Moderní-Dějiny.cz

Reprezentace Židů a židovství na přelomu 19. a 20. století

Publikováno: 13.11.2015, Aktualizováno: 13.11.2015 10:32

Literárních děl, v nichž se objevují postavy Židů, vycházelo na přelomu 19. a 20. století velké množství. Účelem této studie je pokusit se charakterizovat jejich typy z hlediska reprezentace židovství a podrobněji se věnovat několika vybraným textům.

Reprezentace Židů a židovství na přelomu 19. a 20. století

Studie je publikována ve spolupráci s Centrem pro studium holokaustu a židovské literatury.

Teoretickou inspirací textu byly novější studie věnované kulturní paměti, zvláště úvahy Aleidy Assmannové. Paměť v podobě kolektivně sdílených obrazů minulosti má svůj prostorový i sociální rozměr a svébytné dějiny. Souvisí s konstruováním kolektivní identity i s tématy nacionalismu a prezentace národních i sociálních stereotypů, tedy i stereotypů Židů v literatuře.

Obsah:
- výrazně katoličtí autoři, do jejichž obrazů Židů se vedle tradičního antijudaismu promítá představa Židů jako mravně pokleslých jedinců, kteří narušují tradiční mravní řád - kněz František Pravda, jehož díla vycházela od padesátých do osmdesátých let 19. století, a jeho mladší následovník Václav Kosmák (1843–1898)
- autoři o jedno až dvě desetiletí mladší prezentující život na českém, moravském a slezském venkově - Josef Holeček, Jan Herben, Petr Bezruč, Jakub Deml a J. Š. Baar
- postavy Židů, kteří žijí ve velkých městech - romány Antala Staška (1843–1931) V temných vírech (1900), Boženy Benešové (1873–1936) Člověk (1919–1920) a A. M. Tilschové (1873–1957) Haldy (1927)
- podobně jako u Jana Nerudy také v případě Viléma Mrštíka (1863–1912) zůstávaly protižidovské útoky a antisemitské stereotypy v jeho textech stranou pozornosti literárních vědců
- protižidovské obrazy u regionálních sudetoněmeckých autorů - například šumavský prozaik Anton Schott
- reprezentace postav Židů v české literatuře daného období nebyla založena jenom na negativních stereotypech, ale také na typech vnímaných neutrálně či pozitivně - v některých případech jde o tzv. kontratyp, tj. prezentaci vymezující se polemicky vůči převažujícímu a konvenčnímu negativnímu zobrazení - prózy Bohdana Jelínka, Růženy Svobodové a Karla Klostermanna
- typ moudrého, ušlechtilého a tolerantního Žida, jak jej konstituoval Lessing v titulní postavě hry Moudrý Nathan nebo v jiné podobě Mickiewicz v postavě Jankiela v Panu Tadeáši - hra Josefa Jiřího Kolára Pražský žid (1872, prem. 1871) a Jaroslava Vrchlického Rabínská moudrost (1886)
- polemicky vůči negativním židovským stereotypům vyznívají některé prózy a úvahy uveřejněné v českožidovském tisku, např. R. J. Kronbauera, Otomara Schäfera nebo Vojtěcha Rakouse, z německojazyčných autorů s židovskými kořeny to byl rodák z Mnichova Hradiště, prozaik starší generace Leopold Kompert
- Viktor Vohryzek (1864–1918) v roce 1900 ve svých Epištolách k českým židům polemizuje s tradovanou představou židů jako nájemců kořalen a lichvářů bohatnoucích z mozolů venkovského lidu
- literární specifičnost našeho tématu lze demonstrovat na románu Viktora Dyka (1877–1931) Prosinec (1906), románu Die Vaclavbude (1902, Hospoda u Václava) Karla Hanse Strobla (1877–1946)

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Vzniklo v roce 2010 při Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.
Jeho cílem je studovat literaturu spojenou s šoa/holokaustem a židovskou kulturu v českých zemích a ve střední Evropě. Pracovníci centra se tímto tématem již několik let systematicky zabývají.
Centrum pořádá mezinárodní workshopy k tematice holokaustu. Prvním výsledkem bylo mezinárodní symposium v roce 2005, z něhož vyšla publikace Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře (ed. J. Holý, Praha, Karolinum 2007). Druhou knižní publikací byla kolektivní monografie Jiří Holý/Petr Málek/Michael Špirit/Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (Praha, Akropolis 2011). Následovaly sborníky z mezinárodních workshopů pořádaných spolu s německými a polskými kolegy. V současnosti pracovníci centra pracují na velké monografii Cizí a blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Kromě toho se podílí na přípravě mezioborového programu Židovská studia, který se bude od příštího roku otevírat na Filozofické fakultě FF jako studijní obor (magisterské navazující studium).
Centrum rovněž spolupracuje se zahraničními partnery, v současnosti především s univerzitou v německém Gießenu (Institut für Slavistik, Arbeitsstelle Holocaustliteratur) a Univerzitou Adama Mickiewicze v polské Poznani (Instytut Filologii Słowiańskiej). Hlavními domácími partnery jsou Ústav pro českou literaturu AV ČR, Židovské muzeum v Praze, Centrum judaistických studií na FF UP v Olomouci a Centrum pro studium menšin v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Přílohy

pdf
Reprezentace Židů a židovství na přelomu 19. a 20. století
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,32 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

16.5.

Chasid učitelem náboženství v Praze - Jiří Langer

Nikdo jistě nebude pochybovat o tom, že Jiří Langer představuje zcela výjimečnou osobnost naší kultury, na kte...
16.2.

Židovská náboženská komunita v českých zemích mezi válkami

Studie se snaží nalézt odpověď na otázku, co bylo příčinou zásadní proměny v životě Židů a židovské náboženské...
3.2.

Proces emancipace Židů v Českých zemích a v Nizozemsku: komparační studie

V hledáčku předkládané studie jsou dvě geografické oblasti – Nizozemsko a České země, tvořící součást habsburs...
4.5.

Stefan Zweig o židovství, protižidovských opatřeních a osudu židovského národa

V textu najdete ukázku z knihy rakouského spisovatele Stefana Zweiga Svět včerejška. Autor vzpomíná na své roz...
24.5.

Antisemitismus v dějinách - pracovní list

Ačkoliv ústřední událostí 20. století je v souvislosti s Židy šoa, je třeba věnovat pozornost i jiným tématům,...
22.5.

Židovská otázka - antisemitský pamflet mladočecha Březnovského

Nabízíme Vám kvalitní digitalizovanou kopii nenávistného antisemitského pamfletu poslance zemského sněmu za Ná...
6.3.

"Zrcadlo Židů" - antisemitská kniha Karla Rélinka

Antisemitismus má v českém propstředí a české literatuře bohužel dlouhou tradici a mnoho konkrétních podob. Je...
12.1.

Antisemitismus v dějinách

Výuková prezentace se věnuje fenoménu antisemitismu: v úvodu je antisemitismus definován, následují jeho jedno...
22.6.

Interpretace antisemitských karikatur

Pracovní list je zacílen na fenomén státem řízeného „brainwashingu“ – antisemitské výchova a převýchovy v naci...
10.6.

"Slezské jařmo" - antisemitská interpretace Bezručových básní

Nabízíme vám k nahlédnutí a prostudování "album čtyřiceti obrazů" k básním Petra Bezruče "Slezské jařmo" z rok...
28.2.

Antisemitismus druhé republiky v českém denním tisku

Článek se věnuje vybraným druhorepublikovým periodikům a jejich vztahu k antisemitismu, resp. k Židům. Načrtnu...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT