Moderní-Dějiny.cz

Program dvoudenního podzimního semináře Moderních dějin

Publikováno: 17.9.2013, Aktualizováno: 19.9.2013 11:19
Rubrika(y): Paměť kraje
Autor: (red)

Dva dny plné metodických nápadů, inspirací a setkání se zajímavými hosty a erudovanými lektory pro učitele z Moravskoslezského kraje připravili členové o.s. PANT a redaktoři portálu Moderní dějiny.cz. Těšíme se na setkání s vámi ve dnech 20. a 21. září 2013!

Program dvoudenního podzimního semináře Moderních dějin


Program Dvoudenního semináře Moderních dějin
Seminář pro učitele MS kraje je součástí našeho nového projektu s názvem „Paměť kraje – náměty pro atraktivní výuku“, který je financován v rámci OP VK ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Jeho náplní bude vzdělávací program „Konkrétní inspirativní výukové a aktivizační metody v dějepise“ akreditovaný MŠMT.
 
Doporučené pomůcky pro účastníky: notebook
 
I. den – Hrabyně 
8:45 - 9:00 příjezd účastníků, registrace
9:00 Jana Horáková - Památník Hrabyně jako místo školních exkurzí
9:30 Jana Horáková - komentovaná prohlídka objektu
11:30 inspiromat k workshopům (J. Hruška, M. Mahdal, J. Sovadina, P. Šimíček) a rozdělení do skupin po pěti účastnících
12:00 oběd
12:40 workshopy v prostoru expozic - výroba prac. listů, kvízů, dotazníků, soutěží, metodik apod.
14:30 prezentace výsledků workshopů, vyhodnocení
16:00 odjezd do Kravař
 
17:00 volnočasové aktivity s možností využití zázemí Buly Arény
18:30 večeře
20:00 volnočasové aktivity s možností využití zázemí Buly Arény 
 
II. den - Kravaře
9:00 Vilém Prečan - historie Československého dokumentačního střediska a specifika dokumentace činnosti čs. exilových a opozičních aktivit
10:30 videodokument o historii ČSDS
11:30 autorské právo v prostředí školy
12:00 workshopy (tři skupiny po 15 účastnících)
13:00 oběd
14:00 workshopy (tři skupiny po 15 účastnících)
16:00 - 16.30 vyhodnocení a zakončení akce

I. workshop
Martin.Šmok - Dvousečná zbraň: využívání filmových svědectví ve vzdělávání
Prezentace založená na praktických zkušenostech s využíváním archivu filmových výpovědí z archivu USC Shoah Foundation v celosvětovém měřítku bude zaměřena na některé problémy spojené s využíváním oral history ve vzdělávání dané podstatou media a jeho zdrojů, jako je například potřeba doplňování chybějících kontextů či etické otázky spojené se střihem.
 
II. workshop
M.Mahdal - Technika střihu videa do dějepisné výuky
Workshop seznámí účastníky se základními postupy při stříhání krátkého videa využitelného v hodině dějepisu. Získají povědomí o různých typech formátů, střihových programů a seznámí se s postupy, jak co nejjednodušeji sestříhat krátké video. Účastníci během workshopu vytvoří krátký sestřih z vybraných a předem připravených videosekvencí.
 
III.worshop
Milan Hes - Audiovizuální svědectví jako školní historický pramen
Workshop seznámí účastníky s důležitými aspekty orální historie. Zároveň představí specifika audiovizuálního svědectví pamětníků ve výuce dějepisu. Nabídne možné metodické přístupy, s kterými lze tento školní historický pramen využívat.
 
16:00 zakončení, vyhodnocení akce

Představení lektorů:
 
Mgr. Jana Horáková
Vedoucí Hrabyňského památníku, kde pracuje přes dvacet let. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor český jazyk a dějepis. Soustředí se hlavně na mapování méně známých národních dějin let 1938 až 1945 a neblaze proslulých 50. let minulého století. Za scénář nové expozice památníku v Hrabyni získala pro památník první cenu v národní soutěži muzeí Gloria Museálie jako Výstava roku 2009. Je autorkou mnoha dalších úspěšných výstav. Patří k největším znalcům tragického osudu štítinského rodáka generála Heliodora Píky. Spolupracovala rovněž na vzniku několika televizních dokumentů, působí publikačně, badatelsky a sběratelsky.
 
prof. Vilém Prečan 
Od roku 1957 vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV v Praze, po roce 1970 topič, vrátný a šatnář, v roce 1976 emigroval do SRN, kde pokračoval ve své vědecké práci, publikoval řadu studií a dokumentací. Věnoval se především přípravě kritických pramenných edic k nejnovějším českým a slovenským dějinám (Cesta ke Květnu I-II, 1965, Slovenské národné povstanie, 1966). Na podzim 1968 jeden z iniciátorů a vydavatelů dokumentární publikace Sedm pražských dnů, 21.-27.8.1968 (tzv. Černé knihy), v důsledku čehož byl v následujících letech vystaven politické perzekuci. V letech 1986-1990 vedoucí a kustod Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v Scheinfeldu-Schwarzenbergu, po návratu z emigrace ředitel Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV, resp. AV ČR v Praze, poté vědecký pracovník téhož ústavu, od 1995 docent FF UK, od 1992 předseda Československého, od 1993 Českého národního komitétu historiků. Zabývá se nejnovějšími českými, resp. československými dějinami, zvláště obdobím 1938-48, historií let 1968-69 a problematikou opozičních hnutí v Československu v 70.-80. letech (soubor studií a úvah z let 1973-93 V kradeném čase, Praha 1994). Vyvíjí rozsáhlou činnost editorskou a vědecko-organizační.
 
Mgr. Milan Hes, Ph.D.
Středoškolský učitel, didaktik dějepisu, regionální historik Kladenska a Slánska, autor literatury faktu. Publikuje v odborných a populárně - naučných časopisech. Od roku 2010 pravidelně přispívá do revue literatury faktu Přísně tajné! Je autorem knihy "Čekání na smrt" (Rodinný tábor českých Židů v Osvětimi), Praha: Epocha 2012. Pro stejné nakladatelství připravuje na podzim 2013 k vydání knihy "Promluvili o zlu" (Holocaust mezi dějinami a pamětí) a "Dny strachu" (Osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa). Spolupracuje na několika didaktických projektech, jejichž výsledkem jsou metodické materiály pro žáky, studenty a učitele základních, středních a vysokých škol.
 
Martin Šmok
S USC Shoah Foundation spolupracuje od roku 1995, v současné době je poradcem pro mezinárodní vzdělávací programy založené na využití jejího digitálního multimediálního archivu. Je autorem dvou dokumentárních filmových sérií věnovaných neznámým kapitolám československé historie: trilogií Mezi zaslepenými blázny a Mezi hvězdou a půlměsícem, byl kurátorem výstav Hagibor – místo, lidé, osudy (obrazová historie pražské lokality sportovního areálu, poté koncentračního tábora a poté internačního tábora), 105 (výstava propagandistické tvorby Borise Jefimova, Stalinova nejoblíbenějšího kreslíře, který ji v den svých stopátých narozenin slavnostně otevřel) a Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek (trvalá výstava v Jubilejní synagoze). V současné době řídí dokumentační projekt mapující stopy židovské přítomnosti na Královských Vinohradech a přednáší o propagandě a médiální manipulaci.
 
Mgr. Marcel Mahdal
Středoškolský učitel dějepisu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Místopředseda Občanského sdružení PANT. V letech 2008-2010 šéfredaktor časopisu Encyklopedie II. světové války vydavatelství PressPygmalion. Redaktor www.moderni-dejiny.cz a správce soutěží na portálu.
 
Československé dokumentační středisko, o. p. s.
ČSDS je obecně prospěšná společnost (nezisková organizace), jejímž předsedou správní rady je prof. Vilém Prečan. Cílem jejího snažení jsou dějiny domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989). ČSDS navazuje na činnost exilového Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury na zámku Schwarzenbergu v Scheinfeldu. Těžiště jeho práce spočívá v badatelské práci a ve všestranné podpoře bádání. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a formování historického vědomí společnosti. ČSDS je zakládajícím členem International Samizdat [Research] Association (IS[R]A) se sídlem v Budapešti. Činnost společnosti a jejího střediska je financována z grantů získaných ve veřejných soutěžích a z příspěvků domácích a zahraničních soukromých sponzorů.
 
 
 

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Prameny

Rozhodování o postoji ke stalinským procesům v SSSR

Aktualizováno: 28.7.2017 15:53 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Rozhodování o postoji ke stalinským procesům v SSSR

Výběr textů ke studiu a interpretaci, nabízející různé pohledy českých intelektuálů a umělců na politické procesy se Stalinovými oponenty ve straně, které se odehrávaly v SSSR v druhé půli 30. let 20. století. Tento komplet materi...

_Metodika

Kdyby při tom nešlo o kejhák - Čechoslováci a vstup do čs. dobrovolnických oddílů na Rusi za Světové války

Aktualizováno: 18.8.2017 00:38 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Kdyby při tom nešlo o kejhák - Čechoslováci a vstup do čs. dobrovolnických oddílů na Rusi za Světové války

Otázka motivace českých a slovenských mužů ke vstupu do dobrovolnických jednotek v Rusku v letech 1914–1918 je komplexní záležitost, z níž však doslova vyčnívají dva hlavní motivy. A těmi jsou v první řadě skutečné vlastenectví a ...

_Aktuality

Diskuzní večer v DOXu - Architektura paměti? Socialistická výstavba a současné vzpomínání

Aktualizováno: 22.8.2017 11:28 | Rubrika: Aktuality
Diskuzní večer v DOXu - Architektura paměti? Socialistická výstavba a současné vzpomínání

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na diskuzní večer Architektura paměti? Socialistická výstavba a současné vzpomínání, který pořádáme společně s Centrem současného umění DOX ve čtvrtek 31. srpna 2017 od 1...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2017 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT