Moderní-Dějiny.cz

Podrobný program a přihláška na LŠ moderních dějin

Publikováno: 25.7.2011, Aktualizováno: 21.8.2012 11:51
Autor: (red)

Pro nažhavené zájemce o letní školu přinášíme slíbenou konkretizaci programu a v příloze přikládáme rovněž přihlášku. Dva dny plné metodických nápadů, inspirací a zajímavých setkání s vzácnými hosty a erudovanými lektory pro nadšené dějepravce připravili členové o.s. PANT a redaktoři portálu Moderní dějiny.cz. Těšíme se na setkání s vámi ve dnech 29. a 30. srpna 2011 v Ostravě!!!

Podrobný program a přihláška na LŠ moderních dějin

Letní škola moderních dějin
konkrétní inspirativní výukové a aktivizační metody v dějepise
(vzdělávací program akreditovaný MŠMT)


Termín: 29. a 30. srpna 2011

Místo konání: budova Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra (KVIC) v ulici Na Hradbách 27 v Ostravě.

Mnozí z Vás se již v minulosti zúčastnili našich seminářů zaměřených úzce na konkrétní fenomény a údobí moderních dějin (kolektivizace, politické procesy, perzekuce církví v 50. letech, normalizace atd.). Naše letní škola na tyto semináře ve smyslu co největší praktické využitelnosti získaných materiálů a dovedností v učitelské praxi navazuje. Na základě požadavků z řad učitelů dějepisu jsme se však rozhodli intenzivněji soustředit spíše na metodické dovednosti a nápady, které budou jednotliví lektoři ve skupinové práci aplikovat na nejrůznější události dějin 20. století (průřezově). Z výše naznačených důvodů jsme proto nezvolili jednotící úzké historické téma.
Pro účastníky jsme připravili především pracovní semináře zaměřené na moderní a netradiční metodiku ve výuce moderních dějin.

Učitelé se formou pracovních dílen seznámí s konkrétními a v praxi vyzkoušenými metodami, které pomáhají změnit stereotypy ve výuce a vytvářet zajímavé přitažlivé hodiny dějepisu, sami se stanou aktivními spolutvůrci jednotlivých výstupů, které pak budou spolu s teorií a potřebnými prameny shrnuty na výsledném DVD.

Letní škola je součástí našeho projektu  s názvem „Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně“, který je financován v rámci OP VK ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Jsme rádi, že tak můžeme pro učitele z Moravskoslezského kraje zajistit účast na letní škole včetně ubytování a občerstvení pro pedagogy zdarma!

Přihlášku najdete v příloze !!!

Pracovní dílny povedou lektoři o.s. PANT a jako hosté zkušení metodici dějepisu s dlouholetou praxí.

Komu je letní škola určena?
Pedagogům 2. stupně ZŠ a učitelům SŠ - vyučujícím humanitních předmětů, především dějepisu, českého jazyka, občanské výchovy či mediální výchovy. Nejnižší počet účastníků není stanoven. Vzhledem k velkému zájmu v loňském roce zašlete přihlášku co nejdříve. Učitelé Moravskoslezského kraje budou mít vzhledem finanční podpoře z grantu přednostní právo.

Náplní letní školy budou:
- konkrétní aplikovatelné metody použitelné pro výuku témat a historických údobí 20. století
- metodické workshopy zaměřené na utváření a posílení čtenářské gramotnosti žáků, interpretaci textových a ikonických pramenů
- aktivizační metody výuky rozvíjející myšlení a spolupráci žáků – skupinová práce
- návštěva Archivu města Ostravy, setkání a debata se zajímavým hostem


Časový harmonogram

I. den
10.00 – 10.30        zahájení letní školy – Petr Pánek za o.s. PANT
10.30 – 12.00        workshopy I., II., III., IV. (v každém cca 15 účastníků)
12.00 – 13.00        čas na oběd
13.00 – 14.30        výměna skupin - workshopy I., II., III., IV.
14.30 – 15.00        přestávka, občerstvení

15.00 – 16.30        Prezentace nového vzdělávacího programu s názvem "Ghetto Lodž" - Jiří Tejkal (ŽM Praha)

Židovské muzeum v Praze v partnerství s Institutem Terezínské iniciativy jsou řešiteli projektu "Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století" - je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Jeho cílem je vytvořit nové výukové a metodické materiály o dějinách Židů v českých zemích ve 20. století. V úvodu bude projekt a jeho dosavadní výstupy představen, pak bude následovat konkrétní ukázka metodiky zaměřené na připomínku 70 let od prvních transportů z Protektorátu, projekce DVD a práce s pracovními listy.

18.00                    „Bolavá místa jižního Kavkazu“ - setkání a debata s Petruškou Šustrovou 

Rozpad Sovětského svazu vyvolal na území bývalého impéria celou řadu konfliktů a otázek. Byly to konflikty etnické, náboženské či politické? Nejznámějším je asi konflikt v Náhorním Karabachu ze začátku 90. let minulého století. Jeho kořeny a důsledky se zabývá film, který Martin Mahdal a Petruška Šustrová natočili pro Českou televizi. Večerní program v ostravském klubu Fiducia nabídne projekci tří kratších filmových dokumentů a možnost popovídat si se známou disidentkou a překladatelkou.

II. den
8.30  – 10.00         výměna skupin - workshopy I., II., III., IV.
10.00 – 10.30        přestávka, občerstvení
10.30 – 12.00        výměna skupin - workshopy I., II., III., IV.
12.00 – 13.30        čas na oběd a přesun do Archivu města Ostravy
13.30 – 15.00        inspirativní návštěva Archivu města Ostravy
Výklad s ukázkou archiválií, návštěva knihařské i konzervátorské dílny a depotů, v nichž budou aktuálně předvedeny vybrané typy písemných pramenů, zpětná vazba formou otevřené diskuze – co může archiv nabídnout školám a v čem naopak žáci se svými učiteli mohou pomoci archivu?

Doba trvání každého workshopu bude 90 minut, účastníci se v průběhu dvou dnů vystřídají ve všech nabízených workshopech.

Workshop I.
Pančelko, kdy už bude dějepis? - Mgr. Jiří Tůma (koordinátor projektů EduČas a Škola pro život, učitel ZŠ Mendelova Karviná)
V této pracovní dílně si společně vyzkoušíme několik jednoduchých, v pedagogické praxi ověřených námětů pro práci ve třídě. Pokusíme se společně pomocí moderních metod na tématech soudobých dějin modelovat dějepis atraktivní, zajímavý, dovednostní a přemýšlivý.

Workshop II.
Archiv USC SFI: využití několika z 52000 svědectví pamětníků pro vzdělávání na regionální úrovni - dokumentarista Martin Šmok (Shoah Visual History Foundation, tzv. Spielbergova nadace)
Účastnici získají přehled o dosavadních zkušenostech s využíváním filmových svědectví pro vzdělávací aktivity v Evropě i v USA, poznají základní aspekty aplikované metodologie, a budou mít možnost zapojit se do projektu využívajícího interview z ostravského regionu.
Mgr. Marcel Mahdal (Gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba) bude koordinovat skupinovou práci a představí vlastní pracovní list, různé modelové typy a příklady či aktivity jako možný námět. Učitelé v pracovních skupinách budou následně vytvářet výukové aktivity, metodické postupy a pracovní listy k filmovým svěděctvím. Výsledky skupinové tvorby budou prezentovány na DVD z letní školy.
Více informací o aktivitách USC SFI v ČR najdete ZDE

Workshop III.
Místa paměti - Mgr. Josef März (Gymnázium Mostecká v Chomutově, Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem)

Začlenění problematiky německého etnika v českém a moravském prostoru ve 20. století – práce s texty, historickými prameny, příklad práce s tématy regionální historie ve výuce. Workshop navazuje na projekt „Tragická místa paměti / Tragische Erinnerungsorte - Průvodce po historii jednoho regionu 1938-1945", jehož nositelem je Collegium Bohemicum, o.p.s. a realizuje jej sdružení Antikomplex.

Workshop IV.
Metodické podněty pro rozvíjení kompetencí učitele dějepisu – metafora stromu - doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Základní způsobilosti učitele dějepisu a praktické metodické modely, ukázka konkrétní výukové figury a situace vázané na ikonický pramen (fotografie, karikatura). Školní historický pramen jako prostředek rozlišení faktu a fikce v simulativních činnostech žáků.

Účastníci zároveň obdrží po skončení letní školy akreditované osvědčení a DVD se všemi materiály a zpracovanými výstupy jednotlivých pracovních dílen.

Přihlášky (najdete v příloze) zasílejte na adresu:
Petr Pánek, email: petr.panek@moderni-dejiny.cz

Přílohy

doc
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,03 MB | Stáhnout soubor...

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Slavnostní vyhlášení 10 nejlepších prací soutěže Eustory

Aktualizováno: 6.9.2023 12:03 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Slavnostní vyhlášení 10 nejlepších prací soutěže Eustory

"Tento rok české verze celoevropské soutěže EUSTORY byl zcela mimořádný, a to nejen díky rekordnímu počtu předložených prací. Gratulujeme tedy všem, kteří své práce odevzdali", říká o hodnocení jeden z organizátorů Jan Vilém Rajne...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2023 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT