Moderní-Dějiny.cz

Únorová vládní krize ve fotografiích z oslavné publikace (1949)

Publikováno: 5.12.2013, Aktualizováno: 23.12.2013 07:43

Kvalitní digitální kopie stránek oslavné publikace "Vítězný únor ve fotografii", vydané k prvnímu výročí komunistického převzetí moci. Fotografie zachycují atmosféru před vypuknutím vládní krize, její průběh, aktéry - především politiky KSČ a jimi mobilizovaný "lid" v ulicích - a události do 24. února 1948.

Únorová vládní krize ve fotografiích z oslavné publikace (1949)

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Fotografie a texty mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků. Digitální kopie si můžete v menším rozlišení okamžitě prohlédnout ve fotogalerii pod článkem. Pro další práci s nimi jsou v příloze článku přehledně ve větším rozlišení vhodném pro tisk.

Fotografie seřazené v citované publikaci jsou doprovázeny citacemi z úryvků politických projevů komunistických funkcionářů či z dopisu přesednictva ÚV KSČ. Níže citovaná slova odhalují nejen taktiku vnitropolitického boje komunistické strany proti demokratickým stranám NF před únorem, ale rovněž záměry a cíle KSČ během únorové vládní krize.

"Jaký je plán reakce? Ačkoli se navenek vykládá, že u nás nikdo nepomýšlí na zvrácení znárodněného hospodářství, víme, že reakce o zvrat usiluje, že chce návrat k předmnichovským poměrům. Chce zneužívat vyživovacích obtíží v součinnosti s reakcí zahraniční i k podkopání lidově demokratického režimu. Reakce rozlezlá na všech stranách se bude snažit ještě víc ochromovati činnost vlády, parlamentu a ostatních lidových orgánů, aby v určitém okamžiku mohla vládu a parlament učinit úplně práce neschopnými. Chtěla by vyvolat ve vhodný okamžik vládní krisi a učinit pokus o utvoření úřednické vlády. Politicky vzato, takový krok by bylo nutno hodnotit jako pokus o reakční puč, jako pokus o reakční státní převrat. Na něj by bylo nutno dáti patřičnou, pro reakci zdrcující odpověď... Plán reakce je tedy plánem rozvratu, chaosu, nepořádku, plánem kontrarevoiučních pučů, plánem návratu k předmnichovským poměrům s milionem nezaměstnaných, se žebračenkami, se střílením do dělníků, s Petschky, Weimanny a Preissy. Co naproti tomu chce komunistická strana? Chceme získat většinu národa proto, abychom mohli překonat všechny stávající obtíže, abychom zabezpečili další a trvalý rozmach našeho hospodářství a zaručili další klidný vývoj a rozvoj republiky. Náš plán je tedy plán positivní, budovatelský. Je to plán k překonání obtíží vzniklých nám neúrodou, plán zabezpečení výživy našeho lidu. Je to plán zabezpečení klidného vývoje republiky, zabezpečení její existence zevnitř i zvenčí a dalšího postupu na cestě k socialismu. Pro prosazení tohoto plánu musíme zmobilisovat a zmobilisujeme většinu národa."

Klement Gottwald v projevu na zasedání Ústředního výboru 27. XI. 1947


"Soudruh Gottwald dal straně ve svém vpravdě historickém referátě strategický plán, plán, jak získávat většinu národa pro naši budovatelskou politiku, pro definitivní zajištění našeho lidově demokratického režimu, pro naši klidnou cestu k socialismu...
Tento plán je nejen plánem strany, ale platformou, na níž chceme soustředit všechny pokrokové a demokratické síly naší země. Je to platforma, na jejíž základně půjdeme nyní do ostrého a těžkého zápasu s reakcí. Tento boj nebude lehký. Reakce se dobrovolně nevzdá ani pídě svých posic.
Ale naše veliká výhoda a převaha spočívá nejen v tom, že na naší straně je pravda, že bojujeme za spravedlivou věc, za věc míru, bezpečnosti země, pro zajištění blaha našeho lidu; ale také v tom, že jsme již podlomili hospodářskou a politickou moc buržoasie, že dělnická třída a pracující lid již pevně zakotvily v důležitých mocenských posicích státního aparátu i v hospodářství, že lidově demokratický režim již zapustil hluboké kořeny, že lid již okusil jeho blahodárné politické a materiální výsledky. Reakci se nepodaří zdiskreditovat nový režim, nepodaří se jí vsugerovat našemu lidu, že se neobejde bez kapitalistů, že bez pomoci západu to u nás nepůjde. Náš lid již nabyl nového národního sebevědomí, přesvědčil se, že dovede spravovat stát a hospodářství bez kapitalistů, že netouží po četnících a policistech, střílejících do pracujícího lidu, že netouží po krisi, nezaměstnanosti a hladových mzdách... Také pro nás platí to, co řekl soudruh Molotov, že žijeme v době, kdy všechny cesty vedou ke komunismu."

Rudolf Slánský v projevu na zasedání Ústředního výboru 28.11.1947


"Události poslední doby nezvratně dokázaly, že tyto tři strany přestaly zastupovat zájmy pracujícího lidu měst a venkova, že jejich vedení se zpronevěřila základním myšlenkám lidové demokracie a Národní fronty, jak byly vyjádřeny v košickém i budovatelském vládním programu, a že zaujala postoj podvratné oposice. Znovu a znovu se to projevilo ve vládě, v Ústavodárném Národním shromáždění, v tiskových orgánech všech stran i v akcích, které s hrozivou lehkovážností organisovaly jejich ústřední sekretariáty proti sociálním zájmům pracujícího lidu, proti bezpečnosti státu, proti spojeneckým svazkům republiky, proti státním financím, proti znárodněnému průmyslu, proti naléhavým zemědělským reformám, zkrátka proti celému budovatelskému úsilí našeho lidu a proti samým základům vnitřní a vnější bezpečnosti státu. Činitelé těchto stran vešli dokonce ve styk se zahraničními kruhy, nepřátelskými našemu lidově demokratickému řádu a našim spojeneckým svazkům, a ve spolupráci s těmito nepřátelskými zahraničními živly usilovali o zvrat dosavadního vývoje republiky. Tento stále se stupňující proces vyvrcholil pak pokusem o rozbití vlády, který, jak se prokázalo, měl býti provázen pučistickými akcemi. Mohutné lidové manifestace posledních dnů jasně ukázaly, že náš pracující lid odsuzuje v naprosté svornosti a s pobouřením politiku těchto stran a žádá vytvoření vlády, v níž by zasedli poctiví pokrokoví vlastenci, oddaní republice a jejímu lidu. Projevuje se stoupající měrou i rozhořčení členských mas uvedených tří stran, při čemž se členstvo dožaduje obrody svých stran i samé Národní fronty."

Z dopisu předsednictva ÚV KSČ presidentu republiky 24. února 1948

Bibliografická informace:
Vítězný únor ve fotografii
Uspořádal Vilém Kún
Vydalo v únoru 1949 kulturní a propagační oddělení sekretariátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa v nákladu 20.750 výtisků.
Vytiskla Svoboda v Praze.
Cena brož. výtisku 56,—, váz. 90,— Kčs.

Přílohy

pdf
Únorová vládní krize ve fotografiích z oslavné publikace (1949)
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 128,27 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

15.3.

Československo po únoru 1948

Výuková prezentace dokumentuje proměnu Československa po únoru 1948 v totalitní stát. Text doplněný řadou dobo...
25.2.

Únor 1948 a jeho důsledky na stránkách normalizační učebnice dějepisu

Zajímá vás, co se učili žáci základních škol za normalizace o únorových událostech roku 1948 a jejich důsledcí...
23.2.

Rostislav Sochorec – první mrtvý Vítězného února

Pracovní listy pro žáky a učitele k filmovému dokumentu věnovanému dramatickému příběhu tatínka pamětníka Rost...
23.2.

Únorovými událostmi roku 1948 den po dni

Rozsáhlá výuková a ilustrativní prezentace mapující dramatický průběh únorové vládní krize, její příčiny a vyú...
18.5.

Jan Zábrana – volby roku 1948

V textu přinášíme ukázku z deníkových záznamů básníka, prozaika, esejisty a překladatele Jana Zábrany, které v...
11.5.

Jan Zábrana – vzpomínky na poúnorovou atmosféru v Humpolci

V tomto textu najdete ukázku z deníkových záznamů básníka, prozaika, esejisty a překladatele Jana Zábrany, kte...
16.3.

Rok po roce - 1945-1949 v Československu - pracovní list

Soubor pracovních listů k shrnující prezentaci Rok po roce - 1945-1949 v Československu je zaměřen na práci s ...
28.1.

IX. sjezd Komunistické strany Československa ve fotografii

Kvalitní digitální kopie publikace vydané kulturním a propagačním oddělením sekretariátu ÚV KSČ, která zachycu...
8.1.

Socialistické společenské zřízení v ČSSR (1960)

Digitální kopie propagandistické brožury vydané oddělením propagandy a agitace ÚV KSČ v roce 1960 pro vzděláva...
5.12.

Příprava, průběh a důsledky února 1948 slovy komunistických politiků

Nabízíme soubor sedmi citací z projevů komunistických politiků Klementa Gottwalda či Rudolfa Slánského a z dop...
5.12.

Den komunistického vítězství, 25. únor 1948, v oslavné publikaci (1949)

Prohlédněte si digitální kopie fotografií zachycujících stěžejní události tzv. "Vítězného února", napjatou atm...
5.12.

Důsledky a dozvuky února 1948 ve fotografiích z oslavné publikace (1949)

Kvalitní digitální kopie fotografií oslavné publikace "Vítězný únor ve fotografii", vydané k prvnímu výročí ko...
5.12.

Jak to bylo v únoru - reportáž z roku 1949

Kvalitní digitální kopie vybraných textů a fotografií z "reportáže o osmi dnech vítězného února", kterou vydal...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Tvůrce vítězného února

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
4.5.

Lidové milice v letech 1948 - 1968 v normalizační knize Antonína Ungera - Dělníci ve zbrani

Digitalizované kopie obrazových i textových pramenů z normalizační knihy Antonína Ungera "Dělníci ve zbrani". ...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT