Moderní-Dějiny.cz

Boj Čechů za svobodu - doplňková četba pro žáky z roku 1947

Publikováno: 3.5.2013, Aktualizováno: 24.5.2013 14:34

Digitální kopie brožury, v kvalitním rozlišení, "Boj Čechů za svobodu" z pera Jana Hostáně pro žáky 6. - 8. ročníku vydalo Státní nakladatelství v Praze roku 1947. Jednoduchým jazykem, poplatným dobové atmosféře, brožura dokumentuje období tzv. Mnichovské krize, okupaci, boje v Evropě na východní a západní frontě, ale také ve světě a vrcholí líčením osvobozování Československa.

Boj Čechů za svobodu - doplňková četba pro žáky z roku 1947Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Dobové fotografie i místy schematicky či tentendečně pojatý text jistě mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků.

Vybrali jsme na ukázku následující pasáž pojednávající o osvobození Prahy:

"V Praze začalo povstání dne 5. května 1945. První starostí revolučních bojovníků bylo, aby se zmocnili zbraní. Sotva se to stalo, nastal boj proti veliké vojenské přesile německé, dobře vyzbrojené. Němci, zvláště esesmani, bojovali krutě. Vypalovali a rozbíjeli domy, bombardovali Prahu z letadel, útočili tanky a děly. Zničili i památnou Staroměstskou radnici. Vraždili ženy a děti. Bylo třeba pomoci. Z Prahy volal rozhlas o pomoc na západ, k armádě britsko-americké, i na východ k Rudé armádě. Volání vyslechl i maršál Stalin a rozkázal sovětským vojenským sborům, rozloženým v Berlíně a u Berlína, aby pospíšily na pomoc Praze. Rudá armáda se dala na pochod a přitáhla ku Praze tak rychle, že ještě nikdy v dějinách vojenství se nestalo, aby vojsko v tak krátkém čase urazilo tak veliký kus cesty. V Praze Rudá armáda přemohla vzpouzející se Němce a vtáhla do města jako skutečný osvoboditel. (9. května 1945.) Byla vítána s obrovským nadšením a láskou. Od té chvíle Češi rádi oslavují Rudou armádu, maršála Stalina a Sovětský svaz. Sovětským hrdinům má Praha co děkovat, že zůstala zachována."

Na této krátké ukázce textu je patrná jistá tendenčnost a je tedy opravdovým dokumentem doby. Autor zde ani slovem nezmiňuje americkou vojenskou přítomnost v JZ Čechách a nevysvětluje, z jakých příčin neměli Američané možnost povstalcům v Praze pomoci.

Jan HOSTÁŇ
* 2. 6. 1898, Brzice (u Náchoda)
† 16. 5. 1982, Praha
 
Jan Hostáň - spisovatel, který vycházel vstříc době

Z hlediska počtu knižně vydaných titulů (takřka osmdesát, a to stranou ponecháváme útlé brožury a tištěné výukové pomůcky) i z hlediska časového rozsahu své tvorby (1922 – 1978) patří Jan Hostáň k nejplodnějším českým autorům dvacátého století. Patří však také k těm nejkontroverznějším, protože takřka celému jeho dílu dominuje aspekt časového nad nadčasovým, aspekt služebně výchovného a dobově správného nad aspektem univerzálním, jdoucím nad či mimo dobový kontext. Z papíru popsaného Janem Hostáněm se tak stává vydatný dokument o době a jejím hodnotovém naladění. Je to dost anebo málo pro hájemství, které označujeme jako literatura?

Jan Hostáň se narodil v učitelské rodině. Za první světové války narukoval na východní frontu, po návratu a neúspěšných studiích na lékařské fakultě UK absolvoval kurz na učitelském ústavu a v roce 1920 nastoupil na svoji první školu v sudetském Záluží u Mostu. V roce 1921 získal místo na Volné socialistické škole práce na Kladně, vstoupil do KSČ a kromě učení se začal věnovat i psaní. Vydal osvětově ideologické pohádky Kladivo, srp a pero (1922, pod často používaným pseudonymem Faun), drama pro mládež Kašpárek osvoboditel (1923) a zapojil se do beletristické propagace skautského hnutí, které se po první světové válce začalo dosti mohutně rozvíjet (Ve stanu divokých skautů, 1924, Faun). Stal se členem Socialistického sdružení učitelského, členem Spartakových skautů práce či Masarykova lidovýchovného ústavu. V době vrcholícího poetismu vydal básnickou sbírku Lící k východu (1927, Faun), v níž oživoval principy proletářské poezie, aktualizované o naději na řešení, spočívající na geografické straně vytyčené v titulu. Zásoboval materiálem k recitacím dětské besídky (Veselé koření pro besídky, 1928, Faun; Veselá besídka, 1928, Faun). Naivismus jeho básní a povídek suplovala předpokládaná výchovná a agitační funkce, jež kopírovala poetiku J. V. Sládka či Josefa Kožíška (U dětské postýlky, 1930).

Novou tvůrčí parketu našel ve 30. letech v osvětových příbězích pro mládež: Poklady Národního muzea (1932), Co dokáže elektřina? (1932), Kůň nebo auto? (1932), Co se děje, když spíš (1932), Co rád jíš (1933), Práce strojů (1934), Zvířata v zoo (1935), Děti u novostavby (1935), Chtěj být spisovatelem (1935), Jsou rostliny živé jako my? (1935),  O filmu (1935), Napiš si noviny sám! (1936), Co dovede rádio (1936), V zemi Eskymáků (1937), Dvacet let SSSR (1937), Život broučků (1939). Většinu prací tohoto typu píše ve dvojici s dalším autorem, který nejspíš o zpracovávaném tématu něco ví a Hostáň textu dodává podání, které v jeho očích bude fungovat vůči mladému čtenáři. Vesměs jde o práce, z kterých čiší didaktismus spojený s vírou ve výchovu člověka „moderního“, člověka nového typu. Hostáň je spisovatelem s pílí, nikoli s múzičností a senzitivitou. Je spisovatelem skálopevného zevrubného přesvědčení o tom, co svět je, a nikoli spisovatelem otevřeným nuancím, překvapivým objevům a jemné meditaci. Je to autor, který ví své a toto osvojené chce ilustrovat a předat i jiným. Literatura je pro něj nástrojem. Slouží ideji a autonomie literárního díla je mu zcela cizím předpokladem. Svět jeho naučných próz je světem navýsost materiálním, připraveným lidem k užívání; je to svět lidmi osvojený, svět řádu a pokroku, svět bez hlubin, prázdných míst a mystérií.

Politická angažovanost Hostáňova způsobila, že byl neustále překládán na jiné školy: výuku se snažil skloubit s přednáškovými turné, na nichž mluvil o SSSR a dětské literatuře. O tomtéž často mluvil i v rozhlase. V letech 1934-38 proto našel přístřeší v literárním oddělení Státního nakladatelství. Státotvorný postoj dával najevo brožurkami Obrázková zpráva o volbě presidenta republiky (1934), Obrázková zpráva o úmrtí a pohřbu presidenta Osvoboditele (1937).

Za okupace učil na měšťanské škole a opět v reakci na dobu změnil žánr svého psaní. Věnuje se obecným zásadám tvorby pro děti (Pro dětskou knihu, 1939), píše brožury o slohové výchově a hlavně v duchu obecné dobové tendence se věnuje poezii pro děti (Písnička milým srdcím, 1942; Naše zvířátka, 1944), koncipované v duchu ohlasů lidové písně, v níž se skrývá „duše“ národa. V publicistice se angažuje v boji za očištění literatury pro děti od škodlivých vlivů. Podílí se na tažení proti rodokapsům a další pokleslé četbě. Během pražského povstání v květnu 1945 se ocitá ve vězení na Pankráci, což mu pomůže stát se ihned po válce správcem Státního nakladatelství a v letech 1948-51 pak i jeho ředitelem.

ZDROJ: Petr A. Bílek

Bibliografický údaj o knize: HOSTÁŇ, Jan. Boj Čechů za svobodu: Jak bojovalo Československo. druhé. Praha: Státní nakladatelství v Praze, 1947.

Obrazovou přílohy z knihy - text a dobové fotografie - si můžete v menším rozlišení okamžitě prohlédnout ve fotogalerii pod článkem. Pro další práci s nimi jsou v příloze článku přehledně ve větším rozlišení vhodném pro tisk.

Přílohy

pdf
Boj Čechů za svobodu - doplňková četba pro žáky z roku 1947
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 142,67 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

14.1.

Rok po roce - 1945–1949 - text

Shrnující mikrostudie je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin prvních poválečných ...
15.3.

Českoslovenští piloti v bojích na západní frontě za 2. světové války - prezentace

Výuková prezentace zpracovaná na základě stejnojmenné studie Jany Horákové se zabývá působením československýc...
15.5.

Ostravská operace

Předkládáme vám výkladovou vzdělávací prezentaci, která se věnuje historii a památce nejrozsáhlejších bojů na ...
20.12.

2. světová válka 1939-1941

Prezentace zachycuje události těsně před druhou světovou válkou a v její počáteční fázi. Všímá si podpisu Pakt...
16.2.

Válka v Tichomoří 1940-1943

První část výkladové prezentace je zaměřena na japonskou teritoriální expanzi od 30. let 20 století., přičemž ...
10.2.

Východní fronta - cesta do Berlína (Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo 1944-45)

Výkladová prezentace se zabývá postupem rudé armády od podzimu 1944 do konečného vítězství k květnu 1945. Začí...
26.1.

Domácí a zahraniční odboj v letech 1939-45

Prezentace se věnuje dějinám druhého čs. odboje – domácího a zahraničního. Zaměřuje se na počátky, specifika, ...
1.11.

Den D - vylodění v Normandii 1944

Výkladová a zároveň ilustrativní prezentace, která sleduje spojenecké přípravy na otevření druhé fronty. Těžiš...
16.9.

Okupovaná Evropa - II. světová válka

Výkladová prezentace shrnující politickou situaci v jednotlivých evropských zemích okupovaných nacistickým Něm...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT