Moderní-Dějiny.cz

Nové semináře PANTu a Moderních dějin.cz pro učitele dějepisu a ZSV

Publikováno: 10.9.2015, Aktualizováno: 29.10.2015 16:44
Autor: (red)

Pro školní rok 2015–16 pro Vás PANT a portál Moderní dějiny.cz ve spolupráci s asociací Občankáři.cz připravili čtyři typy nových seminářů, s účastí renomovaných historiků a autorů historických knih s náplní, která vzbudila v minulosti u účastníků z řad učitelů největší ohlas.

Nové semináře PANTu a Moderních dějin.cz pro učitele dějepisu a ZSV

Semináře budou zaměřeny na konkrétní historická období. V úvodní části vystoupí odborník na dané téma a poté sled praktických ukázek a inspirací pro práci s tématem (pamětník, filmy a metodika). Nově jsme zařadili významný přesah pro učitele ZSV.

Semináře jsou realizovány bez finanční podpory státu či dotací, proto musí být zpoplatněny. Výtěžek z nich bude v plné výši použit na další činnost sdružení PANT, vzdělávací akce (zejména pro studenty) a provoz portálu Moderní dějiny.cz, které jsou v současnosti rovněž realizovány bez jakékoli finanční podpory či dotací.

V tomto článku najdete prvotní informaci o seminářích, které se budou konat během podzimu 2015. Informace budeme postupně dále upřesňovat. Zájemci mohou zasílat přihlášky či dotazy hned.

Semináře pod názvem Moderní dějiny pro život jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP  (č.j.MSMT-8224/2015-1-315) a nabídnou Vám tato témata:

A. Seminář s Jiřím Pernesem
Československo mezi válkou a komunistickou totalitou (1945-48)

Osvobození a změny poválečné ČSR, Benešovy dekrety, Košický vládní program, systém Národní fronty, znárodňování a ekonomické změny, odsun Němců a etnické změny, retribuce, volby 1946, rostoucí napětí mezi KSČ a ostatními politickými stranami, cesta k únoru 1948.
Termín a místo konání: 23. 11. 2015, Jihlava
Lektoři: Petr Šimíček; Monika Stehlíková

B. Seminář s Jiřím Padevětem
Jak se žilo v Protektorátu Čechy a Morava (1939-45)
Odboj a kolaborace v období protektorátu, partyzánská činnost, každodenní život, nacistický represivní systém a jeho vykonavatelé, antisemitismus a osudy českých Židů, pochody smrti na konci války, krvavé finále války na českém území.
Termín a místo konání: 12. 11. 2015, Chomutov
Lektoři: Josef Märc; Marcel Mahdal

C. Seminář s Františkem Emmertem
Češi v době I. světové války

Reakce Čechů a Slováků v prvních měsících války, Československá zahraniční akce, domácí protirakouský odboj, každodenní život vojáků na frontách, Češi v rakouské armádě, československé legie, politické kroky vedoucí k vytvoření samostatného Československa.
Termín a místo konání: 5. 10. 2015, Ostrava
Lektoři: Jiří Sovadina; Irena Eibenová

D. Seminář s Pavlem Kosatíkem
20. století v životě Václava Havla

Životopisný portrét osobnosti a její rodiny na pozadí historických změn ve 20. století, proměna politiky společnosti a reakce umělce a disidenta; role, jednání a rozhodování jednotlivce – 1968, počátky normalizace, disent atd.
Termín a místo konání: 3.11. 2015, Praha
Lektoři: Milan Hes; Vladislav Dudák

Nejedná se o cyklus, každý seminář můžete navštívit samostatně a získáte Osvědčení o jeho absolvování. Lektorovat budou zkušení metodici z okruhu tvůrců portálu Moderní dějiny.cz a asociace Občankáři.cz. Semináře budou dle zájmu pokračovat v dalších městech České republiky od ledna 2016.

Přihlášku na vybraný seminář si stáhněte v příloze článku, vyplňte ji a posílejte na adresu: petr.panek@pant.cz

Komu jsou semináře určeny?
Pedagogům 2. stupně ZŠ a učitelům SŠ - vyučujícím humanitních předmětů, především dějepisu, českého jazyka či občanské výchovy.

Maximální počet účastníků je 30, vzhledem k tradičně silnému zájmu o naše semináře zašlete přihlášku co nejdříve!

Co účastníci semináře získají?
- v tištěné a elektronické podobě všechny texty a metodiky na semináři probírané
- slevu ve výši 50% na publikace a knihy z produkce Edice Moderní dějiny
- slevový kupon ve výši 15% na celou nabídku e-shopu Moderních dějin
- možnost podepsání knihy přítomným autorem
- osvědčení o absolvování semináře
- občerstvení a oběd

Cena semináře?
1.200,- Kč / osobu
Úhrada je možná v hotovosti na místě nebo předem bezhotovostně.
Při účasti dvou nebo více osob z jedné školy sleva 20%
Při účasti na dvou nebo více seminářích sleva ve výši 20% (slevy se nesčítají)

Medailony lektorů

Jiří Padevět
Nakladatel a spisovatel, narodil se v roce 1966 v Praze, původním povoláním je geodet. Vydal knihy Cesty s K. H. Máchou, Průvodce protektorátní Prahou, Poznámky k dějinám, Pochody a transporty smrti a Krvavé finále, jaro 1945 v českých zemích. V roce 2014 získal cenu Magnesia Litera za knihu Průvodce protektorátní Prahou. V současnosti je ředitelem nakladatelství Academia.

JUDr. Pavel Kosatík
Vystudoval právnickou fakultu v Praze, poté pracoval jako redaktor (Reflex, MF Dnes, Hospodářské noviny), od roku 1996 pracuje na volné noze. Je autorem 22 knih. Mezi jeho nejznámější díla patří biografie výrazných českých osobností Manželky prezidentů (1993), Fenomén Kohout (2001), Ferdinand Peroutka (2003) a esejistické knihy České snění (2010) a České okamžiky (2011). Mezi významné biografie patří kniha o Olze Havlové Člověk má dělat to, nač má sílu a o Pavlu Tigridovi Tigrid, poprvé. S režisérem Robertem Sedláčkem pracoval na seriálu České století.

JUDr. František Emmert
Po absolvování gymnázia  studoval historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Později (od roku 2005) studoval také na právnických fakultách v Brně a Trnavě. Prosadil se literaturou faktu o moderních českých dějinách. V roce 2005 mu nakladatelství Vyšehrad vydalo první knížku z řady literatury faktu Češi ve wehrmachtu. Následovaly výpravné publikace – nazvané jako muzea v knize – přehledně mapující klíčové historické události 20. století, zejména českých dějin. Do roku 2012 jich připravil devět. Některé z jeho knih se dočkaly dotisků, prestižních ocenění či překladu do angličtiny (The Holocaust) nebo vznikly v mediální spolupráci s Českou televizí (ČT). Publikace Osudové osmičky v našich dějinách získala v roce 2009 Hlavní cenu E. E. Kische od Obce spisovatelů. Mezi jinými jsou to tito tituly: Průvodce českými dějinami 20. století, Českoslovenští legionáři za první světové války, Peklo na východní frontě 1941 - 1945 či Československý zahraniční odboj za 2. světové války. František Emmert je autorem také dalších knih, včetně odborné právnické literatury, spoluautorem středoškolské učebnice společenských věd a autorem desítek komentářů a publicistických příspěvků v denním tisku.

Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) v Brně, obor historie-český jazyk, a postgraduálně muzeologii. Pracoval jako odborný pracovník v Moravském muzeu v Brně, historik v Zemědělském muzeu v Praze, ředitel Historického muzea ve Slavkově u Brna a ředitel Moravského zemského muzea v Brně. V současné době pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a specializuje se na dějiny českých zemí na přelomu 19. a 20. století a na dějiny Československa po roce 1945. Kromě odborných studií je autorem řady historických knih, například: Spiklenci proti Jeho Veličenstvu aneb Historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách, (Praha 1988), Život plný nepřátel aneb Život a smrt Františka Ferdinanda d´Este, Praha 1995, Habsburkové bez trůnu,(Praha 1995), Až na dno zrady. Emanuel Moravec, Praha 1997, Maxmilián I. Mexický císař z rodu Habsburků, (Praha 1997), Takoví nám vládli. Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili, (Praha 2003), Komunistky. S fanatismem v srdci, (Praha 2006), Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století, (Brno 2008), Alexej Čepička: šedá eminence rudého režimu (2008, s Jaroslavem Pospíšilem a Antonínem Lukášem). Často spolupracuje s televizí na dokumentárních pořadech o české i světové historii, především historii rodu Habsburků. Jiří Pernes je rovněž spoluautorem nové publikace PANTu a Edice Moderních dějin Pětačtyřicátý (2015).
Pedagogická činnost: výuka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně,Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy

doc
Přihláška Jihlava (Československo mezi válkou a komunistickou totalitou - Jiří Pernes - 23. 11. 2015)
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,04 MB | Stáhnout soubor...
doc
Přihláška Chomutov (Jak se žilo v Protektorátu Čechy a Morava 1939-45 - Jiří Padevět - 12. 11. 2015)
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,04 MB | Stáhnout soubor...
doc
Přihláška Ostrava (Češi v době I. světové války - František Emmert - 5. 10. 2015)
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,04 MB | Stáhnout soubor...
doc
Přihláška Praha (20. století v životě Václava Havla - Pavel Kosatík - 3.11. 2015)
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,04 MB | Stáhnout soubor...

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT