Moderní-Dějiny.cz

Památník III. manifestačního sjezdu československých legionářů - fotografie

Publikováno: 20.12.2013, Aktualizováno: 30.12.2013 07:22

Digitální kopie fotografické části publikace zachycující události III. manifestačního sjezdu čs. legionářů, který se konal v Praze ve dnech 4.-7. července 1935 pod záštitou prezidenta republiky T. G. Masaryka. Fotoreportáž nám vykresluje průběh sjezdu den po dni a přibližuje jeho slavnostní a radostnou atmosféru.

Památník III. manifestačního sjezdu československých legionářů - fotografie

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Fotografie mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků. Digitální kopie si můžete v menším rozlišení okamžitě prohlédnout ve fotogalerii pod článkem. Pro další práci s nimi jsou v příloze článku přehledně ve větším rozlišení vhodném pro tisk.

Úvodní text publikace napsal Edvard Beneš:

Legionářské zvolání
Je dobře, že vzpomínka na III. legionářský sjezd z r. 1935 zůstane nám tímto památníkem zachována. Byl to sjezd, jehož se zúčastnili téměř všichni legionáři, mnozí z nich viděli se navzájem naposled a mnozí z nich Prahu ve svém životě už neuvidí; mnozí z nich přivedli své rodiny, zejména dospívající děti, pro mnohé byla to návštěvou v Praze poslední přehlídka toho, co pomáhali v odboji budovat. Byl to pro nás pro všechny radostný den, radostný svátek, jeden z těch dnů radosti, jež nahrazují lidem celá léta strastí a smutku. Byl to také sjezd oddanosti vůdci odboje — presidentu Masarykovi, a jen to rmoutilo všechny, že president nemohl aspoň na chvíli býti mezi nimi.
Politicky byl sjezd nadmíru charakteristický. Desetitisíce legionářů se sešlo, aby národu a státu připomněly ve chvíli mezinárodního napětí a nebezpečí, že veliká většina z nich se dosud cítí dostatečně silná tělesně i duševně, aby ve chvíli nebezpečí a boje postavila se opět do prvních řad. Ale hlavně chtěla připomenouti národu a jeho nové republikánské generaci, že duch legionářský stále žije, že musí býti obnovován, oživován a zdůrazňován, aby veškerá mladá generace sledovala příklad starých z r. 1914—1918, kdyby toho bylo potřebí. Tomu tak rozuměla celá veřejnost naše, a tak tomu porozuměla celá veřejnost cizí.
Sjezd tudíž znamenal: legionářský duch, vzor a tradice v národě žije, v národě bude žít, a v těžké chvíli vždy se rozhodujícím způsobem ozve.
Druhý politický závěr sjezdu je neméně významný a charakteristický: ve chvíli, kdy stát náš je obklopen diktaturami a autoritativními režimy, ve chvíli, kdy demokratické principy, světovou válkou tolik zdůrazněné, zdály se býti ve veliké části Evropy definitivně pohřbeny, ve chvíli, kdy demokratické instituce i ve státech demokratických se otřásají a hledají se cesty k novému jejich uzpůsobení, v Praze scházejí se tisíce bojovníků ze světové války, aby zdůraznily tyto demokratické principy, znovu prohlásily, že jsou to naše nejdražší historické a národní tradice, že víra v ně u nás je neochvějná a že jich i dále budeme hájit jako jednoho z drahých odkazů naší národní revoluce, pro nějž jsme ve válce trpěli a krváceli.
A zase to byl výkřik pro naše veřejné mínění domácí i pro veřejné mínění mezinárodní. A výkřik byl slyšen a pochopen doma i v cizině.
Třetí politický závěr sjezdu byl určen především našemu veřejnému mínění domácímu. Když procházel — radostně a nadšeně pozdravován — legionářský průvod Prahou, uvědomil si každý, že mnozí z legionářů překročili již padesátku a že všichni se jí už blíží. A všichni také viděli, že ohromná část legionářů jsou prostí a nejprostější z našich občanů: dělníci, rolníci, živnostníci, nižší státní zaměstnanci a úředníci. V tu chvíli vědomí veliké hospodářské krise vnitřní a mezinárodní na nás dopadlo silněji nežli dříve. A uvědomovali, jsme si, že nás národní boj byl vždycky také bojem sociálním, že odboj proti Rakousko-Uhersku byl bojem o lepší hospodářské a sociální bytí celého našeho národa a že smysl naší národní revoluce z r. 1914—1918 byl také hospodářský a sociální.
A tak legionářský sjezd automaticky vedle manifestace pro mír a pro politickou demokracii byl manifestací pro demokracii hospodářskou a sociální, pro vyrovnávání sociálních rozporů a rozdílů, pro jednotnost národa a státu také ve smyslu sociálním a hospodářském.
V této své trojí výraznosti, jednoduchosti a monumentálnosti byl to sjezd opravdu krásný. A pro bratry legionáře — sám jsem to všude na nich viděl — bude to vždy jedna z krásných životních vzpomínek. Také jim dá všem mnoho nové naděje, víry a vytrvalosti, jak osobně pro zbytek jejich života, tak národně pro boj za udržení a rozkvět republiky.
Legionářský sjezd byl tedy připomínkou a velikým zvoláním pro celý náš národ a naši státní veřejnost. Výkřik ten nesmí zapadnouti, nesmí býti zapomenut. Když jsme se po válce vraceli, říkali jsme si, že legionáři mají býti u nás solí země a že každý legionář ve svém okolí bude velikým vykřičníkem, co se týče budoucích úkolů národa a státu. Legionářský sjezd byl takovým velikým vykřičníkem pro celý národ a stát.
Opakuji: Výkřik ten nesmí zapadnouti, nesmí býti zapomenut.
Dr. Edvard Beneš. Sezimovo Ústí u Tábora, 15. srpna 1935.

Památník III. manifestačního sjezdu čs. legionářů
Konaného pod protektorátem pana presidenta republiky Dra T. G. Masaryka ve dnech 4.-7. července 1935 v Praze
Uspořádal J. Svatoš
Vydala svým nákladem Československá obec legionářská v Praze II., Legerova 34.
Vytiskla knihtiskárna »Pokrok«, Praha II., Revoluční 6
Fotografie: Dítě Otto, fotografický závod v Praze XII., Anglická tř. 11., »Fotolegie«, Praha XIII., Na kovárně. Foto-Centropress, Praha XII., tř. maršála Foche 62. Štočky: Jan Štenc, Praha I., Salvátorská.

Přílohy

pdf
Památník III. manifestačního sjezdu československých legionářů - fotografie
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 77,63 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

1.2.

Legie do škol

Vážení vyučující dějepisu, upozorňujeme vás na  nové materiály k tématu československých legií v období 1. svě...
3.8.

Kdyby při tom nešlo o kejhák - Čechoslováci a vstup do čs. dobrovolnických oddílů na Rusi za Světové války

Otázka motivace českých a slovenských mužů ke vstupu do dobrovolnických jednotek v Rusku v letech 1914–1918 je...
26.3.

Fotografie z návratu československých legií kolem světa do vlasti

Prohlédněte si tematicky uspořádané soubory fotografií z unikátního knižního alba Návrat československých legi...
19.3.

Návrat československých legií ze Sibiře do vlasti

Přečtěte zi zajímavý text z roku 1921, v němž archivář František Šteidler, který v té době vedl Legionářský ar...
17.2.

Unikátní filmy o I. světové válce - The European Film Gateway 1914

V roce 2014 si připomínáme stoleté výročí vypuknutí první světové války. Národní filmový archiv a dalších dvac...
17.12.

Edice pramenů: Češi na frontách I. světové války

Předkládaný soubor pramenů nabízí písemné vzpomínky přímých účastníků I. světové války. Edice dokumentů byla p...
16.12.

Památník manifestačního sjezdu legionářů v Praze 1924 - fotografie

Digitální kopie fotografické části publikace zachycující události manifestačního sjezdu legionářů, který se ko...
16.12.

Manifest legionářů z roku 1924

Text Manifestu legionářů z roku 1924 rekapituluje události světové války, vzniku ČSR a podílu legií na vybojov...
14.12.

Legionářský pohled na světovou válku a vlastní podíl na vzniku republiky

Zajímavá pasáž z úvodního textu publikace "Památník manifestačního sjezdu legionářů v Praze 1924", v níž se v ...
14.12.

Památník manifestačního sjezdu legionářů v Praze 1924 - texty

Digitální kopie textové části publikace zachycující události manifestačního sjezdu legionářů, který se konal v...
10.12.

Památník III. manifestačního sjezdu čs. legionářů - texty

Digitální kopie textové části publikace zachycující události III. manifestačního sjezdu čs. legionářů, který s...
10.10.

František Langer – legionář, dramatik, spisovatel a „pátečník“

František Langer patřil bezesporu mezi intelektuální elitu naší první republiky a jeho umělecký věhlas by jist...
27.9.

Tomáš Garrigue Masaryk – Čech, Evropan, světoobčan

Životní příběh národem milovaného, ba až k sentimentu zbožňovaného, opěvovaného „tatíčka", ochránce pravdy a s...
3.10.

Československé legie 1914-1920

Stručná a přehledná historická studie z knihy Českoslovenští legionáři, rodáci a občané Ostravy. Text objasnňu...
11.12.

Krvavý 1. máj na Dunaji. Boj legionářů na Slovensku v r. 1919

Text historika Petra Hofmana o neúspěšném útoku vojsk Maďarské republiky rad proti československým jednotkám v...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT