Moderní-Dějiny.cz

Učitelia chcú poznať pravdu

Publikováno: 21.9.2010, Aktualizováno: 23.2.2012 21:57

Přinášíme Vám článek Františka Neupauera o slovenském vědecko - didaktickém semináři BARBARSTVO DUCHA, na který byli pozváni také členové redakce Moderních dějin. V Kremnici jsme představili tento portál a přítomné učitele vyzvali ke spolupráci. Domníváme se, že zapojení slovenských učitelů může výrazně obohatit další směřování tohoto projektu. Co myslíte?

Učitelia chcú poznať pravdu

V dňoch 17.-18. septembra 2010 mestečko Kremnica privítalo učiteľov a historikov na vedecko-didaktickom seminári BARBARSTVO DUCHA. Cieľom seminára, ktorý organizovalo Fórum kresťanských inštitúcii – v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Slovenskou radou rodičovských združení, Nadáciou Konráda Adenauera, farnosťou Kremnica a Konferenciami vyšších predstavených ženských a mužských reholí na Slovensku, bolo predstaviť účastníkom seminára najnovšie poznatky z obdobia komunistickej totality. Samotné mesto Kremnica ponúklo oveľa viac – príbeh zdevastovaného františkánskeho kláštora ako aj spomienky pamätníkov na brutálnu likvidáciu kláštorov v Československu.

Seminár slávnostne otvoril jeden zo svedkov násilnej likvidácie kláštorov, banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž (rodák z neďalekého Nevoľného), sv. omšou v chráme sv. Alžbety. V homílii poukázal na bohumilú činnosť františkánov vo vzťahu k obyvateľom mestečka ako aj k hluchonemým deťom. Spomínal na reakciu detí hladovkou na to, keď z kláštora odvliekli pátra Jána Baptistu Chladeckého. Pátra vrátili do Kremnice, rehoľa františkánov sa sem už nikdy nevrátila.

Totálnu aroganciu moci precítil ešte ako malý chlapec vidiac milicionára stojaceho pri hlave františkána s nabitým kvérom (puškou) počas likvidácie kláštora. Bol svedkom toho, ako príslušník ĽM: „použil vtedy tento výraz: „Vstávaj, Ty sviňa farárska“ A mal nabitý kvér. A ja som celý zbledol a hovorím mame „Veď to sú strašne zlí ľudia a čo oni robia na chodbe našich františkánov?“ My sme františkánov mali veľmi radi. Bol to veľmi krutý zážitok. A toto robili ľudové milície. To nebola obrana vlasti a obrana ľudí, ale to boli trýznitelia tých, ktorí milovali pravdu. Boli to kruté časy. Vládla neprávosť, vládli ľudia, ktorí nie že neverili v Boha, ale aj ako ľudia boli zozverštení, bojujúci proti duchu. Len za akúsi chiméru.“

Po sv. omši nasledovala prehliadka zdevastovaného františkánskeho kláštora. Mladí sprievodcovia z kremnickej farnosti, odetí do františkánskych habitov priblížili účastníkom seminára život v kláštore pred Akciou K (likvidáciou mužských reholí) nielen sprievodcovským slovom, ale aj spevom chorálov, nainštalovanými fotografiami z čias, keď tam žili františkáni, divadelnými a modlitbovými vstupmi. Objekt kláštora ponúkol pohľad na zdevastované schodište, múry bez omietky, okná bez skiel, zárubne bez dverí, informácie o bohatej knižnici, ktorej vzácne knihy skončili na smetisku, divadelnú sálu bez pódia a stoličiek a kryptu kláštora s rozhádzanými kosťami františkánov. Štátna moc v roku 1950 priniesla dodnes trvajúce barbarstvo hmoty i nivočenia ducha do objektu kláštora v Kremnici. Mladí si uvedomujú toto memento, no štát zrejme nie. Na učiteľov veľmi silne pôsobil „nevšedný emotívny dotyk“ s realitou komunistického systému. „Hlboký zážitok z nočnej prehliadky kláštora prispieva k otváraniu dverí do často neznámych stránok našej minulosti.“ konštatovali viacerí učitelia. Po prehliadke sa prítomní presunuli do rekreačného strediska Toliar, kde seminár po občerstvení pokračoval prednáškami hostí.

Vedeckú časť otvoril príspevok historika cirkevných dejín Gabriela Brendzu (Teologický inštitút UK, Badín) s názvom Deštrukčná činnosť komunistického systému, v ktorom predstavil snahu komunistickej totality totálne zlikvidovať katolícku cirkev. V duchu „vedeckého svetonázoru“ bojovala proti človeku. Peter Jašek (Ústav pamäti národa) priblížil zločineckú činnosť komunistického režimu v Československu v rokoch 1944 – 1989. Odkryl perzekúcie na pôde politickej, hospodárskej, sociálnej, ako aj v armáde, policajnom zbore ap. František Neupauer (Ústav pamäti národa) hovoril o Akcii K. Vykreslil manipulačnú činnosť ŠtB, médií, súdnictva a dôslednú činnosť silových zložiek proti rehoľníkom a rehoľníčkam; utrpenie internovaných ako aj význam týchto udalostí pre súčasnosť. Príspevok sestry Márie Greškovičovej, ktorá sa podieľala na tvorbe filmu Pilátova amnestia (réžia: sr. Ivica Kušíková) bol úvodom k premietaniu filmu. Všetci účastníci seminára si z  podujatia odniesli film aj na DVD spolu s publikáciou Ústavu pamäti národa a Konfederácie politických väzňov Slovenska. Koniec prvého dňa využili prítomní na spoločné rozhovory.

Druhý deň seminára bol venovaný didaktickým problémom. O svoje pedagogické poznatky sa so slovenskými učiteľmi prišli podeliť členovia združenia PANT, stredoškolskí učitelia z Ostravy. Petr Šimíček (Gym. Olgy Havlovej, Ostrava) predstavil didaktické a metodické možnosti portálu www.moderni-dejiny.cz ako aj využitia prezentácii a prameňov pre didaktickú činnosť učiteľov. Tvorba multimediálnych prezentácií k téme z moderných dejín  sa stala nosnou témou príspevku Jiřího Sovadiny (Gym. Olgy Havlovej, Ostrava). Celkovú činnosť združenia PANT, ktoré patrí k najprestížnejším občianskym združeniam venujúcim sa problematike moderných dejín a možnostiam vzájomnej spolupráce s kolegami na Slovensku predstavil Petr Pánek, predseda PANT-u. „Žiaci a študenti môžu do 28. októbra nájsť vo svojom okolí človeka, ktorí trpel v čase neslobody a zaznamenať jeho príbeh.“ týmito slovami priblížil František Neupauer druhý ročník projektu „Nenápadní hrdinovia“ (www.november89.eu). Učitelia veľmi pozitívne hodnotili práve tento praktický didaktický blok: „Je to veľmi dobrý nápad organizovať podobné semináre, pretože na Slovensku nedochádza často k podnetným stretnutiam historikov s učiteľmi dejepisu.“ „Organizovanie podobných stretnutí bude na prospech nás všetkých.“

Po spoločnom obede niektorí z účastníkov seminára vycestovali do svojich domovov, iní využili krásne slnečné počasie k návšteve hôr a múzeí v kráľovskom meste Kremnica. „Barbarstvo ducha“ ostáva mementom nielen pre účastníkov kremnického seminára. Z diskusií vyplynula nevyhnutnosť uchovania dedičstva hrôz teroru komunizmu vo forme múzea zločinov komunizmu, o čo sa chce v rámci svojich možností zasadiť aj hlavný organizátor stretnutia - Fórum kresťanských inštitúcii (FKI).

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

3.1.

PANT: přehled realizovaných aktivit v roce 2010

V přiložené prezentaci se můžete seznámit s hlavními aktivitami, které Občanské sdružení PANT realizovalo v ro...

_Prameny

Genocida Romů a Sintů

Aktualizováno: 12.3.2019 13:26 | Rubrika: Druhá světová válka
Genocida Romů a Sintů

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na pochopení rozsahu genocidy Romů a Sintů za druhé světové války. 

_Metodika

Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Aktualizováno: 12.9.2019 21:20 | Rubrika: Aktuality, Metodika
Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Vyšla nejnovější didaktika dějepisu od uznávaného autora s dlouholetou praxí výuky dějepisu na ZŠ a gymnáziu – výsledek mnoha seminářů pro učitele dějepisu na Slovensku i v ČR, nebo pro studenty učitelství, kteří společně po někol...

_Aktuality

Stáhněte si metodiky občankářů

Aktualizováno: 12.9.2019 21:26 | Rubrika: Vzdělávání
Stáhněte si metodiky občankářů

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd vydala souhrn více než 75 metodik, které vznikly v rámci projektu VOSK. Řada témat je bytostně spjata s moderními dějinami, proto jej sdílíme i na našem webu. VOSK je zkratka n...

_Dějiny v médiích

Požár říšského sněmu

Aktualizováno: 12.3.2019 13:25 | Rubrika: Zaostřeno na Moderní dějiny, Evropa a svět mezi válkami
Požár říšského sněmu

Historici se dodnes přou, zda byl požár Říšského sněmu z 27. února 1933 zinscenován nacisty, kteří ho každopádně obratně využili k pošlapání zbytků německé demokracie. Otázkou také zůstává, zda čtyřiadvacetiletý Marinus van der Lu...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT