Moderní-Dějiny.cz

Eichmann v Bratislavě (4. 11. 1938) - kapitola z knihy "Dny strachu"

Publikováno: 28.11.2013, Aktualizováno: 4.12.2013 07:53
Autor: (red)

Ve spolupráci s nakladatelstvím Epocha Vám přinášíme ukázkovou kapitolu z knihy Milana Hese "Dny strachu". Podtitul knihy poodhaluje její obsah: Osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa.

Eichmann v Bratislavě (4. 11. 1938) - kapitola z knihy "Dny strachu"

Tisova vláda Slovenské republiky předala 60 tisíc svých židovských občanů k likvidaci do vyhlazovacích táborů. Na Slovensku přesto zůstalo přibližně 20 tisíc Židů, kteří v nerovnoprávném postavení a s viditelným cejchem ponížení očekávali, co se s nimi stane. Budou i oni posláni v dobytčích vagónech do děsuplného neznáma? Mnozí se ocitli nejen v pozici štvané zvěře, ale vstupem do úkrytu se rovněž dostali do přímé závislosti na těch, kteří jim dočasný nový „domov“ poskytli. Kniha představuje doposud poněkud opomíjenou stránku holocaustu. Je nevšedním historickým zamyšlením o časech 2. světové války na území bývalého Československa a zároveň představením příběhů vzpomínajících pamětníků, kteří se o prožitých skutečnostech rozhodli veřejně hovořit až v době relativně nedávné.

Dny strachu nejsou jen dílem o štěstí v neštěstí, které postihlo řadu rodin v éře Slovenského státu, ale také textem, který nás může vést k zamyšlení nad schopnostmi jednotlivce a společnosti seznamovat se a vyrovnávat se s historickou pamětí. Dokázali bychom i dnes pomoci ostrakizovaným bytostem? Byli bychom schopni psancům nabídnout bezpečné útočiště? Kolik z nás by v této situaci riskovalo vlastní život? Nehrál by svou klíčovou roli pro naplnění pomoci bezbranným lidem pouhý profit? Neselhali by nakonec někteří „zachránci“ pod vlivem zvyšujícího se tlaku? Dny strachu spatřují světlo světa v době, kdy poslední příslušníci z generace přímých svědků nacistické genocidy navždy odcházejí…

31. svazek edice Magnetka
1. vyd., váz., formát knižního bloku 127x200, 136 stran + fotopříloha

Mgr. Milan Hes, Ph.D. (1976):
Je absolventem oborů dějepis a základy humanitní vzdělanosti na UJEP v Ústí nad Labem. V  roce 2012 na FF UK obhájil disertační práci na téma „Didaktické aspekty historické paměti holocaustu“ a absolvoval tak znovu obnovený obor didaktika dějepisu. Vyučuje na gymnáziu v Praze 4. Badatelsky se zabývá především regionálními dějinami Kladenska a Slánska v 19. a 20. století, problematikou holocaustu, vzájemným vztahem fenoménů dějin a paměti a také didaktikou dějepisu. Je spoluautorem kolektivní monografie „Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení“ (1999). Od roku 2005 pravidelně publikuje v odborných a populárně naučných časopisech. V roce 2012 vydal v nakladatelství Epocha publikaci „Čekání na smrt“, pojednávající o rodinném táboře českých Židů v Osvětimi. Pro stejné nakladatelství připravil v roce 2013 k vydání knihu „Promluvili o zlu“ (Holocaust mezi dějinami a pamětí).


Ukázková kapitola:

Eichmann v Bratislavě (4. listopadu 1938)
Když Adolfa Eichmanna, nacistického zločince a jednoho z hlavních organizátorů holocaustu, po jeho dopadení v Argentině a následném převezení do Jeruzaléma, izraelský vyšetřovatel vyslýchal, Eichmann ve své výpovědi zmínil Slovensko hned několikrát. Bývalý vedoucí referátu IV B4 Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA), který se zabýval „řešením židovské otázky“, si však vybavoval zejména chvíle zábavy a oddechu, kdy s radikálním luďákem Alexandrem Machem hráli v Bratislavě kuželky, společně navštěvovali vyhlášené restaurace a bary. Na přesné detaily, jež provázely holocaust slovenských Židů, si kupodivu vzpomínal velmi torzovitě. Možná se není čemu divit. Eichmann jako zkušený byrokrat genocidy byl doslova zavalen povinnostmi. Postupně řešil vystěhování rakouských Židů, obratem zmapoval situaci židovského obyvatelstva v Protektorátu. Po vypuknutí války a následném napadení Sovětského svazu bude mít ještě více napilno, když dostane od nadřízených za úkol přijít s nápadem, jak účinně, a hlavně rychle sprovodit ze světa ty další miliony Židů, kteří se dostali pod nadvládu nacistů. Osobně spatří, jakým drastickým způsobem pohotovostní jednotky Einsatzgruppen SS ve spolupráci s wehrmachtem a německými policejními oddíly vraždí na východě. Prý se mu ze spatřené brutality udělá nevolno. Bude jedním z účastníků konference ve Wannsee, na které se diskutovalo o tom, kolik nevinných lidských bytostí musí ve vyhlazovacích táborech ještě zlikvidovat.

To vše Adolfa Eichmanna teprve čeká. Zatím „těsně“ před vypuknutím války, v pouhých dvaatřiceti letech zastával významné postavení vedoucího vídeňské Centrály pro židovské vystěhovalectví. Právě v hlavním městě anšlusem připojeného Rakouska navázal Adolf Eichmann čilé kontakty s radikálním gardistou Ľudovítem Mutňanským, jenž ve Vídni dlouhodobě vedl protičeskoslovenskou propagandu a také zde organizoval teroristickou bojůvku s názvem Slovenská legie. Od Mutňanského již nebylo daleko k radikálním luďákům, kteří žili přímo na Slovensku. Zejména se jednalo o mistra propagandy Alexandra Macha. Když slovenští radikálové viděli, s jakým úspěchem se Eichmannovi daří Ostmarku zbavovat Židů, rozhodli se, že schopností esesáckého experta využijí také na Slovensku. Čím dříve tím lépe! Rychle domluvit návštěvu Eichmanna v Bratislavě. Pokud se navíc podaří Eichmannovi dovézt speciálně zařízené přenosové vozy z vybavení SS, tak jak to osobně Machovi ve Vídni slíbil, bude mít slovenský rozhlas k dispozici opravdu skvělé zařízení! Šaňo Mach si dobře uvědomoval, že boj za nové Slovensko je možné vyhrát jen s kvalitně fungující propagandou. Poprvé Adolf Eichmann do slovenské metropole zavítal již 4. listopadu 1938. Co Eichmann v Bratislavě pohledával? Zdaleka se nejednalo jen o zdvořilostní návštěvy ve městě, které se mezi nacistickými předáky těšilo pro hojnost chutných a kvalitních potravin vynikající pověsti. Spíše opak byl pravdou. Pokaždé, když se Eichmann v hlavním městě Slovenska objevil, signalizovalo to pro místní židovskou populaci blížící se nebezpečí. Podle dostupných pramenů je možné konstatovat, že se Eichmann na krátký čas stal neoficiálním „poradcem“ slovenské vlády v židovské otázce. Pochopitelně nedisponoval na Slovensku žádnými pravomocemi. Byl pouhou soukromou osobou, která neměla právo politicky rozhodovat. To však luďákům evidentně nevadilo. Pro ně byl specialistou, kterému se úspěšně daří z Rakouska vyhánět Židy. Do března 1939 jich bude na 100 000! To byl dostatečný důvod, proč s Eichmannem spolupracovat. Hned několik osob zanechalo přímé svědectví o Eichmannově listopadové misi v hlavním městě Slovenska. Byl mezi nimi rovněž mladý právní koncipient doktor Janek, zaměstnanec Úřadu propagandy. S odstupem několika málo dní v oficiálním hlášení uvedl: Dne 4. listopadu jsme měli dohodnutou schůzku na osmou hodinu v hotelu Carlton, konkrétně v pokoji pana Goldbacha (číslo pokoje 431). A skutečně jsme se sešli, já, Goldbach (nacistický špión a redaktor deníku Völkischer Beobachter), Eichmann a Dr. Faláth (tajemník Alexandra Macha). Měli jsme projednat podle německého vzoru zásady pro vyhoštění Židů do obsazeného území. Pan Eichmann, který se již jako vedoucí pracovník zabýval židovskou otázkou v Německu, nás seznámil s kratšími a již vyzkoušenými návrhy, které následně shrnuté a přizpůsobené slovenským poměrům byly v 9 hodin předány p. ministerskému předsedovi Dr. Tisovi.

Jak je z citovaného dokumentu patrné, Eichmannem dodaný plán se stal důležitým, ba přímo rozhodujícím zdrojem pozdějšího Tisova rozkazu k zahájení deportace Židů. Setkal se však onoho 4. listopadu Eichmann s Tisem osobně? Jednal s čelními představiteli slovenského politického života, nebo se spokojil se zprostředkovaným předáním písemného materiálu? I o této skutečnosti se dochovalo cenné svědectví. V ten stejný večer (4. 11. 1938) navštívil jsem p. min. předsedu Dra. Jozefa Tisa s p. A. Eichmannem, K. Goldbachem a Dr. Kirschbaumem (radikální luďák a náčelník Akademické Hlinkovy gardy), přičemž jsem podotkl, že na Slovensku se nachází velké množství židovských emigrantů a tuláků, které je jako nebezpečné živly nutné zneškodnit a dopravit na jižní Slovensko. Na žádost p. min. předsedy jsme dorazili na Krajinský úřad. Zde jsem předložil vypracovaný plán, který si p. min. předseda prostudoval, schválil ho a pověřil mě vedením tohoto úkolu, uvádí dr. Jozef Faláth, tehdejší tajemník Alexandra Macha Byla to hektická noc. Po audienci u Jozefa Tisa byl Eichmann svými průvodci ochotně doveden do sídla policejního ředitele. „Rychle přeložit rozkaz do slovenštiny!“ „Pokud něčemu nerozumíte, máte se okamžitě telefonicky spojit s ministerským předsedou Tisem,“ udílel energicky na policejním ředitelství pokyny Machův tajemník Faláth. „Poté co, bude text přeložen, okamžitě připravte telefonogram a jeho prostřednictvím seznamte s plánem policejní úřady, četnické stanice a všechny velitele jednotek Hlinkovy gardy!“

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

30.1.

Eichmannova žádost o milost (29. 5. 1962)

Český překlad nově objeveného dopisu, který dva dny před popravou napsal Adolf Eichmann. V dopise z května 196...
21.6.

Do země nikoho! - První deportace Židů ze Slovenska

Text shrnuje působení Adolfa Eichmanna na Slovensku za II. světové války a okolnosti první deportace Židů ze s...
23.3.

Únos Adolfa Eichmanna

Text rekapituluje v základních bodech operaci izraelské tajné služby Mosad, jejímž cílem bylo vystopovat, zajm...
8.4.

Adolf Eichmann - dopadení a odsouzení válečného zločince

Výkladová prezentace je zaměřena na operaci izraelské tajné služby Mosad, které se v šedesátých letech 20. sto...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT