Moderní-Dějiny.cz

Pasáž z knihy "Žoldnéři války" věnovaná propagandistickému shrnutí procesu

Publikováno: 6.8.2013, Aktualizováno: 1.9.2013 21:53

V kvalitní digitální kopii z propagandistické knihy "Žoldnéři války" Vám předkládáme následující shrnující kapitoly: "Prsty imperialistů","Soud lidu", "Jménem republiky!", "Doslov nejvyššího soudu". Během nejvýznamnějšího a největšího vykonstruovaného politického monstrprocesu v komunistickém Československu byla vydána kniha "Žoldnéři války: Soudní proces s Dr. Horákovou a spol.". S jediným cílem. Pošpinit jméno Milady Horákové a lidí, kteří byli do tohoto totalitního soukolí také zataženi. Počet obžalovaných v procesu a návazných procesech dosáhl čísla 639. Výsledkem hlavního procesu s Miladou Horákovou byly čtyři justiční vraždy. Včetně následných procesů však bylo uděleno celkem 10 trestů smrti, 48 doživotních trestů a další tresty odnětí svobody v souhrnné délce 7830 let.

Pasáž z knihy "Žoldnéři války" věnovaná propagandistickému shrnutí procesu

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Dobový text a fotografie mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků.


Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice
 
Rozsudek
 
Jménem republiky.

Státní soud uznal po hlavním přelíčení, provedeném ve dnech 31. května až 8. června 1950 takto právem:
Obžalovaní jsou vinni, že v době od jara 1948 až do svého zatčení v Praze a na jiných místech na území republiky
i mimo ně:
    1. spolčili se jednak navzájem, jednak s dalšími osobami k pokusu o zničení samostatnosti republiky a o zničení a rozvrácení jejího lidově demokratického zřízení a společenské a hospodářské soustavy republiky, zaručených ústavou a vešli s cizí mocí a s cizími činiteli ve styk jednak přímý, jednak nepřímý, při čemž
        a) jejich jednáním byla samostatnost republiky, její lidově demokratické zřízení a společenská i hospodářská soustava, zaručené ústavou, ohrožena zvláštní měrou,
        b) Františka Zeminová, František Přeučil a Jan Buchal sbírali a organizovali branné a pomocné síly.
    2. všichni vyzvídali a vyzrazovali přímo i nepřímo cizí moci státní tajemství a k tomuto činu se jednak navzájem, jednak s jinými spolčili, při čemž
        a) byli členy organizace, jejímž úkolem bylo vyzvídati státní tajemství,
        b) dr. Milada Horáková, dr. Josef Nestával, dr. Jiří Hejda, František Přeučil, Antonie Kleinerová, dr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra: dopouštěli se vyzvědačství delší dobu ve značném rozsahu a způsobem zvláště nebezpečným a vyzvídali státní tajemství zvláště důležitá,
        c) dr. Jiřímu Hejdovi byla povinnost uchovávati státní tajemství výslovně uložena.

    tím spáchali:

    1. všichni zločin velezrady podle § 1 odst. 2 (odst. 1 lit. a, c) zák. č. 231/48 Sb. a podle § 1 odst. 2 lit. b) téhož zákona.
    Františka Zeminová, František Přeučil a Jan Buchal mimo to též podle § 1 odst. 3 lit. c) téhož zákona,

    2. všichni zločin vyzvědačství podle § 5 odst. 1, odst 2, lit. c) zák. č. 231/48 Sb.
    dr. Milada Horáková, dr. Josef Nestával, dr. Jiří Hejda, František Přeučil, Antonie Kleinerová, dr. Odřich Pecl a Záviš Kalandra též podle § 5 odst. 2 lit. d,e) cit. zák.,
    dr. Jiří Hejda mimo to též podle § 5 odst. 2 lit. b) téhož zákona,

    a odsuzují se za to:
    za to všichni podle § 1 odst. 3 zák. č. 231/48 Sb. se zřetelem na ustanovení § 34 tr. z.:

    JUDr. Milada Horáková
    k trestu smrti,

    Jan Buchal
    k trestu smrti,

    JUDr. Oldřich Pecl
    k trestu smrti,

    Záviš Kalandra
    k trestu smrti,

    JUDr. Josef Nestával
    s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na doživotí

    JUDr. Jiří Hejda
    s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na doživotí

    František Přeučil
    s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na doživotí

    Antonie Kleinerová
    s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na doživotí

    JUDr. Bedřich Hostička
    s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na dobu 28 roků,
    zostřenému půlletně tvrdým ložem

    JUDr. Zdeněk Peška
    s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na dobu 25 roků,
    zostřenému půlletně jedním tvrdým ložem

    JUDr. Jiří Křížek
    s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na dobu 22 roků,
    zostřenému půlletně jedním tvrdým ložem

    Františka Zeminová
    s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na dobu 20 roků,
    zostřenému půlletně jedním tvrdým ložem

    Vojtěch Dundr
    s použitím ustanovení § 113 zák. 113/48 Sb. k trestu těžkého žaláře na dobu 20 roků,
    zostřenému půlletně jedním tvrdým ložem

Všem odsouzeným se započítá do trestu vyšetřovací vazba.
Všichni obžalovaní jsou povinni nahraditi rukou společnou a nerozdílnou náklady trestního řízení, každý pak zvláště náklady výkonu svého trestu.
Vedle trestu na svobodě ukládá se podle § 47, zák. č. 231/48 Sb. peněžitý trest a to:
dr. Josefu Nestávalovi 50.000 Kčs,dr. jiřímu Hejdovi 500.000 Kčs, Františce Zeminové 15.000 Kčs, Františku přeučilovi 80.000 Kčs, Antonii Kleinerové 20.000 Kčs, dr. Zdeňku Peškovi 60.000 Kčs, Vojtěchu Dundrovi 10.000 Kčs, dr. Bedřichu Hostičkovi 30.000 Kčs, dr. Jiřímu Křížkovi 150.000 Kčs.

U všech obžalovaných se vyslovuje podle § 48, zák. 231/48 Sb. konfiskace celého jmění.

Podle § 52 téhož zákona vyslovuje se u všech obžalovaných ztráta čestných práv občanských, přičemž doba způsobilosti k nabytí těchto práv se určuje na dobu 10 let.

Bibliografická citace: DVOŘÁK, Miroslav a Jaroslav ČERNÝ. Žoldnéři války: Soudní proces s Dr. Horákovou a spol. Praha: Nakladatelství Mír a Družstevní práce, 1950. edice "Za trvalý mír", 3. svazek.

Součástí tohoto materiálu je také pracovní list, který najdete vpříloze
Pracovní list obsahuje kvalitní kopii knihy „Žoldnéři války: Soudní proces s Dr. Horákovou a spol.“. Tato propagandistická kniha byla vydána za účelem pošpinění jména Milady Horákové a ostatních lidí, kteří byli oběťmi vykonstruovaného monstrprocesu v 50. letech. Milada Horáková byla spolu s dalšími třemi lidmi popravena na dvoře pankrácké věznice. V následných procesech bylo uděleno dalších 10 trestů smrti. Úhrnná délka všech trestů odnětí svobody činila 7830 let. Mezi klíčové úkoly pracovního listu patří rozbor textu a jeho interpretace v hodinách historie či dějepisných seminářích. Na základě rozboru materiálu je vhodné ve třídě vyvolat diskuzi v návaznosti na obvinění a následného propuštění bývalé prokurátorky Ludmily Brožové – Polednové.

Přílohy

pdf
Pasáž z knihy "Žoldnéři války" věnovaná propagandistickému shrnutí procesu
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 46,85 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
PASÁŽ Z KNIHY „ŽOLDNÉŘI VÁLKY“ VĚNOVANÁ PROPAGANDISTICKÉMU SHRNUTÍ PROCESU – pracovní list
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 2,91 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

21.2.

Film: Obvinění mimo hru

Bývalý československý reprezentant v hokeji, mistr světa z roku 1949, Augustin Bubník v  rozhovoru vzpomíná na...
25.5.

Jan Zábrana – setkání s literáty a Miladou Horákovou

Ukázka z deníkových záznamů Jana Zábrany, které vyšly knižně v souboru Celý život. Autor vzpomíná na Sjezd kul...
12.2.

Zdeněk Nejedlý - O výtvarnictví, hudbě a poesii (1952)

Digitální kopie souboru čtyř programových statí Zdeňka Nejedlého z 50. let, v nichž definuje a dogmaticky pros...
6.8.

Druhá skupina spoluodsouzených v tzv. záškodnickém spiknutí v propagandistické knize "Žoldnéři války"

V roce nejvýznamnějšího a největšího vykonstruovaného politického monstrprocesu v komunistickém Československu...
5.8.

Milada Horáková a tzv. záškodnické spiknutí v propagandistické knize "Žoldnéři války"

V roce nejvýznamnějšího a největšího vykonstruovaného politického monstrprocesu v komunistickém Československu...
5.8.

První skupina spoluodsouzených v tzv. záškodnickém spiknutí v propagandistické knize "Žoldnéři války"

V roce nejvýznamnějšího a největšího vykonstruovaného politického monstrprocesu v komunistickém Československu...
12.7.

Braň pravdu až do smrti - odkaz JUDr. Milady Horákové

Popravili ženu oběšením! Ženu čestnou, moudrou, statečnou a bez viny. Ženu – matku. Psal se 27. červen 1950. Č...
31.10.

Jan Buchal - neznámý muž z procesu s Dr. Miladou Horákovou

Prezentace nabízí portrét Jana Buchala z Ostravy, nejméně známou postavu monstrprocesu s Dr. Miladou Horákovou...
8.5.

Čtený poslední dopis Dr. Milady Horákové z pankrácké cely smrti

JUDr. Milada Horáková se stala obětí justiční vraždy jako členka národně - socialistické strany, která stála v...
3.11.

„Vypořádali jsme se s Horákovou, vypořádáme se i s americkým broukem!“

Zvolání v titulku, převzaté z dobového filmového týdeníku, vystihuje ve výmluvné zkratce atmosféru českosloven...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT