Moderní-Dějiny.cz

Pakt proti Kominterně (25.11.1936)

Publikováno: 27.10.2009, Aktualizováno: 3.3.2012 23:04

Pakt proti Kominterně je klíčovým dokumentem pro zformování tzv. Osy.Smluvní strany (Německo a Japonsko) se v něm zavázaly navzájem si poskytovat informace o činnosti Komunistické internacionály a radit se o "nezbytných obranných opatřeních". Zároveň vyzvaly další státy, aby smluvu podpopořily. K tomu skutečně došlo, v roce 1937 se připojila Itálie, v roce 1939 Maďarsko, Mančukuo (fakticky ovádané Japonskem) a Španělsko.Platnost paktu byla prodloužena v roce 1941. Až po roce 1945 vyšlo najevo, že dokument obsahoval i tajnou doložku konkretizující společný postup proti SSSR.

Pakt proti Kominterně (25.11.1936)

                                                           

                                                                         Vláda Německé říše a
                                                                         císařská japonská vláda,
 v poznání, že cílem Komunistické internacionály, nazývané Kominterna, je rozložení a znásilnění existujících států všemi dostupnými prostředky,
 v přesvědčení, že trpět vměšování Komunistické internacionály do vnitřních poměrů národů by ohrožovalo nejen vnitřní mír a sociální blahobyt, nýbrž také světový mír vůbec, v přání spolupracovat k obraně proti komunistickému rozkladu, dohodly se na tomto:

                                                                       Článek 1
    Vysoké smluvní státy se dohodly zpravovat se navzájem o činnosti Komunistické internacionály, radit se o nutných obranných opatřeních a provádět je v úzké spolupráci.

                                                                       Článek 2
    Vysoké smluvní strany přizvou společné třetí státy, jejichž vnitřní mír je ohrožen rozkladnou činností Komunistické internacionály, aby podnikly obranná opatření v duchu této smlouvy nebo aby se účastnily této smlouvy.

    Německý a japonský text této smlouvy je stejně autentický. Vstoupí v platnost dnem podpisu a platí pět let. Vysoké smluvní státy se vyrozumějí včas před uplynutím této lhůty o dalším utváření své spolupráce.


    Na důkaz tohoto podepsaní, řádně k tomu zmocnění svými příslušnými vládami, podepsali tuto smlouvu a připojili k ní své pečeti.
    Dáno v dvojím vyhotovení v Berlíně dne 25. Listopadu 1936, tj. 25. Listopadu jedenáctého roku éry Šóva

                                                                       (Podpisy)
                                           Joachim von Ribbentrop, Mušanokoji KintomoDODATKOVÝ PROTOKOL KE SMLOUVĚ PROTI KOMUNISTICKÉ INTERNACIONÁLE
    Při dnešní podpisu smlouvy proti Komunistické internacionále dohodli se podepsaní plnomocníci na tomto:
    a) Příslušné úřady obou vysokých smluvních států budou úzce spolupracovat při vyměňování zpráv o činnosti Komunistické internacionály, jakož i při propagačních a obranných opatřeních proti Komunistické internacionále.


    b) Příslušné úřady Vysokých smluvních států budou v rámci platných zákonů podnikat přísná opatření proti těm, kdo jsou doma nebo v zahraničí přímo nebo nepřímo činni ve službách Komunistické internacionály nebo kdo podporují její rozkladnou činnost.


    c) Aby byla ulehčena spolupráce příslušných úřadů obou Vysokých smluvních států, stanovená v odstavci a), bude zřízena stálá komise. Tato komise bude uvažovat a radit se o nutných obranných opatřeních k dalšímu boji proti rozkladné činnosti Komunistické internacionály.


    V Berlíně dne 25. Listopadu, tj. 25. Listopadu jedenáctého roku éry Šóva.
                                                                    (Podpisy)
                                      Joachim von Ribbentrop, Mušanokoji KintomoZdroj: VESELÝ, Z.: Světová politika 20. stol. v dokumentech (1900-1945). VŠE, Praha 2000. s. 191-192


 

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

2.10.

Generál Franco v karikaturách Dikobrazu

Prohlédněte si vybrané dobové propagandisticky laděné karikatury Dikobrazu z roku 1946 zaměřené proti režimu g...
20.12.

2. světová válka 1939-1941

Prezentace zachycuje události těsně před druhou světovou válkou a v její počáteční fázi. Všímá si podpisu Pakt...
7.12.

Hossbachův protokol (5. 11.1937)

Záznam tajné porady pořízený hitlerovým pobočníkem plukovníkem Hossbachem. 5.11. 1937 byli vysoce postavení po...
9.3.

Pakt. Sovětsko-nacistická jednání v prvních týdnech druhé světové války.

Seznam významných výročí se zdá být nekonečný. Jistě k nim patří také 23. srpen 1939, kdy Ribbentrop a Molotov...
8.3.

Reakce Kominterny a I. ilegálního vedení KSČ na podpis paktu Molotov - Ribbentrop

Pracovní text k historickému dokumentu tzv. PAKTU MOLOTOV – RIBBENTROP (23. 8. 1939) a prezentaci DOMÁCÍ A ZAH...
2.8.

21. podmínek pro přijetí do Komunistické internacionály (1920)

Podmínky pro vstup do Kominterny (komunistická internacionála, Třetí internacionála) formulované Leninem na dr...

_Prameny

Umělci v rudé Ostravě

Aktualizováno: 17.12.2019 14:08 | Rubrika: Československo v době normalizace
Umělci v rudé Ostravě

Výtvarníci, literáti, divadelníci nebo hudebníci, kteří se snažili za komunistické totality svobodně tvořit a odmítli být poplatní režimu, měli obtížné postavení zvláště v Ostravě. Jakýkoliv náznak nesouhlasu s politikou vládnoucí...

_Metodika

Vznik Československa

Aktualizováno: 30.10.2019 11:10 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...

_Aktuality

V Nymburce se uskuteční seminář IWitness

Aktualizováno: 18.2.2020 10:41 | Rubrika: Vzdělávání
V Nymburce se uskuteční seminář IWitness

Přihlaste se na jednodenní exkluzivní seminář nejen pro učitele dějepisu, ZSV, občanské výchovy a českého jazyka, představující potenciál multimediální elearningové platformy IWitness....

_Dějiny v médiích

Festival svobody Na školách

Aktualizováno: 30.11.2019 18:58 | Rubrika: Česko
Festival svobody Na školách

Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2020 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT