Moderní-Dějiny.cz

Vývoj cen, mezd a platů (1938-1946) v článku z roku 1947

Publikováno: 7.12.2013, Aktualizováno: 4.3.2014 10:37

Článek z měsíčníku Český život otevírá otázku poměru mezd a platů k cenám v roce 1947, autor na základě mezinárodních statistik srovnává kupní sílu peněz uvnitř státu podle tzv. indexů životních nákladů se stavem před druhou světovou válkou (v roce 1939). Uvádí rovněž statistiky mzdových sazeb v ČSR v rozpětí let 1938-1946 a konstatuje "neudržitelnost platů státních zaměstnanců" a stoupající "drahotu".

Vývoj cen, mezd a platů (1938-1946) v článku z roku 1947

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Ceny, mzdy a platy (Český život, ročník I., číslo 1, 20. ledna 1947)
Josef Laube

Kdekoli se potkají dva lidé, hovoří o svízelích, které mají se svým rozpočtem Vyrovnávati stránku příjmů a vydání stává se mnohému kouzelnictvím. Je ovšem otázka, jsme-li v takové situaci sami, a proč jde o obecný poválečný zjev. Je mnoho sporů o tom, jak velké jsou rozdíly mezi cenami, mzdami a platy. Jsou to vše dohady. Odborník nám o tom zajímavě vykládá pomocí čísel. O statistice se říká, ze to jsou přesná čísla o nepřesných věcech. Bud jak buď, nelze popříti, že čísla jsou pravdivá. Mají vždy svou váhu a význam.

Z aktuálních otázek, dotýkajících se všech nás, je na prvním místě neúměrný poměr mezd a platů k nynějším cenám, a proto nebude na škodu se zabývati číselným podkladem této skutečnosti. Číselně můžeme sledovat, jak naše mzdy a zejména platy pokulhávají za cenovou hladinou, a jak jsou hluboko pod úrovní, na které byly platy před poslední válkou.
Uvedeme několik statistických dat, pomocí jichž si můžeme jasně osvětliti pravou skutečnost těchto časových otázek, v nichž theoreticky mzdy stouply třikrát a stejně třikrát stouply indexy životních nákladů u rodiny dělnické i úřednické. Je dobře si také povšimnout, na jakém místě jsme se ocitli v cenových poměrech v zahraničním přehledu.
Změnu kupní síly peněz uvnitř státu ukazují tzv. indexy životních nákladů. Ze ženevského Bulletinu společnosti národů se dovídáme o poválečných cenových poměrech a můžeme si učiniti dobrou představu, jak poslední válka zasáhla do struktury hospodářského života toho či onoho státu.
Všechny indexy životních nákladů jsou přepočteny na společnou základnu, aby se mohly vzájemně srovnávat (1. červen 1939 - 100). Podle těchto indexů nejmenší zdražení vykazuje Kanada (index 119), nejvyšší z pozorovaných zemí má Čína (67 910). V tomto rozpětí jsou státy seřazeny v vzestupném pořadí: Austrálie (index 123), Spojené státy americké (127), Jihoafrická unie 1(132), Velká Britannie (132), Argentina (137), Uruguay (138), Švédsko (148), Palestina (151), Švýcary (152), Norsko (158), Dánsko (158), Irsko (172), Španělsko (184), Portugalsko (196), některé státy Jihoamerické, dále Mexiko (233), Indie (233), Egypt (291). A teprve za těmito vyjmenovanými státy je v pořadí Československo (s indexem 300), ke konci pořadí je uvedeno Turecko (358), Bolivie (360), Finsko (405), Bulharsko (540), Sýrie (601). Škoda, že obdobná data nezaslaly všechny státy, zejména postrádáme statistiku o cenových poměrech ze Sovětského svazu, Francie, Itálie a ze všech států s námi sousedících: z Německa, Rakouska a Maďarska, aby naše představa byla úplná. Ale i z tohoto kusého přehledu je jasné, že malý vzestup povalečných cen zaznamenávají v Evropě vedle Velké Britannie státy severské a pak státy, které nebyly přímo ve válečném stavu, jako Švýcary, Španělsko a Portugalsko. Primát v tomto ohledu mají ovšem hospodářské velmoci a státy zámořské.
Naše republika zaujímá na žebříčku indexů životních nákladů místo až v poslední čtvrtině uvedených států s indexem kolem 300, tedy na místě dosti již nepříznivém. Útěchou nám nemůže být, že některé státy, které nejsou uvedeny, jsou na tom ještě hůře, a to nejen Maďarsko, Rakousko, Řecko, nýbrž také Francie.
Ovšem indexy nemohou nám sloužiti za podklad k úsudku o životní úrovni obyvatelstva, k tomu by bylo ještě třeba znát stav výroby a zaměstnanosti a indexy průmyslové. Jen tak bychom mohli usuzovat na blahobyt v jednotlivých státech. Stoupnutí cenové hladiny životních potřeb není ještě samo o sobě poklesem životní úrovně.
A nyní si povšimněme statistiky mzdových sazeb u nás. Prohlásíme-li březen 1939 za 100, tu v českých zemích dospějeme v indexech za rok 1945 a 1946 k těmto výsledkům:Je-li u nás cenový index 300, nedospěly k této výši ani mzdy v roce 1946, zvláště mzdy dělníků odborných.
Od 15. ledna 1942 bylo u nás v platnosti vládní nařízení, kterým se zajišťovala stabilita mezd a platu a podle něhož se nesměly zvyšovat i mzdy a platy bez předchozího souhlasu tehdejšího ministerstva sociální a zdravotní správy. A tak platová a mzdová výše zůstale na stejném stupni až do polovice roku 1945. Jan průmysl grafický, papírenský a oděvní doznal tehdy nepatrné zlepšení.

Teprve v druhé polovině roku 1945 došlo k podstatnému zlepšení, a to především v důležitých průmyslových odvětvích, jako na příklad v hornictví, stavebnictví, v textilu apod. Ke všeobecné úpravě mezd a platů došlo až v prosinci roku 1945 a to po úpravě měnové a cenové. Vyšší mzdový index byl dosažen spíše u ženských kategorií (vzestup u žen se projevil o 35% pronikavěji než u mužů) a spíše u pomocných dělníků než u odborníků. Za drahotní hladinou nejvíce pokulhávají platy, především platy státních zaměstnanců. Uvedeme o tom jen několik dat, která velmi zřetelně toto tvrzení doloží. Uvedeme ryzí plat (plat po odečtení daně důchodové, příspěvku do Léčebného fondu a odborové organisaci) v nejnižší a nejvyšší platové stupnici:Z tohoto srovnání je na první pohled vidět neudržitelnost nynějších platů státních zaměstnanců. Uvedli jsme u tří kategorií počáteční ryzí plat a plat ke konci kariéry. Ovšem málokdo se dostane do nejvyšší platové stupnice a zůstává v poměrech, které jsou pro něho nejtíživější.
Drahota se však nezastavila, jak poznáme z cenových zpráv SÚS, nýbrž stála stoupá, jak nám dokazuje index velkoobchodních cen potravin a poživatin (březen 1939 = 100), v červenci 1946 = 288, v srpnu 293, v září 296, v říjnu 295, v listopadu 299. Ještě hůře jest tomu u indexů velkoobchodních cen průmyslových výrobků (za stejnou dobu stouply indexy z 281,3 na 308,5).
Proti listopadu 1945 stouply indexy v listopadu 1946 u rodiny dělnické (v závorce u rodiny úřednické): výživa o 114,5% (118,4%), topivo a svítivo o 59,2% (72,3%), ošacení o 67,5% (94,5%), ostatní výdaje stouply o 58,7% (65,3%).
Ovšem, dokud nebude dostatek potravin i hotového zboží (textilního, obuvnického apod.), potud budou lidé náchylní též k nákupu na černo, kteréžto ceny jsou i dnes vysoké. Např. v září 1945 stála by celá mírová výživa jednoho člověka v černých cenách 15 141 Kčs, v Praze dokonce 19 553 Kčs. Černé ceny byly v září 1945 průměrně 15krát vyšší (v Praze 20krát) než ceny úřední, a to byly černé ceny již na sestupu (nejvyšší byly v době revoluční).
V září 1945 bylo např. vepřové sádlo na „černo" v Praze 69krát dražší než cena úřední, káva zrnková 60krát, margarin 32krát, cukr 42krát, máslo 30krát, hovězí maso 24krát, vepřové 25krát.
V září 1946 bylo vepřové sádlo 4,7X, zrnková káva 2,4 x, margarin 4.1 X, cukr 2,8 x, máslo 2,4 x, hovězí  maso  2,4 X,  maso vepřové 3.1 X dražší než ceny úřední.
Z toho je dokázáno, že rodiny odkázané pouze na příjem ze svého zaměstnání a při tom odkázané na nákup všech potravin denní potřeby, nemohou si dopřát, aby žily alespoň přibližně na úrovni mírových dob, zvláště tehdy, musí-li doplňovat své zásoby prádla, šatstva, obuvi, nábytku a jiných předmětů, válkou vyčerpaných; musí živořit a nedopřát si ani potřeb kulturních.

Český život - měsíčník pro literaturu, umění a vědu - vydával od počátku roku 1947 (I. ročník) Klub socialistické kultury, časopis vycházel 20. dne každého měsíce, redakci vedl Dr. F. Bulánek za literární spolupráce Kamila Bednáře, tisknul Melantrich. Klub socialistické kultury (KSK) byl založen v listopadu 1946 a jeho cílem bylo „sloužit socialismu a kultuře“. Pod pojmem socialismus si zakladatelé klubu představovali nový způsob života s důrazem na tradiční hodnoty masarykovské republiky včetně hodnot křesťanských, a předpokládali tedy, že ideály socialismu bude možné sladit se standardními demokratickými princip. Další informace o klubu, jeho členech, nakladatelské činnosti a programu čtěte na stránkách Slovníku české literatury po roce 1945.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

14.1.

Rok po roce - 1945–1949 - text

Shrnující mikrostudie je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin prvních poválečných ...
30.10.

Parlamentní volby v ČSR v květnu 1946 – pracovní list

Pracovní list je praktickým doplňkem výukové prezentace „Parlamentní volby 26. 5. 1946“, obsahuje několik úkol...
1.10.

Projev státního tajemníka USA G. C. Marshalla na harvardské univerzitě, tzv. Marshallův plán (5. 6. 1947)

Marshallův plán – program vyhlášený státním tajemníkem USA G. Marshallem jako finanční a materiální pomoc Evro...
1.10.

Parlamentní volby 26. května 1946

Praktická výuková prezentace rekapitulující průběh a výsledky parlamentních voleb v Československu v roce 1946...
12.11.

Pretotalitní Československo II. (od voleb 1946 do února 1948)

Druhá část výkladové prezentace je zaměřena na období od květnových parlamentních voleb v roce 1946, na nejdůl...
6.11.

Pretotalitní Československo I. (od května 1945 do voleb 1946)

První část výkladové prezentace je zaměřena na období od konce války v květnu 1945 v Československu, na zásadn...
18.9.

Košický vládní program v obrazech

Nabízíme všechny stránky publikace vydané v roce 1945 Světem v obrazech - nakladatelstvím ministerstva informa...
5.11.

Marshallův plán a vývoj vztahů mezi ČSR a USA

Peripetiím přijetí či nepřijetí Marshallova plánu se zpravidla nedostává tolik pozornosti jako ostatním důleži...
1.4.

Stanovisko SSSR k přípravám Marshallova plánu (2.7. 1947)

Stanovisko přednesl na pařížské konferenci ministrů zahraničí Francie, Sovětského svazu a Velké Británie sovět...
2.8.

Košický vládní program (5.4. 1945)

Programový dokument první vlády ČSR po 2. světové válce. Vyhlášen 5. 4. 1945 v Košicích. Vypracován na základě...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

Aktualizováno: 28.9.2023 15:16 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTORY a vítězové byli oceněni iPhony, knižními, finančními odměnami a jejich tutoři ročním bezplatným předplatným časopisů D...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT