Moderní-Dějiny.cz

Sonda do havlovského pojetí politiky a encyklopedie devadesátých let

Publikováno: 3.10.2011, Aktualizováno: 1.11.2015 17:42

Přinášíme vám recenzi knihy brněnského politologa Lubomíra Kopečka "Éra nevinnosti – česká politika 1989-1997". Kniha zachycuje zrod a vývoj Občanského fóra, české politické pravice a levice, ekonomickou transformaci, vývoj česko-slovenských vztahů, lustrace či polistopadové politické skandály.

Sonda do havlovského pojetí politiky a encyklopedie devadesátých let

Autor knihy, docent politologie působící na Masarykově univerzitě, již v úvodu knihy vytyčuje hlavní slabinu své publikace – její velmi krátký odstup od dějin, které tak není možno vidět v historickém kontextu, jelikož část aktérů stále aktivně působí ve vysokých funkcích. Podobně jako oxfordský historik Timothy Garton Ash ve svých Dějinách přítomnosti popisuje rovněž nedávné  události. Publikaci autor rozdělil do osmi částí.

Úvod knihy též zdůvodňuje, proč je v prologu a úvodních kapitolách často odkazováno na události a tendence před vymezeným obdobím (1989-1997) – stejně jako Peroutka ve svém Budování státu vnímá vyvrcholení převratových událostí jako důsledek řetěžce tlačivých efektů. Stejně jako majorita interpretátorů vidí také Kopeček hlavní příčinu tranzice moci v dlouhodobě neudržitelném nedodržování rousseauovské společenské smlouvy. V úvodní části též zmiňuje zajímavý postřeh, když aplikuje tezi sociologa Maxe Webera rozdělující politiky na ty, kteří žijí pro politiku, a ty, kteří žijí z ní. Je zřejmé, že v porevoluční době bylo možno pozorovat v české politické sféře převážně ty, kteří žili pro politiku jako správu věcí veřejných. Jakými cestami se však ubíral vývoj jejich myšlení a jakým prostředím byli ovlivňováni? Tomu odpovídají první dva díly obsahu – Sametový přelom a boj o budoucnost i minulost (I) a Od voleb k volbám: Rozpad Občanského fóra a nástup pravice (II).

Sekta, utopie a nutnost strukturované alternativy

Jelikož je publikace spíše sborníkem analytických postřehů dávajících do souvislostí chronologicky seřazené dějinné události (tedy v širším slova smyslu encyklopedií a kronikou), pokusím se nepopisovsat jednotlivé interpretace autora, ale vyextrahovat několik neotřelých náhledů. Když se autor dostává v první pětině knihy k analýze přístupu bývalých disidentů k politice jako takové, přináší nejzajímavější otázky celé knihy. Petr Pithart popisuje prostředí Charty 77 jako sektářské, interpretuje tak stav nejasnosti politické alternativy, kterou uskutepení nabízelo. Přestože se tato iniciativa nepovažovala za opozici vůči komunistickému režimu (avšak jí reálně byla), její vnitřní diskuze byla víceméně paralyzována osobností Václava Havla a jeho důrazem na nepolitickou politiku. Důvodem rozpadu přechodného Občanského fóra byl podle autora jeho hlavní rys – horizontální, nikoliv vertikální systém rozhodování. Primárně morální základ tohoto přístupu k politice s sebou nese značné černobílé vidění světa, což se v dějinných událostech tranzice projevilo například v Havlově snaze o prosazení většinového volebního systému. V něm levicový intelektuál spatřoval možnost větší nezávislosti osobností na politickcýh stranách, v nichž (vcelku logicky) viděl obrovské zlo ničící jím pojímaný duch postdemokratického systému. Jak ukázuje dnešní odstup dvou dekád, Havlovo pojetí nepolitické politiky bylo historicky bezprecedentní, částečně utopické a jak dedukuje autor – přineslo do české společnosti syndrom zrazení snu. To, co Havel později nazýval blbou náladou, může být interpretováno jako zklamání občanů z divokého chování lidí, kteří takzvanou pravdoláskařskou myšlenku uspořádání společnosti nesdíleli.

Po divokých devadesátých letech a se politické subjekty naučily fungovat v rámci standartizovaného politického systému, z čehož lze usuzovat zásadní doporučení pro státy, které čeká tranzice moci – pokud chtějí směřovat k vyspělému demokratickému uspořádání, je třeba mít připravenou alternativu vládnutí postavenou na již fungujících principech. Tento koncept lze v obecné rovině vnímat v totalitních systémech od Běloruska přes KLDR po Libyi – pokud v okamžiku převratu není připravena strukturovaná (a historicky odzkoušená) alternativa, může se země těšit na několik let (někdy divokého) hledání.
Další tři části knihy přinášejí interpretaci vývoje politické scény a to v kapitolách Nové rozdání karet a politický koncenzus při kladení základů českého státu (III), Opatrné vládnutí pravice (IV) a Klausův tanec mezi vejci a vybuzené emoce závěru „éry nevinnosti“ (V), která podle autora končí podepsáním opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD.

Zakletá kontinuita – šlo to jinak?

V pětistránkovém dodatku se brněnský politolog zabývá kontroverzní otázkou kontinuity – tedy situace, kdy se nové státní zřízení nedostatečně distancovalo od předchozího komunistického režimu. Kritický argument, který veřejně používali například bratři Mašínové, poukazoval například na zvolení Václava Havla československým prezidentem hlasy komunistických poslanců. Kritice dnes podléhá i značná autonomizace některých představitelů bývalého režimu, ať již šlo o premiéra vlády národního porozumění Mariána Čalfu, či premiéra vlády 15+5 Adamce.
Docent Kopeček též zmiňuje problematické označení Listopadových událostí termíny revoluce a převrat. Odkazuje na amerického politologa Charlese Tillyho, podle něhož českému převratu chyběl aspekt násilí (čímž chyběl onen revoluční přelom, který by posunul „děj“ do „vyššího stádia“), tudíž jej nelze označit za revoluci. Dále je poukazováno na pojmosloví, kdy termín převrat nelze použít kvůli jeho původně francouzskému pojetí ve smyslu coup détat – svržení vlády malou konspirační skupinou, za kterou OF nelze označit.
 
Kniha je přínosnou učebnicí českých dějin v období 1989 – 1997 a zároveň přináší zajímavý politologický vhled do ranných potransformačních let. Období éry nevinnosti, jak jej autor nazývá, jistě bude předmětem politologického zkoumání, nejen cílem pamětí konkrétních aktérů. Publikace je jednou z prvních knih, které se snaží kombinovat esenci encyklopedie, analýzy souvislostí a zároveň pracovat s určitým nadhledem.

Éra nevinnosti – česká politika 1989-1997, Lubomír Kopeček, Barrister &Principal, Brno 2010, 377 stran, ISBN 978-80-87029-98-5

Knihu můžete zakoupit přímo na stránkách nakladatelství, klikněte na logo.

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT