Moderní-Dějiny.cz

Václav Kubík – sokol zatčený Gestapem a umučený v Osvětimi

Publikováno: 28.4.2014, Aktualizováno: 4.5.2014 09:49

Unikátní soubor dobových pramenů, které dokumentují osud českého sokola Václava Kubíka za Protektorátu - korespondence z policejní věznice v Brně a koncentračního tábora v Osvětimi až do doby jeho úmrtí 7. března 1942. V souboru jsou rovněž dokumenty jeho ženy Anny Kubíkové a dokumenty poválečné.

Václav Kubík – sokol zatčený Gestapem a umučený v Osvětimi

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Václav Kubík se narodil 7. ledna 1900 v Krmelíně jako syn Felixe Kubíka, zahradníka, a matky Johanny Holaňovy. Před válkou byl obchodníkem, provozoval obchod v Lískovci u Frýdku, čís. 188. Měl ženu Annu Kubíkovou a dva syny Dušana a Stanislava.

Václav Kubík byl jako činný sokol zatčen v rámci tzv. „Sokolské akce“ a podrobnosti o jeho zatčení nejsou nikde přesně popsány. Při tomto koordinovaném zákeřném zátahu zatýkalo gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 na území Protektorátu Čechy a Morava sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot. Jednalo se o ty, kteří nebyli již pozatýkáni a zatčení dříve. Sokolové byli nacisty vězněni, mučeni a mnozí byli nakonec deportováni do koncentračních táborů. Česká obec sokolská byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha rozpuštěna a její majetek byl úředně zabaven. Téměř 93% vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo...

Z prvního korespondenčního lístku Václav Kubíka je zřejmé, že zatčených v rámci této celoprotektorátní akce bylo ve Frýdku a okolí více najednou a navzájem se znali. Z doby po jeho zatčení se dochovaly z policejní věznice na Veveří č. 112 v Brně tři dopisnice (z 18. října 1941, 1. prosince 1941 a z 5. ledna 1942) a jeden dopis (z 30. října 1941). Václav Kubík věřil že bude do Vánoc doma, vždyť přece nic neudělal... Udání občana Lískovce však bylo mocnější. V poslední dopisnici z věznice Václav Kubík naznačuje, že bude možná někam přemístěn či dokonce nebude již na živu:
Svoje narozeniny už u Vás neoslavím letos! Kdyby se stalo, že bych změnil dosavadní adresu, obdržela bys moje věci poštou a zajisté se i s tím smíříš. Anči drahá, prosím Tě o jedno, to jest, šetři si hlavně svoje zdraví! Dělej pouze co zastaneš, nepřesiluj se! Chlapci, Vám kladu na srdce, poslouchejte maminku, ať Vám neonemocní...

Z Brna byl nakonec Václav Kubík transportován do koncentračního tábora v Osvětimi. Dochovala se jeho vězeňská fotografie, na níž je mylně uvedena  národnost "Pole" a jeho vězeňské číslo. Synové Václava Kubíka, Dušan a Stanislav, našli tuto fotografii při návštěvě osvětimského tábora podle dřívějších dopisů a úmrtního listu, z něhož bylo patrné vězeňské číslo Václava Kubíka. Z koncentračního tábora Osvětim došel rodině první a poslední německy psaný dopis ze dne 7. února 1942, ve kterém Václav Kubík mimo jiné píše:
Nejdražší ženo a děti!
Srdečně vás zdravím a líbám. Jsem zdráv. Tvoji korespondenci jsem obdržel v Brně 8. ledna. Odpovědět jsem bohužel nemohl, proto tak činím až dnes... Prosím, pošlete mi 30 říšských marek. Informace jak, dostanete na poště. Napiš mi, můžeš psát dvakrát do měsíce! Těším se na Tvé zprávy. Hezké pozdravy všem příbuzným. Zdraví a líbá tvůj muž Václav.

Přesně za měsíc byl podle úmrtního listu Václav Kubík mrtev. První zpráva o jeho úmrtí přišla rodině telegramem, odeslaným 10. března 1942 v 16:35 hod. Byl manželce doručen 11. března 1942 dopoledne (nezachoval se, jelikož byl s největší pravděpodobnosti Annou Kubíkovou předán historicko-dokumentační komisi Svazu protifašistických bojovníků, která shromažďovala dokumenty o čs. občanech vězněných v KT Osvětim a jeho pobočkách). Podle data úmrtí a adresy v úmrtním listě si můžeme domýšlet, že Václav Kubík zemřel ještě v původním prvním táboře Osvětim I. (původní kasárenské objekty) – viz název ulice Kasernenstrasse. KT Osvětim (KL Auschwitz) byl původně zřízen pro polské politické vězně v roce 1940 a nacházel se v prostoru bývalých polských vojenských kasáren. Od roku 1942 byl na druhé straně města budován rozsáhlý pracovní a vyhlazovací tábor, označovaný jako  Auschwitz II  Birkenau – Březinka. Poté byl ještě v okolí budován ještě třetí, menší tábor, Auschwitz III Monowitz - Monowice.

Václav Kubík posmrtně obdržel „Osvědčení  za účast v odboji“, kde se mu započítává období od jeho zatčení 8. října 1941 až do jeho smrti 7. března 1942. Osvědčení bylo vydáno podle zákona č. 255/1946, §8, Sbírky zákonů a má číslo jednací 97 702/Ku-329-1047, evidenční číslo 12 985. O životě Václava Kubíka před zatčením se nic písemného nezachovalo - tyto materiály byly pravděpodobně zabaveny gestapem.

V příloze článku najdete tyto soubory a dokumenty:

1. "Václav Kubík – sokol zatčený Gestapem a umučený v Osvětimi" - soubor dobových dokumentů k osudu Václava Kubíka
- tři dopisnice z policejní věznice v Brně na Veveří č. 112 v Brně z 18. října 1941, 1. prosince 1941 a 5. ledna 1942 psané česky
- česky psaný dopis z 30. října 1941
- německy psaný dopis ze dne 7. února 1942 z koncentračního tábora Osvětim
- vězeňská fotografie Václava Kubíka
- úmrtní list Václava Kubíka z 16. března 1942 z koncentračního tábora Osvětim
- dvojjazyčný dokument poručnictví k dětem pro ženu Václava Kubíka Annu Kubíkovou z 10. října 1942
- seznam odcizeného zboží z obchodu Václava kubíka ve dnech 4. - 5. května 1945
- Domovský list z roku 1946 - domovské právo pro Annu Kubíkovou ve Frýdku-Místku
- pozvánka na smuteční tryznu za popravené a umučené oběti nacismu ze 14. dubna 1946 v Místku
- osvědčení o státní a národní spolehlivosti pro Annu Kubíkovou z 21. června 1947
- přenechání pozůstalosti po Václavu Kubíkovi pro Annu Kubíkovou z 30. září 1948
- černobílá poválečná pohlednice z osvětimského tábora z 16. října 1955
 
2. Soubor dobových dokumentů k životu Anny Kubíkové
- lyceální vysvědčení dospělosti z roku 1917
- úřední vysvědčení o zdravotním stavu z roku 1917
- pracovní posudek z roku 1920
- vysvědčení ze Sokola z roku 1930
- osvědčení ze Sokola z roku 1939
- oddavkový list (kopie) z roku 1946
- sokolský průkaz
- dokumenty o výši důchodů z let 1956, 1961, 1969, 1975

3. Anna Kubíková - Vzpomínka na události po smrti Václava Kubíka v KT Osvětim

4. Úryvek ze zprávy Anny Kubíkové pro osvětimskou komisi Svazu protifašistických bojovníků ze dne 19. srpna 1964

Všechny dokumenty si můžete prohlédnout v malém rozlišení ve fotogalerii pod článkem, kompletní digitální kopie tematicky uspořádaných souborů dokumentů, textů i fotografii najdete v příloze článku ve větším rozlišení vhodném pro tisk.

Text na základě písemných dokumentů a vzpomínek sestavil v Ostravě-Porubě v únoru 2014 synovec Václava Kubíka Ing. Milan Stohel (Anna Kubíková byla starší sestrou jeho otce Roberta Stohela), redakční úpravy a drobná historická doplnění Petr Šimíček.

Literatura:
Vávrovský, Emil: Frýdek-Místek 14. března 1939 a za nacistické okupace, 2. dopl. vyd., ve Frýdku-Místku: Český svaz protifašistických bojovníků; Městský národní výbor, 1984 (str. 26 a 27 a další – uzavření gymnázia a obchodní akademie, str. 41 – Sokolská akce a její oběti)
Místecké gymnázium v osvobozené vlasti – památník vydaný u příležitosti znovuotevření reálného gymnázia v Místku 21. května 1945
Přílohy

pdf
"Václav Kubík – sokol zatčený Gestapem a umučený v Osvětimi" - soubor dobových dokumentů k osudu Václava Kubíka
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 6,11 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Soubor dobových dokumentů k životu Anny Kubíkové
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 5,51 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Anna Kubíková - Vzpomínka na události po smrti Václava Kubíka v KT Osvětim
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,25 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Úryvek ze zprávy Anny Kubíkové pro osvětimskou komisi Svazu protifašistických bojovníků ze dne 19. srpna 1964
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,24 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

12.3.

Ostrava v období Protektorátu

Výuková prezentace se zabývá dějinami města Ostravy a širšího moravsko-slezského regionu v období nacistické o...
15.1.

XI. sokolský slet v roce 1948 na stránkách dobového tisku

Nahlédněte prostřednictvím deníku Národní osvobození a časopisu Ruch v tělesné výchově do atmosféry XI. sokols...
28.12.

Hádej, kdo jsem! Osobnosti období protektorátu

Zábavná hra do hodin dějepisu je zaměřena na výrazné osobnosti z období protektorátu Čechy a Morava, jejich či...
31.7.

Reinhard Heydrich

Prezentace mapuje profesní kariéru i osobní život jednoho z nejvýznamnějších představitelů nacistického režimu...
12.10.

Katolická církev v období protektorátu - odboj a utrpení

Studie se zabývá postavením katolické církve v Československu v období Protektorátu Čechy a Morava. Popisuje s...
29.6.

Kolaborace v době Protektorátu Čechy a Morava - pracovní list

Pracovní list pro žáky a studenty se věnuje tématu kolaborace v době Protektorátu Čechy a Morava. Analyzuje sa...
22.6.

Průmysl Ostravska v době Protektorátu - pracovní list

Pracovní list stručně seznamuje studenty s tématem průmyslu v období protektorátu. Reflektuje události, které ...
22.6.

Práce s články z protektorátního tisku – protektor Reinhard Heydrich

Pracovní list je založen několika článcích z protektorátního tisku vztahujících se k osobě zastupujícího říšsk...
15.6.

Odboj na Ostravsku v době Protektorátu - pracovní list

Pracovní list se věnuje síti odbojových organizací a spolků na území města Ostravy a přilehlého okolí, seznamu...
31.5.

Ostrava v období Protektorátu - studie

Předkládáme vám stručnou historickou studii, která se věnuje ostravskému průmyslovému regionu během nacistické...
21.9.

Osvětim-Březinka - stručná historie táborového komplexu

Materiál podává základní informace k systému koncentračních táborů v Osvětimi a okolí, zaměřuje se na jeho vzn...
23.6.

Luděk Eliáš vzpomíná na Terezín a osvětimský lágr

Přečtěte si úryvky ze vzpomínek Luďka Eliáše (narodil se roku 1923), rodáka ze Slaného, Ostraváka srdcem. Jeho...
20.3.

Ostrava v době protektorátu - sborník z V. ročníku středoškolské konference na GOH

V příloze je pro učitele uložen sborník z V. ročníku středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havl...
5.3.

Atentát na Reinharda Heydricha

Výuková prezentace se zaměřuje na přípravu atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, ...
22.2.

Okupační správa, autonomní správa a každodenní život v Protektorátu

Výuková prezentace je určena studentům středních škol a zabývá se jedním z nejsmutnějších období našich národn...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT