Moderní-Dějiny.cz

Edice pramenů: Operace Anthropoid

Publikováno: 27.5.2014, Aktualizováno: 28.5.2017 21:17
Autor:

Předkládaný soubor pramenů seznamuje s vybranými písemnými a fotografickými dokumenty, které se přímo týkají přípravy, průběhu i důsledků činnosti skupiny Anthropoid. Nejstarší dokumenty pocházejí z roku 1941, nejmladší jsou datovány rokem 1945. Edice dokumentů byla původně připravena PhDr. Júliem Balážem, CSc., ředitelem Vojenského historického archivu v Praze pro „Ročenku Vojenského historického archivu 2012“.

Edice pramenů: Operace Anthropoid

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Prezentovaná kolekce pramenů poměrně detailně seznamuje s okolnostmi, které předcházely samotnému atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Badatel se má šanci dozvědět některé podrobnosti o výcviku parašutistů. Zajímavým pohledem do „zákulisí“ příprav odbojové akce jsou rovněž seznamy vybavení a osobních věcí, kterými Gabčík s Kubišem disponovali.  
 
Menší část zde uveřejněných dokumentů je rovněž věnována parašutistům Adolfu Opálkovi, Josefu Valčíkovi, Janu Hrubému, Josefu Bublíkovi a Jaroslavu Švarcovi. Výsadkáři ze skupin Out Distance, Silver A, Bioscop a Tin zahynuli 18. června 1942 při plnění úkolu spolu s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem v pražském kostele sv. Cyrila a Metoděje. Několik uveřejněných dokumentů se rovněž věnuje situaci, která v protektorátu nastala po zdárném provedení atentátu.
 
Za naprosto klíčový dokument, který je v edici obsažen, lze právem považovat dvoustránkovou strojopisnou zprávu z 3. října 1941 shrnující schůzku československé vojenské elity (plk. gšt. Moravec, pplk. konc. Bartík, mjr. pěch. Paleček, mjr. gšt. Krček) s rotmistrem Gabčíkem a rotným Svobodou. Tento pramen jasně vysvětluje, z jakých pohnutek se zrodil plán na odstranění R. Heydricha. Pro nespornou důležitost tohoto pramene Moderní-dějiny.cz nabízejí vyučujícím i studentům drobnou metodickou inspiraci, jež z této archiválie přímo vychází.
Součástí předkládané edice pramenů jsou rovněž fotoalba nacistických vyšetřujících orgánů a český překlad zprávy šéfa pražského gestapa Geschkeho o vyšetření atentátu. Větší část zde uveřejněných dokumentů vznikla v českém jazyce. K některým dokumentům je zapotřebí základní znalosti angličtiny a němčiny. Na tuto skutečnost upozorňujeme při popisu klíčových slov, v kterém je vždy uvedeno, jakým jazykem pramen promlouvá.
 
Moderní dějiny.cz děkují za poskytnutí pramenů Vojenskému ústřednímu archivu a Vojenskému historickému archivu.  
 
Vojenský ústřední archiv
Sokolovská 136 / 24, 186 00 Praha 8 – Karlín 
tel. sekretariát: 973 206 126 
tel. badatelna: 973 206 101 

OBSAH:
I. Prameny – Gabčík (Anthropoid)
1) Evidenční list Josefa Gabčíka – Ministerstvo národní obrany
2) Přehled o výcviku rtm. Gabčíka a rtm. Kubiše v rámci přípravy na provedení atentátu
3) Text odbojového úkolu podepsaný rtm. Gabčíkem
4) Instrukce pro Anthropoid vypracované škpt. gšt. J. Šustrem
5) Přehled protektorátních dokladů rtm. Gabčíka a rtm. Kubiše
6) Továrna Škoda Plzeň jako objekt zájmu zahraničního odboje – přehled o fungování výroby
7) Ručně sepsané poslední přání rtm. Gabčíka
8) Seznam osobních věcí rtm. Gabčíka pro výsadek Anthropoid
9) Opis stvrzenky na valuty vyzvednuté rtm. Gabčíkem před vysazením
10) Přehled vyplaceného žoldu rtm. Gabčíkovi
11) Seznam civilních osob popravených 24. října 1942 v Mauthausenu v souvislosti s atentátem na Heydricha
12) Žádost o zaslání osobních věcí rtm. Gabčíka československému Ministerstvu národní obrany (MNO)
13) Žádost Františka Gabčíka o zaslání úmrtního listu Josefa Gabčíka
14) Informace plk. K. Palečka panu Františku Gabčíkovi o úmrtí jeho syna Josefa Gabčíka
15) Zápis o převzetí osobních věcí Josefa Gabčíka jeho otcem Františkem Gabčíkem
16) Seznam osobních věcí rtm. Gabčíka zaslaných na londýnskou adresu čs. MNO
17) Návrh na povýšení Josefa Gabčíka
18) Evidenční list příslušníka speciálních skupin vyplněný Josefem Gabčíkem
19) Opis hodnocení parašutistického výcviku Josefa Gabčíka
20) Popis postavy rtm. Gabčíka v angličtině
21) Závěrečné hodnocení výcviku rtm. Gabčíka
 
II. Prameny – Kubiš (Anthropoid)
1) Evidenční list Jana Kubiše – Ministerstvo národní obrany
2) Text odbojového úkolu podepsaný rtm. Kubišem
3) Ručně podepsané poslední přání rtm. Kubiše před vysazením
4) Seznam osobních věcí rtm. Kubiše (1941)
5) Zápis o převzetí osobních věcí Jana Kubiše po válce
6) Opis stvrzenky na valuty vyzvednuté rtm. Kubišem před vysazením
7) Žádost o zaslání osobních věcí Jana Kubiše čs. Ministerstvu národní obrany
8) Průvodní dopis zaslaný spolu s osobními věcmi Gabčíka a Kubiše na adresu čs. Ministerstva národní obrany v Londýně
9) Poděkování pplk. K. Palečka za zabezpečení přepravy zavazadel s osobními věcmi rtm. J. Gabčíka a rtm. J. Kubiše
10) Přehled vyplaceného žoldu rtm. Kubišovi
11) Osobní popis fyzického vzhledu rtm. J. Gabčíka a rtm. J. Kubiše
12) Seznam osobních věcí rtm. J. Kubiše zaslaných na čs. MNO v Londýně
13) Popis postavy rtm. J. Kubiše v angličtině
14) Žádost na letecký transport skupiny Anthropoid
15) Soupis výzbroje a výstroje vysazeného v rámci operace Anthropoid
16) Závěrečné hodnocení výcviku rtm. Kubiše
17) Návrh na povýšení rtm. Kubiše
18) Úřední záznam o průběhu letu a vysazení skupin Silver A, Silver B a Anthropoid
19) Zpráva o výcviku rtm. Gabčíka a rtm. Kubiše
 
III. Jednání u plk. gšt. F. Moravce
1) Úřední záznam pořízený z jednání mu plk. gšt. Fr. Moravce k provedení atentátu na  R. Heydricha
 
IV. Poválečná výpověď Antonína Sedláčka k výsadku Anthropoid
1) Protokol s výpovědí očitého svědka Antonína Sedláčka k vysazení skupiny Anthropoid
 
V. Poválečná zpráva o zatýkání osob v souvislosti se zradou Karla Čurdy
1) Protokol o zatýkání rodiny Moravcových a Zelenkových v červnu 1942 v souvislosti se zradou K. Čurdy
 
VI. Zpráva šéfa pražského gestapa Geschkeho o vyšetření atentátu
1) Český překlad zprávy šéfa pražského gestapa Geschkeho o vyšetření atentátu na        R. Heydricha
 
VII. Prameny – Opálka (Out Distance)
1) Evidenční list Adolfa Opálky – Ministerstvo národní obrany
2) Přehled o výcviku příslušníků skupiny Out Distance v rámci přípravy na vysazení
3) Závěrečné hodnocení výcviku Adolfa Opálky
 
VIII. Prameny – Bublík (Bioscop)
1) Evidenční list Josefa Bublíka – Ministerstvo národní obrany
2) Závěrečné hodnocení výcviku Josefa Bublíka 
 
IX. Prameny – Hrubý (Bioscop)
1) Evidenční list Jana Hrubého – Ministerstvo národní obrany
 
X. Prameny – Valčík (Silver A)
1) Závěrečné hodnocení výcviku Josefa Valčíka
 
XI. Prameny – Švarc (Tin)
1) Evidenční list Jaroslava  Švarce  – Ministerstvo národní obrany
2) Závěrečné hodnocení výcviku Jaroslava Švarce
 
XII. Úryvku z deníku pplk. K. Palečka se zmínkami o Anthropoidu
1) Osobní záznamy pplk. K. Palečka vztahující se k přípravě operace Anthropoid
 
XIII. Německé fotoalbum – vyšetřování na místě činu
1) Fotoalba německých bezpečnostních orgánů, které vyšetřovaly okolnosti atentátu proti R. Heydrichovi (místo činu)
 
XIV. Německé fotoalbum – místo nalezení parašutistů
1) Fotoalba německých bezpečnostních orgánů, které vyšetřovaly okolnosti
atentátu proti R. Heydrichovi (místo boje s parašutisty)


Přílohy

pdf
ÚVOD Edice pramenů: Operace Anthropoid
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,88 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
I. Prameny – Gabčík (Anthropoid)

1) Evidenční list Josefa Gabčíka – Ministerstvo národní obrany
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, rukopis, 2 s.
 Klíčová slova: osobní údaje, povýšení, vyznamenání, speciální výcvik
 
2) Přehled o výcviku rtm. Gabčíka a rtm. Kubiše v rámci přípravy na provedení atentátu
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s. 
Klíčová slova: parašutistický výcvik, Skotsko, Londýn (1941)
 
3)Text odbojového úkolu podepsaný rtm. Gabčíkem
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: příprava a provedení odbojové akce
 
4) Instrukce pro Anthropoid vypracované škpt. gšt. J. Šustrem
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova:  instrukce k výsadku, instrukce k pobytu na území protektorátu
 
5) Přehled protektorátních dokladů rtm. Gabčíka a rtm. Kubiše
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: falešné doklady na jména Zdeněk Vyskočil a Otto Strnad
 
6)Továrna Škoda Plzeň jako objekt zájmu zahraničního odboje – přehled o 
fungování výroby
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, 1 s.
Klíčová slova: zbrojní průmysl, závod Škoda
Originál v AJ
 
7) Ručně sepsané poslední přání rtm. Gabčíka
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, rukopis, 1 s.
Klíčová slova: otec František Gabčík, obec Poluvsie u Žiliny (Slovensko), Miss Ellison (Anglie)
 
8) Seznam osobních věcí rtm. Gabčíka pro výsadek Anthropoid
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: osobní předměty
 
9) Opis stvrzenky na valuty vyzvednuté rtm. Gabčíkem před vysazením
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, opis, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: říšské marky a koruny
 
10) Přehled vyplaceného žoldu rtm. Gabčíkovi
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, rukopis, 1 s.
Klíčová slova: žold 
 
11) Seznam civilních osob popravených 24. října 1942 v Mauthausenu v souvislosti s atentátem na Heydricha
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, kopie, strojopis, 9 s.
Klíčová slova: oběti nacismu – základní osobní data
 
12) Žádost o zaslání osobních věcí rtm. Gabčíka československému Ministerstvu národní obrany (MNO)
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, kopie, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: Ministerstvo národní obrany ČSR v londýnském exilu, Gabčíkovy osobní věci
Originál v AJ
 
13) Žádost Františka Gabčíka o zaslání úmrtního listu Josefa Gabčíka
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: otec František Gabčík
 
14) Informace plk. K. Palečka panu Františku Gabčíkovi o úmrtí jeho syna Josefa Gabčíka
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, kopie, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: informace o smrti a pozůstalosti Josefa Gabčíka
 
15) Zápis o převzetí osobních věcí Josefa Gabčíka jeho otcem Františkem Gabčíkem
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: František Gabčík, pozůstalost Josefa Gabčíka
 
16) Seznam osobních věcí rtm. Gabčíka zaslaných na londýnskou adresu čs. MNO
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: Miss Ellison, pozůstalost Josefa Gabčíka
 
17) Návrh na povýšení Josefa Gabčíka
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, rukopis, 1 s.
Klíčová slova: přehled vojenské služby Josefa Gabčíka
 
18) Evidenční list příslušníka speciálních skupin vyplněný Josefem Gabčíkem
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, rukopis, 1 s.
Klíčová slova: osobní data, dovednosti, znalosti a schopnosti Josefa Gabčíka jako člena speciální skupiny
 
19) Opis hodnocení parašutistického výcviku Josefa Gabčíka
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, opis, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: Gabčík, hodnocení parašutistického výcviku,
Originál v AJ
 
20) Popis postavy rtm. Gabčíka v angličtině
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: Gabčík, popis postavy
Originál v AJ
 
21) Závěrečné hodnocení výcviku rtm. Gabčíka
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, rukopis, 2 s.
Klíčová slova: Gabčík, hodnocení výcviku, Speciální tréninková škola (STS 25)
Originál v AJ

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 8,53 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
II. Prameny – Kubiš (Anthropoid)

1) Evidenční list Jana Kubiše – Ministerstvo národní obrany
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, rukopis, 2 s.
Klíčová slova: osobní údaje, povýšení, vyznamenání, speciální výcvik
 
2) Text odbojového úkolu podepsaný rtm. Kubišem
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: příprava a provedení odbojové akce
 
3) Ručně podepsané poslední přání rtm. Kubiše před vysazením
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, rukopis, 1 s.
Klíčová slova: František Kubiš (Dolní Vilémovice), Edna Ellison (Anglie)
 
4) Seznam osobních věcí rtm. Kubiše 
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: osobní majetek
 
5)Zápis o převzetí osobních věcí Jana Kubiše po válce
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: pozůstalost Jana Kubiše
 
6)Opis stvrzenky na valuty vyzvednuté rtm. Kubišem před vysazením
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, opis, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: říšské marky a koruny
 
7) Žádost o zaslání osobních věcí Jana Kubiše čs. Ministerstvu národní obrany
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, kopie, strojopis, 1 s.
Klíčová slova:  Ministerstvo národní obrany ČSR v londýnském exilu, Kubišovy osobní věci
Originál v AJ
 
8)Průvodní dopis zaslaný spolu s osobními věcmi Gabčíka a Kubiše na adresu čs. Ministerstva národní obrany v Londýně
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: : Gabčíkovy a Kubišovy osobní věcí, Ministerstvo národní obrany ČSR v londýnském exilu, navrácení osobních věcí Kubiše a Gabčíka do ČSR
Originál v AJ
 
9) Poděkování pplk. K. Palečka za zabezpečení přepravy zavazadel s osobními věcmi rtm. J. Gabčíka a rtm. J. Kubiše
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: Gabčíkovy a Kubišovy osobní věcí
Originál v AJ
 
10) Přehled vyplaceného žoldu rtm. Kubišovi
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, rukopis, 1 s.
Klíčová slova: finanční náležitosti
 
11) Osobní popis fyzického vzhledu rtm. J. Gabčíka a rtm. J. Kubiše
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: popis fyzického vzhledu
 
12) Seznam osobních věcí rtm. J. Kubiše zaslaných na čs. MNO v Londýně
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 2 s.
Klíčová slova: pozůstalost Jana Kubiše
 
13) Popis postavy rtm. J. Kubiše v angličtině
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, rukopis, 1 s.
Klíčová slova: Kubiš, popis postavy
Originál v AJ
 
14) Žádost na letecký transport skupiny Anthropoid
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, rukopis, 1 s.
Klíčová slova: : Anthropoid, Plzeň, výsadek
Originál v AJ
 
15) Soupis výzbroje a výstroje vysazeného v rámci operace Anthropoid
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 2 s.
Klíčová slova: Anthropoid, výzbroj, výstroj
Originál v AJ
 
16) Závěrečné hodnocení výcviku rtm. Kubiše
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, rukopis, 4 s.
Klíčová slova: Kubiš, hodnocení výcviku, Speciální tréninková škola (STS 25)
Originál v AJ
 
17) Návrh na povýšení rtm. Kubiše
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, rukopis, 1 s.
Klíčová slova: přehled vojenské služby Jana Kubiše
 
18) Úřední záznam o průběhu letu a vysazení skupin Silver A, Silver B a Anthropoid
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 3 s.
Klíčová slova: letiště Tangmere (Anglie), popis letu a výsadku skupin, psychický stav   parašutistů
 
19) Zpráva o výcviku rtm. Gabčíka a rtm. Kubiše
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: Kubiš, Gabčík, hodnocení výcviku, Speciální tréninková škola (STS 21)
Originál v AJ

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 5,93 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
III. Jednání u plk. gšt. F. Moravce

1) Úřední záznam pořízený z jednání mu plk. gšt. Fr. Moravce k provedení atentátu na  R. Heydricha
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-3, originál, strojopis, 2 s.
Klíčová slova: nacistický teror v protektorátu, K. H. Frank, R. Heydrich, plán odbojové akce, Gabčík, Svoboda

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,67 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
IV. Poválečná výpověď Antonína Sedláčka k výsadku Anthropoid

1) Protokol s výpovědí očitého svědka Antonína Sedláčka k vysazení skupiny Anthropoid
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-3, originál, strojopis, 2 s.
Klíčová slova: pomoc parašutistům, pátrání gestapa

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 1,00 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
V. Poválečná zpráva o zatýkání osob v souvislosti se zradou Karla Čurdy

1) Protokol o zatýkání rodiny Moravcových a Zelenkových v červnu 1942 v souvislosti se zradou K. Čurdy
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-3, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: nacistická represe, pátrání po atentátnících

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,61 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
VI. Zpráva šéfa pražského gestapa Geschkeho o vyšetření atentátu

1) Český překlad zprávy šéfa pražského gestapa Geschkeho o vyšetření atentátu na R. Heydricha
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-3, originál, strojopis, 4 s.
Klíčová slova: Karel Čurda, Josef Gabčík, Jan Kubiš, místo úkrytu parašutistů, rekonstrukce atentátu, záchytná místa parašutistů v Praze, „anglická stopa“ přípravy a realizace atentátu

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 1,47 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
VII. Prameny – Opálka (Out Distance)

1) Evidenční list Adolfa Opálky – Ministerstvo národní obrany
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-335-1, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: osobní údaje, povýšení, vyznamenání, speciální výcvik
 
2)Přehled o výcviku příslušníků skupiny Out Distance v rámci přípravy na vysazení
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-335-1, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: výcvik, Skotsko a Anglie
 
3) Závěrečné hodnocení výcviku Adolfa Opálky
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-335-1, originál, strojopis, rukopis, 2 s.
Klíčová slova: Opálka, hodnocení výcviku, Speciální tréninková škola (STS 25)
Originál v AJ

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 1,00 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
VIII. Prameny – Bublík (Bioscop)

1) Evidenční list Josefa Bublíka – Ministerstvo národní obrany
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-314-2, originál, strojopis, 2 s.
Klíčová slova: osobní údaje, povýšení, vyznamenání, speciální výcvik
 
2) Závěrečné hodnocení výcviku Josefa Bublíka 
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-314-2, originál, strojopis, rukopis, 2 s.
Klíčová slova: Bublík, hodnocení výcviku, Speciální tréninková škola (STS 25)
Originál v AJ

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 1,08 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
IX. Prameny – Hrubý (Bioscop)

1) Evidenční list Jana Hrubého – Ministerstvo národní obrany
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-314-3, originál, strojopis, 1 s.
Klíčová slova: osobní údaje, povýšení, vyznamenání, speciální výcvik

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,46 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
X. Prameny – Valčík (Silver A)

1) Závěrečné hodnocení výcviku Josefa Valčíka
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-342-2, originál, strojopis, rukopis, 2 s.
Klíčová slova: Valčík, hodnocení výcviku, Speciální tréninková škola (STS 25)
Originál v AJ

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,56 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
XI. Prameny – Švarc (Tin)

1) Evidenční list Jaroslava  Švarce  – Ministerstvo národní obrany
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-347-2, originál, strojopis, 2 s.
Klíčová slova: osobní údaje, povýšení, vyznamenání, speciální výcvik
 
2) Závěrečné hodnocení výcviku Jaroslava Švarce
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-347-2, originál, strojopis, rukopis, 2 s.
Klíčová slova: Švarc, hodnocení výcviku, Speciální tréninková škola (STS 25)
Originál v AJ

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,98 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
XII. Úryvku z deníku pplk. K. Palečka se zmínkami o Anthropoidu

1) Osobní záznamy pplk. K. Palečka vztahující se k přípravě operace Anthropoid
In: VÚA-VHA Praha, Deníky pplk. Karla Palečka, rok 1941, 3 s.
Klíčová slova: rukopis deníku, příprava atentátu, vztahy mezi československými vojáky v anglickém exilu

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 1,69 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
XIII. Německé fotoalbum – vyšetřování na místě činu

1) Fotoalba německých bezpečnostních orgánů, které vyšetřovaly okolnosti atentátu proti R. Heydrichovi (místo činu)
In: VÚA-VHA Praha, v ročence zařazeno bez bližšího určení uložení archiválie.
Klíčová slova: : atentát, Heydrich, rekonstrukce a popis místa činu, důkazní prostředky
Originální popisky v Nj

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 5,51 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
XIV. Německé fotoalbum – místo nalezení parašutistů

1) Fotoalba německých bezpečnostních orgánů, které vyšetřovaly okolnosti
atentátu proti R. Heydrichovi (místo boje s parašutisty)
In: VÚA-VHA Praha, v ročence zařazeno bez bližšího určení uložení archiválie.
Klíčová slova: Resslova ulice Praha
Originální popisky v Nj

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 4,48 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

31.3.

Anthropoid. Obyčejní lidé, nebo neobyčejní hrdinové?

Text Jiřího Padevěta shrnuje základní informace k přípravě operace Anthropoid, tedy odstranění Reinharda Heydr...
2.2.

Operace ANTHROPOID

Pracovní listy pro žáky nabízejí několik dobových pramenů, svědectví a textů historiků, které žákům pomohou re...
26.11.

Vydejte se po stopách operace Anthropoid

Seznamte se s místy, která jsou spojena s výsadky vyslanými v době druhé světové války z Velké Británie na úze...
8.6.

Tatínka nebylo... dcera Vladimíra Petřka vzpomíná

Vzpomínka Jiřiny Julákové, dcery Vladimíra Petřka, kaplana pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ressl...
8.6.

Berlín byl Heydrichovou smrtí šokován... a nacistická reakce byla krutá a rychlá

Atentát na Reinharda Heydricha byl bezesporu činem, který právem vzbudil pozornost celého světa. Členové česko...
8.10.

Život na venkově za německé okupace

Základem výukového materiálu je obsáhlá prezentace, která se snaží žákům názorným způsobem představit život na...
31.7.

Reinhard Heydrich

Prezentace mapuje profesní kariéru i osobní život jednoho z nejvýznamnějších představitelů nacistického režimu...
10.5.

Život za pomoc českým parašutistům – životní příběh studentky Heleny Králové z Plzně

Krátká mikrostudie zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války....
26.4.

Život za pomoc českým parašutistům

Prezentace zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války. Jejím z...
26.4.

Život za pomoc českým parašutistům – pracovní list

Pracovní list zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války. Dopl...
22.6.

Práce s články z protektorátního tisku – protektor Reinhard Heydrich

Pracovní list je založen několika článcích z protektorátního tisku vztahujících se k osobě zastupujícího říšsk...
15.6.

Odboj na Ostravsku v době Protektorátu - pracovní list

Pracovní list se věnuje síti odbojových organizací a spolků na území města Ostravy a přilehlého okolí, seznamu...
27.5.

27. květen - Den atentátu na Heydricha

Reinhard Heydrich byl jediným vysoce postaveným nacistou, který zemřel v průběhu války rukou nepřítele. Také s...
28.2.

Konference ve Wannsee

Konference ve Wannsee byla dlouho považována za okamžik, kdy došlo k rozhodnutí o provedení “konečného řešení ...
8.11.

Fotoalbum Jana Kubiše

Na sklonku roku 2009 se VHÚ Praha podařilo pro publikační účely zapůjčit mimořádně cenné předměty z pozůstalos...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT