Moderní-Dějiny.cz

Celostátní sjezd závodních rad a skupin ROH (22. únor 1948)

Publikováno: 28.2.2013, Aktualizováno: 26.2.2016 19:45

Digitální kopie textů z pamětní publikace vydané Ústřední propagační komisí Ústřední rady odborů roku 1948. Kniha byla koncipována v oslavném a vítězném duchu, rekapituluje v podobě přetištění sjezdových proslovů a fotografické reportáže průběh sjezdu 22. února 1948 a přípravu stávky na 24. února 1948.

Celostátní sjezd závodních rad a skupin ROH (22. únor 1948)

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Sjezd závodních rad
V neděli 22. února 1948, v průběhu vyostřené vládní krize, se v pražském Průmyslovém paláci sešlo na osm tisíc odborářů z celé republiky, kteří měli podle komunistického zadání manifestovat podporu Gottwaldova řešení vládní krize. Sjezd závodních rad byl svolán Ústřední radou odborů (ÚRO) již 12. února a v nové, dramatické situaci jej představitelé KSČ využili ke svým politickým cílům. Konal se tedy zcela podle představ a záměrů komunistů, probíhal v atmosféře prokomunistického nadšení větiny účastníků a zastrašování menšiny nekomunistických delegátů. Sjezd začal státní hymnou a Písní práce, projevy komunistických politiků a odborových předáků byly doprovázeny nadšeným potleskem. Zásadním byl především proslov Antonína Zápotockého, který trval přes hodinu. Vystoupil rovněž Klement Gottwald s varovnými slovy: „A jestli si někdo myslí, že náš lid, který vyslovil heslo, že agenti reakce nesmějí do vlády, mluví do větru, tak se setsakramentsky mýlí!" Rezoluce schválená na sjezdu kromě výrazně většinové podpory komunistického řešení vládní krize rovněž požadovala další znárodňování a schválila vyhlášení jednohodinové manifestační stávky na 24. února 1948. Další navrhované zestátňování soukromého majetku odmítlo na sjezdu několik řečníků, jelikož je to v „přímém rozporu s dřívějšími politickými proklamacemi, že znárodňování skončilo". Proti navrhované rezoluci se nakonec vyslovilo jen sedm delegátů! Sjezd skončil zpěvem Internacionály, jeho jednoznačný výsledek i blížící se stávka byly silnými apely na prezidenta Beneše, aby Gottwaldovým návrhům vyhověl.

Tematicky roztříděné kapitoly z dobové brožury mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků. Kompletní digitální kopie tematicky roztříděných kapitol brožury najdete v příloze článku přehledně ve větším rozlišení vhodném pro tisk v těchto souborech:
1. "Sjezd závodních rad v roce 1948 - úvodní texty"
2. "Sjezd závodních rad v roce 1948 - Před sjezdem"
3. "Sjezd závodních rad v roce 1948 - Sjezd zasedá"
4. "Sjezd závodních rad v roce 1948 - Manifestační stávka"
5. "Sjezd závodních rad v roce 1948 - Po sjezdu"

Předmluva k druhému vydání:
Únorových událostí bude ještě dlouho vzpomínáno a jejich význam hodnocen. Přišly pro mnohé z čistá jasna, náhle a nenadále, jako když blesk udeří. Přesto však nebyly ničím náhlým a nenadálým. Právě naopak. Byly logickým důsledkem všech těch převratových a revolučních událostí, které náš národ a lid v posledních letech prožíval.
Únor mohl být překvapením jen pro ty, kteří zaspali dobu. Kteří se stále a stále domnívali, že naše národní revoluce a programové požadavky, které vytýčila, i sliby, které dala národu, jsou jen přechodnou periodou chvilkového vzrušení a nadšení, které však nebude mít dlouhého trvání a nezanechá také žádných trvalých následků. Revoluční nadšení vyprchá, po svátečních dnech slavnostního nadšení přijdou všední dnové práce, lidé, kteří vždycky pracovali a bojovali za svobodu národa a porážku fašistických okupantů, se vrátí ke své práci, a ti, co pohodlné žili, práci druhých vykořisťovali a kolaborantsky v tichu vyčkávali, jak věci dopadnou, přijdou opět ke svému pohodlnému životu a budou řídit osud národa. Řídit tak, aby byla dále upevňována třídní nadvláda a staré kapitalistické vykořisťování.
Tito lidé opírali svou víru o staré zkušenosti. Zapomněli, že právě staré zkušenosti mohou někdy přivodit obrat. Ukázat a přesvědčit, že tak, jak bylo dosud, dále být nesmí. K tomu přesvědčení, že to, co až doposud bylo. nesmí dále existovat, dospěl náš československý pracující lid. Ze zkušeností vyvodil důsledky. Ve vítězné národní revoluci v květnu 1945 se rozhodl jít dále novými cestami. Začal vytvářet nutné předpoklady pro to, aby byla záruka, že se novými cestami půjde.
Nestačily mu jen krásné programy a sliby. Začal budovat základy své vlastní síly a moci, které mu měly být zárukou. Že to, co se slibuje, bude také splněno.
Jednou z takových záruk bylo vybudování jednotného Revolučního odborového hnutí. ROH splnilo svou povinnost. Důsledným plněním povinností byl právě únor, bylo svolání sjezdu funkcionářů závodních rad a závodních odborových skupin, jeho usnesení, manifestační stávka a jasné a jednomyslné rozhodnutí většiny národa: nepřipustíme návrat k neomezenému soukromokapitalistickému vykořisťování, nepřipustíme ani další rozmnožování kapitalistických vrstev, budeme dále kapitalistické vykořisťování a jeho možnosti krok za krokem odbourávat.
To je úkol lidové demokracie, to je nutná vývojová cesta k socialismu. Kdo myslí a jedná jinak, jedná nesprávně, je nepřítelem a jako nepřítel bude posuzován a zneškodněn.
Tak a nejinak je nutno posuzovat jednání sjezdu závodních rad. Tak je třeba rozumět jeho usnesením.
Protokol o jeho jednáních neztratil ani dnes na významu. Právě naopak. Dnes se Jeho význam ještě zvětšuje. Bylo by třeba, aby si to ještě i dnes mnozí uvědomili.
Ani vývojová cesta k socialismu nesmí připustit rozmnožování kapitalistických vrstev, nesmí připustit zvětšování možnosti vykořisťování člověka člověkem, krok za krokem musí tyto možnosti vykořisťování odbourávat a rušit.
I dnes o rozmnožování těchto vykořisťovatelských možností a obohacování se jednotlivců mnozí usilují.
Proto i dnes platí slova, která byla řečena na sjezdu: „Reakce prostě chce vyvolat všeobecný pocit nejistoty a nespokojenosti v bláhovém domnění, že bude moci v kalných vodách desorientace, šeptané propagandy a lži těžit pro své rozvratnické plány."
I dnes, více než kdy jindy, platí usnesení sjezdu: „Žádný rozvrat nepřipustíme!"
 
V září 1948
Antonín Zápotocký

Obsah publikace:
ÚVOD
Zápotocký Antonín: Předmluva k druhému vydání
Síla Jiří: Slavný únor revolučních odborů
Provolání ÚRO o svolání konference delegátů zaměstnaneckých a závodních rad a zástupců odborových organisací

PŘED SJEZDEM
Zápotocký Antonín: Proč sjezd závodních rad?
Zupka František: Slovensko na pražskom sjazde
Dr. Nejedlý Zdeněk: Sněm pracujících
Benau Dezider: Velké rozhodovanie
Dr. Púll Ján: K sjazdu závodných rád
Nový Vilém: Trpělivost pracujícího lidu není nevyčerpatelná
Kaigl Vladimír: Dělnictvo v čele národa
Benau Dezider: Požiadavky pražského sjazdu

SJEZD ZASEDÁ
Sedláček F. K.: Ocel, hlína a rozhodnutí
Zápotocký Antonín: Zahajuji
Gottwald Klement: Jednota je zárukou vítězství
Zápotocký Antonín: Půjdeme vpřed!
Erban Evžen: Pevně vpřed
Z upka F.: Dajme sa na víťazný pochod
Výňatky z diskuse
Resoluce
Zápotocký Antonín: Výňatky ze závěrečného projevu

MANIFESTAČNÍ STÁVKA
Pokyny ÚRO: Jak bude provedena úterní stávka
Erban Evžen: Rozhlasový projev při příležitosti manifestační stávky
Kokeš Š.: Zpráva o manifestační stávce dne 24. II. 1948
Dík za vítězství patří všem pracujícím

PO SJEZDU
Erban Evžen: Pokus o rozvrat odražen
Kliment G.: Do práce za socialismus
Pfeiferová Karla: Sněm pracujících promluvil
Dvořák František: Nastává nová doba

Celostátní sjezd závodních rad a skupin ROH
Druhé vydání.
Uspořádal František Jungmann.
S předmluvou Antonína Zápotockého.
Vydala Ústřední propagační komise ÚRO roku 1948.
Nákladem Práce v Praze.
Vytiskla Práce.
Cena brož. 30 KČS

Přílohy

pdf
Sjezd závodních rad v roce 1948 - Úvodní texty
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 8,22 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Sjezd závodních rad v roce 1948 - Před sjezdem
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 14,11 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Sjezd závodních rad v roce 1948 - Sjezd zasedá
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 24,69 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Sjezd závodních rad v roce 1948 - Manifestační stávka
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 6,66 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Sjezd závodních rad v roce 1948 - Po sjezdu
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 6,06 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

23.2.

Rostislav Sochorec – první mrtvý Vítězného února

Pracovní listy pro žáky a učitele k filmovému dokumentu věnovanému dramatickému příběhu tatínka pamětníka Rost...
18.5.

Jan Zábrana – volby roku 1948

V textu přinášíme ukázku z deníkových záznamů básníka, prozaika, esejisty a překladatele Jana Zábrany, které v...
11.5.

Jan Zábrana – vzpomínky na poúnorovou atmosféru v Humpolci

V tomto textu najdete ukázku z deníkových záznamů básníka, prozaika, esejisty a překladatele Jana Zábrany, kte...
16.3.

Rok po roce - 1945-1949 v Československu - pracovní list

Soubor pracovních listů k shrnující prezentaci Rok po roce - 1945-1949 v Československu je zaměřen na práci s ...
27.2.

Josefa Slánská - V Ruzyni

Úryvek z knihy Josefy Slánské Zpráva o mém muži, ve které manželka generálního tajemníka KSČ, v politickém pro...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT