Moderní-Dějiny.cz

„I mlčení je lež" 2012 - Paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise

Publikováno: 8.12.2012, Aktualizováno: 3.2.2013 14:20
Autor: (red)

Letošní konference a didaktický seminář „I mlčení je lež - Paměť a paměti. Zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise“ se konala v Ústí na Labem. Občanské sdružení PANT a Katedra historie FF UJEP tak propojily své tradiční akce. Smyslem té letošní bylo setkání učitelů dějepisu, didaktiků a historiků zabývajících se školním dějepisem. 

„I mlčení je lež" 2012 - Paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise

Tématem letošního roku byly panelové diskuse vztahující se k tématu zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise. Obsahy jednotlivých přednášek a panelů se skládaly z odborných příspěvků z oblasti historie, dalších společenských oborů, didaktiky dějepisu a školní praxe. V sekci „Paměť živě“ jsme se setkali s významnými postavami českého veřejného života. V rámci setkání proběhla prezentace aktivit a dosavadních výstupů projektu Občanského sdružení PANT Moderní dějiny do škol. Zástupci pilotních škol představili výsledky své práce - studentské minikonference a projekt putovních výstav pro české školy. Představeny byly také další obdobné projekty Naši nebo cizí (ŽM), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Velké a malé příběhy moderních dějin (ÚSTR) apod. Partnery akce byli dále Collegium Bohemicum, Muzeum města Ústí nad Labem, Národní institut pro další vzdělávání, Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum Praha.

ČTVRTEK 6. PROSINCE - UJEP - UNIVERZITNÍ CAMPUS

zahájení
Michaela Hrubá (UJEP Ústí nad Labem)
Josef März (UJEP Ústí nad Labem)
Petr Pánek (PANT)

Hana Havlůjová (PdF UK Praha)
- rok Korczaka – představení publikací „Jak milovat dítě“, Anna Bystřická „Korczak člověk“
- dotazníkové šetření Využití vzdělávacího potenciálu památkových objektů ve školní praxi
- VI. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně
- PdF Praha „Štorchův memoriál“
- britská konference Silence Memory Empathy
- výzkum a didaktické cvičení - co by mělo dětem utkvět v paměti po absolvování výuky dějepisu na základní škole

Blažena Gracová, Denisa Labischová (OU Ostrava)
- historická paměť z pohledu empirického výzkumu
- polské výzkumy dějinné paměti jsou frekventovanější
- výzkum z roku 2011 – prezentace výsledků – celkem 2524 respondentů
- výzkum – rodinná paměť (uchovávání rodinných památek, hovory o minulosti v rodině, přístup učitelů je dán jejich zájmem o vlastní rodinnou paměť)

Vojtěch Ripka (ÚSTR)
- výzkum Soudobé dějiny ve výuce
-  „očištěný“ soubor 1542 respondentů (původně celkem 1593)
- kontext výzkumu, zmíněny předchozí výzkumy
- konfrontace výsledků výzkumu a zavedených „klišé“ (ve veřejnosti a médiích) o výuce moderních dějin
- typologie učitelů na základě výsledků předchozích výzkumů a mediálních obrazů, její testování a důkazy o tom, že z většiny jde o předsudky

Martin Veselý (UJEP Ústí nad Labem)
- Mnichov 2006 – výstava Místo a paměť – vyrovnávání s dědictvím nacistické minulosti
- konec mýtu o wehrmachtu jako „nevinném“ spolubojovníkovi
- diskuse o spojeneckých náletech na Německo – využívány extremisty v Německu k relativizaci zločinů nacismu

Blok 1 – školní projekty - moderátor Petr Šimíček (PANT)

Julie Jenšovská – Židovské muzeum, Naši nebo cizí – Židé v českém 20. století
- tvorba metodik pro učitele
- síť pilotních škol
- semináře pro DVPP – třídenní, přednáškové konference, odpolední konference
- semináře a workshopy pro žáky a studenty přímo ve školách
- téma uprchlíků
- téma paměti holocaustu
- pamětník do škol, často kombinace s přednáškou či seminářem
- učitelka z praxe doporučuje metodiky (ghetto Lodž) a semináře

Naďa Alijová – Člověk v tísni – Příběhy bezpráví
- 2011/2012, odehrává se na místní, regionální úrovni
- žáci ve svém regionu zaznamenávají příběhy pamětníků ze svého okolí
- půlroční samostatná práce studentských týmů
- manuál jako průvodce projektem
- schopnost mladých lidí vést rozhovor s pamětníkem, bádáním v archivech a muzeích
- prezentace na závěrečném setkání
- multimediální prezentace a fotografická výstava
- učitelka z praxe – dva roky, dva pamětníci (v druhém případě děti pamětníka)

Jiří Sovadina – PANT – Moderní dějiny do škol
- vzdělávací semináře pro učitele, motivační a metodické, zájem učitelů o praktické workshopy
- putovní výstavy pro školy, zpracované s ohledem na věk žáků, metodické a pramenné materiály s kompletními texty výstavních panelů pro učitele
- studentská konference „Druhá kultura“ – návaznost na sedmiletou tradici pořádání na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě
- dvě uspořádané minikonference v Uherském Hradišti a Chomutově, další se chystají
- konference o výuce moderních dějin v Ústí nad Labem
- učitel z praxe – zkušenosti z minikonference, popsány metody, se studenty pracuje na tomto tématu dále i po skončení minikonference

Jaroslav Najbrt – ÚSTR – Dějepis v 21. století
- součástí jsou Velké a malé příběhy moderních dějin, vznikly již před čtyřmi lety
- jak pracovat s orální historií ve výuce, jak pracovat s rodinnou pamětí
- 12 pilotních škol
- projektové dny
- učitelka z praxe – rozhovory s pamětníky na téma normalizace

Martina Svobodová – o.s Zapomenutí – Stopy totality
-  těžiště práce je badatelská práce žáků, práce s pamětníky
- zpracovat život člověka, jehož život nebyl zachycený, publikovaný
- vzniká metodika pro Stopy totality
- osud pamětníka jako motivační faktor pro žáky, sílí jejich zájem o téma (perzekuce 50. let)
- práce s archivními dokumenty – zpracování deníku pamětníka

Dagmar Hudecová – NIDV – Česko-německé projekty
- 11 škol – německé a české školy – společné projekty
- jak vypadal každodenní život obyvatel obou zemí za socialismu - srovnávání
- práce žáků jsou zpracovány v příručkách (dvojjazyčné)

„Paměť živě“

Besedu s Kateřinou Tučkovou moderoval Josef März - autorka představila své dvě knihy "Vyhnání Gerty Schnirch" a Žítkovské bohyně", svou metodu práce s historickou pamětí – beletrizaci historických dokumentů jako součást psaní románu.
Besedu s Petruškou Šustrovou moderoval Petr Pánek - publicistka a překladatelka, příležitostná "pamětnice", se zamýšlela nad tím, jaká úskalí provázejí vystoupení svědků minulých dob ve škole před žáky, co pro smysluplnou návštěvu může udělat učitel a jak si s ní nejlépe poradit.

Blok 2 – paměť ve školním dějepise - moderátor Zdeněk Beneš (FF UK Praha)

Kamil Činátl – ÚSTR
Paměť ve školním dějepise – co je to paměť, úrovně paměti, mody paměti – jak vzpomínáme.

Pavel Martinovský – ASUD
Pomůcky v hodinách dějepisu – klasické pomůcky ve výuce chybí, na základě dobových předmětů konstruují příběhy, proměna záznamových médií, zmenšování nosiče a zvětšování jeho obsahu jako rys moderní doby.

Veronika Rodriguezová – PF MU
Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky.

Michal Frankl – Židovské muzeum
Připomínání holocaustu je či není účelovou záležitostí? Dokumentace paměti holocaustu – kořeny již za války (ghetta – Varšava, Terezín), bezprostředně po holocaustu množství pamětních knih, memoárů, protokolů a rozhovorů s pamětníky, osoby a instituce pečující systematicky o uchování paměti holocaustu – iniciativa ze zdola, rodící se z pocitu morální nutnosti se s traumatem vypořádat, sbírání svědectví v době, kdy orální historie neexistuje jako obor.

Magdalena Sedlická – Židovské muzeum
Nárůst antisemitismu za II. republiky a vzpomínání Židů na toto období – rozhovory uložené v Židovském muzeu v Praze, častá je idealizace tohoto období ve vzpomínkách pamětníků a vazba antisemitismu až na období po nacistické okupaci.

Lubomír Vejražka
Prezentace knihy "Nezhojené rány národa", která se týká rovněž tematiky rodin vězňů z padesátých let (vnitřní a vnější svět). Je v ní zařazena i tematika vězňů samotných, též silná nadčasová linie vážící téma k současnosti. Nejde o zobrazení ucelených příběhů jednotlivých lidí, autor sledoval témata, do nichž promítal zkušenosti či příběhy více lidí. Knihu, která se pohybuje na pomezí dokumentu a beletrie, má 700 stran a vznikala přes 7 let, autor nabídl zúčastněným učitelům pro využití ve výuce.


PÁTEK 7. PROSINCE - MUZEUM ÚSTÍ NAD LABEM

Ondřej Matějka – Antikomplex
- krajina paměti, společné česko-nemecké přeshraniční projekty

Vít Gvoždiak – UP Olomouc
- paměť v sémiotice, kultura jako kód a text

Petr Kotyk – Památník písemnictví Praha
- záznamy vzpomínek spisovatelů (hlavě 1990 – 1996)
- některé záznamy orální paměti byly převedeny do textu – knižní vydání
- asi 1200 natáčení
- paměť jako „punkevní říčka“

Maria Zavacká (Bratislava)
- porozumění textu, způsoby interpretace minulosti , jedno dětství - dvě rozličné historické situace

Blok 3 – orální historie - moderátor Jaroslav Pinkas (FF UK Praha, ÚSTR Praha)

Panelová diskuse o smyslu a samotném obsahovém vymezení orální historie, způsobech uchovávání paměti, práci s pamětníkem při samotné výpovědi i ve školním prostředí na besedách. Demonstrace rozličných přístupů a metod orální historie ve vazbě na konkrétní zkušenosti zúčastněných pedagogů. Diskuse o smyslu svědectví ve školním dějepise.
Panelisté:
Ondřej Matějka (Antikomplex)
Thomas Oellermann (CB)
Jakub Mlynář (USC SF)
Martin Tichý (USTR)
Milan Hes (Gymnázium Praha)
Kamil Štěpánek (MU Brno)
Naděžda Morávková (ZČU Plzeň)

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

1.3.

Multimediální sborník z konference I mlčení je lež 2013

Všem zájemcům o prezentované materiály a výstupy z konference I mlčení je lež o výuce soudobých dějin, která s...
1.2.

Multimediální sborník z konference I mlčení je lež 2012

Všem zájemcům o prezentované materiály a výstupy z konference I mlčení je lež o výuce soudobých dějin, která s...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

Aktualizováno: 28.9.2023 15:16 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTORY a vítězové byli oceněni iPhony, knižními, finančními odměnami a jejich tutoři ročním bezplatným předplatným časopisů D...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT