Moderní-Dějiny.cz

Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku

Publikováno: 1.6.2013, Aktualizováno: 17.9.2013 07:48
Autor: (red)

Je nám milou povinností informovat učitele především z Moravskoslezského kraje, že Občanskému sdružení PANT byl schválen grantový projekt z OP VK „Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku“. Je zaměřen na pracovníky škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje a jeho náplní budou moderní formy výuky historie 20.století v kontextu regionálních dějin. Nepochybně zde najdou inspiraci rovněž kolegové z dalších společenskovědních předmětů i jiných regionů České republiky.

Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku

Rádi bychom vás proto s projektem a jeho plánovanými výstupy v krátkosti seznámili. Věříme, že vás nabídka jednotlivých aktivit zaujme a budete mít zájem se některé z našich akcí zúčastnit. Projekt bude realizován do 31.12.2014 a jeho první akcí bude Dvoudenní workshop Moderních dějin, který proběhne 20. a 21. září 2013 v Hrabyni a Kravařích. Na portále Moderní dějiny.cz najdete samostatnou rubriku tohoto projektu, která vás bude informovat podrobně nejen o všech aktivitách, ale budou zde vkládány rovněž všechny výstupy.

Základní informace k dílčím aktivitám projektu:

KOMU JE PROJEKT URČEN?
Projekt je zaměřen na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (ZŠ a SŠ, odborných škol a učilišť) v Moravskoslezském kraji. Svou převážně historickou náplní je určen zejména určen učitelům dějepisu, ale jeho obsah nabízí také mezipředmětová či společensky aktuální témata, a proto je zacílen rovněž na vyučující Základů společenských věd.

STRUČNÁ ANOTACE PROJEKTU
Základem projektu je popularizace témat soudobých dějin s důrazem na dějinnou paměť moravskoslezského regionu a prevenci vůči intoleranci a xenofobii ve společnosti. Naším cílem je proto tvorba kvalitních, moderních a okamžitě aplikovatelných metodických materiálů pro výuku regionálních dějin a aktuálních témat extremismu či rasismu. Projekt vytvoří dlouhodobý a inovativní vzdělávací program založený na prožitkových metodách učení formou tvorby moderních výukových materiálů, aktivního zapojení pedagogů při jejich tvorbě a možnosti připomínkování vytvářených metodik. Nabídne prostor tvůrčí práci pedagogů s využitím moderních IT technik. Tento systém vzdělávacích metod, výukových programů a nových forem výuky uvedeme do praxe prostřednictvím školení pedagogů.

CO ZÍSKAJÍ ZAPOJENÍ UČITELÉ?
Objektivní informace o novodobé historii regionu, mohou obohatit své teoretické znalosti a praktické dovednosti, naučit se, jak vést žáky k ostražitosti a citlivosti vůči bezpráví, intoleranci, extremismu či xenofobii v současné společnosti. Zapojení učitelé se mohou nejen vzdělávat, ale především vzájemně inspirovat zkušenostmi svých kolegů a rovněž prezentovat výsledky své práce na výukovém portále Moderní dějiny.cz.

JAKÉ ČINNOSTI PROJEKT NABÍZÍ?

Dvoudenní workshop Moderních dějin
Učitelé se formou dvoudenních pracovních dílen seznámí s konkrétními a v praxi vyzkoušenými metodami, které pomáhají změnit metody výuky a vytvářet zajímavé hodiny dějepisu. Sami se stanou aktivními spolutvůrci jednotlivých výstupů, které pak budou spolu s příspěvky lektorů a potřebnými prameny shrnuty na výsledném sborníku v podobě DVD. Na základě požadavků z řad učitelů dějepisu se zaměříme především na metodické dovednosti a nápady, které budou jednotliví lektoři ve skupinové práci využívat pro události dějin 20. století (průřezově). Učitelé se mohou dva dny intenzivně věnovat ozkoušení praktických a ověřených metod a IT dovedností v práci s historickým materiálem (střih videa, zvukových nahrávek, skenování a úprava obrazových materiálů apod.), interpretaci textových a ikonických pramenů, aktivizačním metodám výuky rozvíjející myšlení a spolupráci žáků, skupinové práci. Pracovní dílny povedou lektoři a zkušení metodici dějepisu s dlouholetou praxí. Účastníci v rámci workshopu vyjedou mimo Ostravu a některé aktivity proběhnou přímo v "terénu", na historicky zajímavých místech či expozicích (Památník v Hrabyni, Kravaře). Tento program je akreditován MŠMT a účastníci obdrží Osvědčení o absolvování.

Tvorba materiálů pro výuku regionálních dějin
Našim záměrem je vytvoření uceleného kompletu materiálů pro výuku regionálních dějin, které budou zaměřeny na dějinné události a procesy vztahující se k historii Moravskoslezského kraje - např. soužití menšin (Poláci, Židé, Romové, Němci), proměny skladby obyvatelstva v důsledku dějinných změn a industrializace, opoziční hnutí na severu Moravy v době normalizace. Usilujeme o posílení výuky regionálních dějin, která je dlouhodobě opomíjena. Poznáváním dějin místního regionu a intenzivnější výukou regionálních dějin učitelé posílí vazbu svých žáků k rodnému místu, kraji, kultuře, a jeho jedinečnosti. Témata tzv. velkých dějin učitelé mohou demonstrovat na historii svého regionu. Jednotlivé tematické sady tohoto kompletu budou obsahovat stručné, přehledné, odborně zpracované materiály:
1) historické studie
2) výukové prezentace určené k okamžité aplikaci ve výuce
3) výbor pramenů (textové, obrazové)
4) pracovní listy do výuky
5) vzpomínky pamětníků.
Výukové sety budou postupně prezentovány na vzdělávacích seminářích, zúčastnění učitelé je budou využívat ve své praxi a připomínkovat. Materiály budou zpřístupňovány na portálu Moderní dějiny.cz již v průběhu projektu a budou zde volně ke stažení i po jeho skončení.

Výukové semináře pro učitele
Série tří seminářů je zaměřena na praktickou a tvůrčí práci učitelů v oblasti moderních metodických postupů a efektivního využívání ICT, využití jejich zkušeností a praktických postřehů. Základem seminářů budou workshopy, v
nichž bude kladen důraz na doposud opomíjená témata regionálních dějin. Semináře budou zaměřeny na praktickou aplikaci materiálů k výuce regionálních dějin vytvořených v rámci projektu. V praktické části semináře se učitelé seznámí s možnostmi jejich využití ve vlastní pedagogické praxi. Témata jednotlivých seminářů: Dějiny migrací v Severomoravském kraji, Rozdělený region – život podél hranice po podpisu Mnichovské dohody a Disent v Severomoravském kraji. Výstupy seminářů budou rovněž prezentovány a publikovány na portále Moderní dějiny.cz. Tento program je akreditován MŠMT a účastníci obdrží Osvědčení o absolvování.

Prevence projevů extremismu ve školách
Našim cílem je vytvořit ve spolupráci s odborníky a učiteli soubor metod, které jim pomohou účinně eliminovat projevy rasismu, extremismu a xenofobie ve skupinách žáků, studentů a učňů (ti jsou patologickými projevy extremismu zpravidla ohrožováni nejsilněji).
Vzdělávací program se bude odvíjet ve třech postupných krocích:
1) diskusní stůl pro učitele za účasti metodiků prevence sociálně patologických jevů, výchovných poradců, pracovníků Policie ČR, psychologa, právníka a dalších odborníků z praxe - zde shrneme konkrétní zkušenosti škol s projevy extremismu a na základě zkušeností učitelů z praxe zjistíme jejich konkrétní potřeby a požadavky v oblasti výuky i metodiky a stanovíme strategii praktické pomoci
2) na základě zjištěných potřeb pak vytvoříme praktický manuál shrnující informace o formách a projevech extremismu v dějinách (antisemitismus, rasismus, genocida, holocaust Židů a Romů), o současných podobách a cílech extremistických ideologií a hnutí (popírání holocaustu, neonacismus) - manuál nabídne učitelům soubor praktických výukových metod, které jim s využitím prožitkové pedagogiky (hry, práce s pamětníky, orální a rodinná historie, pracovní dílny atd.) umožní toto téma přirozeně a nenásilně integrovat do výuky 3) v závěru projektu uspořádáme pro učitele praktický metodický seminář, v němž nabídneme možnosti, jak efektivně vytvořený manuál využít ve výuce – zkušenosti, postřehy a invence zúčastněných učitelů se rovněž zúročí v pracovních dílnách či modelových hodinách

Praktické informace
Termíny jednotlivých aktivit budeme zveřejňovat průběžně v samostatných článcích ve speciální rubrice na našem portálu a také zasílat formou pravidelných newsletterů ředitelům základních a středních škol a všem učitelům dějepisu Moravskoslezského kraje v naší databázi. Účast učitelů na uvedených aktivitách projektu je díky grantové podpoře zcela zdarma. Práce pedagogů při vytváření metodických materiálů jsou honorovány! Případné dotazy, připomínky či přihlášky na avizované akce zasílejte na adresu: petr.panek@pant.cz

Děkujeme za váš setrvalý zájem o náš portál Moderní dějiny.cz, naše semináře, dvoudenní workshop a konference v minulých letech a těšíme se na setkání s vámi na některé z připravovaných akcí.

Občanské sdružení PANT
Nábřežní 1272/2a
725 25 Polanka nad Odrou
www.pant.cz

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Prameny

Hladomor na Ukrajině v letech 1932 a 1933 - dokumenty doby

Aktualizováno: 22.5.2017 05:18 | Rubrika: Evropa a svět mezi válkami
Hladomor na Ukrajině v letech 1932 a 1933 - dokumenty doby

Hladomor na Ukrajině v letech 1932–1933 patří k jedněm z největších tragédií ukrajinského národa dvacátého století. V důsledku akcí organizovaných vedením Sovětského svazu a Ukrajinské sovětské socialistické republiky zemřelo hlad...

_Metodika

Kdyby při tom nešlo o kejhák - Čechoslováci a vstup do čs. dobrovolnických oddílů na Rusi za Světové války

Aktualizováno: 24.5.2017 20:23 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Kdyby při tom nešlo o kejhák - Čechoslováci a vstup do čs. dobrovolnických oddílů na Rusi za Světové války

Otázka motivace českých a slovenských mužů ke vstupu do dobrovolnických jednotek v Rusku v letech 1914–1918 je komplexní záležitost, z níž však doslova vyčnívají dva hlavní motivy. A těmi jsou v první řadě skutečné vlastenectví a ...

_Aktuality

Konference Lex Schwarzenberg a pozemkové změny v Československu po roce 1945

Aktualizováno: 25.5.2017 08:42 | Rubrika: Aktuality
Konference Lex Schwarzenberg a pozemkové změny v Československu po roce 1945

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav pro studium totalitních režimů Vás srdečně zvou na konferenci Lex Schwarzenberg, která se uskuteční v úterý 6. června 2017 od 9 hodin na Právnické faku...

_Dějiny v médiích

Operace Athropoid: Tucet zapomenutých hrdinů

Aktualizováno: 24.5.2017 20:24 | Rubrika: Česko
Operace Athropoid: Tucet zapomenutých hrdinů

Vážení čtenáři, od 15. května 2017 přináší server Lidovky.cz každý den jeden hrdinský příběh lidí, kteří nezištně pomáhali československým parašutistům při akci Anthropoid. Jednotlivé příběhy najdete proklikem z odkazu v článku, v...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2017 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT