Moderní-Dějiny.cz

Memorandum sepsané R.W. Seton-Watsonem na základě rozhovoru s T.G. Masarykem v Rotterdamu

Publikováno: 21.9.2010, Aktualizováno: 23.3.2012 14:05

1914, 14.-29. října. Druhý Masarykův „výjezd" do Holandska, kde zveřejnil svůj první projekt budoucího československého státu. Masaryk vysvětloval své názory britskému historikovi a odborníkovi na slovanskou problematiku R. M. Setonu-Watsonovi; ten je pak zaznamenal ve formě memoranda pro britskou vládu.

Memorandum sepsané R.W. Seton-Watsonem na základě rozhovoru s T.G. Masarykem v Rotterdamu

Masaryk předpokládal po porážce Německa vytvoření „nezávislých Čech" - samostatného československého státu; měl být královstvím (nikoliv tedy republikou), českým králem se měl stát „některý západní princ" (dánský či belgický, případně anglický). Hranice státu by byla menší než pozdější ČSR, nepatřila by k němu Podkarpatská Rus a byly připuštěny ústupky od historických hranic na jihu Čech, Moravy a ve Slezsku. Tento projekt byl jedním z řady Masarykových plánů, které vytvořil v době války.

Budoucnost Čech (výňatek z memoranda)

Můj informátor pečlivě zdůrazňoval hned na začátku, že nezávislé Čechy, po jakých touží, představují maximální program a jsou naprosto nemyslitelné, jestliže a pokud nebude Německo rozdrceno. Mladší generace pevně věří v možnost tohoto maxima. ...

Zdůrazňoval fakt, že Čechy jsou klíčem k situaci a že armády rakousko-uherská a německá budou všemožně klásti odpor v obvodu kolem Krakova z mnoha příčin, politických i hospodářských. ...  Oslabit nebo rozdrtit Rakousko-Uhersko je účinný způsob zeslabení Německa. Celá politika Bismarckova byla založena na úsilí zabránit, aby tato teorie nebyla uváděna v praxi; a i jeho nástupci, přes svou neschopnost diplomatickou, jsou si dobře vědomi strategického významu Čech. Pro Rusko je obsazení Vídně a Pešti pouhým zdáním, kdežto obsazení Prahy je skutečností; udrží se déle ve Vídni, jestliže dobudou nejprve Prahy. Nesmějí však žádným způsobem vkročit do Čech, leč aby tam zůstali: neboť následky by mohly být naprosto osudné. ...

Bez rozhodné porážky Německa nemůže býti nezávislých Čech; avšak bude-li jednou Německo poraženo, mohou být utvořeny v maximálních hranicích. V tomto případě správný postup by byl obnovit historické Čechy, Moravu a Slezsko a připojit k nim slovenské kraje uherské (Slovensko). Jižní hranice nového státu by pak sledovala hranici mezi nynějšími provinciemi Čechami a Moravou na jedné a Horními a Dolními Rakousy na druhé straně, ačkoli by mohly být provedeny některé malé změny na jihozápad od Budějovic a mezi Gmundem a Znojmem na základě etnografickém. Hranice by potom sledovala řeku Moravu až k jejímu ústí do Dunaje, poté tok Dunaje samého na sever od Žitných ostrovů až k ústí řeky Ipoly. Dále by sledovala tok Ipoly až téměř k jejím pramenům a odtud co možná nejtěsněji národopisnou hranici mezi Slováky a Maďary a dále mezi Slováky a Rusíny. ...

Podle jeho mínění nový stát by mohl být toliko královstvím, nikoli republikou; bylo by to přáním rozhodné většiny národa. V zájmu budoucnosti a především v zájmu budoucnosti vztahů rusko-českých - na to kladl silný důraz - bylo by moudřejší neuvádět na trůn ruského velkoknížete, nýbrž raději nějakého západního prince, nejlépe dánského nebo belgického. ...

Můj informátor klade velmi silný důraz na to, aby Rusové, jestliže jsou s to vpadnout do Čech, nepokoušeli se tvořit zamýšlenou českou nebo „husitskou" legii po způsobu legie polské. Učinili by dobře, kdyby s tím počkali až do období poněkud pozdějšího a použili, jakmile budou skutečně v Čechách, sokolské organizace k udržení pořádku. Sokolové by se tedy stali jakousi milicí nebo občanskou gardou a tak i jádrem budoucího českého vojska....

 

ZDROJ: ČAPKA, František. Zrod ČSR v datech a událostech. Olomučany : CERM Akademické nakladatelství s.r.o., 1998. 40 s. ISBN 80-7204-04-X.

 

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

31.12.

Obraz Tomáše Gariggua Masaryka v českých dějinách

Soubor pracovních listů je zaměřen na vnímání a hodnocení T. G. M. v různých údobích české historie, s pomocí ...
30.11.

Tomáš Garrigue Masaryk

Muž, který víc než kdo jiný položil základy moderní české demokracie. Do dějin se zapsal především jako obnovi...
7.12.

První československá vláda na stránkách pamětní knihy z roku 1919

Pohlédněte do tváří ministrů první československé vlády i prezidenta republiky a přečtěte si jejich stručné do...
7.12.

První československý parlament na stránkách pamětní knihy z roku 1919

Pohlédněte do tváří poslanců prvního československého parlamentu - národního shromáždění - a přečtěte si jejic...
30.11.

T.G.M., Jan Masaryk a Edvard Beneš na dobových pohlednicích

Digitalizované dobové pohlednice s portréty významných československých státníků Tomáše G. Masaryka, jeho syna...
24.11.

Cesta ke vzniku ČSR v roce 1918 na stránkách normalizační učebnice dějepisu

Zajímá vás, co a v jakých souvislostech se učlio za normalizace o příčinách a souvislostech vzniku samostatnéh...
27.9.

Tomáš Garrigue Masaryk – Čech, Evropan, světoobčan

Životní příběh národem milovaného, ba až k sentimentu zbožňovaného, opěvovaného „tatíčka", ochránce pravdy a s...
24.6.

Charlotta Garrigue Masaryková

Biografická studie o jedinečné ženě, která přijala zemi svého muže za svou, naučila se češtině, ale především ...
1.6.

Mým národům (28. 7. 1914)

Text slavného manifestu "Mým národům" vydaný císařem Františkem Josefem I. 28. července 1914. V provolání císa...
18.5.

Památníček k Masarykovu dni čs. zahraničí z roku 1938

Prohlédněte si stánky originálního památníčku, který byl vydán roku 1938 k uctění památky T.G.M. u příležitost...
21.4.

Milan Rastislav Štefánik

Tato výuková prezentace je věnována všem zájemcům o osobu generála Milana Rastislava Štefánika. Rekapituluje ž...
8.4.

Milan Rastislav Štefánik - pracovní list

Pracovní list doplňuje výukovou prezentaci o osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika a obsahuje dobové ...
29.3.

Československá ústava z roku 1920

Dne 29. února 1920, v přestupném dni přestupného roku, schválilo československé Národní shromáždění novou ústa...
29.11.

Neznámá Masarykova recenze Hitlerovy knihy Mein Kampf

30. dubna 1933, tedy krátce po Hitlerově nástupu k moci, uveřejnil německy psaný nedělní Prager Presse rozsáhl...
28.9.

Prohlášení Českého zahraničního komitétu

1915, 14. listopadu. Český komitét zahraniční (vznikl koncem října t.r. jako první politický orgán zahraničníh...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT