Moderní-Dějiny.cz

Studentská konference Vyhnání – vysídlení – odsun?

Publikováno: 22.3.2013, Aktualizováno: 27.3.2013 19:53

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové pořádá již VIII. ročník středoškolské studentské konference v Ostravě opět v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR a bude zaměřena na dramatické události odsunu německého obyvatelstva z Československa v roce 1945, jeho příčiny, průběh a tragické důsledky.

Studentská konference Vyhnání – vysídlení – odsun?

Studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové mají letitou tradici, první se konala v roce 2006, po ní následovaly každoročně další, již dvoudenní - vždy tematicky zaměřené na události dějin 20. století, pokrývaly tak postupně ve vymezených časových úsecích jednotlivá zásadní údobí. V prvních letech tato jedinečná setkávání tradičně podporoval Magistrát města Ostravy, proto byla témata prvních pěti ročníků zaměřena výrazně regionálně. Poslední dva ročníky jsme se již zaměřili na konkrétní fenomén (lágry v totalitních režimech, "druhá klutura" v Československu) a v tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Občanské sdružení PANT bylo spoluorganizátorem posledních ročníků konferencí a díky svým aktivitám je nyní posouvá na celorepublikovou úroveň.

Přehledné články o jednotlivých uskutečněných konferencích s odkazy na konferenční sborníky a fotogaleriemi najdete v souvisejících odkazech na konci článku.

Letos se konference koná již podruhé jako jedna z aktivit projektu Občanského sdružení PANT "Moderní dějiny do škol", který získal grantovou podporu OPVK ESF. Tato skutečnost se promítá do koncipování konference, která je nyní pilotní aktivitou, na níž v projektu naváže aktivita další - studentské minikonference na partnerských školách. Ostravské konference se proto zúčastní učitelé z jiných částí republiky, ze škol zapojených do projektu, kteří v průběhu roku budou s naší podporou organizovat se svými studenty vlastní jednodenní studentské minikonference na svých školách. Ty jsou další významnou aktivitou projektu Moderní dějiny do škol, jejich smyslem je rozšířit tuto netradiční a velmi efektivní metodu vzdělávání také do jiných škol v České republice.

Tématem letošní konference  "Vyhnání – vysídlení – odsun…?" na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě budou dramatické události odsunu německého obyvatelstva z Československa v roce 1945, jeho příčiny, průběh a tragické důsledky. Naším záměrem je představit studentům základní histoická fakta o těchto událostech a zamyslet se v debatách a pracovních dílnách nad tím, proč vyvolávají dodnes tolik emocí a kontroverzních reakcí. Studentí získají základní povědomí o jednotlivých fázích odsunu, jeho okamžitých a louhodobých cílech, legalizaci násilí a důsledcích této zásadní etnické proměny českých zemí, včetně dosídlování pohraničí a devastaci kulturního dědictví. Nabídneme studentům a jejich učitelům pestrý program, zaměřený na různé přístupy a metody práce - historické přednášky, pracovní dílny zaměřené na práci s prameny, setkání s pamětnicí, projekci dokumentárního filmu, výstavu k tématu a prostor pro otevřenou diskusi. Součástí programu bude také kulturní večer pro účastníky konference, během které účastníci zhlédnou film a dostanou prostor k diskusi s hosty.

Program konference

I. den – GOH (26.3.2012)

9.00                  zahájení – ředitelka gymnázia Jana Huvarová a předseda PANTu Petr Pánek
9.20 – 10.20      přednáška Ondřeje Matějky (Antikomplex) – uvedení do událostí konce války v květnu 1945 a následujících měsíců, odsun Němců
10.20 – 10.45    přestávka, občerstvení
10.45 – 11.45    workshopy I. – studenti se rozdělí do tří skupin (v dalším průběhu se budou skupiny u jednotlivých lektorů obměňovat)
                         Jiří Sovadina – pracovní listy „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945“
                         Josef März – práce s prameny – tři roky v česko-německých vztazích
                         Milan Hes – práce s dokumentárním filmem „Sudety – protrhnout vrstvu lhostejnosti“
12.00 – 12.45   oběd
12.45 – 13.45   workshopy II.
13.45 – 14.10   komentář k výstavě Antikomplexu „Zmizelé Sudety“
14.10 – 15.45   moderovaná debata na téma poválečného násilí, osvobození a odsunu Němců, jeho příčin, průběhu, reflexe a dopadů na poválečný vývoj Československa – Ondřej Matějka, Adam Drda, Jan Urban

večer v klubu FIDUCIA v centru Ostravy

18.00              projekce filmu „Zabíjení po česku“ - pokus o zachycení rozporuplného fenoménu tzv. divokých odsunů mezi koncem války a Postupimskou konferencí, kdy bylo vyhnáno z domovů kolem sedmi set tisíc starousedlých Němců z Československa


II. den – GOH (27.3.2012)

9.00                 zahájení
9.10 – 10.10     setkání s pamětnicí Liselotte Židovou a debata s ní
10.10 – 10.45   Zaniklá místa paměti - prezentace fotografií míst v Sudetech kdysi a dnes - Milan Ryjáček
10.45 – 11.00   přestávka
11.00 – 12.00   workshopy III.
12.00 – 13.00  oběd
13.00 – 14.00  přednáška Radoslava Daňka (Archiv města Ostravy) – poválečné násilí v Ostravě – beseda
14.00              zakončení konference

Základní charakteristika studentských konferencí

- dvoudenní konference zainteresovaných studentů a jejich učitelů z gymnázií a středních škol z Ostravy a dalších měst České republiky
- probíhá v prostorách Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě – kvalitní technické zázemí, multimediální učebny, studovna, knihovna, stravovací kapacity
- ubytování pro účastníky konference ze vzdálenějších oblastí je zajištěno v blízkosti gymnázia
- programovou nabídku zajistí organizátoři z Občanského sdružení PANT, jednotlivá témata pootevřou pedagogové a pozvaní hosté (historikové, pamětníci, žurnalisté, fotografové, umělci...)
- konference je organizována pro studenty, kteří se zajímají o moderní dějiny, popřípadě chtějí studovat historii, politologii či příbuzné obory na VŠ (z každé oslovené školy tříčlenné až pětičlenné skupiny studentů s pedagogickým doprovodem)
- kulturní večer pro účastníky konference - divadlo a hudba

- studenti zkoumají dobu minulou, ale přesto stále přítomnou – neprožili ji, výrazně však poznamenala životy jejich prarodičů
- otevřeno opomíjené téma – není možné se tvářit, že to je již dávno, že je zbytečné se k tehdejším událostem a lidským osudům vracet
- téma bude rozkryto do hloubky, v běžné výuce na středních školách je tomuto tématu většinou věnováno málo času a pozornosti – výklady a interpretace jsou často zploštělé, povrchní, příliš odosobněné, často vyznívají jen jako jakási odtažitá a dávná statistika událostí a jmen
- zprostředkujeme studentům svědectví pamětníků, jejich prožitky, vzpomínky
- studenti a učitelé vytvoří konferenční sborník dobových dokumentů, fotografií, osobních svědectví
- umožníme studentům s podobným zájmem výměnu názorů a představení vlastních projektů, vedeme je k umění argumentace a diskuse
- zapojíme do aktivit pedagogy z pilotních škol (výměna názorů a zkušeností), nabídka uspořádání jednodenní minikonference na jejich škole

- vymezené dějinné fenomény mohou být prozkoumány mnohovrstevnatě – nejen popisně s dominancí politických a hospodářských dějin (jak bývá bohužel obvyklé), ale taktéž v rovinách dalších: reference o událostech a jejich spoluutváření dobovým tiskem, literáty a umělci, studentským hnutím, události pohledem osobních svědectví, pohnutých příběhů a rodinných historií, dochovaných pramenů atd.
- studenty seznámíme s našimi nedávnými dějinami a jejich aktéry, příčinami a důsledky zhoubných ideologií jinou formou, než nabízí běžná zevrubná výuka – kombinace tradičních i netradičních přístupů či metod jako komunikační a tvůrčí výchova – studenti nejsou pouhými pasivními příjemci dávek faktografických informací, ale naopak aktivními spolutvůrci, partnery v hledání odpovědí (kreativita, rozvoj verbálních schopností, prezentace názorů před širším fórem posluchačů, workshopy, práce s texty, archiváliemi atd. atd.)
- rozšíření okruhu zapojených učitelů a studentů mimo Ostravu, nabídka spolupráce pro jiné střední školy - výměna postřehů, nápadů, myšlenek, vzájemná inspirace
- metodické materiály a náměty pro zúčastněné pedagogy

 

Přílohy

pdf
Pozvánka na konferenci
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 7,49 MB | Stáhnout soubor...

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

8.4.

Studentská konference o exilu a exulantech v Ostravě

Pod názvem "Češi v exilu" se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě konal ve dnech 2.-3. dubna 2014 již IX....
27.3.

Studentská konference Češi v exilu

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové pořádá již IX. ročník středoškolské studentské k...
24.4.

Sborník ze studentské konference Vyhnání, vysídlení, odsun?

V příloze si můžete stáhnout sedm desítek stran sborníku, který obdrželi v březnu 2013 účastníci studentské ko...
6.4.

Nesnadný Čech a Evropan Přemysl Pitter

Úvodní text publicisty a předního odborníka na moderní československé a české dějiny Pavla Kosatíka k filmu o ...
6.3.

Studentská minikonference o "železné oponě" a lágrech v Ostrově nad Ohří

Na gymnáziu v Ostrově nad Ohří se ve čtvrtek 28. února 2013 uskutečnila třetí studentská minikonference uspořá...
22.11.

Studentská minikonference o "barácích" undergroundu v Chomutově

Na chomutovském gymnáziu se ve čtvrtek 15. listopadu 2012 uskutečnila druhá studentská minikonference uspořáda...
9.11.

Studentská minikonference „Šafrán“ v Uherském Hradišti

1. listopadu 2012 se v Uherském Hradišti konala první minikonference projektu Moderní dějiny do škol. O její a...
3.8.

Studentské středoškolské historické konference s tematikou novodobých dějin - manuál pro organizátory

Studentské historické konference nejsou v českém středoškolském prostředí zcela obvyklou vzdělávací metodou. P...
1.4.

Sedmý ročník středoškolské studentské konference v Ostravě měl celorepublikový rozměr

Pod názvem Druhá kultura v Československu se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě konala ve dnech 29. úno...
28.3.

Studentská konference o druhé kultuře v ČSSR

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové pořádá již VII. ročník středoškolské studentské ...
1.1.

Fotogalerie Československo a Ostrava v čase normalizace - IV. ročník studentské středoškoské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

Prezentace fotografií zachycuje průběh IV. ročníku středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlov...
1.1.

Fotogalerie Československo a Ostrava v roce 1968 - III. ročník středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

Prezentace fotografií zachycující průběh III. ročníku středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Hav...
1.1.

Fotogalerie Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé - II. ročník středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

Prezentace fotografií  zachycující průběh II. ročníku středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Hav...
1.1.

Fotogalerie Mýty a realita komunistického Československa - I. ročník středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

Prezentace fotografií zachycující průběh I. ročníku středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlo...
1.1.

Fotogalerie Ostrava v době protektorátu – V. ročník středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

Prohlédněte si fotografie z V. ročníku středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT