Moderní-Dějiny.cz

Plán Grün

Publikováno: 2.1.2011, Aktualizováno: 24.3.2012 18:49

Fall Grün (případ zelená) byl nikdy neuskutečněný německý plán vojenského úderu proti Československu připravený roku 1937, v předvečer druhé světové války. K jeho realizaci nedošlo, neboť Německo dokázalo svých cílů dosáhnout již na politické úrovni na Mnichovské konferenci.

Plán Grün

První návrh plánu byl vytvořen ke konci roku 1937 a postupně byl přepracováván podle toho, jak se vyvíjela vojenská situace. K obsazení měla pomoci i Henleinova strana Sudetendeutsche Partai (SdP) a speciální polovojenské jednotky Sudetendeutscher Freikorps, které byly vytvořeny právě pro tento plán. Obě tyto složky měly vyprovokovat nepokoje v československém pohraničí – měly zaútočit na české školy a úřady, na což byli členové Sudetendeutscher Freikorps speciálně vycvičeni v německých táborech, kam tajně utíkali přes hranice. V poslední verzi byl útok naplánován na 28. října 1938, ale Francie a Spojené království se snažily vypuknutí války za každou cenu zabránit a tak se jim podařilo sjednat s Německem Mnichovskou dohodu uzavřenou 29. září 1938. Po ní byl plán úplně zrušen.

„I. VÁLKA NA DVOU FRONTÁCH (Plán ,Grün').

1.Politické předpoklady.

Došel jsem k nezměnitelnému rozhodnutí Československo v dohledné době rozbít vojenským zákrokem. Je věcí politického vedení vyčkat - nebo určit - dobu, která by byla vhodná z hlediska politického a vojenského.

Nevyhnutelný vývoj situace v Československu, nebo vůbec jiných událostí v Evropě, jenž by nám nabídl překvapivě příznivou a jedinečnou příležitost, mohl by mě pohnout k časnému jednání.

Správná volba a rozhodné využití příznivého okamžiku je nejlepší zárukou úspěchu. Z tohoto důvodu se musí okamžitě začít s přípravami.

2.Politické možnosti k započetí akce.

Pro zamýšlený přepad jsou nutné tyto předpoklady: 

a. vhodný vnější podnět a tím

b. dostačující politické ospravedlnění,

c. zákrok, který by překvapil nepřítele a tím omezil jeho připravenost.

Z hlediska vojenského a politického nejpříznivější by byl náš bleskurychlý zákrok v důsledku incidentu, kterým by Německo bylo nesnesitelně vyprovokováno a jenž by nám dal v očích alespoň části světového veřejného mínění morální oprávnění k vojenskému zákroku. /.../

3.Důsledky pro přípravy plánu ,Grün'.

a. Pro vítěznou válku je nutné, aby se momentu překvapení využilo co nejvíce patřičnými přípravami již v době míru a neočekávaně rychlým spádem akce.

Již v prvních 2 nebo 3 dnech se musí vytvořit situace, která jednak přesvědčí nám nepřátelské státy, jež by chtěly intervenovat, o beznadějnosti české vojenské situace; a jednak ponouknout státy s územními požadavky vůči Československu k okamžité akci. V tomto případě se dá počítat se zásahem Maďarska a Polska proti Československu, zvláště když Francie, díky jednoznačnému, nám přátelskému postoji Itálie, bude se ostýchat, nebo alespoň váhat rozpoutat proti nám evropskou válku. Dá se předpokládat, že Rusko se pokusí vojensky Československu přijít na pomoc, zvláště svou leteckou zbraní.

Kdyby se v prvních dnech nedosáhlo znatelných územních zisků, došlo by jistě k evropské krizi. Toto poznání musí vést všechny velitele k rozhodnému a smělému postupu.

b. Propagační válka musí Česko hrozbami zastrašit a jeho vůli k odporu zlomit; musí dát signál národním menšinám k podpoře války a ovlivnit neutrální státy ve prospěch naší věci. Vyhrazuji si další příkazy a určení vhodné doby.

4.Úkoly armády.

Přípravy armády se budou zakládat na následujícím:

a. Masa všech sil musí být nasazena proti Československu.

b. Na západě bude zapotřebí minimálních sil pro krytí zad; ostatní hranice na východě proti Polsku a Litvě nutno jen zajistit; hranice na jihu jen pozorovat. /.../"

Hitlerův rozkaz všem složkám německé armády k přípravě útoku na Československo - plán ,Grün' -, 30. V. 1938; ADAP, D II, 221. In: ČELOVSKÝ, Boris: SO ODER SO – řešení české otázky podle německých dokumentů 1933-1945, Tilia, Šenov u Ostravy, 2002


Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

1.6.

Cesta k rozbití ČSR v roce 1938

Výkladová prezentace popisující dramatické politické události jara a léta roku 1938, které ve svém důsledku ve...
1.5.

Sudetoněmecká strana (SdP) do roku 1938

Prezentace osvětluje vznik a vývoj Sudetoněmecké vlastenecké fronty (SHF) a Sudetoněmecké strany (SdP), osobno...
7.12.

Hossbachův protokol (5. 11.1937)

Záznam tajné porady pořízený hitlerovým pobočníkem plukovníkem Hossbachem. 5.11. 1937 byli vysoce postavení po...
9.9.

Politika appeasementu a nacistická agrese během sudetoněmecké krize

Hlavní přínos pracovního listu spočívá v tom, že je založen na analýze několika různých typů historických pram...
22.3.

Politika appeasementu a ČSR ikonograficky a v kombinovaných textech

Přinášíme vám analytický model, který prostřednictvím karikatur jako školního historického pramene umožňuje st...

_Prameny

Genocida Romů a Sintů

Aktualizováno: 12.3.2019 13:26 | Rubrika: Druhá světová válka
Genocida Romů a Sintů

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na pochopení rozsahu genocidy Romů a Sintů za druhé světové války. 

_Metodika

Antonín Novotný - komunistický politik a prezident

Aktualizováno: 9.5.2019 12:17 | Rubrika: Šedesátá léta 20. století, Československo v letech 1948-1968
Antonín Novotný -  komunistický politik a prezident

Prezentace přináší základní údaje o osobnosti československého komunistického politika a prezidenta Antonína Novotného, za jehož vedení se na přelomu 50. a 60. let 20. století musel režim potýkat s neustále se zhoršující hospodářs...

_Aktuality

Letní škola - Výchova k respektu a toleranci

Aktualizováno: 11.6.2019 15:10 | Rubrika: Vzdělávání
Letní škola - Výchova k respektu a toleranci

Institut terezínské iniciativy vás zve do Brna na mezinárodní letní školu pro pedagogy Výchova k respektu a toleranci. Role příběhů ve výuce, kterou pořádá Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s Anne Frank House v Amsterda...

_Dějiny v médiích

Požár říšského sněmu

Aktualizováno: 12.3.2019 13:25 | Rubrika: Zaostřeno na Moderní dějiny, Evropa a svět mezi válkami
Požár říšského sněmu

Historici se dodnes přou, zda byl požár Říšského sněmu z 27. února 1933 zinscenován nacisty, kteří ho každopádně obratně využili k pošlapání zbytků německé demokracie. Otázkou také zůstává, zda čtyřiadvacetiletý Marinus van der Lu...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT