Moderní-Dějiny.cz

Prameny k poválečné perzekuci německého obyvatelstva Ostravy a okolí

Soubor jedenácti pramenů ze sbírek Archivu města Ostravy k poválečné perzekuci německého obyvatelstva Ostravy a okolí, od bourání Německého domu v Ostravě, přes speciální kartotéků Němců, jejich internaci, vznik soustavy pracovních táborů a organizovaný odsun.

Prameny k poválečné perzekuci německého obyvatelstva Ostravy a okolí

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Popisky k obrazovým dokumentům a fotografiím ze sbírek Archivu města Ostravy :

1. Bourání Německého domu v Moravské Ostravě v roce 1945. Budova stávala na Nádražní třídě v místech proluky na dnešním náměstí Edvarda Beneše. Při leteckém bombardování v letech 1944–1945 byla částečně poškozena, pravděpodobně však nikoli natolik, aby bylo nezbytně nutné ji odstranit. (AMO, Sbírka fotografií)

2. Na demoliční práce na Německém domě byli pracovně nasazeni internovaní Němci, aby tak bylo symbolicky dovršeno jejich pokoření. Na snímku jsou zachyceni při likvidaci německých národních stromů – dubů, které okrašlovaly prostor před Německým domem. (AMO, Sbírka fotografií)

3. Dobová ukázka jazyka a dikce, kterou uplatňovali čeští žurnalisté při komentování odstranění Německého domu v ostravském denním tisku. (AMO, noviny Československá demokracie)

4. Všichni Němci v Ostravě byli po skončení války evidováni u Ústředního národního výboru ve speciální kartotéce. Jednotlivé kartotéční lístky jsou poslední stopou po těchto lidech na českém území. (AMO, fond Ústřední národní výbor Ostrava)

5. Tištěná média svými zprávami přispívala ke stupňování protiněmeckých nálad ve společnosti a přiživovala volání po odplatě a kolektivní odpovědnosti Němců. (AMO, noviny Nová svoboda)

6. Situační plán pracovního tábora pro Němce v Moravské Ostravě na Cihelní ulici (později sběrné odsunové středisko). Tábor vznikl v areálu původního nacistického pracovně-výchovného tábora (Arbeitserziehungslager – AEL), založeného v roce 1942 v prostoru  naproti jámy Jiří. V táboře se kromě ubikací nacházely také krejčovská a ševcovská dílna, prádelna, sušírna a provizorní ošetřovna se zubní ambulancí. (AMO, fond Internační, pracovní a sběrná střediska města Ostravy)

7. Před definitivní mezinárodní dohodou v otázce vysídlení německého obyvatelstva z území mimo hranice Německa, k níž došlo na Postupimské konferenci na přelomu července a srpna 1945 a která se stala základem pro organizovaný odsun Němců z Československa, probíhaly tzv. divoké odsuny. O okolnostech a průběhu jednoho takového divokého odsunu, uskutečněného v červnu 1945 v Ostravě, informoval i místní tisk. (AMO, noviny Nová svoboda)

8. V rámci organizovaného odsunu bylo z Ostravy v průběhu roku 1946 vypraveno celkem sedm odsunových transportů, směřovaných především do americké okupační zóny v Německu. Jeden transport představoval vlak o 42 vozech, s nímž bylo přepraveno přibližně 1200 Němců. Ke každému transportu se vedla přesná evidence odsunovaných osob a vyhotovoval se předávací protokol. (AMO, fond Ústřední národní výbor Ostrava)

9. Němci, zařazení do odsunu, si mohli sebou vzít jen přesně určené množství osobních věcí a peněžní hotovosti. Vše ostatní museli zanechat na místě. Jejich majetek se stal předmětem konfiskace a výnos z něj měl sloužit jako náhrada válečných a hospodářských škod, způsobených nacistickým Německem Československu. (AMO, fond Ústřední národní výbor Ostrava)

10. Zařazení do transportu a tím i faktické vztažení kolektivní viny se týkalo rovněž dětí do šesti let a kojenců. (AMO, fond Ústřední národní výbor Ostrava)

11. Povinnost nosit označení „N“ byla jedním z diskriminačních opatření, uplatňovaných v poválečném období vůči Němcům. Byli jím často postiženi i lidé užívající jen němčinu jako dorozumívací jazyk, partneři ze smíšených manželství, národnostně indiferentní osoby nebo jedinci křivě obvinění z důvodu osobní msty. V takových případech pak museli tito lidé dokazovat, že nikdy neprojevovali sympatie k Němcům a k Německé říši, že se „neprovinili proti československému národu“, a museli „osvědčit svoji národní spolehlivost“. (AMO, Věstník města Moravské Ostravy)

Základní literatura k tématu:
Borák, Mečislav: Internační tábor "Hanke" v Moravské Ostravě v roce 1945. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 18. Ostrava 1997, s. 88–124.
Borák, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě (1945–1948). Ostrava 1998.
Daněk, Radoslav: Táborová soustava na území statutárního města Ostravy v letech 1945–1948. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 21. Ostrava 2003, s. 263–283.
Staněk, Tomáš: Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha 1991.
Staněk, Tomáš: Perzekuce 1945. Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory a věznice) v květnu–srpnu 1945. Praha 1996.
Staněk, Tomáš: Tábory v českých zemích 1945–1948. Opava 1996.
Staněk, Tomáš: Poválečné "excesy" v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha 2005.

Přílohy

pdf
Prameny k poválečné perzekuci německého obyvatelstva Ostravy a okolí
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 11,93 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

31.12.

Film: Češi, nebo Němci? Příběh z Prajzské…

Pamětnice Kristina Tesková popisuje v krátkometrážním dokumentu osud svůj i své rodiny za války a těsně po vál...
28.2.

Německý dům v Ostravě

Popularizační text shrnuje základní informace o Německém domě - reprezentativní budově ostravských Němců v prv...
12.10.

Táborová soustava na Ostravsku a poválečná perzekuce německého obyvatelstva - prezentace

Prezentace vychází z autorovy studie, která shrnuje základní poznatky k poválečné perzekuci německého obyvatel...
21.8.

Táborová soustava na Ostravsku a poválečná perzekuce německého obyvatelstva

Studie shrnuje základní poznatky k poválečné perzekuci německého obyvatelstva Ostravy a okolí, od divokých "ak...
30.6.

Peripetie soužití Čechů a Němců v českých zemích - okupace a odsun

Prezentace stručně mapuje tragická závěrečná léta společného soužití Čechů a Němců na území Čech, Moravy a Sle...
27.4.

Jesenicko – zaniklé obce. Důsledky odsunu Němců v malém regionu

Prezentace rekapituluje důsledky odsunu původního německého obyvatelstva a poválečného dosidlování v malém odl...
24.4.

Sborník ze studentské konference Vyhnání, vysídlení, odsun?

V příloze si můžete stáhnout sedm desítek stran sborníku, který obdrželi v březnu 2013 účastníci studentské ko...
14.3.

Odsun Němců - sada pracovních listů

Soubor pracovních listů je zaměřen na téma divokého i organizovaného odsunu Němců z Československa, jeho příči...
23.2.

Vysídlení Němců z Československa - prezentace

Výuková prezentace zpracovaná na základě stejnojmenné studie s podtitulem Historie událostí v letech 1945-1950...
16.2.

Odsun Němců - pracovní aktivity pro žáky

Soubor obsahuje ucelený soubor pracovních aktivit pro žáky rozčleněných do jednotlivých fází, každá z nich je ...
14.2.

Vysídlení Němců z Československa

Studie zachycuje historii divokého i organizovaného odsunu Němců z Československa, jeho příčiny a následky, za...
25.6.

Divoký odsun a poválečné násilí: Češi a Němci po válce

Soubor pracovních listů je součástí výukového setu „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945. Odkrýván...
25.6.

Divoký odsun a poválečné násilí: Benešovy projevy

Soubor pracovních listů je součástí výukového setu „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945. Odkrýván...
25.6.

Divoký odsun a poválečné násilí

Soubor pracovních listů je součástí výukového setu „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945. Odkrýván...
23.1.

Odsun Němců (II. část)

Druhá část rozsáhlé výukové prezentace mapuje průběh a důsledky poválečného odsunu Němců z Československa. Zam...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT