Moderní-Dějiny.cz

Příběh rodiny Ulmových, spravedlivých mezi národy – pracovní listy pro žáky k tématu zachránců Židů v okupovaném Polsku

Publikováno: 16.12.2016, Aktualizováno: 16.12.2016 08:34

Předkládaný soubor pracovních listů, který je věnován tématu pronásledování Židů za války na území Polska, pomůže popsat motivace i chování pachatelů násilí, osudy jejich obětí i postoje lidí přihlížejících. Ale především je zacílen na Poláky, kteří navzdory nesmírné krutosti represivních nacistických orgánů dokázali pronásledovaným pomoci.

Příběh rodiny Ulmových, spravedlivých mezi národy – pracovní listy pro žáky k tématu zachránců Židů v okupovaném Polsku

Příběh manželů Ulmových, v němž se proplétá odvaha a zrada, lidská dobrosrdečnost a selhání, naděje a tragické finále, je vybrán jako jeden z mnoha, aby pomohl překonat zažitý jednostranný stereotyp ve vnímání postojů a chování Poláků za II. světové války vůči jejich židovským sousedům.

Kdo zachová jediný život, bude mu počítáno, jako by zachránil celý svět.
                                                                      babylónský Talmud, traktát Sanhedrin, 37a

Osud rodiny Ulmových je symbolem toho, čím byla německá okupace na území Polska.
                                                                                                             web Jad Vašem

Metodický komplet vychází z některých (v českém prostředí obecně známých) skutečností, jeho záměrem je ovšem předestřít českým žákům také neotřelá témata, která jsou ve výuce zpravidla řídce zmiňovaná či úplně opomíjená. Naprostá většina mladých lidí, kteří prošli základní školou a studují na střední, jistě slyšela ve škole (doma, v médiích) vyprávění o nacistickém teroru za druhé světové války, o okupaci, rasových zákonech a holocaustu, koncentračních táborech či plynových komorách. Jen vzácně se však ve škole setkávají s osudy konkrétních lidí, stále ještě převládá spíše výkladové, faktografické pojetí tématu – výčty politických osobností, zásadních událostí, míst a dat. Tomu odpovídá také tradiční pojetí učebnicových textů, které přinášejí mnoho informací, ale nedávají žákům příliš prostoru pro vlastní zamyšlení, pátrání, interpretaci dobových dokumentů či tvůrčí úkoly. Mladí si v sobě zpravidla nesou jisté kvantum encyklopedických (mnohdy zkratkovitých a útržkových) informací, úměrné jejich zájmu, pozornosti i paměťovým dispozicím. Učebnicové POJMY a DEFINICE však redukující složitou historickou realitu do jednoduchých černobílých schémat a stávají se tak postupem času „konvenčními emblémy“ nelidskosti nacismu. V myslích mladých lidí potom mohou fungovat jako etikety, kterým bez kontextů, souvislostí a emočního zarámování hrozí úplné vyprázdnění.

Pracovní listy jsou proto koncipovány tak, aby na pozadí známých faktografických informací přinesly i novou perspektivu. Aby vyvolávaly u žáků zájem o osudy konkrétních lidí, o jejich volby, rozhodování v časech šílených nejistot a strachu, všudypřítomného ohrožení, kdy byla smrt příliš blízko a reakcí bylo mnoho nejrůznějších, mnohdy vzájemně propletených – strach, apatie, odvaha, pomoc, zrada… Je podstatné, aby mladí lidé chápali, že takovéto volby nejsou jen rekvizitami dávné minulosti. Měli by na základě pochopení příběhů z minulosti přemýšlet o tom, jaká zásadní rozhodování budou postupovat ve svém životě. Bude pochopitelně záležet především na nich, aby jednali, volili, chovali se takovým způsobem, který by jim zajistil klidnou budoucnost bez dramatického balancování na hraně života a smrti. To by nastalo v případě ztráty svobody, kterou mnozí dnes považují za hodnotu zcela samozřejmou, za kterou není třeba se prát. Z nabízených dokumentů by mělo být zřejmé, že takovýto postoj je nebezpečnou iluzí.

Záměrem těchto metodických materiálů je rovněž seznámit české žáky se specifickou situací a atmosférou okupovaného Polska, jeho obyvatel, se zvláštním přihlédnutím k dějinám židovské přítomnosti a tragického přerušení tisícileté kontinuity v době nacistického běsnění. Zásadní je příběh rodiny, který je zasazen do širších historických souvislostí. Obsahem metodické sady je tedy soubor textů, oficiálních i soukromých, dobových i současných, fotokopie pramenů, fotografie, zásobník informací a nejrůznější typy úkolů, které jsou zaměřeny na tvůrčí práci žáků, interpretaci pramenů a nabízejí prostor pro jejich vcítění do osudů hrdinů našeho příběhu. Tomu je přizpůsobená celková struktura a rozvržení do tří na sebe navazujících částí.

První sada úkolů žákům pootevírá téma výlučností Polska v židovských dějinách a dále tematizuje těžkou situaci a postavení Židů za okupace ve velkoměstě. Zde je vybráno jako příklad hlavní město Varšava a prostředí ghetta, represivní nařízení, omezení atd. Pracovní listy kombinují práci s dobovými dokumenty (vyhlášky nacistické správy) a vzpomínkami z pera literárního kritika a svědka minulosti Marcela Reicha-Ranického.

Druhá sada navazuje logicky na tu první a rozvádí téma perzekuce Židů ve „venkovských oblastech“ na východě Polska (městečka a vesnice). Nabízí vzpomínkové texty, na jejichž základě mohou žáci popsat odlišné zacházení nacistům, vyhlazovací akce vražedných oddílů i různé modely chování – Židů, Poláků i Němců.

Vyústěním celého kompletu materiálů je pak třetí část s úkoly, která je příběhem rodiny Ulmových, zachránců i obětí, příběh nezištné pomoci, soucitu na jedné straně a zrady, bestiálního násilí na straně druhé. Nabízené dokumenty i úkoly umožňují rekonstruovat válečné události, ale také jejich poválečné dozvuky, včetně ocenění statečného činu a jeho současnou připomínkou v podobě nového muzea.

Žáci mohou vypracovávat zadané úkoly sami či ve skupinách, obojí je cenné a přínosné, záleží na učiteli, jakou cestu zvolí. Pro české žáky je rovněž důležité při práci vnímat, v čem jsou jiné a v čem podobné osudy Židů za války v Polsku a v Protektorátě Čechy a Morava.

Materiál vznikl ve spolupráci Polského institutu v Praze a portálu Moderní dějiny.cz.

Přílohy

pdf
Příběh rodiny Ulmových, spravedlivých mezi národy – pracovní listy pro žáky k tématu zachránců Židů v okupovaném Polsku
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 4,14 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

21.10.

Soutěžte o knihu Spravedliví

Vážení soutěživí čtenáři, redakce portálu Moderní dějiny.cz pro Vás připravila populární vědomostní soutěž. Ot...
1.4.

Polsko, ráj pro Židy?

Holokaust je pouze tragickým závěrem dlouhého příběhu koexistence dvou národů na jednom území. Židé nazývají P...
25.3.

Vaše žena bude zastřelena jako první

Deník Adama Czerniakowa, předsedy varšavské Židovské rady (takzvaného Judenratu), vydá v překladu Jiřího Červe...
20.1.

Malé genocidy - nacistický teror na polském venkově za války

Soubor materiálů je zamýšlen jako nabídka zajímavých doprovodných textů a soubor několika vybraných pramenů, k...
8.6.

Pro druhé! Zamyšlení nad vztahem zachránců a Židů v podmínkách protektorátu

Zamyšlení nad tématem ukrývání rasově pronásledovaných osob za války na území protektorátu připomíná osudy těc...
28.2.

Pro druhé! Zachránci Židů v podmínkách protektorátu

Pracovní listy pro žáky nabízejí několik svědectví, na jejichž základě mohou přemýšlet o motivech lidí, kteří ...
17.2.

Polský podzemní stát - pracovní listy pro žáky

14. února 1942 generál Władysław Sikorski transformoval Svaz ozbrojeného boje (ZWZ) v Zemskou armádu (Armia Kr...
30.11.

Tadeusz Gajcy – básník varšavského povstání

„Byla jím dána zkušenost smrti, zatímco jejich duše toužily po životě, dobrodružství, Bohu a pravdě“. Přináším...
30.11.

Maxmilián Maria Kolbe

Stručný životopis Maxmiliána Marii Kolbeho, mnicha, učence, misionáře, vynálezce, zakladatele kláštera, noviná...
27.4.

Poslušnost - sociálně psychologický profil pachatelů masakru židů v Jósefówě

Použijte ve výuce pracovní list s podtitulem: "Sociálně psychologický profil pachatelů masakru židů v Jósefówě...
7.3.

Národně nespolehliví?! Německy hovořící Židé v Polsku a v Československu bezprostředně po druhé světové válce

V Československu ani v Polsku nezapadali německy hovořící Židé do uměle vytvořených černobílých kategorií náro...
9.11.

Židovský Krakov

Seznamte se s historií Krakovských Židů v přehledné ilustrativní prezentaci polského učitele Adama Musiała z K...
11.1.

Povstání ve varšavském ghettu - pracovní list

Povstání ve varšavském ghettu bylo jedním největších konfliktů mezi Židy a německou armádou a je považováno za...
17.8.

Člověk ve válce a válka v člověku - polské zamyšlení

Po ničivých zkušenostech druhé světové války bylo Polsko jinou zemí než ta, která 1. a 17. září 1939 přijala v...
31.8.

Aškenázská diaspora a židovské osídlení východní Evropy

Studie nabízí základní charakteristiku aškenázských Židů v dějinné historické perspektivě s přihlédnutím ke sp...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT