Moderní-Dějiny.cz

Protesty ve východním Berlíně v roce 1953

Publikováno: 11.4.2016, Aktualizováno: 13.4.2016 07:05

Proč vyšli odvážně protestovat do ulic obyvatelé východního Berlína v červnu 1953? O motivech, atmosféře, průběhu a výsledku tohoto odvážného protirežimního vystoupení píše ve svých vzpomínkách bojovník za občanská práva a současný spolkový prezident Joachim Gauck.

Protesty ve východním Berlíně v roce 1953

Pro nás znamenala Stalinova smrt banální, ale přesto velice významné poselství: Ani diktátoři nežijí věčně. Když si vybavíme v paměti noviny, zprávy z rozhlasu a filmové týdeníky té doby, zdá se nepochopitelné, jak mohlo jen pár týdnů po smutečních slavnostech dojít k následujícím událostem.
Šestnáctého června 1953 protestovali ve východním Berlíně dělníci proti desetiprocentnímu zvýšení pracovních norem. Žádali také svobodné volby a odstoupení vlády. Protestující nesli na transparentech heslo, které zároveň provolávali: „Chceme být svobodní lidé!" Byl jsem celý bez sebe vzrušením a očekáváním a trávil jsem celá odpoledne i večery u rozhlasového přijímače, u nás se totiž dalo chytit západní vysílání s výjimkou RIAS (berlínský Rundfunk im amerikanischen Sektor, pozn. red.), jejž rušili. Jak jsem se dozvěděl, ze dvou berlínských závodů vyšly dva malé protestní průvody, jež se vydaly k Domu odborů a k sídlu vlády na Leipziger Strasse. Cestou se k nim přidávali další a další dělníci. Bylo neuvěřitelné, že se něco takového mohlo stát v zemi, kde neexistovaly svobodné odbory! Druhý den, 17. června, už povstání zachvátilo téměř celou NDR. Do ulic vyšel asi milion lidí; demonstrovalo se v sedmi stovkách obcí, lidé napadli několik věznic a policejních stanic. V 167 okresech z 217 byl vyhlášen výjimečný stav.
Vzpomínám si na velké plakáty sovětského vojenského velitele na reklamních sloupech: „Rozkaz č. l: Veškeré demonstrace, shromáždění a srocování více než tří osob na ulicích, náměstích a ve veřejných budovách se zakazují."
Vládlo válečné právo; vládní moc přešla opět do rukou sovětských vojsk. V naší rodině, mezi přáteli a spolužáky, ovšem nevládl strach, nýbrž neuvěřitelná euforie. Nejprve na jeden den odpadlo vyučování. Potom byl dočasně vyškrtnut předmět občanská výchova - tehdy se mu ještě říkalo nauka o současnosti. Učitelé, kteří dosud vystupovali jako ideologicky obzvlášť kovaní, nyní působili ustrašeně a stísněně, a někteří se dokonce dali strhnout k sebekritickým prohlášením. A starší žáci, které vyhodili ze školy, protože se angažovali jako aktivní křesťané, se mohli vrátit a udělat si maturitu.
Vřelo to i mezi dělníky a rolníky našeho tolik vysmívaného ospalého Meklenburska. Dne 18. června v devět hodin ráno vstoupilo do stávky na pět tisíc dělníků loděnic Neptun: „Požadujeme odstoupení vlády!" V přístavních městech Rostocku a Stralsundu povstalo celkem 10 tisíc lidí, tedy asi třetina obyvatelstva. Osmnáctého června rolníci opakovaně přerušovali projev okresního tajemníka Sdružení vzájemné rolnické pomoci výkřiky jako „Měli by vás všechny pověsit a pobít, hlavně ovšem vládu, to jsou samí zločinci". Anonymní dopis vyhrožoval rostockému starostovi a „práskačům v SED": „Všichni budete viset. Lumpové, darebáci, ruští pohůnci, řiťolezci, odpade lidské společnosti, dejte nám svobodu. Osm let jste nás nechali hladovět. Jste vřed na těle německého národa. Už bylo dost vašich lží a planých slibů, je konec. My chceme Adenauera, nikoho jiného, ten má rozum."
SED byla tehdy celé týdny ochromená - dnes to víme z dokumentů, které byly zveřejněny v roce 1989. „Členové strany a stranické orgány jsou nyní v defenzivě a ve vleku mas," konstatovalo krajské vedení v Rostocku v červenci 1953. „Protivník získal velký vliv v řadách našich členů." Jen v malém městě Sassnitz na Rujáně vrátilo 22 členů základní organizace SED stranický členský průkaz, některé základní organizace FDJ se ocitly bez vedení. Funkcionáři, členové strany a FDJ byli provokováni, přepadáni a biti.
Nakonec ale zůstalo všechno při starém, přestože se režim odvoláním záměru zvýšit normy pokusil upustit dak ve vnitropolitickém kotli. Povstání bylo tvrdě potlačeno, 55 lidí zaplatilo za své protesty životem, více než 500 osob bylo zatčeno. Ze všech stran kritizovaný šéf strany Walter Ulbricht vyvázl z událostí bez újmy, místo toho byli odstaveni straničtí reformátoři jako šéfredaktor novin Neues Deutschland Rudolf Herrnstadt a náčelník Stasi Wilhelm Zaisser. Po krátkém intermezzu po Stalinově smrti se v Moskvě opět ujali moci zastánci tvrdé linie.

Joachim Gauck, narozený roku 1940 v Rostocku, prožil dětství ve vesnici na baltském pobřeží. Později studoval teologii v Rostocku a stal se pastorem v Meklenbursku. Ve své činnosti si hned od počátku udržoval od NDR odstup. Naprosto samozřejmě se stal součástí kritického hnutí a jednou ze symbolických postav převratu roku 1989. Po pádu Berlínské zdi převzal politickou odpovědnost, stal se poslancem prvního svobodného parlamentu NDR a v letech 1990 až 2000 prvním spolkovým pověřencem pro zpracování dokumentů státní bezpečnosti. I když po deseti letech z úřadu odešel, ve své činnosti řečníka a komentátora se i nadále soustředil na boj proti zapomínání a vytěsňování nepříjemné minulosti. Roku 2003 stanul v čele sdružení „Proti zapomnění - Za demokracii". 18. března 2012 byl Joachim Gauck jako společný kandidát vládní koalice i opozice zvolen prezidentem Spolkové republiky Německo. Za svou činnost obdržel nesčetná vyznamenání a pocty, naposled Cenu sourozenců Schollových. V červnu 2011 mu byla propůjčena cena Ludwiga Bórneho.

Vzpomínky - zima v létě... jaro na podzim
Klíčová postava nejnovějších německých dějin, angažovaný bojovník za občanská práva během pokojné revoluce v NDR, hlavní osobnost znovusjednocení a dnes první spolkový prezident původem z východu země vzpomíná. Ve své politicky i emocionálně působivé knize sugestivně líčí traumatizující zkušenost nesvobody i šťastné okamžiky nově nabyté svobody a popisuje nesnadný přechod od vnucené bezmoci k životu, jehož směr si lidé určují sami.

Bylo léto a malý Joachim měl deset let, když mu sebrali otce a deportovali ho na Sibiř.
A bylo mu bezmála padesát, sám byl otcem a dědečkem, když v pokojně revoluci na podzim zažil jaro.
A bylo mu dvaasedmdesát, když se stal prezidentem sjednoceného, demokratického a mírumilovného Německa uprostřed sjednocené Evropy.
(nakladatelství Ikar, 1. vydání, 2013)

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

1.6.

Joachim Gauck vzpomíná na zatčení otce a jeho deportaci do sovětského lágru

Významná osobnost německých dějin, bojovník za občanská práva, jedna z výrazných postav znovusjednocení Německ...
6.3.

Reflexe protestů v Poznani 1956 v československém tisku

Praktické metodické materiály pro workshop zaměřený na práci s dobovými fotografiemi a články z deníku komunis...
30.11.

Rok po roce - 1950–1954 - text

Shrnující mikrostudie je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin první poloviny 50. l...
31.8.

Rok po roce - 1950-54 ve světě - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin první poloviny 50. le...
31.8.

Rok po roce - 1950-1954 ve světě - pracovní list

Sada pracovních listů ke světovým dějinám v letech 1950–1954 obsahují řadu námětů pro práci studentů s histori...
31.10.

Měnová reforma 1953

Tato výkladová prezentace se zabývá jednou z nejkontroverznějších událostí československých dějin 2. poloviny ...
26.10.

Maďarské povstání v roce 1956

Sovětskému zásahu v Maďarsku na podzim 1956 velel hrdina druhé světové války maršál Koněv, muž, po němž se dod...
20.6.

Blokáda Berlína

Pracovní list pro žáky základních škol je založen na práci s mapou, učebnicí dějepisu, dějepisnou encyklopedií...
19.6.

Vznik a vývoj berlínské zdi a vnitroněmecké hranice

Výuková prezentace věnovaná příčinám a důsledkům rozdělení Německa po druhé světové válce. Hlavním tématem boh...
4.6.

Fenomén Berlínské zdi a vnitroněmecké hranice

Historická studie věnovaná historii vnitroněmecké hranice a Berlínské zdi. Autor se v textu věnuje rozdělení N...
12.4.

Krize komunistického režimu v Československu v letech 1953-1957

Výuková prezentace se zaměřuje na politické a sociální aspekty krize politického systému a dominantní ideologi...
2.12.

Berlínská krize (1948-1949)

Výuková prezentace Berlínská krize (1948-1949) popisuje první vážnější střet mezi Západem a Východem po 2. svě...
2.12.

Berlínská krize (1948-1949) - pracovní listy

Pracovní listy jsou určeny k výuce Berlínské krize (1948-1949). Možno je využít v návaznosti na prezentaci, kt...
8.11.

Maďarské a polské povstání v roce 1956

Výkladová prezentace rekapituluje příčiny, průběh a důsledky polských protikomunistických demonstrací a maďars...
5.9.

Berlínská zeď - symbol rozdělené Evropy

Historie Berlínské zdi na pozadí zásadních událostí poválečného Německa. Od konce války až po současnost. Vhod...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT