Moderní-Dějiny.cz

V Ostravě se konal již VI. ročník konference "I mlčení je lež"

Publikováno: 16.12.2013, Aktualizováno: 23.12.2013 07:43

Tradiční konference PANTu se konala po roce opět v Ostravě. Ve dnech 12. - 13. 12. 2013 se jí zúčastnila více než stovka učitelů dějepisu. Během I. konferenčního dne vystoupili v rámci Festivalu výukových projektů zástupci tuzemských vzdělávacích institucí a organizací, kteří představili výsledky své práce za letošní rok a konkrétní metodické materiály. II. den byl věnován praktickým ukázkám možností interpretace historických pramenů ve školní praxi.

V Ostravě se konal již VI. ročník konference "I mlčení je lež"

Partnerem letošní konference byl Ústav pro studium totalitních režimů
Akce byla určena učitelům dějepisu i dalších společenskovědních předmětů na základních a středních školách a tvoří součást projektu Moderní dějiny do škol, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.První konferenční den se nesl v duchu inspirativního Festivalu výukových projektů, v jehož rámci vystoupili zástupci tuzemských vzdělávacích institucí a organizací. Ti účastníkům představili výsledky své práce za rok 2013. Prezentaci projektů a nových vzdělávacích materiálů moderoval Ivan Machek z Gymnázia v Ostrově nad Ohří. Nedílnou součástí jejich prezentací byly ukázky konkrétních inovativních metodických materiálů (metodický list, námět na aktivitu ve vyučovací hodině) v tištěné i multimediální podobě, které byly učitelům k dispozici.

Evropské projekty
Kristýna Kuboňová představila projekt Naši nebo cizí, realizovaný Židovským muzeum v Praze v partnerství s Institutem Terezínské iniciativy.
Jaroslav Najbert a Martin Valenta z Ústavu pro studium totalitních režimů vystoupili s prezentací projektu D21 a vzdělávacího DVD Česká společnost 1969–1989, které bylo v září tohoto roku rozesláno do škol, a upozornili na materiály, jejichž distribuce bude zahájena v první polovině příštího roku, a to Protektorát a holocaust či Padesátá léta.
Obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni zastupoval Karel Strachota s rozsáhlým vzdělávacím programem Jeden svět na školách.
Za pořádající Občanské sdružení PANT vystoupil Petr Šimíček a seznámil přítomné s novým vzdělávacím cyklem Rok po roce, který je zpracován na základě stejnojmenného rozhlasového pořadu Petrušky Šustrové a Petra Koury.
Národní muzeum v Praze pracuje na vzdělávacím projektu Dotkni se 20. století. Pavlína Honzíková a Ivana Havlíková poradily, jak mohou školy využívat webové stránky Národního muzea a on-line kurátora.
Občanské sdružení Asi-milovaní sdružuje především pedagogické pracovníky. Na konferenci jej zastupovaly Marie Zahradníková a Dana Gabaľová a uvedly projekt Hrozby extremismu/příležitosti demokracie – výchova k aktivnímu občanství, který je zaměřen zejména na protiromské postoje.
Jaroslav Vaňous z občanského sdružení Zapomenutí se věnoval projektu Stopy totality, v němž žáci sami aktivně vyhledávají pamětníky a zaznamenávají jejich příběhy.

Vzdělávací projekty
Naďa Seifertová a Ilona Němcová z Památníku Terezín se zaměřily na web Školákem v protektorátu, který seznamuje různé věkové kategorie žáků s osudy jejich vrstevníků vězněných v Terezíně, perzekvovaných studentů a mladých odbojářů.
Hana Hniličková z občanského sdružení Post Bellum referovala o projektu Příběhy našich sousedů, který vede děti k poznání moderních evropských dějin, učí je vyhledávat, třídit a analyzovat informace a také je seznamuje s prací novinářů. Žáci takto zachytili například životní příběh herce Jana Skopečka.
O možnostech dalšího univerzitního vzdělávání učitelů a projektu o patriotismu, nacionalismu a vlastenectví informoval Josef Märc z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Životní příběhy druhé světové války představili Viola Jakschová a Pavel Voves, zastupující SZM – Památník II. světové války v Hrabyni a občanské sdružení Živá paměť, na výukovém vzdělávacím DVD. Obsahuje 22 zajímavých osudů a je doplněno o didakticko-metodický materiál, který uvádí svědectví do dobového kontextu.
Příspěvek Ondřeje Matějky z občanského sdružení Antikomplex se týkal projektu starších hraných českých i německých filmů Hraniční pásmo, do něhož jsou zapojeni učitelé z Česka, Saska a Bavorska.

Prezentace výukových materiálů
Mediální prezentaci ve výuce dějepisu se věnoval Čeněk Pýcha z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a zasvětil přítomné do fungování stránek www.didaktika-dejepisu.cz.
Michal Šimek, farář Českobratrské církve evangelické v Mšenu u Mělníka, informoval o dokumentu T. Škrdlanta Milujte své nepřátele, který představuje inspirativní a ekumenicky orientovanou osobnost Přemysla Pittra.

Druhý konferenční den zahájila ředitelka Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Foglová. Pozdravila přítomné a vyjádřila radost nad tím, že je ÚSTR spolupořadatelem letošního ročníku tohoto úspěšného cyklu učitelských konferencí. Další program byl věnován praktickým možnostem interpretace historických pramenů ve školní výuce a moderoval jej Petr Šimíček z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.
Řešitelky projektu Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže Blažena Gracová a Denisa Labischová z Filozofické fakulty Ostravské univerzity referovaly o nejnovějším výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu. Z něho mj. vyplynulo, že 90 % oslovených učitelů používá ve výuce vzdělávací portál Moderní dějiny.cz.
Milan Hes z Gymnázia Budějovická v Praze 4 se ve svém příspěvku zabýval didaktickými aspekty oral history. Uvedl, že jedním z důležitých historických pramenů je i lidská paměť. Vzácným hostem tohoto dne konference byl herec a redaktor Luděk Eliáš, který jako pamětník spolupracuje s učiteli dějepisu a sděluje nejmladší generaci své svědectví nejen o holocaustu. K tomu, aby se podělil o svůj životní příběh a zanechal ho po sobě v podobě audiovizuálního svědectví a několika dokumentárních filmů, jej přiměli popírači holocaustu, jak se dozvěděli účastníci v živé debatě.
Tomáš Bursík z Archivu bezpečnostních složek upozornil ve svém vystoupení o dokumentech z provenience bývalých bezpečnostních složek komunistického režimu na relativitu jejich spolehlivosti a důvěryhodnosti. Vždy zůstává otázkou, proč byl který dokument vytvořen a že obsahuje pouze to, co komunistický režim považoval za vhodné. „Asi je nutné smířit se s tím, že slavný Rankeho postulát, tj. zjištění, 'jak to vlastně bylo', je nedosažitelný. Ale přiblížit se k němu jistě za to stojí,“ rozloučil se s posluchači Tomáš Bursík.
Jaroslav Najbert z Ústavu pro studium totalitních režimů přednesl zajímavý příspěvek o využití filmového díla ve výuce na příkladu tzv. kolektivizace zemědělství v Československu 50. let. Na snímcích Neobyčejná léta, Všichni dobří rodáci a Noc nevěsty ukázal nejen zajímavou uměleckou proměnu režisérů Vojtěcha Jasného a Karla Kachyni, ale také možnosti práce s filmem ve školní praxi.
Viliam Kratochvíl z Univerzity Jan Amose Komenského v Bratislavě se věnoval obrazovým pramenům ve výuce dějepisu, poradil, jak využít fotografii a karikaturu. Na karikaturách názorně předvedl, že jsou věšáky na faktografii. Při podrobném studiu karikatur zjišťujeme, že jejich autoři byli velcí vizionáři, a můžeme hledat, co všechno dokázali předjímat.

Konference vyvrcholila diskusí s Pavlem Kosatíkem, kterou moderoval Jiří Hruška z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida. Pavel Kosatík hovořil o své nové knize Tigrid - poprvé a o televizním cyklu České století. Jak Pavel Kosatík uvedl, Tigridovy myšlenky jsou stále aktuální a naše školství potřebuje, aby učitelé věřili v sílu svobody stejně jako Tigrid. V živé debatě, která se rozproudila kolem televizního seriálu České století, vysvětlil záměr malé akčnosti a velké statičnosti epizod, osvětlil výběr herců a netajil se autorskou licencí v pasážích, které vzbudily mezi diváky nejvíce ohlasů.

Letošní konference se odehrávala v prostorách konferenčního sálu Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Moravské Ostravě. Náplň obou konferenčních byla zvolena tak, aby splňovala podmínky vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT a účastníci obdrželi osvědčení v rámci DVPP.


Konference se konala v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

1.3.

Multimediální sborník z konference I mlčení je lež 2013

Všem zájemcům o prezentované materiály a výstupy z konference I mlčení je lež o výuce soudobých dějin, která s...
1.2.

Multimediální sborník z konference I mlčení je lež 2012

Všem zájemcům o prezentované materiály a výstupy z konference I mlčení je lež o výuce soudobých dějin, která s...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT