Moderní-Dějiny.cz

EUSTORY 2015 se blíží do finále!

Publikováno: 28.3.2015, Aktualizováno: 6.4.2015 16:31
Autor: (red)

Milí studenti, učitelé a příznivci EUSTORY, vyvrcholení osmého ročníku mezinárodní dějepisné soutěže pro studenty středních škol je již opravdu blízko. Všem soutěžícím děkujeme za snahu a úsilí, které při vyhledávání či zpracovávání pramenů, samotném psaní i finální úpravě svých prací vyvinuli. Stejně tak si vážíme cenné pomoci a rad jejich učitelů, bez nichž by bylo bádání a sepisování jistě o poznání náročnější.

EUSTORY 2015 se blíží do finále!

V termínu nakonec přišlo 43 prací, úkolem bylo vytvořit práci v rozsahu 10-30 stran textu s patřičným poznámkovým aparátem, individuálně nebo ve skupině do pěti osob). Práce rovněž musely naplnit téma tohoto ročníku „Příběh fotografie - Paměť a dějiny před i za objektivem“.

Během března 2015 hodnotila odborná komise pedagogů a historiků soutěžní práce podle jednotných kritérií. Členové hodnotící komise:
Mgr. Milan Hes Ph.D. – středoškolský učitel, historik, didaktik dějepisu, člen České asociace orální historie, spolupracovník centra Malach, autor literatury faktu, přispěvatel portálu Moderní dějiny.cz
Mgr. Monika Horsáková – publicistka a dokumentaristka, vedoucí oddělení audiovizuální tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, přispěvatelka portálu Moderní dějiny.cz
Mgr. Andrea Kantorová – středoškolská učitelka dějepisu, organizátorka školních soutěží zaměřených na orální historii
Mgr. Svatava Kučíková - středoškolská učitelka a odpovědná redaktorka vydavatelství Region, redaktorka vzdělávacího portálu Moderní dějiny.cz
Mgr. Miroslava Ludvíková – dřívější vedoucí Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, v současnosti na stáži v historickém institutu v italské Modeně, přispěvatelka portálu Moderní dějiny.cz
Mgr. Čeněk Pýcha – historik, Ústav pro studium totalitních režimů
Mgr. Petr Kopal – historik, filmový historik, Ústav pro studium totalitních režimů

Každou práci hodnotili tradičně dva hodnotitelé, přidělovali body do tabulky, v níž se posuzovaly tyto obsahové parametry (max. 20 bodů): původnost tématu, myšlenková úroveň, vnitřní soudržnost, samostatnost zpracování / práce s pramenným materiálem / schopnost zasazení tématu do obecných souvislostí, znalost literatury k tématu / stanovení a sledování cíle, celkový přínos práce. Zároveň byla hodnocena také formální kritéria (max. 12 bodů): poznámkový aparát, vhodnost příloh a jejich využití / přehledně zpracovaný seznam literatury a pramenů / kompozice (úvod, stať, závěr), formální zpracování, rozsah / stylistická a jazyková úroveň. Maximální počet, který mohl soutěžící získat, byl tedy 32 bodů. Každý hodnotitel kromě hodnotící tabulky připojil rovněž stručné slovní hodnocení dané práce.

K pořadí nejlepších prací vzešlých od hodnotitelů se nyní vyjadřují profesionální historici partnerských institucí z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty MU v Brně a Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Autory deseti nejlépe hodnocených prací pozveme i s jejich pedagogy na slavnostní závěrečný ceremoniál spojený s vyhlášením nejlepších prací a oceněním vítězů. Ten proběhne 15. dubna 2015 v 10 hodin na radnici Prahy 3 (Havlíčkovo náměstí 9) za účasti zástupců akademické historické obce, učitelů dějepisu a organizátorů. Předání cen vítězům přislíbil pan Zdeněk Svěrák.

Autoři tří nejlepších prací, které vybere odborná nezávislá komise, budou oceněni dotykovým tabletem a řadou knižních cen. Autoři deseti nejlepších prací obdrží knižní ceny sponzorů soutěže EUSTORY: Dějiny a současnost, Nakladatelství lidové noviny, Ustav pro studium totalitních režimů, Barrister&Principal, Albatros media, Academia, Český Rozhlas, Ústav pro soudobé dějiny, Epocha a Euromedia. Kromě hlavních cen EUSTORY bude udělena rovněž Cena revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci. Deset učitelů, jejichž studenti se umístí do desátého místa, získají od partnera národního kola soutěže kulturně historické revue Dějiny a současnost roční předplatné a knižní ceny našich partnerů.

V závěru slavnostního ceremoniálu rovněž vyhlásíme další, již devátý ročník EUSTORY.

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Prameny

Rozhodování o postoji ke stalinským procesům v SSSR

Aktualizováno: 28.7.2017 15:53 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Rozhodování o postoji ke stalinským procesům v SSSR

Výběr textů ke studiu a interpretaci, nabízející různé pohledy českých intelektuálů a umělců na politické procesy se Stalinovými oponenty ve straně, které se odehrávaly v SSSR v druhé půli 30. let 20. století. Tento komplet materi...

_Metodika

Kdyby při tom nešlo o kejhák - Čechoslováci a vstup do čs. dobrovolnických oddílů na Rusi za Světové války

Aktualizováno: 18.8.2017 00:38 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Kdyby při tom nešlo o kejhák - Čechoslováci a vstup do čs. dobrovolnických oddílů na Rusi za Světové války

Otázka motivace českých a slovenských mužů ke vstupu do dobrovolnických jednotek v Rusku v letech 1914–1918 je komplexní záležitost, z níž však doslova vyčnívají dva hlavní motivy. A těmi jsou v první řadě skutečné vlastenectví a ...

_Aktuality

Diskuzní večer v DOXu - Architektura paměti? Socialistická výstavba a současné vzpomínání

Aktualizováno: 22.8.2017 11:28 | Rubrika: Aktuality
Diskuzní večer v DOXu - Architektura paměti? Socialistická výstavba a současné vzpomínání

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na diskuzní večer Architektura paměti? Socialistická výstavba a současné vzpomínání, který pořádáme společně s Centrem současného umění DOX ve čtvrtek 31. srpna 2017 od 1...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2017 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT