Moderní-Dějiny.cz

Migrace, emigrace a transfery obyvatel Ostravska před II. světovou válkou a po jejím vypuknutí

Publikováno: 8.1.2015, Aktualizováno: 3.2.2015 22:12

Soubor svědectví pamětníků, která se váží k situaci po obsazení československého pohraničí německou a také polskou armádou v roce 1938, útěkům a převádění na Ostravsku před 2. světovou válkou a po jejím vypuknutí. Vzpomínky jsou v pro potřeby tohoto pracovního listu doplněny otázkami a úkoly pro žáky.

Migrace, emigrace a transfery obyvatel Ostravska před II. světovou válkou a po jejím vypuknutí

Tento materiál vznikl v rámci projektu „PAMĚŤ KRAJE“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Obsah:
Příběh z Radvanic – Mladý převaděč Artur Radvanský chycen gestapem
Příběh z Fryštátu – Útěk v posledním povoleném letu z Polska
Příběh z Doubravy – Z gulagu do Svobodovy armády

Medailony pamětníků:


ARTUR RADVANSKÝ
Narozen roku 1921 v Ostravě. Vyrůstal v Radvanicích, od mládí člen židovského mládežnického spolku Hašomer Hacair. Po pěti letech obecné školy v Radvanicích od roku 1933 navštěvoval reálné gymnázium v Orlové. Společně s otcem byl zatčen po přechodu státní hranice do Polska, internován v několika věznicích a sběrných táborech a poté již coby Žid prošel koncentračními tábory v Buchenwaldu, Osvětimi, Mauthausenu, Monovicích, Ravensbrücku a Sachsenhausenu. Osvobozen byl v koncentračním táboře Ebensee. Když mu po válce nadávali do Němců, změnil si jméno – původně se jmenoval Tüberger. V šedesátých letech byl důležitým svědkem při procesech s válečnými zločinci, po odchodu do důchodu se věnoval vzdělávání mládeže, zejména v Německu. O svých zážitcích za války vydal krátce před smrtí vzpomínkovou knihu. Zemřel v listopadu 2009. Rozhovor s ním byl natočen 3. června 1996 v Praze v českém jazyce. Tazatelkou byla Jana Friesová.


FREDERICK THOMPSON
Frederick Thompson, původním jménem Friedrich Teitelbaum, se narodil Abrahamovi (v práci používal jméno Adolf) Teitelbaumovi a Sáře, rozené Harnikové, 2. listopadu 1922 ve Vídni. Rodiče se brzy po synově narození přestěhovali, proto vyrůstal ve Fryštátu, který se nachází v dnešním centru Karviné. Hebrejské jméno Fredericka Thompsona zní Shlomo Menachem Mendel ben Avrum. Doma se mluvilo německy a česky. Otec provozoval advokátní kancelář v centru Fryštátu. Matka vedla domácnost. Základní školu absolvoval částečně na obecní škole ve Fryštátu a později byl vzděláván doma soukromými učiteli. Stihl vystudovat pět let z osmiletého reálného gymnázia v Orlové, než jeho další vzdělávání zkomplikovaly politické události. Po polském záboru Těšínska byla rodina donucena se vystěhovat do Krakova. Otci se podařilo sehnat cestovní doklady a Frederick za dramatických okolností odletěl do Londýna. Rodičům se mezitím podařilo odletět do Dánska, odkud se dostali do Londýna. Společně pak všichni odpluli do Kanady, po letech přesídlili do USA. Rozhovor byl natočen 27. května 1998 ve Woodbury ve státě New Jersey v USA v anglickém jazyce.

OSKAR FELCER
Oskar Felcer se narodil 24. května 1920 v Doubravě Mojžíši Felczerovi a Augustině, rozené Weinerové. Jeho otec provozoval obchod, který patřil jeho tchyni. Doma se mluvilo česky a německy. Základní školu navštěvoval v Doubravě a na střední chodil do Karviné. Po škole šel do učení jako obchodní příručí v obchodě s textilem v Karviné. Rodina nebyla příliš nábožensky založená, synagogu v Karviné navštěvovali jen na velké svátky párkrát během roku. Situace se pro Židy v Karviné začala komplikovat. Po mnichovské konferenci polská vláda na základě ultimáta obsadila celé české Těšínsko. Po příchodu Němců byli muži mezi 16 a 60 lety odsunuti do Niska nad Sanem. Po krachu Eichmannova plánu byl tábor  v Nisku nad Sanem rozpuštěn a většina vězňů rozehnána. Podstatná část z nich této skutečnosti využila k útěku do SSSR. Oskaru Felcerovi, jeho bratru a otci se podařilo dostat se do Lvova. Zde byli zatčeni a odesláni do gulagu do Asino na Sibiři, kde pracovali v dolech. Ztratili tam otce. Poté pracoval v Taškentu. Přihlásil do Svobodovy armády v Buzuluku. Bojoval u Charkova. V bitvě u Sokolova padl jeho bratr po jeho boku. Účastnil se dobytí Kyjeva. V roce 1944 měl na starosti komunikaci s UNRRA. S UNRRA se dostal do Hamburku, kde ho operovali v anglickém lazaretu. Pak se rozhodl emigrovat do Austrálie, to bylo během berlínské krize. Rozhovor byl natočen 30. června 1996 v Sydney v Austrálii v anglickém jazyce.

Interview pochází z archivu USC Shoah Foundation je v České republice dostupný od roku 2010, díky existenci Centra vizuální historie Malach při Ústavu formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pro více informací navštivte www.malach-centrum.cz.

Pro více informací o USC Shoah Foundation navštivte www.dornsife.usc.edu/vhi (v angličtině) nebo http://dornsife.usc.edu/vhi/czech (v češtině).

 

Mapa německého a polského záboru Československa v říjnu 1938

Přílohy

pdf
Migrace, emigrace a transfery obyvatel Ostravska před II. světovou válkou a po jejím vypuknutí
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 1,57 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

8.4.

Rozhodování o odchodu do exilu

Výběr různorodých textů ke studiu a interpretaci nabízí různé pohledy na fenomény exilu a emigrace v českoslov...
28.9.

V Edici Moderní dějiny vychází kniha o fenoménu migrace

Novinka Edice Moderní dějiny reaguje na aktuální společenskou situaci a přichází s knihou o fenoménu migrace. ...
15.10.

Čtvrtý ročník komiksově-výtvarné soutěže Malachu

Centrum vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Kartovy v Praze vyhlašuje čtvrtý...
20.5.

Cizí ve vlastní zemi - Operace „Visla”

Pracovní list doplňuje texty historiků na téma Cizincem ve vlastní zemi? Ty vznikly v rámci mezinárodního proj...
15.3.

Okupace na dobových fotografiích

Pracovní list nabízí žákům výběr dobových fotografií z roku 1938 a z období po okupaci českého a moravského úz...
14.3.

Boj u Czajankových kasáren – vzdor v počátcích okupace

Pracovní list nabízí tři pracovní aktivity k událostem 14. března roku 1939. Jejich cílem je napomoci žákům po...
19.2.

Migrace a menšiny na území Moravskoslezského kraje

Pracovní list vede žáky k zamyšlení nad důvody, které vedou obyvatelstvo k migraci či emigraci, nad obsahem po...
31.1.

Obsazování Těšínska polskou armádou

Soubor pracovních listů k tématu vojenského obsazení Těšínska polskou armádou na počátku října roku 1938. Úkol...
1.1.

Mnichov 1938 a jeho důsledky na stránkách dobového tisku

Soubor pracovních materiálů obsahuje několik článků z dobového tisku, fotografii a karikaturu, na jejichž zákl...
11.8.

Cizincem ve vlastní zemi? - polské zamyšlení

Co je patriotismus? Je integrujícím faktorem, nebo spíše znemožňuje harmonické soužití? Jaká je role historie,...
29.7.

Cizincem ve vlastní zemi? - české zamyšlení

Rekapitulace historického utváření a vývoje národnostních poměrů na československém území v dramatickém 20. st...
1.1.

Mnichov 1938

Výkladová perezentace k mnichovské konferenci roku 1938 sleduje příčiny mnichovské krize, výsledky a důsledky ...
8.10.

Život na venkově za německé okupace

Základem výukového materiálu je obsáhlá prezentace, která se snaží žákům názorným způsobem představit život na...
4.10.

Artur Radvanský vzpomíná na převádění na Ostravsku

V rámci letní školy Moderních dějin se Martin Šmok ze USC Shoah Foundation Institute zaměřil na metodologii pr...
26.9.

Mnichovská krize v otázkách

Pracovní list pro studenty středních škol obsahuje výkladový text popisující období mnichovské krize. Text je ...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT