Moderní-Dějiny.cz

Aktuální podoba výuky dějepisu

Publikováno: 8.6.2014, Aktualizováno: 14.6.2014 08:14
Rubrika(y): Vzdělávání

Sledování podoby současné výuky dějepisu na základních a středních školách v rámci výzkumného projektu Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže, si kladlo za cíl postihnout míru, do jaké odpovídá aktuálním, kurikulárně zakotveným teoriím dějepisného vzdělávání.

Aktuální podoba výuky dějepisu

Pokoušelo se však také postihnout učitelovo pojetí učiva. Má-li být školní dějepis kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti (RVP ZV), nelze se obejít bez nasazení aktivizujících metod. Jen ty se po zvládnutí základní historické faktografie mohou stát prostředkem k získávání nezbytných kompetencí, potřebných pro dosažení vyšších úrovní historického poznání. Poodhalit situaci v tomto směru nám pomohlo několik dotazů na převládající styl výuky dějepisu. K jakým zjištěním autorky výzkumného projektu dospěly zjistíte ve shrnující studii v příloze tohoto článku.

Obsah:
Převládající styl výuky dějepisu
Práce s historickými prameny
Práce s učebnicí
Využívání odborné literatury
Využívání internetových zdrojů
Použitá literatura

Typ výzkumu: Smíšený (kvalitativní a kvantitativní)

Použité metody a techniky: Focus group, dotazník, in-depth interview

Typy otázek v dotazníku: Škálovací, otevřené, multiple-choice, grafické

Rozsah dotazníku: pět variant dotazníku pro pět skupin respondentů, rozsah dotazníku pro žáky základních škol: 14 položek, pro gymnazisty a žáky středních odborných škol: 33 položek, pro studenty učitelských oborů na vysokých školách: 46 položek, pro učitele dějepisu: 62 položek

Zkoumaný soubor: Celkem 2524 respondentů: žáci základních škol (14–15 let, n=710), žáci gymnázií  (17–18 let, n=624), žáci středních odborných škol (17–18 let, n=586), vysokoškolští studenti učitelství dějepisu (n=347), učitelé dějepisu na základních a středních školách (n=257)

Místo výzkumu: deset regionů České republiky (vždy město i okolní menší obce): Praha, Ostrava, Opava, Brno, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem, Český Těšín, České Budějovice, Hradec Králové

Realizace: březen – červen 2011 (focus groups I a dotazníkové šetření), srpen 2011 – říjen 2012 (focus groups II, in-depth interviews)

Software pro vytvoření databáze a analýzu dat: Remark Office OMR, Statistical Package for the Social Science

GRACOVÁ, B.: Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu. (Výsledky empirického šetření) In: X. sjezd českých historiků 14.-16.9. 2011. Svazek III. Ostrava 2013, s. 49-73.
ISBN 978-80-7464-351-4

Přílohy

pdf
Aktuální podoba výuky dějepisu
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,33 MB | Stáhnout soubor...

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Hospodářská spolupráce s neutrálními kapitalistickými státy v éře Gottwaldova režimu

Aktualizováno: 23.10.2022 15:43 | Rubrika: Evropa a svět po roce 1945, Československo v letech 1945-1948
Hospodářská spolupráce s neutrálními kapitalistickými státy v éře Gottwaldova režimu

Přinášíme vám mikrostudii Ondřeje Fišera (nar. 1992), který je studentem doktorského oboru Soudobé dějiny na Ženevské univerzitě. Jeho výzkum se zaměřuje na hospodářské a politické dějiny studené války a klade zvláštní důraz na př...

_Aktuality

Po třech letech se konečně podařilo obnovit česko-polské studentské výměny

Aktualizováno: 18.11.2022 22:58 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Po třech letech se konečně podařilo obnovit česko-polské studentské výměny

Do Ostravy přicestovali studentky a studenti z Krakova, aby se seznámili se svými českými vrstevníky. Jedná se o první část společného programu, jehož cílem je vzájemné poznání naší historie. V druhé polovině Ostraváci vycestují d...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2022 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT