Moderní-Dějiny.cz

Formování československé vojenské jednotky v SSSR (1942)

Publikováno: 14.2.2010, Aktualizováno: 2.4.2012 23:50

Zpráva Československé vojenské mise v SSSR vedené generálem H. Píkou exilovému vedení o stavu formování československé vojenské jednotky. Zpráva popisuje původ jednotlivých skupin vojáků, negativní zkušenosti většiny se sovětským Ruskem a prozíravě varuje před nebezpečím bolševizace jednotky.

Formování československé vojenské jednotky v SSSR (1942)

Zpráva vojenské mise

Pro nábor do naší jednotky přicházejí v úvahu tyto čs. skupiny:

1) Podkarpatští Rusíni, kteří v letech 1939-1941 prchali houfně přes maďarské hranice před maďarským terorem a službou v maďarské armádě do znepřáteleného slovanského Ruska, kde očekávali dobré přijetí. Emigrovaly celé vesnice s veškerým majetkem i celé školy (Mukačevské gymnázium, užhorodský učitelský ústav atd.). Zde však po krátkém vězení v pohraničí byli až na nepatrný počet komunistů, kterým byl povolen svobodný pobyt, dopraveni do nejtěžších pracovních táborů (lesní práce, komunikace, kanály), kde se vyčerpali fyzicky, že houfně umírají. Celkový počet odhadujeme na 12 - 20 tisíc. Zdá se však, že úmrtnost dosahuje již čtvrtiny celkového počtu. Většina ostatních je v tak zbídačeném stavu, že jen rychlé odeslání do jednotky je může zachránit. Sověty odkládaly propuštění Podkarpatských Rusínů z nedůvěry, obavy z ukrajinských nacionalistů, německých agentů a ještě z jiných důvodů. Při intervencích u gen. Panfilova a Žukova, zástupců sovětské vlády pro informování čs. jednotky, a přednosty evropské sekce NKID, Novikova, jsem však poukazoval, že politicky je otázka Podkarpatských Rusínů vyřešena uznáním celist¬vosti ČSR před Mnichovem a že jde jen o vnitřní příkaz k jejich propuštění a odeslání do jednotky. Zdůraznil jsem, že ukrajinští nacionalisté z Podkarpatské Rusi odcházeli do Německa, kdežto uprchlici do SSSR. Jsou spolehliví a budou dobrým elementem pro armádu. Největší část Podkarpatských Rusů je smýšlení československého. Přitom dnes naladěni proti sovětskému režimu.

2) Židé vyvezeni Gestapem z Protektorátu v r. 1939 do Polska a tam pod násilím donuceni překročit hranice do SSSR, celkem asi 3 000 osob. Zde byli v r. 1940 zatčeni, dopraveni do lágrů, kde strádali podobně jako P. R. Byli první z propuště¬ných a v ubohém tělesném stavu přicházejí k jednotce (dosud 70 procent počet. stavu).

3) Politická emigrace z ČSR po Mnichovu.
1939-1940: sociální demokraté a komunisté. V podstatě jsou to dvě skupiny: katovická a krakovská. Celkem asi 400 osob. Po napadení Polska evakuovali do Lvova. Po obsazení Lvova Sověty prohlásili se za komunisty. Smýšlení a vedení převzali čs. komunisté (Kaboš, Hájek, Synková) a za podpory Kominterny (MVPR) žijí svo¬bodně. Neměli s námi styku, do armády se nehlásili. nyní se snaží vyslat jednotlivce do jednotky s politickým posláním. Živel nespolehlivý, jednotce nebezpečný.

4) Emigrace z roku 1925-26 z akce čsl. komunistů. Byly to tehdy 4 skupiny...

5) Volynští Češi: Mnozí vyvezeni jako Poláci na Ural a do Kazachstánu. Pracují
v kolchozech. Někteří internováni na Sibiři. Část zůstala v okupovaném území. Těsně před válkou byly některé ročníky mobilizovány Sověty. Dnes jsou jako méně spolehliví v pracovních táborech. Živel protisovětský, neboť obsazením Volyně utrpěli ztráty. V jednotce je jich 34 (polské státní příslušnosti). Jsou dobrými Čechoslováky...

Morálka a hodnota jednotky:
Dosud 70 % jednotky z židovské emigrace. Smýšlení 90 % československé, demokratické. Přitom valná většina po prožitých útrapách a zkušenostech v SSSR více nebo méně houževnatým odpůrcem sovětismu a bolševického režimu u nás doma.
O bojové hodnotě nelze ještě činit závěry, ale větším přílivem Podkarpatských Rusínů může ji jen zvýšit. Největší nebezpečí pro morálku a samou existenci jednotky spočívá v akci Kominterny, která ji chce zbolševizovat.

ZDROJ: JIRÁSEK, Z., PÍSKOVÁ, M., Čítanka k obecným a českým dějinám 20. století, Opava 1997, viz in: KVAČEK, R., KUKLÍK, J., MANDELOVÁ, H., PAŘÍZKOVÁ, I.(ed.), XX. století o sobě. Dějiny v dokumentech, Dialog, Liberec 2005.

 


Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

22.2.

František Gottlieb - Po druhé Tobruk

Digitální kopie obrazové publikace dokumentující boje 11. pěšího praporu - Východního při obraně severoafrické...
5.9.

Slovenské národní povstání v dobových obrazech

Seznamte se s dosud málo známým obrazovým dokumentem „Slovenské národné povstanie - obrazová pamätnica hrdinsk...
24.11.

Tajná zpráva plukovníka H. Píky pro prezidenta republiky dr. E. Beneše

1941, 10. srpna, Moskva. - Plukovník Heliodor Píka ve zprávě píše o jeho dosavadní činnosti v Sovětském svazu ...
9.3.

Formování československého zahraničního odboje v prvním roce okupace

Záhy po mnichovských událostech se řada československých veřejných pracovníků a armádních důstojníků začala př...
27.2.

Jednání prezidenta Beneše v Moskvě (21.3.1945)

Koncem března se v Moskvě konala porada mezi čs. a sovětskými představiteli, na níž jednali o základních otázk...
10.2.

Východní fronta - cesta do Berlína (Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo 1944-45)

Výkladová prezentace se zabývá postupem rudé armády od podzimu 1944 do konečného vítězství k květnu 1945. Začí...
1.2.

Východní fronta - cesta do Berlína (osvobozování SSSR a Balkánu 1943-44)

Výkladová prezentace se zabývá důležitými událostmi na východní frontě od července 1943 do září 1944. Začíná v...
26.1.

Domácí a zahraniční odboj v letech 1939-45

Prezentace se věnuje dějinám druhého čs. odboje – domácího a zahraničního. Zaměřuje se na počátky, specifika, ...

_Prameny

Genocida Romů a Sintů

Aktualizováno: 12.3.2019 13:26 | Rubrika: Druhá světová válka
Genocida Romů a Sintů

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na pochopení rozsahu genocidy Romů a Sintů za druhé světové války. 

_Metodika

Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Aktualizováno: 12.9.2019 21:20 | Rubrika: Aktuality, Metodika
Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Vyšla nejnovější didaktika dějepisu od uznávaného autora s dlouholetou praxí výuky dějepisu na ZŠ a gymnáziu – výsledek mnoha seminářů pro učitele dějepisu na Slovensku i v ČR, nebo pro studenty učitelství, kteří společně po někol...

_Aktuality

Stáhněte si metodiky občankářů

Aktualizováno: 12.9.2019 21:26 | Rubrika: Vzdělávání
Stáhněte si metodiky občankářů

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd vydala souhrn více než 75 metodik, které vznikly v rámci projektu VOSK. Řada témat je bytostně spjata s moderními dějinami, proto jej sdílíme i na našem webu. VOSK je zkratka n...

_Dějiny v médiích

Požár říšského sněmu

Aktualizováno: 12.3.2019 13:25 | Rubrika: Zaostřeno na Moderní dějiny, Evropa a svět mezi válkami
Požár říšského sněmu

Historici se dodnes přou, zda byl požár Říšského sněmu z 27. února 1933 zinscenován nacisty, kteří ho každopádně obratně využili k pošlapání zbytků německé demokracie. Otázkou také zůstává, zda čtyřiadvacetiletý Marinus van der Lu...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT