Moderní-Dějiny.cz

Sedmý ročník středoškolské studentské konference v Ostravě měl celorepublikový rozměr

Publikováno: 1.4.2012, Aktualizováno: 30.4.2013 11:04

Pod názvem Druhá kultura v Československu se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě konala ve dnech 29. února a 1. března 2012 již tradiční studentská konference. Letos probíhala v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 

Sedmý ročník středoškolské studentské konference v Ostravě měl celorepublikový rozměr

 

Tématem konference byla neoficiální kultura v normalizační ČSSR. Akci pořádalo Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové (GOH)

Účastníky přivítala ředitelka GOH Dagmar Juchelková a předseda Občanského sdružení PANT Petr Pánek. Paní ředitelka připomněla letitou tradici konference a její vysokou úroveň. „Smyslem akce je rozšířit myšlenku konání studentských konferencí po celé republice,“ řekl na úvod setkání Petr Pánek.

Workshopy
Workshopy vedli pedagogové z ostravských gymnázií. Lukáš Bárta, učitel na GOH, se zaměřil na práci s dobovým textem, autentickým záznamem Státní bezpečnosti, a písňovými texty samizdatových básníků ve srovnání s oficiální poezií. Jiří Hruška, vyučující na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě, pracoval s esejem Václava Havla Moc bezmocných. Petr Šimíček, učitel GOH, ukázal ve svém workshopu nazvaném Hon na lidi aktivní práci s pojmy normalizační kultury. Během dvou dnů procházejí studenti postupně všemi třemi workshopy a od počátku se se zájmem a aktivně zapojují, probíhá živá komunikace, studenti a učitelé jsou vzájemnými partnery v ideálním tvůrčím prostředí. Na mladých lidech je zjevná rozvinutá schopnost prezentace vlastního názoru před posluchači, komunikační kompetence, ve třídě tak probíhá živá spolupráce a diskuse o daných tématech.

Setkání s pamětníky a osobnostmi undergroundu
Úvodní periodizaci a přehledný vývoj normalizace obstaral novinář, publicista a rozhlasový dokumentarista Adam Drda. Příspěvek Josefa Rauvolfa se věnoval hudbě období normalizace, charakterizoval oficiální ikony doby a pokračoval nezávislými a pronásledovanými kapelami. Dokumentátor společenských a kulturních událostí disentu fotograf Bohdan Holomíček představil záběry každodenního života 70. a 80. let 20. století v Československu s oficiálními symboly dobové propagandy, ale i snímky zachycující osobní setkání a vztahy na poli druhé kultury. Petruška Šustrová zavzpomínala na volné sdružení písničkářů Šafrán, jejichž hudbu dodnes ráda poslouchá. O svém postoji k perzekuci členů skupiny The Plastic People of the Universe řekla: „Přechod mezi politikou a kulturou byl přirozený, nebylo možné se jich nezastat.“

Kulturní večer pro účastníky konference v klubu Garáž v Ostravě-Martinově měl na programu divadlo a hudbu. Studenti divadelního kroužku GOH pod vedením Petra Horáka uvedli jevištní scénickou koláž volně inspirovanou článkem Nová vlna se starým obsahem (otištěným v roce 1983 v týdeníku Tribuna). Divadlo Na tahu vystoupilo s hrou Václava Havla Vernisáž v režii Andreje Kroba. The Hever&Vazelina Band, předskokan hlavního hosta večera, zahrál několik písniček včetně svého velkého hitu Tesilová verbež. Následovali The Plastic People of the Universe, zazněly mimo jiných i zhudebněné texty Egona Bondyho a Ivana Wernische, se kterými studenti pracovali dopoledne ve workshopech.

Druhý konferenční den zahájila členka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslava Wenigerová, která dlouhodobě sleduje aktivity Občanského sdružení PANT. Podělila se o svou životní zkušenost z období 70. a 80. let 20. století a v živém rozhovoru s Františkem Stárkem probrali i negativní rysy současné doby. Dopolední blok pokračoval setkáním studentů s Františkem Stárkem, zvaným Čuňas, vydavatelem samizdatového časopisu Vokno. Svůj příspěvek nazval Cáry starejch filmů a kromě hudebních ukázek seznámil studenty i s metodami perzekuce nepohodlných občanů Státní bezpečností. V diskusi se mladí lidé dozvěděli netušené skutečnosti, např. jak si muzikanti za normalzace vyráběli elektrické kytary a aparatury. Studenti plzeňského gymnázia představili svůj projekt Neuvěřitelná dobrodružství Kocoura, Skaláka a Čuňase, který vytvořili pod vedením své učitelky Moniky Stehlíkové. „Žádného z nich jsme osobně neznali. Rozhodli jsme se navštívit Čuňase v Ústavu pro studium totalitních režimů a ten nás seznámil s Magorem, potom jsme jeli za Skalákem do Meziříčka. Setkali jsme se také s Danou Němcovou, Pavlem Zajíčkem...“ pověděli o práci na svém projektu.

Význam konference
Studenti se setkali s lidmi, kteří svým životem v pravdě dokázali, že bylo možné se v socialismu nepřizpůsobit, a byli ochotni za to mnohdy tvrdě zaplatit. Nejednou vzpomněli svého přítele, který změnil svět tím, že sám se nezměnil, Václava Havla. Do závěrečné spontánní rozpravy o životě v období normalizace se zapojili fotograf Bohdan Holomíček, Martin Věchet, zakladatel Open Air Festivalu v Trutnově, František Stárek, zvaný Čuňas, vydavatel Vokna, a další členové skupiny Hever a Vazelína, Miroslav Skalický – Skalák a Zdeněk Vokatý – Londýn.

Sedmý ročník středoškolské studentské konference překročil hranice města Ostravy a stal se akcí s celorepublikovým dosahem, neboť se ho zúčastnili středoškolští studenti se svými pedagogy z celé České republiky. Pro učitele mělo setkání velký motivační význam, na svých školách, zapojených do projektu, uspořádají  jednodenní studentské minikonference věnované konkrétnímu historickému údobí s přihlédnutím k regionální historii.

Dagmar Juchelková, ředitelka Gymnázia Olgy Havlové, které bylo spolupořadatelem konference, odpověděla redaktorce Moderních dějin.cz na několik otázek:
Paní ředitelko, jak se vedení Gymnázia Olgy Havlové staví k aktivitám pedagogů z Občanského sdružení PANT?
Aktivity pedagogů z Občanského sdružení PANT jsou naprosto nevídané a ojedinělé. Jsem pyšná, že na našem gymnáziu působí tak odborně zdatní, fundovaní i lidsky nastavení učitelé Petr Šimíček a Jiří Sovadina. Jejich působení na žáky školy, jejich aktivní a angažovaný postoj k výuce moderních dějin i předvedení vzorových a inspirativních vyučovacích metod je pro ostatní kolegy a zejména pro širokou pedagogickou veřejnost natolik strhující, že se dostává do povědomí obecně moderně přijímaného pojetí výuky novodobých dějin na středních školách v celé republice.

Jaký význam má podle vašeho názoru výuka moderních dějin pro celkový rozvoj osobnosti mladého člověka?
Bohužel v naší době po celém světě propukají vlny nenávisti, xenofobie a násilí, symptomy totalitních systémů jsou zjevné i plíživě skryté a je především na mladé generaci, aby dokázala rozpoznat toto nebezpečí a poučit se nedávnou minulostí našeho státu. Proto výuka moderních dějin, oblast donedávna tabuizovaná, má mít nezastupitelné místo  v učebních osnovách a školních vzdělávacích plánech.

Projevuje se u studentů zájem o moderní dějiny a o problematiku lidských práv?
Lidskoprávní problematika je pro naše gymnázium tématem nikoliv novým. Jako škola zařazená do Asociace přidružených škol UNESCO jsme si vybrali téma „Dodržování lidských práv“ a od roku 2006 realizujeme projekty –  historické konference nejen blízké tematicky, ale i praktickým zaměřením pro učitele jako metodický návod interaktivní výuky moderních dějin. Naši žáci o tuto problematiku projevují mimořádný zájem, o čemž např. svědčí „boj“ o účast na konferencích či loňské obsazení 2. místa v celostátní literárně-historické soutěži Daniel.

Bylo vám letošní téma něčím blízké? Jak hodnotíte právě zrealizovaný ročník konference?
Letošní ročník konference ukázal, že téma „druhé“ kultury v ČSSR a undergroundu je pro zúčastněné studenty naprosto nové, fascinující. Prožít potom dva dny i celý večer s umělci donedávna zneuznávanými a pronásledovanými, poslouchat hudbu a vzpomínky na léta normalizace, osobně se setkat s významnými publicisty, fotografy, hudebníky, básníky a prožít si společně v krásné přátelské atmosféře nedávnou historii je úžasný a neopakovatelný dojem, který každý z účastníků konference ponese s sebou po dlouhá léta. Takové zakousnutí se školy pod kůži studentům dokázala letošní konference stejně skvěle jako v minulých letech. Téma jsem si prožila i já osobně, neboť normalizační doba trvale poznamenala mě i mou rodinu, a jsem vděčná, že jsem mohla být právě na našem gymnáziu svědkem toho, jak se odhalují mladé generaci praktiky totalitní společnosti. V tom vidím obrovský přínos letošní konference a věřím, že ty další, které budou následovat, budou stejně kvalitní.

Děkuji za rozhovor.

PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE NA KONFERENCI O DRUHÉ KULTUŘE (29. 2. 2012)
UNDERGROUND MEZI STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL (29. 2. 2012) 

Přílohy

pdf
Pozvánka
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 1,34 MB | Stáhnout soubor...

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

2.5.

Václav Havel - Hovězí porážka (The Plastic People of The Universe)

Text Václava Havla věnovaný kapele The Plastic People of The Universe, jejich magickém soundu, nahrávce "Hověz...
27.3.

Studentská konference Češi v exilu

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové pořádá již IX. ročník středoškolské studentské k...
2.6.

Studentská minikonference "Neklidná Plzeň 1953"

Ve čtvrtek 30. května 2013 se na plzeňském gymnáziu (Mikulášské náměstí) uskutečnila studentská minikonference...
22.3.

Studentská konference Vyhnání – vysídlení – odsun?

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové pořádá již VIII. ročník středoškolské studentské...
3.8.

Studentské středoškolské historické konference s tematikou novodobých dějin - manuál pro organizátory

Studentské historické konference nejsou v českém středoškolském prostředí zcela obvyklou vzdělávací metodou. P...
1.2.

Projekt Moderní dějiny do škol pro celou ČR

Je nám milou povinností informovat učitele, že Občanskému sdružení PANT, které provozuje tento portál, byl sch...
17.3.

„Ostrava v době protektorátu“ – V. ročník středoškolské studentské konference

Učitelé a studenti Gymnázia Olgy Havlové opět po roce uspořádali ve dnech 15.-16. března 2010 již V. ročník st...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT