Moderní-Dějiny.cz

Hitler - fascinace monstrem

Publikováno: 14.6.2013, Aktualizováno: 6.8.2013 10:00

Bezuzdná drzost, s níž nepříjemný prťavý apoštol štváčů pozvolna vyrůstal v démona, i nechápavost jeho krotitelů, jimž vždy příliš pozdě došlo, co právě vlastně řekl nebo udělal... Portrét Hitlera a líčení jaho cesty k moci čtěte ze vzpomínkové knihy Sebastiana Haffnera.

Hitler - fascinace monstrem

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

K tomuto prameni je vypracován pracovní list, který si můžete stáhnout v příloze článku.

Příběh jednoho Němce
Kniha novináře a publicisty Sebastiana Haffnera "Příběh jednoho Němce, Vzpomínky na léta 1914-1933" způsobila krátce po svém vydání v roce 2000 značný rozruch. Kuriózní na celé věci bylo, že autor, který po týdny zaměstnával německé noviny a časopisy, byl v té době už rok mrtev (rukopis byl nalezen v pozůstalosti) a že jeho kniha obsahovala autobiografické zápisky, které vznikly před více než šesti desetiletími, v roce 1939. Co mohlo na konci století, jehož první třetinou se text zabývá, vyvolat tak plamennou diskusi kritiků, komentátorů a historiků - a jak to, že se právě tahle kniha okamžitě vyšvihla na první příčku německého žebříčku nebeletristických titulů? Haffnerovy zápisky totiž oživily staronový spor - spor o to, zda bylo možné v meziválečném Německu předvídat, kam události nevyhnutelně spějí, anebo zda většina národa skutečně neměla o kořenech pozdějšího nacistického zla ani tušení a kocovina z toho, čím vším prošli, na Němce dolehla až poté, co druhá světová válka skončila.

Kniha líčí první tři desetiletí života inteligentního a důsledného člověka. Syn z měšťanské, dobře situované rodiny začíná své vyprávění vzpomínkou na to, že vypuknutí první světové války pro něj neznamenalo víc než narušení prázdninové idyly. Jako student práv a pozdější soudní zaměstnanec reprezentuje tu část inteligence, která dospívala v prostředí nově se probouzející demokracie a doufala v rozvoj zdravého, průmyslově i kulturně silného státu. Německá společnost, zmítaná po prohrané válce protichůdnými zájmy, tyto naděje nevyhnutelně zklamala. Přinejmenším celá jedna generace mladých - Haffnerových vrstevníků - proto byla nucena nějak zareagovat. Někteří emigrovali, jiní se podrobili (museli podrobit?) režimu anebo propadli demagogii nových vůdců národa. Haffner sám, ačkoli nepatřil k Němcům pronásledovaným z politických ani z rasových důvodů, se v roce 1938 rozhodl pro první možnost a odešel do exilu do Velké Británie, neboť, jak píše, „nacisté jeho nosu nevoní"...
 
Sebastian Haffner
Už počátkem 30. let zkoušel psát a publikoval drobné články v novinách (ostatně v době, kdy se rozhodl pro emigraci, zastával dobré místo ve vydavatelství Ullsteinpresse), se v Británii prosadil knihou Germany: Jekyll and Hyde (vyšla v Londýně roku 1940) a po roce 1954, kdy se vrátil zpět do vlasti, se stal jedním z nejvýznamnějších německých novinářů a publicistů. Je autorem řady bestsellerů, např. Churchill, Anmerkungen zu Hitler (Poznámky k Hitlerovi), Von Bismarck zu Hitlera Německá revoluce 1918-1919, která vyšla česky. Titul Příběh jednoho Němce se v Německu dočkal mnoha vydání.

Biografické texty převzaty z předsádek českého knižního vydání:
Haffner, Sebastian, 1907-1999
Příběh jednoho Němce: vzpomínky na léta 1914-1933
přeložila Jana Zoubková
V českém jazyce vyd. 1.
Praha, Prostor, 2002
229 s.

Přitom Hitler sám, jeho minulost, vzhled i projev byly pro hnutí, které se kolem něj formovalo, zpočátku spíše přítěží. Pro široké kruhy byl v roce 1930 jakousi trapnou postavou z dávné minulosti, mnichovský spasitel z roku 1923, muž, který provedl groteskní hospodský puč. Na normální Němce (nejen na ty „chytré") působil zcela odpudivě: účes pasáka, laciná elegance, vídeňský předměstský dialekt, časté a dlouhé proslovy, navíc chování epileptika, divoká gestikulace, slintání, pohled střídavě plamenný a vyjevený. A potom obsah jeho řečí: potěšení z výhrůžek, radost z hrůz, krvelačné vražedné fantazie. Většina lidí, kteří ho v roce 1930 ve Sportovním paláci uvítali jásotem, by si od něho pravděpodobně nedala na ulici ani připálit. Ale tady se už právě projevila podivná fascinace odporným, kalným, řinoucím se hnusem - dohnaná do krajnosti. Nikdo by se nepodivil, kdyby tuhle figurku při prvním projevu popadl četník za límec a odvedl někam, kde by ji nebylo vidět a kam bezpochyby patřila. Protože se tak nestalo a protože tenhle člověk byl naopak stále agresivnější, šílenější a obludnější, a přitom stále proslavenější a nepřehlédnutelnější, účinek byl opačný - začala působit fascinace monstrem a zároveň skutečné tajemství případu Hitler, ono zvláštní omámení a ochrnutí protivníků, kteří prostě nebyli s to se tomuto fenoménu postavit a fascinováni baziliščím pohledem nedokázali pochopit, že proti nim stojí personifikované podsvětí.

Když byl Hitler předvolán jako svědek k nejvyššímu německému soudu, hulákal v soudní síni, že se jednoho dne dostane zcela legálně k moci a že potom budou padat hlavy. Nic se nestalo. Bělovlasého předsedu senátu nenapadlo dát svědka vyvést. Když Hitler kandidoval na prezidenta proti Hindenburgovi, prohlásil v předvolební kampani, že boj už beztak vyhrál - jeho protivníkovi je pětaosmdesát, jemu třiačtyřicet let, může počkat. Nic se nestalo. Když to řekl na příštím shromáždění podruhé, přítomní se už smáli jako pominutí. Šest příslušníků úderných jednotek, kteří v noci přepadli v posteli „muže jiného smýšlení" a doslova ho udupali k smrti, bylo odsouzeno k smrti. Hitler jim poslal telegram se slovy uznání a chvály. Nic se nestalo. Vlastně ano, stalo. Oněch šest vrahů dostalo milost. Bylo zvláštní pozorovat, jak se všechno na obou stranách stupňuje: Bezuzdná drzost, s níž nepříjemný prťavý apoštol štváčů pozvolna vyrůstal v démona, i nechápavost jeho krotitelů, jimž vždy příliš pozdě došlo, co právě vlastně řekl nebo udělal — totiž až ve chvíli, kdy svá předchozí slova či skutek zastínil ještě šílenějším výrokem nebo ještě zrůdnějším činem; a jeho zhypnotizované publikum podléhalo kouzlu hnusu a omámení zlem stále snáz a se slabším odporem.

Hitler sliboval v podstatě všechno všem a to mu pochopitelně získalo velké množství přívrženců a voličů z řad lidí neschopných úsudku, zklamaných a zchudlých. To však nebylo rozhodující. Ponecháme-li stranou pustou demagogii a jednotlivé body programu, sliboval Hitler jasně a zjevně upřímně dvě věci: obnovení velké válečné hry z let 1914-1918 a opakování velkého, vítězně anarchického kořistnického tažení z roku 1923 - jinými slovy svou pozdější zahraniční i hospodářskou politiku. Nemusel to slibovat doslova, mohl si dokonce zdánlivě protiřečit (jako v pozdějších „mírových projevech"), lidé mu přesto rozuměli. A to mu vyneslo skutečné učedníky, jádro nacistické strany. Apeloval na oba velké zážitky, které mladší generaci formovaly. Přeskakovalo to jako elektrická jiskra na všechny, kteří ve skrytu duše nemohli na tyto zážitky zapomenout. Nezasaženi zůstali jen ti, kteří právě tyto zážitky odepsali a v nitru je opatřili znaménkem minus. Tedy „my". „My" ale neměli žádnou stranu nebo vlajku, kterou bychom mohli následovat, neměli jsme program ani bojové heslo. S kým jsme tedy měli jít? Kromě favorizovaných nacistů tu byli civilizovaní měšťanští reakcionáři, kteří se soustřeďovali kolem sdružení Stahlhelm (Stahlhelm - svaz frontových vojáků), lidé, kteří projevovali nadšení pro „frontové zážitky" a „hroudu" poněkud zastřeně a kteří sice neměli tak jednoznačný charakter spodiny jako nacisti, ale v podstatě se stejně jako oni vyznačovali resentimenty, hloupostí a bytostným nepřátelstvím k životu. Pak tu byli sociální demokrati, již dávno před bojem poražení a mnohokrát znemožnění, a konečně komunisti se svým sektářským dogmatickým tažením, na nichž lpěly minulé porážky. (Je zvláštní, že ať komunisti podnikli cokoliv, byli vždycky poraženi a postříleni na útěku. Jako by to byl přírodní zákon.) Pak tu byla říšská branná moc připomínající sfingu, kterou vedl intrikánský byrokratický generál, a pruská policie, o níž se říkalo, že je dobře trénovaným, spolehlivým mocenským nástrojem republiky. Po všech zkušenostech se tomu samozřejmě moc nevěřilo.

To byly síly ve hře. Hra se houževnatě a truchlivě vlekla, postrádala vrcholné okamžiky, dramatické zápletky, viditelná rozhodnutí. Atmosféra v Německu v mnohém připomínala atmosféru v dnešní Evropě: Strnule se čeká na nevyhnutelné vyústění, přičemž všichni do posledního okamžiku doufají, že mu uniknou. To, co dnes pro Evropu znamená blížící se válka, znamenalo tehdy v Německu blížící se Hitlerovo uchopení moci a „noc dlouhých nožů", již nacisté prorokovali. Podobné jsou si dokonce i jednotlivosti: pomalu se blížící hrozba, roztříštěnost obranných sil a beznadějné dodržování pravidel hry, která nepřítel dennodenně porušuje, jednostranně vedená válka, křehká rovnováha mezi „klidem a pořádkem" a „občanskou válkou" (barikády tehdy nestály, ale na denním pořádku byly nesmyslné a dětinské bitky a přestřelky, přepady „stranických lokálů" a další a další mrtví). Dokonce už tehdy existovalo myšlenkové schéma appeasementu: mocné skupiny chtěly „zneškodnit" Hitlera tím, že ho nechají „spolurozhodovat". Neustálé politické diskuse, neplodné a zuřivé, se odvíjely všude: v kavárnách, hospodách, obchodech, školách i v rodinách. A také znovu došlo na hru s čísly: pořád se konaly větší či menší volby a každý teď měl v hlavě počty hlasů a mandátů. Počet nacistů neustále rostl. A mizela radost ze života, laskavost, nevinnost, dobrota, porozumění, ochota, velkorysost a humor. Dobré knihy už skoro neexistovaly a určitě už neexistovali lidé, kteří by se o ně zajímali. Vzduch v Německu rapidně houstl.

Houstl až do léta 1932. Pak padl Brüning, bez důvodu a přes noc, a nastala podivná mezihra dvojice Papen - Schleicher: vláda baronů, o nichž vlastně nikdo nevěděl, co jsou zač, a zbrklá politická husarská jízda, která trvala šest měsíců. Tehdy byla republika zlikvidována, ústava přestala platit, říšský sněm byl rozpuštěn, znovuzvolen, zase rozpuštěn a zase zvolen, noviny byly zakázány, pruská vláda rozpuštěna, celá vyšší správa vyměněna - a to vše se odehrávalo v takřka rozjařené atmosféře krajního hazardu. Rok 1939 má v celé Evropě pachuť velice podobnou té z léta 1932 v Německu: tenkrát nás opravdu dělil od propasti jen vlásek, to, čeho jsme se děsili, mohlo přijít každým dnem. Nacisty v konečně povolených uniformách bylo vidět všude na ulicích, už házeli bomby, sepisovali seznamy proskribovaných. A už se vyjednávalo s Hitlerem, v srpnu se ho zeptali, zda se nechce stát vicekancléřem, a v listopadu, když se Papen a Schleicher rozkmotřili, mu dokonce nabídli funkci kancléře. Hitlera už nedělilo od moci nic než hráčské štěstí několika ar-stokratických politických kavalírů, všechny ostatní vážné překážky byly odstraněny, neexistovala ústava, právní záruky, republika, nic, vůbec nic, ani republikánská pruská policie. Stejně tak dnes zmizela Společnost národů a kolektivní bezpečnost, hodnota smluv a smysl jednání, padlo Španělsko, Rakousko a Československo. A přesto se tenkrát stejně jako dnes v posledním, nejnebezpečnějším, nejztracenějším okamžiku šířil jakýsi chorý a blažený optimismus, hráčský optimismus, rozjařená důvěra, že nakonec všechno, byť o vlásek, dobře dopadne. Vždyť Hitler má prázdnou pokladnu! A nemá ji prázdnou i dnes? Vždyť i bývalí Hitlerovi přátelé se konečně rozhodli, že se mu postaví na odpor! A nejsou tak rozhodnuti i dnes? Vždyť tehdy se strnulá politika zase rozhýbala a ožila - jako roku 1939 v Evropě.

Tehdy jako dnes si lidé začali pohrávat s myšlenkou, že to nejhorší mají za sebou...

Přílohou tohoto dokumentu je také pracovní list, který najdete v příloze:
Pracovní list rozpracovává úryvek textu z knihy německého autora Sebastiana Haffnera Příběh jednoho Němce. Zabývá se předválečnou dobou, především politickou situací v Německu, pohledem mladého intelektuála. Pracovní list je určen studentům gymnázií a středních škol, je možno jej použít jak v hodinách dějepisu, tak literatury. Předkládaný pracovní list je výbornou pomůckou k porozumění psaného textu a rozšíření vědomostí o inkriminované době.Přílohy

pdf
HITLER _FASCINACE MONSTREM pracovní list

Pracovní list rozpracovává úryvek textu z knihy německého autora Sebastiana Haffnera Příběh jednoho Němce. Zabývá se předválečnou dobou, především politickou situací v Německu, pohledem mladého intelektuála. Pracovní list je určen studentům gymnázií a středních škol, je možno jej použít jak v hodinách dějepisu, tak literatury. Předkládaný pracovní list je výbornou pomůckou k porozumění psaného textu a rozšíření vědomostí o inkriminované době.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,26 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

28.2.

Požár říšského sněmu

Historici se dodnes přou, zda byl požár Říšského sněmu z 27. února 1933 zinscenován nacisty, kteří ho každopád...
24.3.

Výmarská republika, krize, vzestup Adolfa Hitlera a jeho úspěch v Německu

Na pozadí dobových deníkových záznamů a vzpomínek Golo Mann v hutné zkratce analyzjuje základní parametry poli...
20.2.

Golo Mann vzpomíná na Karla Jasperse v době nástupu nacismu

Golo Mann vzpomíná na osobnost svého učitele filozofa Karla Jasperse, popisuje jeho postoje v době nástupu nac...
18.5.

Stefan Zweig - Incipit Hitler

V textu najdete ukázku z vynikající knihy rakouského spisovatele Stefana Zweiga Svět včerejška. Autor v textu ...
15.11.

Golo Mann o krizi a zániku Výmarské republiky

Precizní analýza příčin vzestupu nacistické strany, Hitlerova narůstajícího politického úspěchu u voličů, kriz...
23.8.

Dietrich Bonhoeffer a jeho účast v tajném protihitlerovském spiknutí

Biografický text je věnován výrazné osobnosti moderních německých dějin, evangelickému teologovi, který zaujal...
17.7.

Marcel Reich-Ranicki - Miliony lidí odvracely oči...

Věřila dospívající mládež v nacistickém Německu oficiální propagandě, byla přesvědčena o tom, že Židé jsou opr...
16.7.

Atentát na Adolfa Hitlera z 20. července 1944

Podle britského státníka 19. století Benjamina Disraeliho „vražda nikdy nezměnila světové dějiny“. Platilo by ...
15.7.

Elias Canetti - Štvoucí masy

Přečtěte si brilantní analýzu Eliase Canettiho, který věnoval zkoumání masy, jejího zrodu, chování či podobám,...
15.7.

Elias Canetti - Inflace a masa

Přečtěte si úvahu Eliase Canettiho, který se zamýšlí nad fenoménem inflace a jejími dopady na lidské společens...
15.7.

Elias Canetti - Očekávání rozkazu

Přečtete si Canettiho zamyšlení nad zákazy, nařízeními a rozkazy v armádě a jejich vlivem na osobnost vojáka. ...
14.6.

Pocítit dějiny na vlastní kůži, vzduch rapidně houstne - Německo v roce 1930

Polodiktatura ve jménu demokracie, vytvořená na obranu před pravou diktaturou - zastrašování vlastních přívrže...
14.6.

Sjednocený, ke všemu ochotný národ

Hákový kříž nebyl do německých mas vyražen jako do vzpírající se, zato však tvarovatelné, pevné substance, nýb...
12.6.

Celá jedna generace v Německu si s darem svobodného soukromého života neví rady

V dekádě mezi lety 1914 a 1924 téměř všechno zachvátil chaos a rozpad, ti mladší už nevyrůstali do světa s pev...
2.6.

Adolf Hitler - dětství, mládí, politické začátky

Výkladová prezentace se zaměřuje na dětství a rodinné kořeny Adolfa Hitlera, jeho mladá léta a dospívání, živo...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT