Moderní-Dějiny.cz

Diskusní scéna Moderních dějin.cz na Colours of Ostrava přilákala stovky diváků a posluchačů!

Publikováno: 21.7.2015, Aktualizováno: 19.8.2015 21:06
Autor: (red)

Po tři dny nabízela diskusní scéna Moderních dějin.cz a Evropské komise Voices of Freedom návštěvníkům festivalu Colours of Ostrava možnost zamyšlení nad nedávnou minulostí, aktuální přítomností i nejistou budoucností v unikátním prostoru bývalých hornických koupelen Dolu Hlubina. Navíc ve velmi milé atmosféře diskusí a vzájemného naslouchání. Debatovalo se o vztazích Ruska a Evropy, protestu a revoltě v dějinách i o významu zlomového roku 1945 pro historii naší země a celé Evropy.

Diskusní scéna Moderních dějin.cz na Colours of Ostrava přilákala stovky diváků a posluchačů!

V prostoru scény Voices of Freedom si diváci mohli zároveň prohlížet a pročítat tematické výstavy Občanského sdružení PANT o Olze Havlové, Tomáši Baťovi, Pavlu Tigridovi, Janu Zajícovi, historii Berlínské zdi a rekapitulační výstavu Rok po roce poválečnými dějinami světa i Československa. Mnozí návštěvníci využili rovněž možnosti zakoupit si na scéně knížky s historickou tematikou ze specializovaného e-shopu Moderních dějin.

Třídenní diskusní a filmový program přibližujeme v základních reportážních bodech v tomto článku, pod kterým najdete také fotografie zachycující magický prostor a jedinečnou atmosféru diskusní scény. Víme však, že článek ani fotografie nepřiblíží cenné myšlenky a úvahy, které přinesly jednotlivé diskuse. Proto jsme všechny debaty pro čtenáře našeho portálu, kteří neměli možnost festival Colours of Ostrava navštívit, zaznamenávali, nyní je budeme zpracovávat a během prázdnin je postupně umístíme na YouTube kanál Moderních dějin.cz. Návštěvníky debat na diskusní scéně Moderních dějin.cz a Evropské komise Voices of Freedom se tak v pohodlí domova můžete stát i vy!

O diskusní scéně Voces of Freedom si můžete poslechnout také pasáž v pořadu Den podle Libora Dvořáka v Českém rozlasu (v čase 22:40 - 35:10) ZDE

Páteční program 17. července byl zaměřen na fenomén Protestu a revolty, jednotlivé diskuse či filmové projekce nabízely odpovědi na základní otázky: Známe kořeny protestů proti politickému establishmentu v dějinách a revolt ve světě umění? Čím posunuly hranice hudby protestsongy? Jak se žilo československé opozici za totality? Kde začíná a končí má svoboda? Programem návštěvníky provázela překladatelka a publicistka Petruška Šustrová, která rovněž moderovala jednotlivé debaty. Diváci mohli shlédnout krátkometrážní film Šafrán z produkce PANTu, který nabídl divákům vzpomínky některých členů neoficiálního sdružení folkových písničkářů Šafrán působícího v Československu 70. letech 20. století. Jaroslav Hutka, Vladimír Merta, Vlastimil Třešňák, Petr Lutka a Dagmar Andrtová-Voňková ve snímku vzpomínali na normalizaci, na konfrontaci s režimem i na krušná léta v emigraci, ke které byli někteří donuceni v rámci akce Asanace. Následovala přednáška překladatele a publicisty Josefa Rauvolfa spojená s poslechem autentických dobových hudebních ukázek na téma Protestsong a revolta v hudbě, na níž navázala projekce krátkometrážního filmu Nepřizpůsobiví – Miroslav Skalický z produkce PANTu, který popisoval kulturní život undergroundové subkultury v ČSSR, dopady represivní činnosti Státní bezpečnosti na život rodiny Miroslava Skalického, odchod z vlasti a zapojení do aktivní exilové práce. Po krátké přestávce se návštěvníci mohli těšit na debatu Historie a přítomnost protestu, ve které vystoupili prozaik, historik a publicista Petr Placák, zpěvák, textař, publicista a věčný rebel Miroslav „Skalák“ Skalický a polskou perspektivu nastínil novinář a zahraniční dopisovatel Marek Pedziwol. V průběhu debaty četl ostravský herec Přemysl Bureš ukázky z knihy Karneval revoluce o protestech ve střední Evropě v druhé polovině 80. let. Po debatě následovala projekce slovenského dokumentárního filmu Don Quijote z Považia, který diváky seznámil s akcemi aktivisty Juraje Smatany usilovně bojujícího s korupcí na Slovensku. Páteční den uzavřela debata Svoboda projevu a její hranice, v níž se nad pojetím svobody slova ve vztahu k nedávnému útoku na redakci pařížského listu Charlie Hebdo zamýšleli publicista, politický komentátor a překladatel Roman Joch a hudebník, novinář a komentátor Lidových novin Jan Macháček.

Snad neočekávanější téma a nejkontroverznější debaty přinesla sobota 18. července, která byla zasvěcena vztahům Ruska a Evropy. Jak se utvářela historická role Ruska na pomezí Východu a Západu? Znamená pro nás Evropany současná ruská politika reálné ohrožení? Může se Evropa bránit sílící propagandě, záměrné dezinterpretaci či zamlčování nedávných událostí na Krymu a Ukrajině? Na tyto a mnohé další otázky hledali odpovědi diskutující a moderátorka Petruška Šustrová. V poledne tento tematický blok odstartovala projekce polského dokumentárního filmu Střední Evropa kráčí ke svobodě, který nabídl divákům nevšední výpovědi pamětníků o odchodu sovětských vojsk z bývalých satelitních komunistických zemí a seznámil je s tím, jak složité bylo tohoto cíle dosáhnout a jak nezbytná byla tehdy mezinárodní spolupráce v této zásadní věci. Po filmu následovala debata Zamrzlé konflikty a cíle ruské politiky, ve které se zamýšleli nad shodnými i rozdílnými rysy konfliktů v Podněstří, Abcházii, Náhorním Karabachu, Osetii či na Krymu čtyři hosté - lidsko-právní aktivistka z Člověka v tísni Ivana Skálová, lidsko-právní aktivista se zkušenostmi z Kavkazu Milan Štefanec, politolog a specialista na mezinárodní vztahy Ondřej Ditrych a novinář, expert na ruskou propagandu Jakub Kalenský. Nastíněné téma dále poodhalil dokumentární film Petrušky Šustrové Vyhnání a návrat krymských Tatarů, na který navázala beseda s jeho autorkou komentující toto velmi aktuální téma. Nesporným vyvrcholením sobotního odpoledne se stala debata Máme se bát současného Ruska? Propaganda a realita. Tato diskuse přinesla zásadní názorovou konfrontaci mezi slovenským politikem a současným předsedou Slovensko-ruské společnosti Jánem Čarnogurským na jedné straně a polským historikem, europoslancem Pawlem Kowalem a novinářem, překladatelem z ruštiny Liborem Dvořákem na straně druhé. Zatímco Ján Čarnogurský obhajoval současnou ruskou politiku na Krymu a Ukrajině s poukazem na skutečnost, že Rusko bylo do této pozice zatlačeno politikou Evropské unie a USA, a zastával názor, že s Ruskem je třeba spolupracovat, Pawel Kowal i Libor Dvořák kritizovali současné imperiální nároky a politické kroky Ruska s odkazem na historické paralely, dějinnou zkušenost Československa a Polska se sovětskými agresemi i zločiny je provázejícími v minulosti a varovali před ustupováním ruskému tlaku či omlouváním zjevného porušování mezinárodního práva. Tato debata byla dle očekávání nejhojněji navštívena, návštěvníci zaplnili veškěré prázdné plochy v sále a dlouho s hosty diskutovali.

Poslední den diskusní scény, neděle 19. července, byl zasvěcen tématu 1945: Osvobození a co přišlo po něm. Moderování debat se ujal novinář, překladatel z ruštiny a komentátor rádia Český rozhlas Plus Libor Dvořák, který se svými hosty hledal odpovědi na tyto otázky: Jak si připomínat konec války v Evropě? Co o osvobození víme a co nám o něm v dějepise neřekli? Jaké omyly či mýty jej dodnes provázejí? Kdy a kde se zrodily, kdo a proč je v současnosti nadále utvrzuje? V poledne program zahájila projekce dvou dokumentárních filmů. Prvním z nich byl unikátní snímek Českého rozhlasu Bitva o rozhlas, který je sestaven výhradně z autentických filmových záběrů z roku 1945 a zahrnuje všechny dosud známé záběry z bojů o rozhlas v Praze na Vinohradech. Autoři z multimediálního týmu ČRo využili téměř neznámý zpravodajský film Květen 1945 s autentickými záběry z Pražského povstání, dokument Cesta k barikádám Otakara Vávry z roku 1946 a výběr dalších záběrů z Pražského povstání z Národního filmového archivu. Na něj pak navázal dokument PANTu Češi, nebo Němci? Příběh z Prajzské, ve kterém pamětnice Kristina Tesková popisovala osud své rodiny za války a těsně po ní, nasazení otce na nucené práce, peripetie matky a tety, které s osmi dětmi prchaly před Rudou armádou. Diváci se dozvěděli, jak se českým Němcům z oblasti Hlučínska, jež za války spadalo pod Říši, podařilo uniknout odsunu. Po filmu následovala debata s vedoucí filmového studentského týmu, který krátkometrážní snímky pro PANT natáčel, Monikou Horsákovou. Na film navázala debata Události konce války – příchod vytoužené svobody, nebo začátek další nesvobody?, v níž se nad událostmi konce konce války zamýšleli historik Vít Smetana spolu s nakladatelem a spisovatelem Jiřím Padevětem. Posluchačům v sále osvětlili válečnou situaci na našem území v květnu 1945, vypjatou atmosféru prvních poválečných dnů a týdnů, cíle Stalina a sovětského vedení ve střední Evropě i povahu československého režimu od konce války do února 1948 a nástupu komunistické totality. Jedinečným filmovým zážitkem bylo promítnutí unikátního polského dokumentu Varšavské povstání, který je svými tvůrci označován jako „první non-fiction válečné drama na světě“. Nejedná se o hraný dokument, film vznikl pouze z autentických záběrů z roku 1944, upravených a sestříhaných tak, aby vyprávěly ucelený příběh reportérů dokumentujících průběh Varšavského povstání. V kolorovaných a zvukovou stopou doplněných záběrech tak ožily před diváky tváře účastníků varšavských událostí roku 1944. Téma filmu navodilo ideální atmosféru pro závěrečnou debatu Rok 1945 ve střední Evropě – mýty a omyly, propaganda versus realita, ve které Libor Dvořák přivítal polského politologa a publicistu Macieje Ruczaje z Polského institutu v Praze a českého politologa a publicistu Josefa Mlejnka. Oba pánové se zamýšleli nad odlišnou perspektivou hodnocení bojových akcí na konci války v českém a polském prostředí a osvětlovali posluchačům, jak byly tyto události provázány s nástupem komunismu v obou zemích. V samotném závěru diskusního a filmového maratonu pozdravil účastníky předseda Občanského sdružení PANT Petr Pánek jménem celého desetičleného organizačního týmu.

V rámci scény byly promítnuty dva polské filmy v rámci česko-polského filmového minifestivalu PANTu, který je součásti projektu Dialog přes hranici – setkávejme se a naslouchejme si!, který podpořilo Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Poděkování PANTu a redakce Moderních dějin patří všem, kteří ke zrodu diskusní scény Voices of Freedom jakýmkoliv dílem přispěli - Zlatě Holušové a celému týmu Colours of Ostrava, českému zastoupení Evropské komise, všem zúčastněným hostům, pomocníkům z organizačního týmu a všem divákům a posluchačům, kteří si k nám v konkurenci mnoha hudebních a kulturních zážitků našli cestu!


Fotografie

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.2.2023 15:17 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, vyhlašujeme XIV. ročník mezinárodní soutěže Eustory pro středoškoláky. Téma letošního ročníku zní: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jed...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2023 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT