou žáci samostatně či v...
26.10.

Vladimír Kříž – Komunita českých emigrantů v USA

Československý emigrant hovoří o tom, jak mu v USA pomohli čeští krajané, "starokrajané", kteří do USA odešli ...
26.10.

Vladimír Kříž – Emigrantské sny

Československý emigrant vzpomíná na noční můry, které ho trápily řadu měsíců v nové vlasti - USA. Podobné sny ...
14.3.

Václav Havel "Nechci emigrovat" (1983)

Rozhovor s Václavem Havlem, který otiskl Vídeňský časopis Profil 22. srpna 1983. Bylo to několik měsíců po pro...
1.10.

Železná opona jako téma ve výuce

Návodná prezentace, která nabízí učitelům jednu z možností, jak s využitím dokumentárního filmu z cyklu "Příbě...
28.8.

Emigrace z Československa a Exil

Emigrace z Československa probíhala v pohnutém 20. století v několika vlnách, způsobených válkami, komunistick...
14.6.

Vzpomínky bývalého pohraničníka NDR z let 1983-1986

Přinášíme Vám unikátní svědectví bývalého pohraničníka J. R., který v letech 1983-1986 sloužil na vnitroněmeck...
4.6.

Fenomén Berlínské zdi a vnitroněmecké hranice

Historická studie věnovaná historii vnitroněmecké hranice a Berlínské zdi. Autor se v textu věnuje rozdělení N...
1.4.

Železná opona - materiály pro učitele

V příloze článku si můžete stáhnout materiály, které obdrželi učitelé na vzdělávacím semináři Vznik a proměny ...
1.11.

HRANICE - pracovní list k cyklu Abeceda komunistických zločinů

Pracovní list pro učitele je součástí sady 26 metodických materiálů, které lze využít jako jako navazující akt...
6.10.

ŽELEZNÁ OPONA - pracovní list k cyklu Abeceda komunistických zločinů

Pracovní list pro učitele je součástí sady 26 metodických materiálů, které lze využít jako jako navazující akt...
4.8.

EMIGRACE - pracovní list k cyklu Abeceda komunistických zločinů

Pracovní list pro učitele je součástí sady 26 metodických materiálů, které lze využít jako jako navazující akt...
18.5.

Železná opona na česko - bavorské hranici v letech 1948 - 1989

Ochrana státních hranic jistě patří mezi práva každého suverénního státu. V případě komunistického Českosloven...
15.5.

Československá emigrace v letech 1968-1969 – Rakousko jako první azylová země emigrantů

Studie shrnuje základní informace k postoji rakouských úřadů a institucí k nelehké situaci občanů ČSSR po okup...
17.3.

Táta pohraničník

Nenechte si ujít delikatesu normalizační armádní redakce Československé televize v podobě reportáže určené dět...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT