Moderní-Dějiny.cz

Bádejte on-line! Nezávislá kultura v elektronických zdrojích

Publikováno: 26.4.2017, Aktualizováno: 4.5.2017 09:35
Rubrika(y): COURAGE
Autor: (red)

Vzhledem k tomu, že se přiblížil deadline pro přihlašování do naší soutěže (14.5.2017), nabízíme inspiraci v podobě výběrového komentovaného seznamu online zdrojů pramenů k tématu. Můžete je využít k volné inspiraci nebo jako doplnění již existující práce. Do soutěže je možné také přihlásit analýzu zajímavé kompozice pramenů či si některý z nich vybrat jako námět pro esej nebo pro jeho didaktické zpracování k využití ve vyučování.

Bádejte on-line! Nezávislá kultura v elektronických zdrojích

Badatelská soutěž „Nezávislá kultura a život za socialismu v Československu“ je otevřena všem badatelům a studentům, kteří ještě nedosáhli titulu Ph.D., a mají zájem publikovat a získat zpětnou vazbu od svých kolegů. Veškeré informace o soutěži naleznete na ZDE, nebo na Facebookovém profilu.

Libri prohibiti
Libri prohibiti patří k nejznámějším institucím uchovávajícím pramenný materiál k nezávislé kultuře a činnosti disentu. Na svém webu nabízí digitalizované studentské časopisy z 60. let 20. století. Tento atraktivní pramen je dostupný na: http://www.libpro.cz/cs/knihovna/digitalizace/studentske-casopisy.

Archiv bezpečnostních složek
V Archivu bezpečnostních složek je možné zkoumat především téma represe vůči nezávislé kultuře. Archiv postupně digitalizuje své fondy a na adrese www.ebadatelna.cz je zpřístupňuje veřejnosti. Je takto možné nahlédnout například do fondu Velitelství Státní bezpečnosti Praha, nebo do fondu Sekretariátu ministerstva vnitra. Velmi zajímavé materiály skýtá také fond Inspekce Ministerstva vnitra.

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR
Zajímá vás, co se psalo v Rudém právu? V online archivu Ústavu pro českou literaturu je mají volně přístupné, stejně jako řadu jiných periodik. Digitalizováno je mnoho literárních a kulturních periodik, která vycházela v Československu během 20. století. Pro všechny zájemce o literaturu jde o velmi užitečnou možnost přístupu k primárním zdrojům. Adresa archivu je: http://archiv.ucl.cas.cz/.

Knihovna Václava Havla
Knihovna Václava Havla sbírá a digitalizuje širokou škálu dokumentů týkajících se osoby Václava Havla a jeho činnosti. Digitalizované texty, předměty či fotografie pak zpřístupňuje na svém webu. Vzhledem k šíři záběru si na své přijdou i zájemci o dějiny disentu či samizdatu, divadelní historici a další badatelé. Dokumentační centrum najdete na: https://archive.vaclavhavel-library.org/?l=cs.

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
Ústav pro soudobé dějiny patří mezi přední česká badatelská pracoviště pro oblast soudobých dějin. Veřejnosti nabízí tato instituce tematické weby, kde je možné nahlédnout do bohatých tematických kompozic pramenů, počínaje ohlasy Pražského jara v médiích a konče tzv. „sametovým kýčem“ tj. sbírkou lidové slovesnosti nevalných uměleckých kvalit vzniklé v době změny režimu. K tematickým webům se dostanete přes hlavní stránku ústavu: http://www.usd.cas.cz/.

Socialism realised
Vzdělávací portál https://www.socialismrealised.eu/ je zajímavý svou orientací na zahraniční publikum a snaží se nabídnout odpověď na otázku: jak mluvit o zkušenosti komunismu mimo národní rámec? Portál obsahuje databázi pramenů zpracovaných pro vzdělávací účely – nabízí tak inspiraci zájemcům o didaktické využití tématu nezávislé kultury a vhled do možností práce s filmem ve výuce.

Samizdat.sk
Jak napovídá název, on-line přístupná sbírka http://samizdat.sk/ se věnuje tématu samizdatové produkce. Uživatelé stránek mohou získat přístup k digitalizovaným tiskovinám vydávaným v samizdatu na Slovensku i k obecným informacím o fenoménu samizdatu.

Československé dokumentační středisko
Československé dokumentační středisko nabízí volně dostupné dokumenty k tématu Charty 77. Nejde jen o dokumenty z let před rokem 1989, ale také o mladší texty vzpomínkového charakteru či texty zabývající se reflexí Charty 77. V budoucnu web nabídne v digitalizované podobě i některé publikace o Chartě 77 vydané v polistopadové éře. Odkaz: http://csds.cz/cs/charta77.html.

Jazzová sekce
K tématu Jazzové sekce vznikly v nedávné době dva projekty, které nabízí velmi podrobné zmapování onoho fenoménu. Web http://jazzova-sekce.cz/ je spravován samotnými účastníky této iniciativy a nabízí jak bohatou dokumentaci činnosti jazzové sekce, tak dokumentaci procesu s jejími představiteli. Web http://old.ustrcr.cz/jazz/jazz.html vzešel z činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a je dílem odborníků. Za pozornost stojí mimo jiné mapa míst spojených s Jazzovou sekcí nebo časová osa, zaznamenávající dění po jednotlivých letech.

Scriptum.cz
Web http://scriptum.cz/ je rozsáhlou sbírkou digitalizované samizdatové a exilové literatury, kterou digitalizuje a zveřejňuje Sdružení občanů Exodus. Výjimečný je tím, že kombinuje odbornou a sociální činnost tím, že cíleně zaměstnává lidi se zdravotním handicapem. Badatelé jistě ocení zpracovaný seznam pseudonymů a zkratek, které se vyskytují v exilových časopisech. Na webu je přístupná jak česká, tak slovenská samizdatová produkce.

Paměť národa
Náplní projektu Paměť národa, jehož web najdete na adrese http://www.pametnaroda.cz,  je vytváření sbírky rozhovorů s pamětníky dějin 20. století. Aktuálně obsahuje databáze 3636 nahraných rozhovorů. Každý pamětník zde má svůj profil, kde lze nalézt jeho životopis, audio či video nahrávky, fotogalerii a dodatečné materiály. Výhodou této databáze je možnost filtrovat rozhovory podle období či klíčových slov.

Ústav pamäti národa
Slovenský Ústav pamäti národa má na svém webu oddíl věnovaný období mezi lety 1945–1989. Badatelé zde mohou najít různorodé informace o vybraných událostech, jako je například srpen 1968, nebo listopad 1989. Web obsahuje také tematické rubriky, kde lze najít například informace o struktuře Státní bezpečnosti, důležitých právních dokumentech doby před rokem 1989 nebo funkcionářích Komunistické strany, či seznam osob odvlečených do gulagů. V tomto smyslu může být tato stránka vhodným základním zdrojem informací o komunismu na Slovensku. Adresa webu je: http://www.upn.gov.sk/sk/obdobie-1945-1989.

Političtí vězni.cz
Političtí-vězni.cz je občanský projekt, který mapuje vzpomínky bývalých politických vězňů. V centru zájmu tohoto spolku se nachází Jáchymovsko, kde jeho členové vybudovali mj. naučnou stezku Jáchymovské peklo. Na internetových stránkách http://www.politictivezni.cz/zivotni-pribehy.html je k dispozici soubor nahrávek pamětníků s dalšími materiály (fotografie, audio, video). Je kategorizován ve třech základních kategoriích: příběhy politických vězňů, příběhy politických vězeňkyň a příběhy pracovníků pomocných technických praporů.

Open Society Archives
Open Society Archives při Central European University představuje významný digitalizovaný archiv pro poválečné období. Instituce nabízí sbírky k tématům studené války, komunismu, samizdatu a nezávislé kultury obecně, lidských práv a dalších témat. Specifikem je překročení národních rámců směrem k transnacionálnímu pojetí archivu – uživatel tak zde může například zkoumat zároveň československou polskou, sovětskou a maďarskou verzi vysílání rádia Svobodná Evropa. Archív najdete na adrese http://www.osaarchivum.org.

Ženy v disentu
Sociologický ústav České akademie věd v projektu Ženy v disentu mapuje a zkoumá zapojení a roli žen v tomto hnutí. V rámci projektu vznikla i webová stránka http://zenyvdisentu.soc.cas.cz/rozhovory, kde jsou zpřístupňovány rozhovory s pamětnicemi. Projekt si svým zaměřením klade za cíl nabídnout novou perspektivu pro nahlížení československého disentu.

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT