Moderní-Dějiny.cz

Oznámení shromáždění ke Dni lidských práv v Praze 10.12. 1988

Publikováno: 9.8.2013, Aktualizováno: 4.4.2014 22:47
Rubrika(y): Prameny

Dne 10. prosince 1988 se na Škroupově náměstí v Praze konalo první povolené shromáždění od nástupu normalizace. Povolení bylo nezávislým iniciativám uděleno díky návštěvě francouzského prezidenta Françoise Mitterranda, který si vymínil, že během jeho pobytu nebude perzekvována opozice. Shromáždění pořádalo pět hnutí: Charta 77, Hnutí na obranu lidských práv, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), Nezávislé mírové sdružení a České děti. Na shromáždění mj. vystoupili: Václav Havel, Ladislav Lis, Václav Malý, Marta Kubišová a Petr Placák.   

Oznámení shromáždění ke Dni lidských práv v Praze 10.12. 1988

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků
ESF a státního rozpočtu ČR.

OBSAH PŘÍLOHY:
Oznámení nezávislých iniciativ
Leták s oznámením (s informací o změně místa ze Staroměstského na Václavské náměstí)
Pořadatelská cedulka
Osobní vzpomínky Petra Placáka z knihy Fízl
Hodnocení povoleného shromáždění mluvčími Charty 77

Vzpomínky Petra Placáka
„Na Den lidských práv jsme původně ohlásili demonstraci na Václavské náměstí. Pátého prosince 1988 odbor vnitřních věcí ONV Praha 1 demonstraci podle předpokladu zakázal. Jako záminku si vzal už známou vyhlášku NV hl. m. Prahy o doplnění zásad ochrany památek v Praze, schválenou za tím účelem před 28. říjnem. Zároveň všem vedoucí odboru vnitřních věcí ONV v Praze 1 JUDr. Baráková naznačila, že pokud by oznamovatelé chtěli shromáždění uskutečnit na „vhodném místě mimo Pražskou památkovou rezervaci“, mají se obrátit na odbor vnitřních věcí NVP nebo příslušný obvodní národní výbor.

A tak se stalo, že díky právě probíhající návštěvě francouzského prezidenta Mitteranda komunisté nakonec demonstraci povolili na Škroupově náměstí na Žižkově. Na ONV pro Prahu 3 to vyjednali Ladislav Lis s Rudolfem Battěkem a Milošem Hájkem. Byl jsem sice zprvu proti tomu , ale nakonec to celé dopadlo celkem dobře, i když na ohlášení změny místa konání demonstrace bylo málo času.

Snažili jsme se proto po Praze roznést co nejvíce letáků, na kterých bylo přetištěno místo konání. Roznášel jsem je s Davidem Kabzanem, s jeho bratrem a ještě s dvěma kluky po Vinohradech. zastavili jsme se v hostinci u Bulínů na Francouzské, kde jsme si dali pivo a přitom jsme rozdali letáky mezi přítomné hosty. Jenže mezi nimi byli taky dva tajní. Počkali, až vyjdeme ven, aby se před hosty neblamovali, vyšli za námi a Kabzanova bratra ještě s jedním jeho kamarádem sebrali, Okamžitě jsem to běžel telefonovat k Uhlovým, aby dali vědět Mitterandovu doprovodu, s kterým byli ve spojení, že policie zatýká lidi, ačkoli československé úřady Francouzům slíbily, že se zdrží během návštěvy francouzského prezidenta jakýchkoli zákroků proti oposici.

V den konání demonstrace jsme nechali několik lidí u pomníku sv. Václava, aby posílali ty, kteří se o změně místa konání demonstrace včas nedověděli, na Škroupovo náměstí. Měli jsme na kabátech přišpendlené pořadatelské cedulky a úplně jsem slyšel, jak fízlové, kteří chodili kolem a měli nařízeno shromáždění pouze monitorovat, skřípou zuby.

Na Škroupově náměstí jsme udělali malé pódium, z kterého mluvili řečníci do dvou mikrofonů napojených na megafony. Bylo to poprvé, a ovšem také naposled, kdy jsme mohli v klidu pronést ke shromážděným nějaké projevy. Přečetl jsem text, který mi potom několik lidí pochválilo. Po skončení jsem ho ale daroval člověku, který mě o něj požádal, takže dnes neexistuje.

Zprvu jsem měl obavu, aby „povolená“ akce nesklouzla do nějaké selanky, ale dopadlo to dobře - z řečníků režim nikdo nešetřil a i odezvy lidí na náměstí byly dobré. Žádalo se propuštění politických vězňů, svoboda shromažďování, zrušení cenzury atp.“

Citováno z knihy: PLACÁK, Petr. Fízl. Vyd. 1. Praha: Torst, 2007. 306 s. ISBN 978-80-7215-323-7.


Charta 77/59/88 Praha 16. 12. 1988
Pozitivní událost v den 40. výročí Všeobecné deklarace lidských práv
Když na pokojné manifestaci odpovídala státní moc policejním zásahem, často brutálním, odsoudili jsme tyto činy jako porušování základních demokratických svobod občanů. Je nám všem cizí manýra mnoha opozičních skupin kritizovat vládu za každou cenu. Proto oceňujeme, že v případě setkání ke Dni lidských práv, které jsem se rozhodli uskutečnit spolu s jinými nezávislými iniciativami, nesáhly státní orgány k pouhému administrativnímu zásahu a k represi, ale nabídly jednání a kompromis. Když odbor vnitřních věcí Obvodního národního výboru v Praze 1 zakázal veřejné setkání ke Dni lidských práv na Václavském náměstí, navrhl nám zároveň, abychom o uskutečnění své akce jednali s Národním výborem hlavního města Prahy a příslušným Obvodním národním výborem. Národní výbor hlavního města Prahy orgány politickou pružnost a toleranci. To jednání se zástupci nezávislých iniciativ vyslovily souhlas, aby se setkání uskutečnilo za dohodnutých podmínek na Škroupově náměstí: bylo to poprvé, kdy státní orgány jednaly se zástupci Charty 77 a jiných nezávislých iniciativ jako s partnery a dohodly se s nimi., Příčiny tohoto rozumného rozhodnutí státních orgánů jsou jak ve statečnosti tisíců lidí, kteří vyšli 21. srpna a 28. října do ulic, tak v příznivém vývoji mezinárodní situace.

Veřejný projev na Škroupově náměstí proběhl pokojně a důstojně, pořádek byl důsledně dodržován, nikdo si na rozdíl od dřívějška netroufl označit účastníky za kriminální živly výtržníky. Nechceme ovšem novou situaci líčit idylicky. Nebylo nám dovoleno použít zvukové aparatury, v důsledku čehož velká část účastníků špatně slyšela projevy řečníků. Orgány bezpečnosti zastrašení občané bydlící na Škroupově náměstí nám odmítli poskytnout zdroj elektrické energie. zatímco řada listů přinesla o tomto shromáždění stručnou a objektivní informaci, Rudé právo nás v intencích starého dogmatického žargonu obvinilo z nepřátelství k probíhajícím společenským přeměnám a z "útoků proti socialistickému Československu", jakoby provolávaná hesla "Ať žije svoboda"!, "Ať žije Charta 77!", "Ať žije Masaryk!" byla komukoliv nepřátelská. Rudé právo též nepravdivě informuje, jakoby na Západě projevoval sympatie k naší manifestaci pouze pravicový tisk.

Československá společnost stojí nadále na křižovatce, i když souhlas státních orgánů se setkáním na Škroupově náměstí znamenal první krok správným směrem. Příští týdny a měsíce ukáží, budou-li následovat další kroky nebo vrátí-li se oficiální místa ke staré politice zákazů a represí. Jako krok k národnímu smíření je nutné propustiti politické vězně.

V den 40. výročí Všeobecné deklarace lidských práv jsme přijali nabídky na kompromis a ustoupili od původně plánovaného konání manifestace na Václavském náměstí. Naším zásadním stanoviskem však zůstává přesvědčení, že zákaz konat veřejná neoficiální shromáždění v historickém centu našeho hlavního města je neopodstatněný a protiústavní. Vždyť naše historická centra nejsou pouze atrakcí pro turisty a místem pro trhovce nebo prostorem pro státem dirigované aklamace, neboť právě k nim se váže síla dějinného sebevědomí našich národů. Proto se nikdy nemůžeme zříci práva na shromažďování v místech, k nimž se hluboce vztahuje naše národní cítění.

Přejeme si, aby ve veřejnosti i v nejvyšších mocenských orgánech převládala stanoviska žádající demokratizaci všech oblastí společenského života, což znamená především pln respektování lidských práv. Proto oceňujeme první pozitivní krok, k němuž došlo 10. prosince 1988 na Škroupově náměstí v Praze.

Stanislav Devátý Miloš Hájek Bohumír Janát
mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77

Libri prohibiti
Senovážné nám. 2, třetí patro
110 00 Praha 1
Tel/fax: +420 224 225 971
Otevřeno: po-čt  13-17 hod, přes prázdniny pro veřejnost zavřeno

Přílohy

pdf
Oznámení shromáždění ke Dni lidských práv v Praze 10.12. 1988

Dne 10. 12 prosince 1988 se na Škroupově náměstí v Praze konalo první povolené shromáždění od nástupu normalizace. Povolení bylo nezávislým iniciativám uděleno díky návštěvě francouzského prezidenta Françoise Mitterranda, který si vymínil, že během jeho pobytu nebude perzekvována opozice. Shromáždění pořádalo pět hnutí: Charta 77, Hnutí na obranu lidských práv, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), Nezávislé mírové sdružení a České děti. Na shromáždění mj. vystoupili: Václav Havel, Ladislav Lis, Václav Malý, Marta Kubišová a Petr Placák.   

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 4,38 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

16.1.

Palachův týden - letáky, vzpomínky, texty

Soubor letáků, vzpomínek a reakcí na tzv. Palachův týden. Tento název dostalo sedm lednových dnů (15.-21.ledna...
2.12.

Rok po roce – 1985–1989 v Československu – pracovní listy

Soubor pracovních listů z cyklu Rok po roce 1985–1989 v Československu je zaměřen na práci s dobovými prameny ...
2.12.

Rok po roce - 1985–1989 - text

Shrnující text je zaměřen na vybrané významné události a fenomény světových dějin druhé poloviny 80. let. Text...
18.8.

Výzvy k podpoře nespravedlivě stíhaných a vězněných

V totalitním Československu, podobně jako v dalších nedemokratických státech, byli lidé, kteří se určitými náz...
9.1.

Soumrak komunistického režimu v ČSSR

Předkládaná výuková prezentace se zabývá postupným procesem rozkladu komunistického režimu v ČSSR. V kontextu ...
23.8.

Letáky a dokumenty Hnutí za občanskou svobodu

Nezávislá iniciativa Hnutí za občanskou svobodu (HOS) československého disentu se ustavila na podzim 1988, kdy...
11.8.

"Cestou za dobrodružstvím" Petra Placáka

Sada pracovních listů věnovaných prozaickým textům českého básníka, spisovatele, historika a publicisty Petra ...
9.8.

Demonstrace 21. srpna 1988

Leták Nezávislého mírového sdružení vyzývající ke „Dni rozptýlené demonstrace proti dvacet let trvající okupac...
9.8.

Demonstrace 28. října 1988

Dobové letáky československých opozičních skupin a vzpomínky Petra Placáka na demonstraci 28. října 1988.
9.8.

Projev Václava Havla na Škroupově náměstí v Praze ze dne 10. prosince 1988

Dne 10. prosince 1988 se na Škroupově náměstí v Praze konalo první povolené shromáždění od nástupu normalizace...
19.10.

Dvě stovky fotografií Václava Havla od Bohdana Holomíčka z let 1974-1989

Dvě stě fotografií zachycujících Václava Havla v letech 1974-1989 je k nahlédnutí na webu Archivu Knihovny Vác...
22.5.

Cesta k listopadu: komunistický režim, společnost a opozice v éře normalizace

Text rozebírá charakter československého komunistického režimu v dvou dekádách předcházejících listopadu 1989....

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT