Moderní-Dějiny.cz

Úvodní poznámky k historii Slezska a severní Moravy v průběhu 20. století

Publikováno: 27.12.2014, Aktualizováno: 27.12.2014 10:13

Text si klade za cíl seznámit pedagogy středních a základních škol dnešního Moravskoslezského kraje s regionálním politicko-nacionálním vývojem a dalšími specifiky historie oblasti. Na jeho základě by měli učitelé své žáky seznámit alespoň se základními fakty, ale také s obecnými vývojovými trendy, které jej poznamenaly v průběhu 20. století.

Úvodní poznámky k historii Slezska a severní Moravy v průběhu 20. století

Tento materiál vznikl v rámci projektu „PAMĚŤ KRAJE“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Úvodní studii autorka věnovala především několika obecným úvahám, navazujícím na řadu nových trendů historického výkladu. Vycházela přitom z méně dostupné literatury a také z výsledků svých vlastních regionálních případových studií a terénních výzkumů (jak svých, tak i studentů, jejichž odborné a státní závěrečné  práce vedla na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity). Nevěnovala se tedy uvádění či konkrétní analýze faktů, které jsou obsaženy v kratších studiích projektu Paměť kraje o jednotlivých národnostních menšinách, jež v kraji žily, resp. dosud spoluvytvářejí pestrý kaleidoskop jeho vývoje. Zaměřila se spíše na některé charakteristické kulturní, sociální, historicko-geografické a další vývojové souvislosti, které dlouhodoběji  ovlivňovaly náplň každodenního života obyvatel oblasti. Nemusely být vždy v přímé závislosti  na  jejich nacionální příslušnosti, i když s ní zpravidla souvisely.

Doporučená literatura:
Borák, Mečislav: Internační tábor "Hanke" v Moravské Ostravě v roce 1945. In: OSTRAVA - příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov u Ostravy: Tilia 1997, s. 88-124, Jurok, Jiří a kol.: Nový Jičín.  Historie / kultura / lidé. Praha: NLN 2011
(kol.): Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita 2013
(kol.): Český Těšín 1920-1989 I – Vznik a výstavba města; II –Válečné a poválečné osudy města. Opava: Slezská univerzita, Muzeum Těšínska 2011
Machačová, Jana-Matějček, Jiří: Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938. Opava: Slezský ústav SZM, 1999
Pavelčíková, Nina.: Peripetie vývoje Hlučínska v letech 1938-1948. In. Hlučínsko v proměnách času. Sborník z konference k 75. výročí připojení Hlučínska k Československé republice. Hlučín 1995, s. 64-72.
Pavelčíková, Nina: K vývoji Opavska a Hlučínska v poválečném období (1945-1948). In: Stránkami soudobých dějin. Praha: ÚSD AV ČR 1993, s. 173-185.
Pavelčíková, Nina: Likvidace středních vrstev na Opavsku úp roce 1945. Slsb 95/1997, s.293-313
Pavelčíková, Nina: Církevní život na Těšínsku jako objekt zájmu komunistického režimu. Časopis Matice moravské CXXXII/2014, s. 407-444
Przybylová, Blažena a kol. Ostrava. Historie / kultura / lidé. Praha: NLN 2013
Žáček, Rudolf-Müller Karel a kol.: Opava. Historie / kultura / lidé. Praha: NLN 2006
Řada pramenů, výukových listů, texty SZP studentů Masarykovy univerzity v Brně, Ostravské univerzity, včetně bibliografie článků o odsunu německého obyvatelstva byla umístěna na portál Moderní dějiny.cz v letech 2011-2012.

Přílohy

pdf
Úvodní poznámky k historii Slezska a severní Moravy v průběhu 20. století
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,78 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

12.3.

Ostrava v období Protektorátu

Výuková prezentace se zabývá dějinami města Ostravy a širšího moravsko-slezského regionu v období nacistické o...
27.3.

Ostravské školství – primát technického vzdělání

Text popisuje stav ostravského školství v období komunismu, které bylo poznamenáno především průmyslovým chara...
21.3.

Ostrava v době „tání“ (1953-1967)

Shrnující studie nabízí přehled nejzásadnějších událostí v dějinách Ostravy v letech 1953-1967. Zaměřuje se na...
8.3.

Rok 1989 v Ostravě

Studie zachycuje nejzásadnější události roku 1989 v Ostravě, sleduje atmosféru před revolucí, během dramatický...
19.2.

Migrace a menšiny na území Moravskoslezského kraje

Pracovní list vede žáky k zamyšlení nad důvody, které vedou obyvatelstvo k migraci či emigraci, nad obsahem po...
10.2.

Geografie těšínského Slezska

Pracovní materiály pro žáky k problematice historického vývoje Těšínska. Nabízejí zajímavé úkoly - doplňování ...
8.2.

Léta 1968–1969 v Ostravě - zmařený pokus o obnovu občanské společnosti

Studie přehledně shrnuje základní přehled událostí let 1968-1969 v Ostravě. Rekapituluje nárůst kritických a r...
18.1.

Ostrava v době „normalizace“ (1969–1988)

Studie shrnuje základní mezníky období normalizace v Ostravě, od prvních náznaků, přes upevnění moci konzervat...
19.12.

Židé na severní Moravě a ve Slezsku

Stručný shrnující text, který vznikl pro potřeby učitelů, podává základní informace k dějinám Židů na severní ...
16.12.

Ostrava od osvobození do počátku 50. let 20. století (1945-1952)

Studie přináší základní informace k dějinám Ostravy v letech 1945-1952. Popisuje osvobozování Ostravy, obnovu ...
8.12.

Státní kulturní politika v Ostravě v období normalizace

Prezentace doplňuje autorovu studii Ostrava době „normalizace“ (1969–1988) a přináší bohatý výběr dobových pra...
2.12.

Osudy ostravských sympozií prostorových forem 1967 a 1969

Konec 60. let 20. století v Československu přinesl nejen značné uvolnění v politickém a veřejném životě, ale b...
23.11.

Československo-polský spor o Těšínsko (1918–1920)

Prezentace shrnuje příčiny a průběh sporu o území Těšínska v letech 1918–1920. Pozornost je věnována národnost...
8.10.

Padání komunistické bašty aneb Ostrava mezi 17. listopadem 1989 a 3. lednem 1990

Od listopadu 1989 uplynulo čtvrtstoletí. Pohled na Listopad 89 se v průběhu minulých 25 let měnil. Chronologie...
30.4.

Řecká menšina v Moravskoslezském kraji

Shrnující text přináší základní informace o historii řecké menšiny v Československu se zvláštním zřetelem k úz...
Více souvisejících...

_Prameny

Genocida Romů a Sintů

Aktualizováno: 12.3.2019 13:26 | Rubrika: Druhá světová válka
Genocida Romů a Sintů

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na pochopení rozsahu genocidy Romů a Sintů za druhé světové války. 

_Metodika

Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Aktualizováno: 12.9.2019 21:20 | Rubrika: Aktuality, Metodika
Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Vyšla nejnovější didaktika dějepisu od uznávaného autora s dlouholetou praxí výuky dějepisu na ZŠ a gymnáziu – výsledek mnoha seminářů pro učitele dějepisu na Slovensku i v ČR, nebo pro studenty učitelství, kteří společně po někol...

_Aktuality

Stáhněte si metodiky občankářů

Aktualizováno: 12.9.2019 21:26 | Rubrika: Vzdělávání
Stáhněte si metodiky občankářů

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd vydala souhrn více než 75 metodik, které vznikly v rámci projektu VOSK. Řada témat je bytostně spjata s moderními dějinami, proto jej sdílíme i na našem webu. VOSK je zkratka n...

_Dějiny v médiích

Požár říšského sněmu

Aktualizováno: 12.3.2019 13:25 | Rubrika: Zaostřeno na Moderní dějiny, Evropa a svět mezi válkami
Požár říšského sněmu

Historici se dodnes přou, zda byl požár Říšského sněmu z 27. února 1933 zinscenován nacisty, kteří ho každopádně obratně využili k pošlapání zbytků německé demokracie. Otázkou také zůstává, zda čtyřiadvacetiletý Marinus van der Lu...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT