Moderní-Dějiny.cz

Výukový materiál Jak učit o holocaustu

Publikováno: 21.4.2017, Aktualizováno: 28.4.2017 10:25

Materiál „Jak učit o holokaustu – Na pomoc učitelům dějepisu a občanské nauky“ je příspěvkem k výuce tématu, jež pro nás Evropany představuje silné memento. Téma je součástí výuky dějepisu, při aktivním a tvořivém přístupu vyučujícího však může být zapojeno i do výuky občanské nauky, základů společenských věd či literatury. Jako hebraistka, kulturoložka, lektorka přednášek pro školy i veřejnost a organizátorka kulturních akcí v synagogách Turnov a Jičín si dovoluji nabídnout své dosavadní zkušenosti jako inspiraci pro učitele, jejichž práce si velmi vážím.

Výukový materiál Jak učit o holocaustu

Témata židovských dějin a kultury v Evropě, holokaustu a vzniku a vývoje státu Izrael jsou na jednu stranu nedílnou součástí historie naší židokřesťanské kultury, na druhou stranu jsou natolik specifická,  že je potřeba je s hlubší znalostí vždy zařadit do kontextu, aby skutečně došlo k jejich pochopení.  Z vlastních zkušeností studentky a matky studentek vím, že studující často zbytečně ztratí zájem o historické téma z důvodu nesrozumitelného, odborného či formálního jazyka, přílišného množství fakt (názvů, dat, hesel), nemožnosti se s tématem ztotožnit a vcítit se do něho, tj. použít i jiné než racionální a intelektuální funkce, nemožnosti vztáhnout téma ke svému osobnímu životu a životní realitě. Dějepis a občanská nauka mají přitom na rozdíl od jiných předmětů mimořádný potenciál vtáhnout aktivně studenty do příběhu a propojit minulost se současností. Lidská psychická přirozenost je poměrně stabilní, nelze tedy tvrdit, že něco takového jako holokaust se „už nikdy nemůže opakovat“. Jistě ne ve stejné formě – ale v podobné? V lidské povaze je příliš mnoho nevědomého a nekultivovaného obsahu, se kterým ještě neumíme pracovat. Téma fatálního selhání humanitního dědictví Evropy a hodnot, na kterých je postavena, stále posluchače zajímá a vyvolává otázky otevírající i aktuální společenská, politická,  psychologická či spirituální témata, i s ohledem na současné zpochybňování mnoha demokratických hodnot.

Materiál je rozdělen do pěti částí: Úvod, Před válkou, Válka a holokaust, Po válce a Léčení. V „Úvodu“ je historie a kultura Židů zasazena do souvislostí vůči křesťanské Evropě. Dle mé zkušenosti jsou tyto souvislosti často z výuky vynechány. Jsem však přesvědčena, že studenti bez nich nemohou holokaust  relevantně pochopit (viz. např. příprava role Židů jako „Těch Jiných“, „The Other“, v křesťanském antijudaismu). Část „Před válkou“ zmiňuje nástup nacismu v Německu a jeho příčiny.  Část „Válka a holokaust“ se více než na faktografické údaje soustředí na témata, jež jsou možná pro historiky okrajová, zároveň ale představují silné lidské příběhy. Skrze ně lze téma lépe přiblížit a pochopit i na emoční úrovni (např. Role jazyka, Přenos viny, Židovské tajné archívy, Židé a odboj, Ženy za holokaustu, Děti za holokaustu). Část „Po válce“ se věnuje bezprostřednímu dění i reakcím na prožité tragédie, s přesahem do současnosti (Antisemitismus dnes, Zneužívání holokaustu). Část „Léčení“ se věnuje tématu léčení individuálního i kolektivního traumatu obětí i viníků. Toto téma obvykle  v historické literatuře chybí, přitom má mj. silný dopad na současnost v Izraeli a Německu.  Téma léčení paměti je nepochybně aktuální i v naší současné post-komunistické společnosti.

Texty jsou psány formou krátkého výkladu a doplnění vysvětlujících citací z literatury, odkazy na dokumenty, literaturu, weby a hrané i dokumentární filmy, které lze při výuce použít, diskusní témata, možnost zapůjčení tematických výstav. Pro lepší orientaci je text barevně členěn.

Text byl psán v roce 2013. Od té doby samozřejmě mnoho materiálů přibylo. Každého autora svrbí ruce a rád by mnohé upravil, opravil, doplnil… Leč ponechávám v původní podobě. Osobně ráda pracuji s kvalitním filmovým zobrazením, protože skrze sílu obrazů má  médium filmu dopad jak na intelektuální - mentální, tak na citovou - emocionální složku člověka. Dovolím si tedy na závěr doporučit dva podnětné filmy: německý film italského (!) režiséra Giulia Ricciarelliho „Labyrint lží“ (Im Labyrinth des Schweigens, 2014) a britský film „Popírání holokaustu“ (Denial, 2016). „Labyrint lží“ se odehrává na přelomu 50. /60. let, kdy se mladý idealistický právník v německé poválečné společnosti (jež trpí kolektivním zapomenutím a popíráním) dozvídá o válečných zločinech a usiluje o postavení svých vzorných spoluobčanů, bývalých příslušníků SS, před soud. Film končí na prahu prvního procesu s válečnými zločinci konaným v Německu, tzv. Frankfurtského procesu, jemuž předsedal významný, leč nenáviděný židovský soudce Fritz Bauer, jeden z „architektů“ demokratického práva a spravedlnosti v poválečném Německu. Film „Popírání holokaustu“ věrně zachycuje známý proces historičky holokaustu Debory Lipstadt a popírače holokaustu Davida Irvinga v roce 2000 v Londýně -  a poněkud děsí svojí aktuálností.

Text materiálu lze zdarma stáhnout ve formátu pdf ZDE

Materiál „Jak učit o holokaustu – Na pomoc učitelům dějepisu a občanské nauky“ autorky Terezie Dubinové, PhD. vznikl v rámci Projektu „Kulturní dědictví česko-polského příhraničí“, reg.číslo CZ.3.22/3.3.01/10.02094. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007-2013 prostřednictvím Euroregionu Nisa- Nysa „Překračujeme hranice“.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

26.1.

Modernita a holocaust

Zygmunta Baumana inspirovala k napsání Modernity a holocaustu jeho žena Janina, která přežila holocaust a o sv...
9.1.

Od pochybování k popírání holocaustu – mystifikace druhé a třetí generace, meze svobody

V nedávné době se média začala opět zajímat o tzv. popírače holocaustu. O koho se jedná a co je jejich cílem? ...
23.5.

Člověk ve válce a válka v člověku – holocaust

Pracovní list doplňuje texty historiků na téma Člověk ve válce a válka v člověku, které vznikly v rámci meziná...
12.11.

Historie Holocaustu (Šoa) s přihlédnutím k Protektorátu Čechy a Morava

Studie shrnující perzekuci Židů a historii šoa s přihlédnutím na situaci Židů v Protektorátu Čechy a Morava. Z...
21.6.

Jaké je umění o holocaustu?

Jeruzalémský památník holocaustu Jad Vašem připravil pro české studenty pracovní list na téma: umění o holocau...

_Prameny

Vaše žena bude zastřelena jako první

Aktualizováno: 27.3.2018 10:10 | Rubrika: Dějiny Polska, Druhá světová válka
Vaše žena bude zastřelena jako první

Deník Adama Czerniakowa, předsedy varšavské Židovské rady (takzvaného Judenratu), vydá v překladu Jiřího Červenky nakladatelství Sefar v dubnu 2018. Z díla přinášíme kratičkou ukázku.

_Metodika

Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

Aktualizováno: 17.5.2018 22:10 | Rubrika: Československo v letech 1948-1968
Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita zkoumá fenomén vlivu cenzury a propagandy na svobodu slova na konkrétním historickém příkladu Československa v roce 1968.

_Aktuality

Romové a 1968

Aktualizováno: 9.6.2018 23:06 | Rubrika: Aktuality
Romové a 1968

Srdečně vás zveme 7. června od 17h do Muzea romské kultury na komponovaný večer tematizující společenskou angažovanost Romů v Československu po II. sv. válce, která v roce 1968 vyústila ve snahy o založení celorepublikové organiza...

_Dějiny v médiích

Jak se vrah z Lidic proměnil v úctyhodného muže

Aktualizováno: 10.6.2018 13:30 | Rubrika: Česko
Jak se vrah z Lidic proměnil v úctyhodného muže

Respekt.cz - Dvojí život Maxe Rostocka: z nacistického pohlavára agentem komunistické policie. Ne každému se podaří odejít z tohoto světa jako váženému občanovi. Max Rostock to štěstí měl. Na jeho pohřbu v rušném německém městě Ma...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2018 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT