Moderní-Dějiny.cz

Přehled knih na e-shopu Moderních dějin podle historických období

Publikováno: 21.10.2016, Aktualizováno: 21.10.2016 06:18
Autor: (red)

V přehledném soupisu Vám přinášíme přehled knih, které nabízíme v e-shopu Moderních dějin. Táměř dvě stovky publikací máte v článku přehledně utříděny na dějiny národní i světové, v jejich rámci pak do jednotlivých časových období. Kliknutím na název knihy přecházíte přímo na její bližší charakteristiku v prostředí e-shopu MD.

Přehled knih na e-shopu Moderních dějin podle historických období

KOUPÍ KAŽDÉ KNIHY PŘISPÍVÁTE 30 % JEJÍ CENY NA PROVOZ PORTÁLU MODERNÍ DĚJINY.CZ!


SVĚTOVÉ DĚJINY

19. STOLETÍ

Velký švindl, Krymská válka 1853-1855 - Václav Králíček
Krymská válka 1853-1855, kde proti sobě stály síly Velké Británie, Francie, Turecka a Sardinského království na straně jedné a carského Ruska na straně druhé.

1900-1938

Mnichov Krize appeasementu 1938 - David Faber
Kniha významného britského historika je jedním z ojedinělých děl, které popisují tuto klíčovou událost českých a evropských dějin z pohledu Velké Británie. Odráží doznívající traumata první světové války a obavy z nového konfliktu, kterému měla zabránit dohoda, spojovaná později se zradou a opuštěním spojence.

Dějiny Ruska 20. století I.díl - Andrej Zubov (ed.)
První díl, zahrnující léta 1894-1939, je věnován konci období carského Ruska, revolucím 1905 a 1917, budování sovětského státu

Světová válka - Václav Dobrý
Výpravná kniha Světová válka přibližuje unikátní formou prostřednictvím dobových pohlednic obrovský válečný konflikt, probíhající od r. 1914 do r. 1918

Každý, kdo unese oštěp…, První a poslední Mussoliniho vítězství, válka o Habeš 1935–1936 - Roman Cílek
Italský vpád do Habeše představuje jednu z nejdůležitějších událostí v meziválečném období.

Krvavá předehra, 1936–1939: občanská válka ve Španělsku a zahraniční intervence - Roman Cílek
1936–1939: občanská válka ve Španělsku a zahraniční intervence.

1939-1945

Morální dilema: Dějiny druhé světové války - Michael Burleigh
Dílo významného britského historika není jen podrobným výčtem událostí dosud největší války světových dějin, ale zaměřuje se i na psychologické profily důležitých aktérů tohoto osudového střetnutí. Nalezneme tu zasvěcené srovnání dvou totalitních režimů i rozbor paradoxní situace, v níž režimům demokratickým nezbylo než volit spojenectví se stalinistickým Ruskem.

Chtěli jsme být svobodní - Maciej Ruczaj (ed.)
Příběhy z Varšavského povstání 1944. Jedna z nejtragičtějších kapitol druhé světové války skrze příběhy jejích účastníků.

Černá zem – Timothy Snyder
Holokaust - historie a varování. Kdo přišel s myšlenkou "konečného řešení židovské otázky" a jak vznikly politické a společenské podmínky k jejímu uskutečnění? Kdo zabíjel a kdo byl přímým spolupachatelem? Kdo naopak pomáhal a zachraňoval? A kdo určoval, která jména mají zůstat v historické paměti a která z ní naopak mají zmizet?

Žijeme ve skrytu - Ceija Stojka
Šokující a současně optimistická výpověď rakouské Romky Ceiji Stojky otevírá stále opomíjené téma holocaustu Romů za druhé světové války.

Půjdu do pekla spokojen... - Roman Cílek
Adolf Eichmann: životní dráha masového vraha. Fascinující příběh vysokého důstojníka SS pověřeného uskutečněním obludného plánu vyhlazení židovského obyvatelstva na všech územích ovládaných nacistickým Německem, patří k nejbizarnějším osobnostem 20. století.

Holocaust - Slepá kolej dějin - Roman Cílek
Tři osudy a jeden proces: pohled do zákulisí nacistických vyhlazovacích záměrů.

A brány se otevřely - Milan Hes
Osvobození 1945: Dachau, Osvětim, Terezín. Jak probíhalo osvobození těchto míst? V čem se odlišovaly první okamžiky svobody?

Dobrovolným vězněm v Osvětimi - Adam Cyra
Neobyčejný život Witolda Pileckého. Dobrovolně se ocitne na místě, kde zahynulo zhruba jeden a půl milionu lidí, aby zde organizoval odboj, po útěku z tábora se účastní varšavského povstání a také poválečného protikomunistického odboje, který se mu stane osudným…

Druhá světová válka – Vladimír Nálevka
Historie druhé světové války z pera profesora Vladimíra Nálevky. Za běžným výkladem válečného dění jako dramatického sledu bojových či politických operací je nutné vidět každodenní utrpení milionů vojáků na frontě a civilního obyvatelstva v zázemí, koncentrační tábory s plynovými komorami, rozbombardovaná města a nekonečné proudy zoufalých běženců.

Zrádci, nebo vlastenci? – Sigismund Diczbalis
Nesmírně zajímavý pohled na fenomén tzv. vlasovců – ruských vojáků, kteří přešli na německou stranu a nakonec museli bojovat proti svým bývalým kolegům z Rudé armády.

Válka začala v Polsku, Utajovaná fakta o německo-sovětské agresi - Karel Richter
Tragický začátek 2. světové války. Zákeřné přepadení Polska jednotkami wehrmachtu ze západní a Rudou armádou z východní hranice.

Architekti vítězství - Paul Kennedy
Jak byla v období od ledna 1943 do června 1944 vyhrána druhá světová válka.

Hranice placená krví, Sovětsko-finské války - Karel Richter
Historie sovětsko-finských válek. Osudy velkých osobnosti, prostých vojáků a lidí v dobách míru a především války.

Druhá světová válka v kresbách a karikaturách - Mark Bryant
Historie druhé světové války očima tehdejších karikaturistů. Obraz má stejnou výpověď jako tisíc slov.

Hitlerova válka - Jeremy Harwood
Prožijte druhou světovou válku tak, jak ji líčila nacistická propaganda v časopise Signal, a porovnejte to s fakty, jak to v letech 1939 až 1945 skutečně bylo.

Peklo na východní frontě 1941 – 1945 - František Emmert
Detailně líčí jednotlivé operace, ale i válečné hrůzy a zločiny páchané na obou stranách.

Návrat ze SSSR a Poopravení návratu ze SSSR - André Gide
Slavné dílo jednoho z nejvýznamnějších francouzských a evropských spisovatelů minulého století.

1945-1989

Návraty - (Kateřina Králová a Hana Kubátová (eds.)
Kniha s podtitulem Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy zkoumá nejen samotnou cestu přeživších holocaust zpět, ale především mnohost a různorodost toho, jak jejich fyzický a mentální návrat ovlivnil je samotné a jejich okolí. Kam se vlastně vracejí? Kdo na ně čeká? A jak společnost jejich návrat přijímá?

Zelený stan - Ljudmila Ulická
Román jedné z nejvýznamnějších současných ruských spisovatelek vypráví o tom, jak se navzdory hrozbám doby rodilo disidentské hnutí v Sovětském svazu.

Tvrz – Igor Janke
Kniha s podtitulem Bojující Solidarita – Podzemní armáda je plná dramatických příběhů nejbojovnějšího opozičního hnutí v komunistickém bloku.

Přírodní zdroje a ozbrojené konflikty - Petr Martinovský a Tomáš Šmíd
Podrobný vhled do šesti konfliktních oblastí. Rozebíráno je například vysoce aktuální, ale málo diskutované surovinové bohatství Afghánistánu, dále střety o koltan v Demokratické republice Kongo, konflikty o vodní zdroje na horním Nilu a jiné. Tato publikace může sloužit jako neocenitelná pomůcka pro orientaci v současném světě.

Smerš – rok v táboře nepřítele - Nikolaj Siněvirskij
Svědectví o činnosti jedné z nejpřísněji utajovaných špionážních organizací 20. století – sovětské vojenské kontrarozvědky Smerš.

Dominový efekt - Petr Blažek a Jaroslav Pažout
Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Souhrnný přehled vývoje opozičních hnutí v Československu, Polsku, Maďarsku a Německé demokratické republice, jejich paralel i rozdílů.

Zdivočelý kontinent - Keith Lowe
Obraz poválečné Evropy, kde z vyčerpání a chaosu povstávají nové hrozby. Kniha aspiruje na základní příručku k dějinám poválečné Evropy.

Železná opona - Anne Applebaumová
Držitelka Pulitzerovy ceny za knihu Gulag, ve svém novém díle popisuje vznik komunistických režimů a do detailu líčí každodenní život za železnou oponou.

Mezi Východem a Západem - Christiane Brenner
Autorka zkoumá krátké, avšak politicky i společensky významné období mezi koncem druhé světové války a převzetím moci komunisty v únoru 1948. Ony tři „dlouhé“ roky nepojímá jako jednoznačný zápas mezi demokracií a totalitarismem. Velkou pozornost věnuje pojímání německé viny a vyrovnání se s českými a moravskými Němci v roce 1945.

Studená válka – Vladimír Nálevka
Kniha sleduje vývoj studené války od jejích začátků na přelomu let 1945-1946 až ke konci bipolarity na začátku 90. let minulého století.

Čas soumraku – Vladimír Nálevka
Kniha z edice Dějiny do kapsy pojednává o rozpadu koloniálních mocností po druhé světové válce. Mnohé naděje dosud porobených národů se poměrně rychle rozplynuly v bolestné realitě nových států. Dosažená nezávislost se sama o sobě nestala dostatečnou zárukou hospodářského a sociálního pokroku či politické stability.

V zajetí džungle, nejdelší válka 20. století - Milan Syruček
Vojenské konflikty na území Vietnamu v 2. pol. 20. století daleko překročily regionální rámec a znamenaly trauma jak pro asijskou, tak pro americkou i evropskou společnost.

Historie před soudem - Deborah E. Lipstadtová
Kniha nastavuje zrcadlo špinavému způsobu, s jakým extremismus a záměrné zkreslování historie získávají uznání a šíří nenávist.

Stalinova hra o Zemi jitřní svěžesti – Korejská válka 1950-1953 - Vladimír Nálevka
Korejská válka byla skutečnou horkou fází začínající studené války. Byl to mimo jiné i Stalinův pokus o rozšíření sovětského vlivu na Dálném východě.

Mauthausenský proces - Tomaz Jardin
Detailní podání příběhu mauthausenského procesu v letech 1946–1947.

Útěk od praporů. Kreml a krize imperia 1964 – 1991 - Karel Durman
Fascinující syntéza dějin vnitřního vývoje i zahraniční politiky SSSR a jeho bloku od Chruščovova pádu v r. 1964 do faktického zániku v roce 1991.

Lži o Hitlerovi - Richard J. Evans
Proces s největším popíračem holokaustu Davidem Irvingem, kde byl autor, cambridgeský historik, klíčovým svědkem.

1990 – SOUČASNOST

Všichni muži Kremlu - Michail Zygar
Stručná historie dnešního Ruska.
Jak je vybudována dnešní ruská státní moc? Je Vladimir Putin opravdu neomezeným vládcem současného Ruska, anebo mu vládne spíše jakýsi „kolektivní Putin“ či „nové politbyro“? Jak dlouho bude trvat putinismus? Na tyto zcela zásadní otázky se snaží odpovědět kniha, kterou napsal známý ruský novinář, bývalý válečný zpravodaj listu Kommersant a poté šéfredaktor nezávislé internetové televize Dožď Michail Zygar.

Mise Afghánistán - Tomáš Šebek
Tomáš Šebek byl v Afghánistánu dvakrát, v roce 2013 a 2015, pokaždé s Lékaři bez hranic. Mezi zákroky, při nichž operoval těžce zraněné z bojů i léčil docela „běžné“ úrazy, fotil a psal. Výsledkem je soubor záznamů, které zaujmou nejen autentickou a syrovou výpovědí, ale i neotřelým pohledem na život v pusté hornaté krajině.

Tichý dech - Jan Trachta
Zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti. Kniha přináší unikátní svědectví mladého českého lékaře o tom, jak zachraňoval životy v krizových oblastech afrického Konga a na Haiti, kam odletěl s dalšími lékaři jen několik dní po ničivém zemětřesení.

Nejsem Rus - Michail Ševeljov
Ševeljov se pokouší odpovědět na závažné otázky: jak se mohlo stát, že se dnes Rusko nachází tam, kde je, a kdo je vinen, že z naděje na „nové Rusko“ nic nezbylo. Novela je napsána živým jazykem a ukazuje tápání dnešní ruské inteligence i obyčejných Rusů; nutí k zamyšlení nad současným Ruskem a jeho budoucností.

Tady vaše fatwa neplatí - Karima Bennoune
Příběhy lidí z islámského světa bojujících proti fundamentalismu a násilí. Kniha je strhujícím a zároveň potřebným příspěvkem k hlubšímu poznání toho, co se skutečně v nitru islámského světa děje a co se bytostně týká i nás.

Fax ze Sarajeva - Joe Kubert
Příběh o přežití. Legendární komiks z okupovaného Sarajeva napsaný na základě faxových zpráv.

Islámskému státu na dostřel II - Lenka Klicperová, Markéta Kutilová
Pokračování úspěšné knihy líčí dramatické zážitky z fronty a ze syrského města Kobaní, které pomalu povstává z ruin.

Putin a putinismus - Walter Laqueur
Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem. Nová kniha proslulého historika Waltera Laqueura, který se ruským tématem zabývá už několik desetiletí, hledá odpovědi na otázku, jak lze vnímat prezidenta Putina a fenomén putinismu, který nabývá na čím dál větší síle.

Chalífa a Západ - Franco Cardini
Odborník na středověké dějiny a na dějiny islámu hledá hlubší souvislosti vzestupu Islámského státu a nachází je jak ve vlastních dějinách islámského světa, tak v pokrytectví a chybné politice Západu, které vzestup nejradikálnějších forem islamismu mnohdy podporovaly.

Islámskému státu na dostřel - Lenka Klicperová, Markéta Kutilová
Válka v Sýrii očima dvou novinářek.

Islámský stát - Hassan Hassan a Michael Weiss
Uvnitř armády teroru. Ve světě se zrodila nová generace teroru, a chceme-li vědět, jak ji zastavit, musíme vědět, o koho jde.

Přes moře - Wolfgang Bauer a Stanislav Krupař
Přední německý reportér a respektovaný reportážní fotograf se jako první novináři vydali na cestu se syrskými uprchlíky z Egypta do Evropy.

Ropa a krev, Americko-irácké války 1990–2000 - Martin Novák
Americko-irácké války 1990–2003. Publicista a novinář ve své knize mapuje situaci na bojištích obou konfliktů a věnuje se i zákulisním jednáním politiků a diplomatů.

Podat ruku ďáblovi; Příběh poslední genocidy 20. století - Roméo Dallaire
Příběh poslední genocidy 20. Století. Rwanda. Strhující příběh nezměrné krutosti, politické licoměrnosti, ale i obětavosti a hrdinství v nejlepším slova smyslu.

Arabské jaro - Miloš Mendel
Autor nabízí výklad o historickém, sociálním a kulturním pozadí současného vývoje na Blízkém východě.

NAPŘÍČ STOLETÍM

MIGRACE - Zdeněk Uherek a kol.
Historie a současnost. Kniha nabízí pohled na historický vývoj migrací spjatých především s evropským prostorem i na její proměnu v posledních dvaceti letech. Každá migrační kauza poloviny 20. století je specifická a relativně málo reflektuje ty předchozí.

Dějiny Saúdské Arábie - Miloš Mendel
Kniha představuje souhrnný vhled do politických, kulturních a náboženských dějin podstatné části Arabského poloostrova, počínaje historií kdysi slavných státních a kmenových útvarů a jejich kulturního prostředí až po dějiny střední Arábie v době vzniku islámu v městských centrech – Mekce a Medíně.

Uspořádání světa - Henry Kissinger
Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha. Vlivný politolog, historik a bývalý ministr zahraničí Spojených států předkládá ve své nejnovější práci z roku 2014 mnohostranný, historickými a politickými souvislostmi podložený pohled na řád světa. Ukazuje, že kořeny současného uspořádání mezinárodních vztahů byly poprvé zformulovány v západní Evropě téměř před čtyřmi staletími na mírové konferenci v německém Vestfálsku.

Faktor Churchill - Boris Johnson
Muž, který psal dějiny. V životopise Winstona Churchilla podává autor se svým charakteristickým vtipem a pronikavostí podobiznu premiéra, který nebojácně vedl svůj národ do boje, přestože nenáviděl válku a pohrdal politiky postrádajícími zkušenost s jejími hrůzami; muže potýkajícího se s depresemi a šišláním, který se přesto vypracoval na jednoho z největších řečníků všech dob.

Jeruzalém, stře(d)t světa - Gil Yaron
Historicko-politický průvodce Vás zavede k samotným historickým kořenům města a přibliží jeho historický význam z pohledu tří světových náboženství.

Stalin - Nový životopis - Oleg V. Chlevňuk
Na každý rok Stalinovy absolutní vlády v letech 1929-1953 připadá na sovětské půdě ne méně než milion uvězněných či zavražděných, další miliony podlehly řízenému hladomoru. Kde se vzala v jednom člověku taková zvrácenost?

Filmová propaganda - Richard Taylor
Sovětské Rusko a nacistické Německo. Aby si vynutili poslušnost společností, které ovládli, nepoužívali Hitlerovi nacisté a sovětští bolševici jen teroru. Veledůležitým nástrojem jejich moci byla také propaganda. A nejmocnějším nástrojem propagandy byl v první polovině 20. století film; na tom by se Lenin s Goebbelsem jistě shodli.

Děti srpna - Sergej Lebeděv
Pohled mladého ruského intelektuála na hanebné moderní dějiny své vlasti, nikoli jen nahlédnutím na to, čím se dnešní Rusko ze své nedávné minulosti může pyšnit.

Nad Evropou půlměsíc - Karel Černý
Muslimové v Česku a západních společnostech. Co spolehlivě víme o českých, evropských či amerických muslimech? Jsou skutečně tak odlišní? Jsou neintegrovaní a neschopní akceptovat principy, na nichž stojí fungování Západu? A co vlastně ovlivňuje naše mínění a formuje naše stereotypy při vnímání muslimských komunit žijících v západních společnostech? Kniha pro laiky srozumitelnou formou a přístupným jazykem prezentuje výsledky mnohaletých systematických empirických výzkumů českých sociologů, religionistů, antropologů a sociálních geografů.

Ochlazení - Michael Žantovský
Nové vydání románu nelze nazvat doslovně „špionážním thrillerem z blízké budoucnosti“, jak uvádí podtitul knihy. Ochlazení je už dnes svým způsobem thrillerem z horké současnosti. Titul Ochlazení není míněn pouze v přeneseném smyslu – v tomto případě se ochlazují vztahy mezi Ruskem, Evropskou unií a NATO –, ale i doslovně. Rusko přestává Evropě dodávat ropu a plyn.

Historie gulagu - Oleg V. Chlevňuk
Kniha poskytne zajímavé čtení každému, kdo chce hlouběji pochopit, co se v první polovině dvacátého století dělo na tom rozsáhlém území, jemuž říkáme Rusko.

V Evropě - Geert Mak
Cesty po dvacátém století. Křížem krážem Evropou, po stopách její historie, od Verdunu k Berlínu, od St. Petěrburku po Osvětim, od Kyjeva po Srebrenicu. Velice čtivě psaná kniha!

Izrael a Palestina - Marek Čejka
Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Kniha boří dva vzájemně se posilující mýty o izraelsko-palestinském konfliktu, které jsou v českém prostředí hodně rozšířené.

Rudý kohout Picasso - František Mikš
Ideologie a utopie v umění 20. století: od Malevičova černého čtverce k Picassově holubici míru. Čtivá a intelektuálně provokativní práce zkoumající nepříliš vábné kořeny malířské moderny, o nichž se většinou cudně mlčí.

Piłsudski... Katyň... Solidarita - István Kovács
Klíčové pojmy polských dějin 20. století.. Kniha nabízí pohled na dějiny polského národa ve 20. století ze středoevropské perspektivy a ve středoevropských souvislostech.

Rudý car - Václav Veber
Stalin v čele Sovětského svazu 1924-1953. V Rusku mnohdy přežívá chápání Stalina jako architekta socialismu, vítěze nad nacisty a tvůrce sovětského impéria. Ve skutečnosti to byl typ extrémního osobního tyrana, despoty či jakéhosi „superdiktátora“, který měl snad jedinou dovednost: uplatnil dokonale hyperbyrokratický kontrolní systém doprovázený terorem, a to důsledně a s naprostým úspěchem.

Země zaslíbená  - Ari Šavit
Kniha vypráví příběh Izraele, jak ještě nikdy nebyl vyprávěn, a pokládá nepříjemné, a přitom zásadní otázky: Proč Izrael vznikl? Jak vznikl? A může přežít?

Muslimové a jejich svět - Miloš Mendel
O víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu. Kniha se snaží zprostředkovat české veřejnosti pohled na islám, který není zatížen nánosem smyšlenek, polopravd a demagogických klišé.

Holokaust a jiné genocidy - kolektiv autorů
Kniha se věnuje nejpodstatnějším genocidám 20. století – holokaustu, genocidě Arménů, hladomoru na Ukrajině, kambodžské, rwandské a jugoslávské genocidě. Záměrem je poskytnout sice základní, ale ty nejzásadnější informace. Kniha je doplněna o DVD s filmy, vzpomínkami pamětníků a metodickými materiály pro výuku.

Dějiny Ukrajiny - Pavel Robert Magocsi, Jan Rychlík a Bohdan Zylinskij
Jen málo evropských národů prožilo tak nešťastné dějiny, plné násilí, útlaku a odnárodňování.

Krvavé století - Martin Nekola
Kniha představuje méně známé konflikty dvacátého století, především jeho druhé poloviny. Přibližuje zajímavé dějinné souvislosti, příčiny, aktéry i vyústění.

Impérium a ti druzí - Andrzej Nowak
Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy. fascinujícím průřezem moderními dějinami středovýchodní Evropy, v němž se neustále střídají perspektivy imperiálního centra (Moskvy a Petrohradu) a jeho „západních periferií".

Ryszard Siwiec 1909–1968 - Petr Blažek
Česko-anglická publikace přináší všechna zásadní dostupná svědectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském občanovi, který se 8. září 1968 na varšavském stadionu zapálil na protest proti srpnové okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a účasti jednotek Polské lidové republiky na této invazi.

Hitler 1889-1936: Hybris - Ian Kershaw
První díl dosud nejucelenějšího a nejrozsáhlejšího životopisu vůdce nacistického hnutí.

Hitler 1936-1945: Nemesis - Ian Kershaw
Druhý díl monumentální práce předního britského historika Iana Kershawa.

Zaženem dějin klisny!
- Karol Modzelewski
Politické paměti mluvčího polské Solidarity. Půl stoletím polského komunismu i postkomunismu.

Krvavé země - Timothy Snyder
Nejdůležitější historická kniha uplynulých mnoha let! Mezi dvěma říšemi, Hitlerovou a Stalinovou, se nachází krvavá země, území dnešního Polska, Ukrajiny, Běloruska a pobaltských států, oběť největší demografické a humanitární katastrofy, jakou kdy člověk v lidských dějinách způsobil.

Stalin - Václav Veber
Stručný životopis. Studie o Stalinovi přináší množství podrobností o jeho životě, politické práci a současně o celé epoše sovětských dějin.

Osm hlav šílenství - Anna Barkovová
Poprvé v češtině dílo ruské lágrové básnířky, postupně objevováno teprve po pádu sovětského režimu. Poezie, próza, deníky a korespondence.

Dějiny Ruska 20. století II.díl - Andrej Zubov (ed.)
Druhý díl (1939-2007), je věnován období 2. sv. války, pozdnímu stalinismu, rozvoje Sovětského svazu jako světové velmoci až do gorbačovské perejstrojky, následného rozpadu SSSR a vzniku nového Ruska.

Mezi Východem a Západem - Anne Applebaumová
Kniha, která pomůže pochopit problémy prostoru současného Běloruska a Ukrajiny.

Rusko a Evropa 2013 - Kolektiv autorů
K 100. výročí vydání Masarykovy knihy Rusko a Evropa (Václav Veber – Pavla Štorková (eds.)
Kniha přináší aktuální pohled na nejnovější dějiny Ruska a Evropské unie a podobně jako kniha T.G. Masaryka zachycuje současnost ruských reálií s výhledem do budoucnosti.

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity - Martin C. Putna
Od Kyjevské Rusi k Pussy Riot. Kniha o vývoji ruské spirituality, která vychází ze znalosti a hlubokého pochopení ruských dějin. Vysvětluje hlavní body ruských ­kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes.

Svět včerejška - Stefan Zweig
Paměti světoznámého autora jsou jednou z jeho nejlepších a nejdůležitějších knih, ale i jedním z pramenů pro pochopení novodobé evropské kultury.

Šeptem - Orlando Figes
Přesvědčivá, zasvěcená a přitom dojemná kniha zachycující soukromý život ve Stalinově Rusku.

Navštěvuj mě v snu - Orlando Figes
Pravdivý příběh o lásce a přežití v gulagu, vycházející z autentických dopisů.

Gulag. Historie - Anne Applebaumová
Velice poutavá kniha, jež zaujme i čtenáře, kteří se problematikou gulagů příliš nezaobírají. Autorka za tuto knihu obdržela prestižní Pullitzerovu cenu 2004.

Pilsudski... Katyň... Solidarita... - István Kovács
Klíčové pojmy polských dějin 20. století.

Fidel Castro - caudillo 20. století - Vladimír Nálevka

Jaká je cena člověka - Jevfrosinija Kersnovskaja
Vzpomínky vězeňkyně jsou snad nejbrutálnějším vylíčením poměrů v sovětských táborech, jaké se u nás objevilo.

Popely ještě žhavé I. díl - Karel Durman
Publikace je vynikající historickou syntézou světových dějin od rozkladu evropských demokracií koncem 30. let 20. století do roku 1964.

Popely ještě žhavé II. díl - Karel Durman
Monumentální historická syntéza přináší řadu nových pohledů na světové dějiny 20. století.

Svět včerejška, vzpomínky jednoho Evropana - Stefan Zweig
Paměti světoznámého autora jsou jednou z jeho nejlepších a nejdůležitějších knih, ale i jedním z pramenů pro pochopení novodobé evropské kultury.

Další doteky dějin
Příběhy 20. století, kterým historici zatím nevěnovali pozornost.

Intelektuál ve dvacátém století - Timothy Snyder
Rozhovor Timothyho Snydera s Tonym Judtem mapuje dějiny moderních politických idejí a představ o vládě a spravedlnosti.

Oskar Schindler: Legenda a fakta - Jitka Gruntová
Snaha o objektivní pohled na muže, který proslul jako zachránce Židů.

Zaostřeno na komunismus - J. Mlejnek a P. Šustrová
Informačně bohatý a čtivý soubor textů. Vhodný studijní materiál občanské nauky.

Komunistický experiment v Rusku 1917 – 1991 - Václav Veber
Malé dějiny SSSR.

Doba z druhé ruky - Světlana Alexijevičová
Zcela výjimečná kniha mimořádné autorky, nabízí hlubokou sondu do ruské společnosti a pomáhá porozumět jejímu současnému vývoji.

Světová politika ve 20. století (I. díl) - Vladimír Nálevka
Publikace o politických dějinách 20. století do období konce druhé světové války, doplněná chronologickou tabulkou.

Světová politika ve 20. století (II. díl) - Vladimír Nálevka
Druhý díl publikace o politických dějinách 20. století je zaměřen na politický vývoj v období studené války.


ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY

1900-1938

Mnichovská krize - František Ježek
Rozsáhlé paměti Františka Ježka (1890–1969), v meziválečném období podrobně zachycují a reflektují osudné události roku 1938 v Československu.

Přísaha - Milena Freimanová a Ladislav Preininger
Ladislav Preininger odešel v roce 1913 do Francie na zkušenou. V Paříži ho zastihlo vypuknutí první světové války a on jako český vlastenec a Sokol patřil k prvním dobrovolníkům, kteří se přihlásili do Cizinecké legie. Stal se příslušníkem roty „Nazdar“, se kterou se účastnil bitvy u Arrasu, během níž byl zraněn. Po vyléčení pokračoval ve službě v Africe a Řecku, v roce 1917 se stal členem 21. střeleckého pluku čs. legií. S ním se účastnil posledních bojů na západní frontě a zažil kapitulaci Německa. Avšak ani po návratu do vlasti na něj nečekal mír. Se svými druhy se zapojil do bojů na Těšínsku a Slovensku.

Ostrovy v bouři  - Dalibor Vácha
Každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918-1920).
Kniha detailně vykresluje složitý obraz legendární sibiřské anabáze. Podrobně analyzuje, jak toto dvouleté období prožívali ve dnech všedních i nevšedních. Zahrnuje dobu nejprudších bojů proti bolševikům, ukazuje krutost ruské občanské války i notná zklamaní, s nimiž se legionáři museli vyrovnávat. Nezapomíná ani na týdny plavby po světových oceánech během cesty domů.

Zrádci - Jiří Šulc
Brilantní historický román vracející se k událostem, které předcházely Mnichovu 1938. Autor bestselleru „Dva proti Říši“ přináší pohled do zákulisí tajných služeb, mrazivý portrét Sudet i milostný příběh německé dívky a člena české finanční stráže. Kniha se věnuje méně známým historickým faktům, jakým byl armádou připravovaný plán na odstranění Adolfa Hitlera.

Válka před válkou - Stanislav Motl
Krvavý podzim 1938 v Čechách a na Moravě.
V českém a moravském pohraničí vzplál oheň války. Války o to ničivější, že proti sobě stáli Čechoslováci.

Mobilizace 1938 - František Emmert
Výpravná publikace Mobilizace 1938: Chtěli jsme se bránit! nabízí přehledný a ucelený obraz vojenských i politických příprav Československa na obranu před nacistickým Německem. Textově, graficky i knižně nadstandardně připravená publikace od uznávaného a oceňovaného českého autora literatury faktu.

Konfliktní společenství - Jan Křen
Češi a Němci 1780-1918. První česká přehledná historie česko-německého vztahu od sklonku 18. století do roku 1918.

Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939 - Jan Benda
Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé republice. Mnichovská historie je neúplná bez souboru jejích následků. Některé z nich nejsou ještě v literatuře zachyceny naplno, patří k nim také útěky a vyhánění obyvatel z česko-moravsko-slezského pohraničí Československa.

Slovensko – Michal Stehlík
Publikace s bohatým obrazovým doprovodem, ilustruje slovenskou realitu let 1918–1938 v kontextu dramatické mezinárodní situace.

Šlechta ve službách Masarykovy republiky – Zdeněk Hazdra
Mezi českou šlechtou nalezneme jen málo těch, kteří se ztotožnili s existencí československého státu od samého počátku.

První světová válka a česká otázka – Robert Kvaček
První světová válka se stala „matkou katastrof“ 20. století. Tato publikace není jeho přehledem, systematickým podrobným výkladem, v pestrých kapitolách chce ale postihnout hlavní události, které nesly vývoj. Nachází také ilustrativní podrobnosti, v nichž se obráží podstatné. Zvláštní pozornost patří české tématice, „české otázce“, kterou světová válka otevřela různým řešením.

Českoslovenští legionáři za první světové války - František Emmert
Výpravná publikace, koncipovaná jako tzv. muzeum v knize.

Bratrstvo - Dalibor Vácha
Obraz všedních a dramatických dní československých legií v Rusku 1914–1918.

Červenobílá - Dalibor Vácha
Historický román líčí šest let československých legií v Rusku. V centru pozornosti je cesta čtvrtého pluku a osudy spisovatele a pozdějšího generála Rudolfa Medka.

Češi, Němci, Židé? - Kateřina Čapková
Národní identita Židů v Čechách 1918–1938. Situace v Čechách v souvislostech celé republiky a ve srovnání s děním v sousedních zemích

Nevyhlášená válka, Boj o Slovensko 1918–1920 - Dušan Tomášek
Bojů o Slovensko 1918–1920 se zúčastnila i maďarská Rudá armáda a československé legie. Nakonec museli bolševici ustoupit.

1939-1945

Německá okupace českých zemí - František Emmert
Další z volné série výpravných publikací významného českého historika mapuje německou okupaci českých zemí za druhé světové války. Nevšední formou přibližuje čtenáři vývoj, organizaci a činnost německé okupační správy v letech 1938 až 1945.

Doskočiště protektorát - Jitka Neradová
Dramatické osudy parašutistů a českých odbojářů radikálně vyvracejí všechny zažité teorie o zbabělém českém národu, který umí jen ohýbat hřbet a za svobodu vůbec nebojuje. Tihle lidé bojovali a vsázeli to nejcennější! Nechte se vtáhnout do příběhu jednoho každého z nich.

Lidice - Vojtěch Kyncl
Zrození symbolu. Nové dokumenty z českých i zahraničních archivů, svědectví pamětníků i dokumenty dochované v rodinných archivech představují Lidice jinak, než jak je známe z knih a filmů.

Anthropoid - Jiří Padevět a Pavel Šmejkal
Kniha Vás provede po místech spojených s aktivitou výsadku Anthropoid, jehož příslušníci uskutečnili útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Navštívíme místo seskoku, byty podporovatelů parašutistů i místo samotného útoku. V závěru knihy navštívíme jedno z nejpamátnějších míst moderní české historie, pravoslavný chrám v Resslově ulici, místo posledního odporu parašutistů.

Atentát na Heydricha - František Emmert
Jedinečná publikace plná dobových fotografií a vložených faksimilií unikátních dokumentů mapuje atentát na Heydricha od vytvoření výsadkových skupin v zahraničí až po vyhlazení obce Lidice. Ponořte se do informací o plánování průběhu atentátu, přečtěte si dobové noviny a prozkoumejte německé nákresy...

Dva proti Říši - Jiří Šulc
Strhující románové zpracování atentátu na Reinharda Heydricha. Popisuje scénu domácího odboje stejně jako exilovou vládu, výcvik parašutistů v Anglii, přípravu atentátu, okolnosti i situaci po něm. Nevyhýbá se líčení soukromého života hrdinů.

Československý odboj za druhé světové války - František Emmert
Volné pokračování bestselleru Českoslovenští legionáři za první světové války.

Průvodce protektorátní Prahou – Jiří Padevět
Místa - události – lidé. Kniha zavede zájemce na místa konspiračních schůzek odbojářů, do bytů rodin podporovatelů parašutistů, připravujících atentát na Reinharda Heydricha, do kanceláří krycích firem Sicherheitsdienstu, do tajné porodnice, zřízené gestapem...

Útěky z pekla – Roman Cílek, Miloslav Moulis
Dějem nabitá mozaika šesti unikátních válečných příběhů, které spojuje drama úspěšného útěku z pekla. Dvěma mladým slovenským vězňům se podařilo uniknout z Osvětimi, aby svobodnému světu podali očité svědectví o vyvražďování statisíců Židů.

Pražské povstání 1945 – Pavel Machotka (ed.) a Josef Tomeš (ed.)
Svědectví protagonistů. Bez ohledu na rozdílnost politických orientací a snah svých autorů se všechny vzpomínky shodují v závěru, že povstání napsalo heroickou kapitolu v dějinách Prahy a že prokázalo odhodlání českého národa bojovat za svou svobodu.

Dvojí život - Jiří Havelka
Vzpomínky Jiřího Havelky, ministra československé a posléze protektorátní vlády podávají působivé svědectví o událostech českých dějin od podzimu 1938 do září 1941.

Pětačtyřicátý - kolektiv autorů
Nová metodická ediční řada Moderních dějin. Studie, eseje, metodické materiály a prameny k událostem dramatického roku 1945.

Germanizovat a vysídlit - Detlef Brandes
Kniha se věnuje opatřením a plánům nacistického Německa ohledně dalšího nakládání s českým obyvatelstvem Protektorátu Čechy a Morava.

Děti Antonína Kaliny - Stanislav Motl
Pravdivý příběh českého vězně, kterému se z koncentračního tábora Buchenwald podařilo zachránit tisícovku dětí, na které čekala smrt.

Hranice – Dalibor Vácha
Druhá světová válka na východní frontě. Čtivý román popisuje cestu čs. vojáků na západ. První část pojednává o bojích v Kyjevě a druhá o bitvě o Dukelský průsmyk.

Krvavé finále, Jaro 1945 v českých zemích - Jiří Padevěd
Historická publikace o násilnostech nacistů, páchaných na civilním obyvatelstvu mezi březnem a květnem 1945.

Bez nároku na slávu – Mikuláš Končický; Pavel Vranský
Kniha Bez nároku na slávu přináší dva zcela unikátní pohledy na 2. světovou válku. Strhující příběhy dvou mužů, rodáků z Moravskoslezského kraje, mnohokrát vyznamenaných hrdinů, kteří bojovali každý na jiné, ale oba na té správné straně proti fašismu.

Bergersdorf - Herma Kennelová
Kniha přibližuje soužití Čechů a Slováků a události ve vesnici Bergersdof (Kamenná na Jihlavsku) z konce 2. světové války.

Treblinka, slovo jak z dětské říkanky - Richard Glazar
Příběh vzpoury a útěku z Treblinky.

Čs. zahraniční odboj za 2 světové války na západě - František Emmert

Tábor smrti Lety - Paul Polansky
Kniha s téměř detektivní zápletkou odhaluje peripetie, kterými Paul Polansky procházel, když se snažil dozvědět pravdu o koncentračním táboře v Letech.

Je smutné opouštět svět na jaře - Herma Kannel
Hranice s Rakouskem se na samém konci války stala dějištěm krutých a násilných bojů mezi Čechy, Němci a Rusy.

Proč Javoříčko? - Břetislav Ditrych
O jedné z pravděpodobných příčin tragédie ani o některých takzvaných partyzánech a jejich činech se nesmělo nahlas hovořit a psát téměř padesát let.

Zvláštní zacházení - Adam Drda
Rodinný tábor terezínských Židů v Auschwitz II. – Birkenau

A kde byl bůh...? - Jan Jelínek
Sedmatřicet svědectví přeživších holocaust.

Promluvili o zlu - Milan Hes
Zamyšlení nad vzájemným vztahem dějin a paměti. Práce však není jen teoretickou úvahou, ale také nevšední interpretací vzpomínek přeživších holocaustu.

1945-1990

Běda tomu, kdo vyčnívá z řady - Roman Cílek
1948 – 1953: pohled do zákulisí politických zločinů. Jak snadné (a především pohodlné) je zapomínat – a jak nezdravé je to pro duši národa! Kniha zkušeného autora literatury faktu Romana Cílka nás strhujícím vypravěčským způsobem vrací do poúnorových časů, kdy kralovalo bezpráví.

Pojď s námi budovat pohraničí! - Andreas Wiedemann
Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. Důkladná práce německého historika Andrease Wiedemanna mapuje druhou a méně známou část procesu, při kterém došlo k vůbec největším přesunům obyvatelstva v českých zemích v historii – celkem se vyhnání a znovuosídlování bezprostředně týkalo pěti milionů lidí.

Krvavé léto 1945 - Jiří Padevět
Poválečné násilí v českých zemích. V knize najdete informace o násilnostech, které se odehrály na území dnešní České republiky v období květen-srpen 1945.

Zápisky obviněného – kolektiv
O existenci útržkovitých deníkových záznamů, přibližujících nejbolestivější setkání Václava Havla s represivními složkami komunistické moci, neměl dlouho nikdo ponětí. Sám Václav Havel se o nich nikde nezmiňoval a ani v rozhovorech s nejbližšími se ke své vězeňské zkušenosti příliš nevracel.

Zprávy z Prahy 1953 - Jiří Pernes
Rok 1953 byl pro komunistický režim v Československu přelomový. Smrt J. V. Stalina a vůdce československých komunistů K. Gottwalda v březnu toho roku otevřela cestu k řešení nahromaděných problémů především hospodářských a sociálních. Nové sovětské vedení opustilo linii otevřené konfrontace se západními demokraciemi, vyhlásilo program zvyšování životní úrovně svých občanů a k provádění stejné politiky tlačilo i východoevropské satelity.

Oběť případu Babice - František Kolouch
V červenci 1951 zazněly ve škole v Babicích výstřely. Zemřeli tři funkcionáři MNV. Třebaže již druhý den byli pachatelé dopadeni, využil komunistický režim událost jako záminku pro likvidaci dalších „nepohodlných“ osob. Rozpoutal tak jednu z největších represivních akcí v dějinách Československa. V kontextu atmosféry padesátých let nám autor představuje životní příběh mladého kněze Jana Buly, jednoho z nevinně popravených v kauze Babice.

Babické vraždy 1951 - Michal Stehlík
Kniha podrobně mapuje situaci na Vysočině mezi únorem a srpnem 1951, zejména činnost Ladislava Malého a postupy Státní bezpečnosti. Jsou zde vůbec poprvé publikovány některé archivní materiály a fotografie. Na základě tisíců stran materiálů bezpečnosti, vzpomínek aktérů a dalších dokumentů je vytvořen realistický obraz babického případu.

Bez hořkosti - Kristina Tesková
Kniha vypráví o událostech, které se udály ke konci Druhé světové války i po válce, o tom co prožila rodina autorky a mnozí lidé z Hlučínska po osvobození Rudou armádou. Vyprávění autorky je velmi autentické. Líčí, jak to opravdu bylo, ale neodsuzuje.

Krok do tmavé noci - Miloš Doležal
Příběhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a čihošťského zázraku. Doležal se věnuje nejen epizodám z Toufarova studentského či kněžského života, ale pokouší se nahlédnout i jeho přemýšlení o samotném tajemném pohybu číhošťského křížku. Rekonstruuje průběh únosu a výslechů ve Valdicích, hledá místo knězova skonu a svědkyni jeho posledních hodin života, mapuje vznik propagandistického filmu Běda tomu skrze něhož pohoršení přichází či podává pohled do nitra estébácké mašinerie skrze životní příběh příslušníka StB Ladislava Máchy, Toufarova spoluvraha.

Přežil jsem peklo gulagu - Egon Morgenstern
Stručný a přitom poutavý text, který je výjimečný osudem člověka, jenž zažil skoro současně perzekuci ze strany dvou totalitních režimů.

Mosty do Tel Avivu - Jiří Šulc
Druhá světová válka skončila, Evropa je v troskách. V nouzových táborech se tísní statisíce Židů, kteří přežili koncentrační tábory, ale nemají kam jít. Středo- a východoevropské státy už jsou ovládány Moskvou řízenými komunistickými stranami. Jedním z posledních ostrůvků je skomírající demokracie v Československu.

Spolkový život českých novinářů v letech 1945-1948 - Jan Cebe
Pozitivní vztah k ideologii komunistické strany se projevil v minimální mediální aktivizaci prodemokraticky smýšlející části veřejnosti v období února 1948 a následném poměrně hladkém převzetí moci v mediální sféře.

Moskva posílá tanky - Člověk v tísni
Sovětská okupace Československa 1968. Jak lidé okupaci prožívali? Vzpomínky třiadvaceti lidí, osobností známých i méně známých, doplněné bohatým fotografickým doprovodem.

Nejsou jako my - Matěj Spurný
Na příkladě vztahu k menšinovým skupinám autor dokumentuje, jak poválečná touha po očistě společnosti a přístupnost násilným řešením otevřely cestu k diktatuře.

Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století - Jiří Pernes
Poznání počátečního období vlády komunistické strany v Československu v letech 1948 až 1957.

Zápisky z podzemí - Roger Scruton
Román je unikátním svědectvím o tom, jak československý disent vnímal konzervativní britský intelektuál, jenž se s ním měl možnost seznámit prostřednictvím svých aktivit, které zde v době komunismu s okruhem svých přátel rozvíjel.

Gottwaldovo Československo jako fašistický stát - Petr Placák
Historická práce, jež ukazuje, že českoslovenští komunisté se po roce 1945 dostali k moci stejně jako italští fašisté po roce 1918.

Sedm let v gulagu - František Polák
Vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory. Jako uprchlík před nacismem se stal členem čs. zahraniční armády na východě, následně byl však zrazen jejími vedoucími činiteli a vydán NKVD.

Vrátíme se do otcovské náruče - Miloš Doležal
Kniha přináší dosud neznámé texty P. Josefa Toufara (1902-1950), čihošťského faráře umučeného komunistickou Státní bezpečností, které pronesl v posledním půlroce svého života.

Byly jsme tam taky - Dagmar Šimková
Vzpomínky ženy, která byla v 50. letech vězněná z politických důvodů. Strhující próza, při jejíž četbě běhá mráz po zádech.

Československá redakce Radio Free Europe - Prokop Tomek
Historie a vliv na československé dějiny.

Světy disentu - Jonathan Bolton
Mimořádné čtení, vynikající příklad toho, jak objevný a přínosný může být pohled zvenčí na naši nedávnou minulost, u níž se může zdát, že jí musíme nejlépe rozumět my sami zevnitř.

Příliš pozdě zemřít mladý – Ivo Pospíšil
Jestli má někdo právo nezatíženě sepsat vzpomínky na český předrevoluční underground, nástup nové vlny i překotné kulturní a celospolečenské změny kolem roku 1989, pak je to právě Ivo Pospíšil.

Ostrava za ostnatými dráty - Vojtěch Vlček
Rozhovory s pamětníky nacistické a komunistické perzekuce, doplněné archivními materiály, fotografiemi a dalšími dokumenty.

Zmizelé Sudety - ANTIKOMPLEX
Proměna krajiny a hmotné i duchovní kultury v českém pohraničí po válce.

Vyhnání Gerty Schnirch - Kateřina Tučková
Noc z 30. na 31. 5. 1945. „Odsun" brněnských Němců směrem na Vídeň.

Cesta za svobodou - Milan Matějček
Sdělení složité proměny životních východisek emigranta a ztráty kořenů.

Kámen - Václava Jandečková
Příspěvek k odhalení a zdokumentování jednoho z nejpromyšlenějších komunistických zločinů ze začátku studené války, tzv. akce KÁMEN.

Na vlastní kůži - Heda Margoliová-Kovályová
Kniha přeložena do mnoha jazyků se setkala se zcela mimořádným ohlasem.

Migrace 1982 - Ivanka Lefeuvre
Deníkové záznamy signatářky Charty 77 vystěhované v rámci Akce "Asanace" z Československa.

Politika jako absurdní drama - Jiří Suk
Václav Havel v letech 1975–1989. Informačně nabitá a skvěle napsaná kniha.

Prezident, Václav Havel 1990–2003 - Daniel Kaiser
Kniha mapuje třináctileté působení někdejšího disidenta na Pražském hradě.

Třetí odboj ČSR v letech 1948 – 1953 - Václav Veber
Kniha popisuje aktivity protikomunistického odboje v naší zemi.

Krvavé jahody - Jiří S. Kupka
Skutečný osud ženy, která byla po druhé světové válce odvlečena z Československa a prožila 19 krutých let v sovětských vězeních a gulazích.

Květnové volby 1946 – volby osudové? - Jiří Kocian, Vít Smetana a kol.
Sedm autorů kolektivní monografie se zabývá výsledky voleb, které významně předznamenaly události února 1948.

Jako bychom dnes zemřít měli - Miloš Doležal
Obsáhlý životopisný portrét číhošťského faráře Josefa Toufara, který zemřel v roce 1950 následkem mučení při výsleších StB.

1990 – SOUČASNOST

Sametání pod koberec - Ondřej Horák
Devadesát detailů z divokých devadesátých. Všichni si je pamatují daleko přesněji… Všichni vědí daleko lépe, jak to tehdy doopravdy bylo…

Kuře v hrnci a křeček v kole - Josef Mlejnek jr.
Politické systémy postkomunistických zemí (či jejich společnosti) nabývají nejen pozitivní rysy západních demokracií, ale jsou čím dál tím víc zasahovány i typicky západními krizovými jevy – například oslabováním tradičních stran, rostoucí nedůvěrou veřejnosti v politickou scénu, korupcí spojenou s veřejnými zakázkami, stárnutím populace nebo bobtnajícím veřejným zadlužením.

Po Devětaosmdesátém - Petr Pithart
Kniha je autorovým účastným rozpomínáním na léta 1990–1994, ale také na to, „co z nich pošlo“ – od rozporného nastartování ekonomické transformace až po rozdělení Československa.

Rozdělení Československa 1989-1992 - Jan Rychlík
Rozpad společného státu Čechů a Slováků očima odborníka z nejpovolanějších.

Prezident - Daniel Kaiser
Václav Havel 1990-2003. Kniha mapuje třináctileté působení někdejšího disidenta na Pražském hradě.

NAPŘÍČ STOLETÍM

Edvard Beneš - Drama mezi Hitlerem a Stalinem - Antoine Marés
První velká a oceňovaná monografie našeho druhého prezidenta. Edvard Beneš je českou společností počátku 21. století nazírán rozporuplně. Na jedné straně je vnímám jako pokračovatel představ T. G. Masaryka, jeho politiky československého státu jako středu Evropy mezi Východem a Západem, na druhé straně však v posledních letech převažuje jeho negativní hodnocení za jeho kontroverzní kroky spojené s Mnichovem roku 1938, s postoji za druhé světové války, především v jeho otevření cesty pro nerovnou spolupráci se SSSR, jež ve svým důsledcích vedla k omezení demokracie, a v neposlední řadě s Benešovým přístupem k řešení únorové krize roku 1948.

Ani vojna, ani mír  - Vít Smetana
Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války.
Kniha analyzuje dramatické momenty z novodobých československých a středoevropských dějin, jež se odehrály v předvečer druhé světové války a na prahu války studené. Tyto epizody z období narůstajícího mezinárodního napětí jsou zasazeny do širšího kontextu politiky velmocí vůči regionu.

Podkarpatská Rus 1918-1946  - Jan Rychlík a Magdaléna Rychlíková
Další z knih uznávaného historika a odborníka na česko-slovenské dějiny 20. století a na utváření národů v prostoru východní a jihovýchodní Evropy se zaměřuje na dvacetiletí, kdy součástí Československa bylo i území Podkarpatské Rusi.

Historie na rozcestí - kolektiv autorů (Dagmar Hájková, Jaroslav Kučera, Vít Smetana, Jiří Suk, Pavel Šrámek a Oldřich Tůma)
Dramatické okamžiky Československa s ponurým výsledkem: 1938, 1948, 1968. Měly alternativu? Autoři hodnotí možnosti alternativního vývoje, když se opírají o širokou škálu pramenů, jež místy doplňují logickou úvahou či historickou analogií. Črtají tak kontury historických událostí, jež se sice nestaly - ale bylo k nim velmi blízko.

Emil Běžec 00:10 - Pavel Kosatík
Kniha je připomenutím osudu člověka, kterému se jako jedinému atletovi v historii světového běžeckého sportu podařil zlatý hattrick na olympijských hrách v roce 1952. Je potvrzením toho, že pokud děláte cokoliv na sto procent, není možné, abyste neuspěli, i když zrovna nezískáte olympijské zlato. A pod zátopkovským heslem Nemůžeš? Přidej! je také inspirací k amatérskému běhání nás všech.

Havel - Michael Žantovský
Václav Havel pohledem Michaela Žantovského. Jedinečná detailní monografie jednoho z největších Čechů 20. století z pera jeho blízkého spolupracovníka a přítele.

Beneš jako Rakušan - Jiří Gruša
Možná trochu provokativní esej je něco jako "román faktu". Postavy jsou faktické, práce s fakty odborná, práce se slovem a příběhem literární.

Historie, mýty, jízdní řády - Vladimír Kučera a Jan Rychlík
Poutavá kniha o křižovatkách českých dějin i aktuálních dějích v Evropě volně navazuje na známý pořad Historie.cs

Baronka v opeře - Pavel Kosatík
Život a zpívání Jarmily Novotné. Nádherný i složitý příběh jedné z nejzářivějších operních hvězd a velké osobnosti dvacátého století.

Českoslovenští prezidenti - Marie Ryantová a kol.
Kniha předních českých historiků a publicistů, svého druhu první, přináší medailony mužů, kteří stáli v čele Československé republiky.

Průvodce českými dějinami 20. století - František Emmert
Čtivě napsaná a přehledně strukturovaná kniha, určená nejen pro středoškolské studenty. Přináší ucelený a současně tematicky i názorově vyvážený obraz českých dějin 20. století.

Sám proti zlu - Pavel Kosatík
Životopis Přemysla Pittra je příběhem českého protestantského myslitele a charitativního a sociálního pracovníka, který většinu života prožil ve sporu s určujícími dějinnými proudy minulého věku. 

Neznámí hrdinové - Adam Drda a Mikuláš Kroupa
O české statečnosti. Každý národ má své hrdiny, ten náš na ně však rychle zapomíná nebo je nezná. Příběhy obyčejných lidí, kteří se dostali do konfliktu s totalitní mocí, ať již nacistickou či komunistickou, jsou mnohdy napínavější než kdejaký thriller.

Osudné spojenectví - Jaroslav Šedivý
Praha a Moskva 1920-1948. O vývoji naší zahraniční politiky k sovětskému Rusku od konce první světové války do geopolitické pasti v roce 1948.

Od Palackého k Benešovi - Eva Hahnová
Obraz Čechů v německých textech 19. a 20. století. Přinášejí nové historické poznatky a přispějí i k debatám o česko-německých vztazích.

Ferdinand Peroutka - Pavel Kosatík
Životopis zachycuje především období jeho "zápasu s dvěma totalitami", nacistickou a komunistickou,tj. léta 1938-1978.

Místa Paměti národa - Post Bellum
Unikátní průvodce po místech spjatých s důležitými událostmi našich dějin. Průvodce po místech Paměti národa, který mapuje období od rozhořívajícího se válečného konfliktu až po první měsíce po konci druhé světové války, vznikl na základě projektu sdružení Post Bellum Místa Paměti národa.

Konfliktní společenství - Jan Křen
Češi a Němci 1780-1918. První česká přehledná historie česko-německého vztahu od sklonku 18. století do roku 1918.

Tigrid, poprvé - Pavel Kosatík
První knižní životopis jedné z nejpozoruhodnějších osobností novodobé české historie, Pavla Tigrida.

Člověk má dělat to, nač má sílu - Pavel Kosatík
Život Olgy Havlové, v němž autor přináší množství širší veřejnosti dosud neznámých informací ze soukromého života.

Češi a Slováci ve 20. století - Jan Rychlík
Spolupráce a konflikty 1914–1992. Historie československého státu z pera významného současného historika.   

České snění - Pavel Kosatík
Čtivě napsaná kniha je věnována kolektivním českým snům 19. a 20. století, o falešných představách, touhách a iluzích, které Češi měli o sobě samých.

Ostrava za ostnatými dráty - Vojtěch Vlček
Rozhovory s pamětníky nacistické a komunistické perzekuce, doplněné archivními materiály, fotografiemi a dalšími dokumenty.

Paměť kraje - PANT
Texty historiků a pracovní listy pro výuku regionálních dějin Moravskoslezského kraje.

DVD

DVD - Československo 38-89: Atentát
Mezinárodně oceněný interaktivní příběh z období protektorátu s komiksovou grafikou výtvarníka Ticha 762 a hudebním doprovodem skupiny DVA. Osobní svědectví, autentické filmové záběry, interaktivní komiks a počítačová hra na jednom DVD.

Diskuse

Přehled knih na e-shopu Moderních dějin podle historických období

pan farář Toufar

Včera po 65 letech byly ostatky pana faráře uloženy v kostele v Číhošti.Pan farář byl umučen komunisty a jeho trýznitel je na svobodě.Dej mu Bůh věčné odpočinutí...

Lži o srpnu 1968

Rusko se vrací do komunistického období.Oslavuje Stalina.Nyní překrucuje skutečnosti o ruské okupaci.Že naši vojáci stříleli kulomety do ruských vojáků.Je to hrůzná lež.V...

počet příspěvků: 2 | poslední příspěvek: 13.7.2015 14:09Vstup do diskuse >>

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

Aktualizováno: 28.9.2023 15:16 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTORY a vítězové byli oceněni iPhony, knižními, finančními odměnami a jejich tutoři ročním bezplatným předplatným časopisů D...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT