Moderní-Dějiny.cz

J. Stalin - Projev na První všesvazové poradě stachanovců

Publikováno: 26.12.2013, Aktualizováno: 18.1.2014 11:54

Digitální kopie brožury, která přinášela českým čtenářům překlad Stalinova projevu ke třem tisícům stachanovců na jejich všesvazové schůzi 17. října 1935. Text vydalo nakladatelství Svoboda v Praze roku 1946 jako 4. svazek „Malé knihovny marxismu a leninismu".

J. Stalin - Projev na První všesvazové poradě stachanovců

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Stalin ve svém projevu rekapituluje význam a kořeny stachanovského hnutí - zvyšování pracovního tempa, závazků a úkolů sovětských dělníků v rámci nového "socialistického soutěžení". Vyjmenovává jména nejvýznamnějších "hrdinů a hrdinek práce", těchto "nových lidí" nového, komunistického věku. V závěru Stalin stanovuje další cíle a úkoly pro sovětské pracující, nabádá zúčastněné k šíření stachanovských ideálů a jejich šíření mezi masy pracujících.
Alexej Grigorjevič Stachanov (1906-1977), sovětský horník, rekordman, národní hrdina SSSR, ikona údernického stachanovského hnutí (úderník úderníků), povinný vzor pro pracující Sovětského svazu. 31. srpna 1935 narubal během pracovní směny dlouhé pět a tři čtvrtě hodiny 102 tuny uhlí a tím překonal pracovní normu o 1 400 procent! Bylo mu tehdy 29 let a tento světový "pracovní rekord" z něj udělal uctívanou osobnost a vzor. Po dlouhých desetiletích sovětský režim opatrně přiznal, že legendární Stachanov používal nejmodernější techniku a také pomocníky.
Na základě současné historické literatury o Stalinovi, stalinismu a hospodářském vývoji Sovětského svazu je zapotřebí konfrontovat tento ideologický a propagandou šířený text s realitou Sovětského svazu 30. let 20. století - odhalíme tak propastný rozpor mezi tímto líčením hospodářských úspěchů, spokojenosti sovětských pracujících a skutečností životních podmínek v totalitním státě s armádami novodobých otroků Gulagu, vlnami hladomorů a nedostakem základních životních potřeb.

Český překlad Stalinova projevu proneseného v Sovětském svazu v polovině 30. let vyšel v Československu v této edici po II. světové válce, v roce 1946. Právě v říjnu tohoto roku byla schválena Národním shromážděním "dvouletka" - dvouletý hospodářský plán (zákonem č. 192/1946 Sb.). Jejím cílem byla co nejrychlejší obnova válkou narušeného hospodářství a byla provázena poměrně silnou propagační kampaní ministerstva informací, apely ke zvyšování pracovního tempa či nasazení enormního pracovního úsilí. V tomto kontextu mohla být brožura se Stalinovým projevem ke stachanovcům vnímána v době poválečné prosovětské atmosféry a obdivu ke Stalinovi jako inspirující příklad maximálního nasazení sovětských dělníků či demonstrace následováníhodného sovětského "příkladu". Text vydalo nakladatelství Svoboda v Praze roku 1946 jako 4. svazek „Malé knihovny marxismu a leninismu", kterou řídila lektorská rada při kulturním a propagačním oddělení ÚV KSČ.

Obsah:
1. Význam stachanovského hnutí
2. Kořeny stachanovského hnutí
3. Noví lidé - nové pracovní normy
4. Nejbližší úkoly
5. Několik slov

J. Stalin - Projev na První všesvazové poradě stachanovců
Z ruského originálu přeložil Václav Prokůpek za redakční spolupráce J. Procházky a V. Borka.
Obálka Karel Poličanský.
Vydala a vytiskla r. 1946 Svoboda v Praze jako 4. svazek „Malé knihovny marxismu a leninismu".
Publikace č. 105.

Vybrané pasáže z úvodu, jedné z kapitol a závěru brožury:
Soudruzi! Zde na této poradě bylo o stachanovcích tak mnoho a tak dobře mluveno, že mi vlastně zbývá říci máloco. Přece však, když už mne vyvolali na tribunu, musím říci několik slov.
Na stachanovské hnutí není možno pohlížet jako na obyčejné hnutí dělníků a dělnic. Stachanovské hnutí je hnutí dělníků a dělnic, které bude zaznamenáno v dějinách naší socialistické výstavby jako jedna z jejích nejslavnějších stránek.
V čem záleží význam stachanovského hnutí?
Především v tom, že je výrazem nového rozmachu socialistického soutěžení, nové, vyšší etapy socialistického soutěžení. Proč nové a proč vyšší? Proto, že se stachanovské hnutí jako výraz socialistického soutěžení příznivě odlišuje od staré etapy socialistického soutěžení. Dříve, před třemi lety, v první etapě socialistického soutěžení, nebylo nutné, aby socialistické soutěžení bylo spjato s novou technikou. Ba, tehdy jsme vlastně novou techniku skoro ani neměli. Nynější etapa socialistického soutěžení, stachanovské hnutí, je naopak nevyhnutelně spjata s novou technikou. Stachanovské hnutí by bylo nemožné bez nové, vyšší techniky. Před vámi jsou lidé, jako soudruzi Stachanov, Busygin, Smetanin, Krivonos, Pronin, Vinogradovy a mnozí jiní, jsou to lidé noví, dělníci a dělnice, kteří plně ovládli techniku svého oboru, podrobili si ji a povznesli. Takových lidí před třemi lety u nás nebylo, nebo jich bylo velmi málo. Jsou to lidé noví, lidé zvláštní...

...Základem stachanovského hnutí bylo především podstatné zlepšení materiálního postavení dělnictva. Žije se nyní, soudruzi, lépe. Žije se veseleji. A když se žije veseleji, dílo se daří. Z toho vznikají vysoké normy výkonu. Z toho vznikají hrdinové a hrdinky práce. V tom je především kořen stachanovského hnutí. Kdyby u nás byla krise, kdyby u nás byla nezaměstnanost, tento bič dělnické třídy, kdyby se u nás žilo špatně, neútulně, bez radosti, nebylo by u nás stachanovského hnutí. (Potlesk.) Naše proletářská revoluce je na světě jediná revoluce, které se podařilo předvésti lidu nejen své politické výsledky, nýbrž i výsledky materiální. Ze všech dělnických revolucí známe jenom jedinou, která jakž takž dosáhla moci. To je Pařížská komuna. Ta však netrvala dlouho. Pařížská komuna se sice pokusila rozbít okovy kapitalismu, nebylo jí však popřáno času, aby je opravdu rozbila, a tím spíše neměla času předvésti lidu blahodárné materiální výsledky revoluce. Naše revoluce je jediná, která nejen že rozbila okovy kapitalismu a dala lidu svobodu, nýbrž měla kdy dáti lidu také materiální podmínky k blahobytnému životu. V tom je síla a nepřemožitelnost naší revoluce. Přirozeně, že je správné vyhnat kapitalisty, vyhnat statkáře, vyhnat carské pochopy, uchopit moc a získat svobodu. To je velmi správné. Žel, sama svoboda však ještě naprosto nepostačuje. Je-li málo chleba, málo másla a tuků, málo textilií, jsou-li špatné byty, daleko se s pouhou svobodou nedojde. Je velmi těžké, soudruzi, žíti jen ze svobody. (Souhlasné výkřiky, potlesk.) Aby bylo možno žíti dobře a radostně, jest nutno, aby blaho politické svobody bylo doplněno blahem hmotným. Charakteristickým rysem naší revoluce je, že dala lidu nejen svobodu, nýbrž i materiální statky, nýbrž i možnost blahobytného a kulturního života. Proto se u nás stal život radostným. A na takovémto podkladě vyrostlo stachanovské hnutí...

...Nakonec ještě krátce o tom, jak by měla býti zaznamenána tato porada. Tady v předsednictvu jsme se radili a usoudili jsme, že bude nutno nějak zaznamenat tuto poradu vedoucích osob vlády s vedoucími lidmi stachanovského hnutí. A tak jsme dospěli rozhodnutí, že bude nutno přibližně 100-120 osob z vašich řad navrhnouti k nejvyššímu vyznamenání.
Hlasy: Tak jest. (Bouřlivý potlesk.)
Stalin: Schvalujete-li to, soudruzi, tedy to provedeme.
(Účastníci porady stachanovců pořádají bouřlivé nadšené ovace soudruhovi Stalinovi. Celým sálem hřmí bouře potlesku, mohutné „hurá" otřásá klenbou sálu. Nesčetné výkřiky na počest vůdce strany soudruha Stalina se ozývají se všech stran. Ovace končí mohutným zapěním „Internacionály" - 3.000 účastníků porady pěje proletářskou hymnu.)Přílohy

pdf
J. Stalin - Projev na První všesvazové poradě stachanovců
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 15,43 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

1.12.

"Nejdemokratičtější ústava světa" Návrh nové sovětské ústavy z roku 1936

Digitální kopie brožury vydané Svazem přátel SSSR v Praze. Text tzv. Stalinovy ústavy je opatřen výkladem Bohu...
1.11.

„Bolševický ráj – obraz dnešního Ruska“ - pracovní texty k tématu stalinské kolektivizace

Materiál nabízí vybrané pasáže z knihy „Bolševický ráj - obraz dnešního Ruska“, vydané v Praze v roce 1933 nak...
1.10.

Fotogalerie Stalinská propaganda

Soubor dobových propagandistických plakátů z období stalinského Sovětského Svazu - kult osobnosti, proticírkev...
1.9.

Stalinský teror - kolektivizace venkova

Výkladová prezentace popisující na základě příběhu rodiny Golovinových Stalinův útok proti tzv. kulakům na sov...
8.8.

Václav Černý o povaze "komunistického sovětismu" a "rudého carismu"

Václav Černý se zamýšlí ve svém nedokončeném eseji „Vývoj a zločiny panslavismu“ nad povahou ruské revoluce, s...
1.6.

Stalinismus

První část ilustrativní prezentace věnonavané Sovětskému svazu za vlády Stalina. V úvodu naleznete hlavní živo...
16.5.

Propaganda - představení fenoménu

Pojem propaganda je často a v různých souvislostech zmiňován, aniž by používání tohoto termínu bylo podloženo ...
12.5.

Stalin revolucionář před rokem 1917 v dokumentech a obrazech sovětské propagandy

Ještě před bolševickou revolucí v Rusku roku 1917 působil Stalin v ilegalitě. Byl členem sociálně demokratické...
12.5.

Stalin za revoluce a občanské války v dokumentech a obrazech sovětské propagandy

Jakým způsobem sovětská propaganda popisovala úlohu a činnost J. V. Stalina v průběhu bolševické revoluce a ná...
12.5.

Stalin v meziválečném období v dokumentech a obrazech sovětské propagandy

Kvalitní digitalizovaná kopie obrazových a textových pramenů z výpravné knihy "Stalin v obrazech" ukazuje, jak...
13.9.

Stalinova smrt v mimořádném vydání Vlasty

Mimořádné číslo časopisu Vlasta, které je věnováno úmrtí J. V. Stalina. Pro bohatství dobových fotografií a te...
28.12.

Stalinismus v Polsku (1944-1956)

Plán hodiny dějepisu s hlavním cílem – seznámení studentů s průběhem Sovětizace v Polsku v letech 1944-1956. M...
25.11.

Cesty do země sovětů - ráj či šťastná země?

Proč byly v totalitních údobích našich dějin organizovány pro vybrané skupiny obyvatel "poznávací" okružní záj...
17.3.

Stalinův pomník

Stalinův pomník v Praze bylo největší skupinové sousoší v Evropě, postavené na počest sovětského vůdce Josifa ...
26.3.

„Cesta do ráje – co viděli čeští dělníci a sedláci v sovětech“ - pracovní listy

Pracovní listy s úryvky textů z knihy „Cesta do ráje – co viděli čeští dělníci a sedláci v sovětech“ pracují s...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

Aktualizováno: 28.9.2023 15:16 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTORY a vítězové byli oceněni iPhony, knižními, finančními odměnami a jejich tutoři ročním bezplatným předplatným časopisů D...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT