Moderní-Dějiny.cz

Vojáci-psanci – soubor pramenů k polskému ozbrojenému odboji v letech 1944–1963

Publikováno: 28.1.2015, Aktualizováno: 2.7.2016 20:55
Autor: (red)

Edice pramenů (devět souborů) k polskému ozbrojenému odboji a bratrovražedné válce o charakter státu, která se odehrávala v letech 1944-1963. Najdete zde unikátní dokumenty - deníkové záznamy, básně, rozkazy, depeše, oficiální instrukce či zápisy polské i sovětské provenience.

Vojáci-psanci – soubor pramenů k polskému ozbrojenému odboji v letech 1944–1963

   

Materiál vznikl v rámci projektu „Sousedé – známí / neznámí? Polsko-české vztahy v minulosti a současnosti“, který byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.

Publikovanou edici pramenů vhodně doplňují také texty polských historiků, které najdete ZDE

Publikované soubory pramenů:

VÁLKA (leden 1944 – leden 1945)
První soubor kompletu archivních materiálů se věnuje období konce 2. sv. války od ledna 1944 do ledna 1945, tedy období po vstupu Rudé armády na polské území a snaze polské exilové vlády zajistit hladké převzetí osvobozených území nekomunistickými orgány. Vypovídají o oprávněných obavách podzemního hnutí vystoupit z ilegality a společně se Sověty bojovat proti německým okupačním vojskům. Prameny jsou vybrány z různých zdrojů – oficiální usnesení nekomunistické vlády, části deníkových záznamů vojáků Zemské armády či jiných podzemních uskupení, hlášení ruských komisařů, záznamy z prokomunistické Polské armády či zápisy ze zasedání Polské dělnické strany, jejichž cílem byla likvidace Zemské armády a dalších protikomunistických uskupení.

MOBILIZACE (únor 1945 – květen 1945)
Druhý soubor kompletu archivních materiálů se věnuje období od února do května 1945, tedy období prozatímní prokomunistické vlády v zemi, zesílené aktivity podzemních uskupení proti ruským vojskům NKVD, apelům exilové vlády, aby vojáci nezávislých exilových uskupení nadále bránili ruským jednotkám převzít vládu v Polsku. Prameny dokumentují masivní ozbrojený odboj, vzrůstající počet Poláků, kteří se přidávají k tzv. lesním oddílům, ale také počty vojáků, kteří rukou „ruských spojenců“ položili život za vznik svobodného a na nikom nezávislého Polska. Ukazují, jak sovětské orgány zacházely s těmi, kteří vyšli z ilegality a skončili buď zastřeleni, nebo v transportech do ruských táborů.

ABOLICE (duben 1945 – listopad 1945)
Třetí soubor kompletu archivních materiálů se věnuje období po osvobození, přesně od dubna do listopadu roku 1945, tedy období, kdy vojáci „lesních“ oddílů měli vykonat nelehký rozkaz prezidenta Rzeczypospolité v exilu a nejvyššího velitele, aby se vrátili k práci na obnově země a aby byla Zemská armáda rozpuštěna. Tento rozkaz mnozí vojáci nevykonali, neboť trvali na tom, že bojovat mohou přestat teprve poté, kdy bude jejich vlast svobodná, a nikoliv pod jařmem další okupace (po německé nově sovětské). Ukazuje také, jak se do boje proti ozbrojeným oddílům zapojuje oficiální propaganda. Prameny jsou vybrány z různých zdrojů – záznamy z porad a prohlášení členů nezávislé exilové Vládní delegace pro Polsko, části deníkových záznamů vojáků Zemské armády a jiných podzemních uskupení, hlášení ruských komisařů, zápisy ze zasedání Polské dělnické strany.

ODVETA (březen 1946 – květen 1946)
Čtvrtý soubor kompletu archivních materiálů se věnuje období roku 1946 (březen – květen), kdy se na polském území stále pohybovaly tisíce sovětských vojáků, zesílil tlak na likvidaci polských „lesních“ oddílů, včetně msty na civilním obyvatelstvu, které partyzány podporovalo. Dozvídáme se, kolik akcí proti nim  sovětští vojáci zorganizovali, kolik polských odbojářů bylo zastřeleno, zraněno či zajato. Prameny jsou vybrány z různých zdrojů – jsou zde oficiální zápisy výzvědné služby Zemské armády, záznamy ze zátahů sovětských vojsk, rozsudek podzemního Zvláštního soudu, instrukce týkající se činnosti ozbrojených oddílů i hlášení sovětských komisařů.

REFERENDUM (červen 1946 – červenec 1946)
Pátý soubor kompletu archivních materiálů se věnuje období červen – červenec 1946, tedy přípravě a průběhu referenda, které mělo rozhodnout o dalším směřování země. Dokumenty vypovídají o přípravách bezpečnostních orgánů, přístupu zvolených komunálních zástupců a jejich obavách, o útocích ozbrojeného odporu na orgány veřejné bezpečnosti, která měla zajišťovat hladký průběh lidového hlasování … Prameny jsou vybrány z různých zdrojů – jsou zde oficiální instrukce, jak mají příslušníci bezpečnostních složek postupovat při ochraně volebních místností, deníkové záznamy občanů a členů odboje o situaci v terénu, o chaosu a nepořádku a zvětšujícím se počtu zatčených, můžeme nahlédnout do hlášení polské milice a přečíst si příklady z dobového tisku.

PACIFIKACE (září 1946 – prosinec 1946)
Šestý soubor kompletu archivních materiálů se věnuje období září – prosinec 1946 a dokumentuje další zesílení tlaku na likvidaci podzemního odporu. Prameny  vypovídají o zatýkání, štvanicích, lepší organizovanosti bezpečnostních složek a zmenšujícím se prostoru pro boj za nezávislé Polsko. Současně popisují zoufalou snahu osvobozovat uvězněné příslušníky odboje a odvahu odbojářů pouštět se do zoufalých činů. Ukazují dále způsob manipulace s lidmi a zneužívání informací proti místnímu obyvatelstvu. Prameny jsou vybrány z různých zdrojů – jsou zde úryvky z telefonické depeše bezpečnostních složek informujících o vyhlazovacích akcích, deníkové záznamy členů odboje obsahující informace o teroru a zatýkání i o těch, kteří se dali zlomit a zradili, o postupech při zatýkání, o množících se prohlídkách na venkovských statcích a odhalování úkrytů pro lesní oddíly.

AMNESTIE (leden 1947 – duben 1947)
Sedmý soubor kompletu archivních materiálů se věnuje období leden – duben 1947, tedy lednovým volbám do Poslanecké sněmovny polského parlamentu, jejich průběhu, falšování, výsledkům i dopadům. Druhým tématem je pak široká amnestie, vyhlášená nově zvolenou sněmovnou, která měla nabídnout lákavou možnost tisícům Poláků pracujících léta v podzemí vrátit se beztrestně k „normálnímu“ životu. Prameny jsou vybrány z různých zdrojů – přečíst si můžeme oficiální zprávy z komunistického tisku, který oslavuje porážku jediné opoziční strany – PSL a útočí proti ozbrojenému odboji. Přečíst si můžeme zdůvodnění rozsudku – trestu smrti pro jednoho z odbojářů – velitele Svazu ozbrojené konspirace, dobové letáky nejrůznějších odbojových uskupení, informující o zfalšovaných volbách, deníkové záznamy a reakce členů odboje na výzvy ke složení zbraní.

ÚSTUP (květen 1947 – červen 1948)
Osmý soubor kompletu archivních materiálů se věnuje období od května 1947 do června 1948, tedy období po amnestii pro odbojáře. Dokumentuje přístup bezpečnostních složek vůči těm, kteří nepřistoupili na lákavou nabídku ke složení zbraní, ale pokračují v ozbrojeném boji za svobodné Polsko – zatýkání celých rodin, stále lépe zorganizované pronásledování, střílení do nevinných obyvatel, ale také případy sebevražedného ukončení činnosti odbojářů v zoufalé situaci. Prameny jsou vybrány z různých zdrojů – jsou zde deníkové záznamy odbojářů s popisy pronásledování i úvahami o marnosti boje, zatykač, oficiální rozkaz ministra, že nelze projevovat slitování, proti tomu prohlášení o pokračování v boji s heslem „Zahynout, nebo zvítězit!“. Seznámit se můžeme např. s plánem bezpečnostních složek na likvidaci spolupracovníků  nepřátelské „bandy“.

REDUTY (leden 1949 – říjen 1963)
Devátý soubor kompletu archivních materiálů se věnuje období od ledna 1949 do října 1963 a dokumentuje období tzv. úspěchů lidové demokracie. V prezentovaných oficiálních rozkazech velitelů bezpečnostních složek či dobovém tisku se objevují slova typu „likvidace zbytků poražených band“, z hlášení a zpráv bezpečnostních složek se dozvíme, jak vypadal zátah či útok na pronásledované odbojáře a jak tyto složky využívaly udavače, bývalé „lesní“ vojáky. Proti tomu v záznamech odbojářů se vyskytují informace o zvětšujícím se počtu udavačů, živoření v úkrytech, ztrátě sil. Prameny jsou vybrány z různých zdrojů – jsou zde zveřejněny různé rozkazy, hlášení a zprávy velitelů bezpečnostních sborů, popisující způsoby likvidace odbojářů, na druhé straně deníkové záznamy bývalých velitelů podzemních uskupení, z nichž je patrná únava a pocit zmaru ze stahující se smyčky, výpovědi vesničanek, které ukrývaly partyzány a viděly jejich likvidaci, a dále informace o další připravované amnestii pro uvězněné odbojáře. Na závěr je zveřejněna část dopisu uvězněného a utýraného partyzána a záznam z výslechu příslušníka bezpečnostních složek, který se podílel na akci, při níž byl zabit poslední polský partyzán – serž. Józef Franczak „Laluś” (Hezounek), který zahynul v boji  21. října 1963 při zátahu poblíž městečka Piaski. Jeho epopej tak trvala téměř 20 let.

Pro lepší porozumění a využití v hodinách dějepisu je každá kapitola opatřena poznámkových aparátem.

Z polštiny přeložila Pavla Foglová.

Přílohy

pdf
VÁLKA (leden 1944 – leden 1945) – soubor pramenů k polskému ozbrojenému odboji
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,34 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
MOBILIZACE (únor 1945 – květen 1945) – soubor pramenů k polskému ozbrojenému odboji
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,00 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
ABOLICE (duben 1945 – listopad 1945) – soubor pramenů k polskému ozbrojenému odboji
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,26 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
ODVETA (březen 1946 – květen 1946) – soubor pramenů k polskému ozbrojenému odboji
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,33 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
REFERENDUM (červen 1946 – červenec 1946) – soubor pramenů k polskému ozbrojenému odboji
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,32 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
PACIFIKACE (září 1946 – prosinec 1946) – soubor pramenů k polskému ozbrojenému odboji
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,38 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
AMNESTIE (leden 1947 – duben 1947) – soubor pramenů k polskému ozbrojenému odboji
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,42 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
ÚSTUP (květen 1947 – červen 1948) – soubor pramenů k polskému ozbrojenému odboji
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,38 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
REDUTY (leden 1949 – říjen 1963) – soubor pramenů k polskému ozbrojenému odboji
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,42 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

17.2.

Polský podzemní stát - pracovní listy pro žáky

14. února 1942 generál Władysław Sikorski transformoval Svaz ozbrojeného boje (ZWZ) v Zemskou armádu (Armia Kr...
29.12.

Danuta Siedzikówna, „Inka“ (1928-1946)

Biografický text zachycje základní události v životě polské dívky Danuty Siedzikówny, přezdívané "Inka", sanit...
29.12.

Danuta Siedzikówna „Inka“ – pracovní list

Pracovní list zahrnuje několik základních úkolů k biografii „Inky“, polské dívky, která se zapojila do protina...
27.12.

Dvojí boj Witolda Pileckého

Pracovní listy nabízejí výběr pramenů, textů a fotografií, k osudu polského válečného hrdiny popraveného po vá...
30.11.

Witold Pilecki

Příběh polského hrdiny, který se jako příslušník odboje nachal nacisty zatknout a odvézt do osvětimského tábor...
22.5.

Válka skončila? Ne pro všechny…

Text publicisty a politologa Macieje Ruczaje připomíná události, které vedly ke konci II. světové války na pol...
28.5.

Cena mé svobody - demokratická opozice v Polsku 70. let 20. století

Pracovní list doplňuje texty historiků na téma Jaká je cena mé svobody?, které vznikly v rámci mezinárodního p...
22.1.

Polský ozbrojený odboj v letech 1944–1963

Dva krátké shrnující texty přinášejí základní informace o poválečném polském podzemí, ozbrojeném odboji polský...
17.8.

Člověk ve válce a válka v člověku - polské zamyšlení

Po ničivých zkušenostech druhé světové války bylo Polsko jinou zemí než ta, která 1. a 17. září 1939 přijala v...
11.8.

Cizincem ve vlastní zemi? - polské zamyšlení

Co je patriotismus? Je integrujícím faktorem, nebo spíše znemožňuje harmonické soužití? Jaká je role historie,...
3.3.

Národ bez jedné plíce aneb příběh polských „Kresů“

Poláci jsou divný národ. Polský národní epos, Pan Tadeáš Adama Mickiewicze, začíná slovy „Litvo, má vlasti“. A...
24.4.

Katyňský zločin a oběti z Těšínska.

Nabízíme k přečtení publikaci "Katyň – Paměť národa" vydanou Kongresem Poláků v ČR u příležitosti 70. výročí K...
31.1.

Dějiny světové kinematografie - Polsko ve sféře sovětského vlivu

Prezentace je součástí celku Dějiny světové kinematografie (mapuje evropský film od konce druhé světové války ...
31.1.

Dokumenty o zločinu, lžích a boji za pravdu - výběr pramenů ke Katyni

Soubor diplomatických, vojenských a oficiálních propagandistických pramenů ke zločinu v Katyni. Jádro souboru ...
27.1.

Katyň - výbor literárních textů

V souboru najdete pět básnických textů, autoři dvou z nich zahynuli tragicky v Katyni, přímo v místech tragédi...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT