Moderní-Dějiny.cz

Dvoudenní seminář Moderních dějin k výročí roku 1989

Publikováno: 14.9.2014, Aktualizováno: 19.9.2014 11:37

Ve dnech 12. a 13. září 2014 se při příležitosti blížícího se výročí listopadových událostí roku 1989 uskutečnil dvoudenní metodický seminář pro 45 učitelů z Moravskoslezského kraje, který ve spolupráci s pracovníky Archivu města Ostravy připravili členové O.s. PANT v rámci projektu „Paměť kraje – náměty pro atraktivní výuku“.

Dvoudenní seminář Moderních dějin k výročí roku 1989Seminář pro učitele MS kraje je součástí projektu „Paměť kraje – náměty pro atraktivní výuku“, který je financován v rámci OP VK ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Jeho náplní bude vzdělávací program „Konkrétní inspirativní výukové a aktivizační metody v dějepise“ akreditovaný MŠMT.
 
Seminář zahájil v pátek 12. září v prostorách Archivu města Ostravy úvodním slovem předseda O.s. PANT Petr Pánek, poté představil konkrétní aktivity dvoudenní akce Petr Šimíček a následoval první bod nabitého programu, historická přednáška Československo v letech 1988-1990, kterou pronesl Mgr. Martin Tichý z Ústavu pro studium totalitních režimů. Nastínil základní historické a společenské mezníky československého vývoje v kontextu světových událostí od roku 1985 až po listopadové události roku 1989 a utváření demokratického režimu v Československu. Po úvodním historickém zakotvení si účastníci semináře prohlédli a pročetli jednotlivé panely výstavy Archivu města Ostravy Listopad 1989 v Ostravě, která rekapituluje jednotlivé události a fenomény normalizace na severu Moravy a rovněž dramatické momenty let 1989-1990 na bohatém pramenném materiálu. Po přestávce následovalo představení archivu, jeho struktury, fondů a badatelských možností, kterého se ujala ředitelka PhDr. Blažena Przybylová. Její výklad doplnila Mgr. Jaroslava Novotná představením nabídky nejrůznějších aktivit archivu zaměřených na využití ve výuce v podobě znalostních soutěží či zábavného kvízu pro žáky a studenty. Na ni navázal archivář Mgr. Josef Šerka představením digitální webové badatelny a možnostmi, které učitelům nabízí. Archivářský blok uzavřel kronikář města Ostravy Mgr. Martin Juřica představením pramenů k roku 1989 ve fondech Archivu města Ostravy.
 
Po úvodní teoretické části následovalo zahájení pracovní části semináře, účastníci byli organizátory rozděleni do devíti pracovních skupin, byli seznámeni se zadáním seminárního úkolu - vytvořením metodického materiálu v podobě pracovního listu do vyučovací hodiny. K jeho tvorbě mohli využít pramenů přichystaných archiváři i organizátory semináře, které digitalizovali, ukládali do vlastních notebooků a dále rozpracovávali. Této činnosti se věnovali také po obědové přestávce až do pozdně odpoledního zakončení prvního seminárního dne. Učitelé pracovali s těmito soubory pramenů:
NOVINY
1. Celostátní deníky – říjen, listopad, prosinec 1989, leden 1990 – Rudé právo, Mladá fronta, Lidová demokracie, Svobodné slovo
2. Regionální deníky – rok 1989 –  Nová svoboda, Ostravský večerník
3. Závodní noviny –  rok 1989 – Jiskra (VŽKG), Montér (Hutní montáže); vzpomínka Svatavy Baďurové, redaktorky závodních novin VŽKG s názvem  Sametová revoluce ve Vítkovicích  (OSTRAVA 27, S. 259–287)
ARCHIVNÍ FONDY
4. KSČ- městský výbor Ostrava plenární zasedání – říjen, listopad, 1989 – obsah pléna dán dlouhodobě dopředu – životní prostředí, obchod, kultura, odbory apod. – zápis průběhu včetně diskuze
5. Národní výbor města Ostravy – plenární zasedání
6. Občanské fórum Ostrava
7. Národní fronta, městský výbor Ostrava
8. Osobní fondy Šavrdovi Jaromír a Dolores, Svoboda Jan (70. léta) samizdat, Infochy, časopisy ze zahraničí, vzpomínka na množení Infochů Jana Krále (OSTRAVA 25, s. 453-468)
9. Kroniky obvodů a škol
DOBOVÉ FOTOGRAFIE, PLAKÁTY, LETÁKY A PROHLÁŠENÍ (sbírka Petra Šimíčka)
 
Sobotní program se odehrával v konferenčních prostorách Buly arény v Kravařích, v jeho úvodu se účastníci setkali s pamětníky listopadových událostí roku 1989 Ladislavem Vrchovským a Petrem Havlíkem. Oba vzpomínali na dramatické události listopadu 1989 na Ostravsku, na počátky místního Občanského fóra a krystalizaci prvních demokratických institucí znovu svobodného Československa. Petr Havlík se zaměřil také na analýzu základních politických, hospodářských a společenských změn počátku 90. let 20. století, především na ekonomickou transformaci, kupónovou privatizaci, absenci adekvátního právního rámce těchto základeních proměn a masivní vyvádění peněz ze státních podniků. Představil účastníkům také projekt Mapování souvislostí českého byznysu a politiky, který na základě veřejně dostupných zdrojů přináší zprávu o naší nedávné minulosti, o vztazích a temných souvislostech mezi velkou politikou a velkým byznysem.
 
Po setkání s pamětníky a přestávce byli účastníci semináře rozděleni do tří skupin a každá absolvovala na základě rotačního principu následující tři workshopy. První z nich nazvaný Inspirace k výuce polistopadového ekonomického vývoje vedl Mgr. Milan Hes, Ph.D. a během práce v něm se učitelé zamýšleli nad těmito otázkami: Jak se s odstupem díváme na kuponovou privatizaci? V roce 2014 uplynulo od druhé vlny kuponové privatizace dvacet let. Jak se ve výuce vyrovnat s dějinami ekonomické transformace naší země? Workshop nabídl inspirační model pro výuku tohoto stále aktuálního tématu. Druhý workshop - zamyšlení Nad možnostmi výuky současných dějin ve formě moderované diskuse řídil Mgr. Josef Märc. Učitelé se v něm zamýšleli nad těmito tématy: Jak, čím a kdy končit (začínat) výuku dějepisu? Jaké jsou možnosti, meze, úskalí a atraktivity výuky 90. let 20. století a počátku 21. století. Několik tezí k charakteru 90. let a počátku 21. století. Seznámili se také s odkazy na zajímavé a inspirativní zdroje materiálů vhodných pro výuku v prostředí internetu. Třetí pracovní workshop řídil Mgr. Jiří Hruška, který všem devíti skupinám z předchozího umožnil prezentace výsledky jejich práce, učitelé mohli společně hodnotit a srovnávat finální podoby svých seminárních úkolů, debatovat o jejich formální i obsahové stránce či možnostech využítí konkrétních dobových pramenů získaných v archivu pro své další metodické materiály. Před třetí hodinou odpolední byl seminář ukončen a jeho účastníci se mohou těšit na vzdělávací DVD sborník se všemi materiály i vlastními metodickými materiály.
 
Všechny materiály, které byly v průběhu semináře používány, stejně tak jako materiály, které během dvou dní vznikly budou součástí DVD sborníku, který bude zaslán všem účastníkům akce.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

22.9.

Dvoudenní podzimní seminář Moderních dějin v Hrabyni a Kravařích

V pátek a sobotu (20. - 21. 9. 2013) se v Hrabyni a Kravařích uskutečnil dvoudenní podzimní seminář Moderních ...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT