Moderní-Dějiny.cz

Aktuální podoba výuky dějepisu

Publikováno: 8.6.2014, Aktualizováno: 14.6.2014 08:14
Rubrika(y): Vzdělávání

Sledování podoby současné výuky dějepisu na základních a středních školách v rámci výzkumného projektu Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže, si kladlo za cíl postihnout míru, do jaké odpovídá aktuálním, kurikulárně zakotveným teoriím dějepisného vzdělávání.

Aktuální podoba výuky dějepisu

Pokoušelo se však také postihnout učitelovo pojetí učiva. Má-li být školní dějepis kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti (RVP ZV), nelze se obejít bez nasazení aktivizujících metod. Jen ty se po zvládnutí základní historické faktografie mohou stát prostředkem k získávání nezbytných kompetencí, potřebných pro dosažení vyšších úrovní historického poznání. Poodhalit situaci v tomto směru nám pomohlo několik dotazů na převládající styl výuky dějepisu. K jakým zjištěním autorky výzkumného projektu dospěly zjistíte ve shrnující studii v příloze tohoto článku.

Obsah:
Převládající styl výuky dějepisu
Práce s historickými prameny
Práce s učebnicí
Využívání odborné literatury
Využívání internetových zdrojů
Použitá literatura

Typ výzkumu: Smíšený (kvalitativní a kvantitativní)

Použité metody a techniky: Focus group, dotazník, in-depth interview

Typy otázek v dotazníku: Škálovací, otevřené, multiple-choice, grafické

Rozsah dotazníku: pět variant dotazníku pro pět skupin respondentů, rozsah dotazníku pro žáky základních škol: 14 položek, pro gymnazisty a žáky středních odborných škol: 33 položek, pro studenty učitelských oborů na vysokých školách: 46 položek, pro učitele dějepisu: 62 položek

Zkoumaný soubor: Celkem 2524 respondentů: žáci základních škol (14–15 let, n=710), žáci gymnázií  (17–18 let, n=624), žáci středních odborných škol (17–18 let, n=586), vysokoškolští studenti učitelství dějepisu (n=347), učitelé dějepisu na základních a středních školách (n=257)

Místo výzkumu: deset regionů České republiky (vždy město i okolní menší obce): Praha, Ostrava, Opava, Brno, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem, Český Těšín, České Budějovice, Hradec Králové

Realizace: březen – červen 2011 (focus groups I a dotazníkové šetření), srpen 2011 – říjen 2012 (focus groups II, in-depth interviews)

Software pro vytvoření databáze a analýzu dat: Remark Office OMR, Statistical Package for the Social Science

GRACOVÁ, B.: Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu. (Výsledky empirického šetření) In: X. sjezd českých historiků 14.-16.9. 2011. Svazek III. Ostrava 2013, s. 49-73.
ISBN 978-80-7464-351-4

Přílohy

pdf
Aktuální podoba výuky dějepisu
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,33 MB | Stáhnout soubor...

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Prameny

Genocida Romů a Sintů

Aktualizováno: 12.3.2019 13:26 | Rubrika: Druhá světová válka
Genocida Romů a Sintů

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na pochopení rozsahu genocidy Romů a Sintů za druhé světové války. 

_Metodika

Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Aktualizováno: 12.9.2019 21:20 | Rubrika: Aktuality, Metodika
Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Vyšla nejnovější didaktika dějepisu od uznávaného autora s dlouholetou praxí výuky dějepisu na ZŠ a gymnáziu – výsledek mnoha seminářů pro učitele dějepisu na Slovensku i v ČR, nebo pro studenty učitelství, kteří společně po někol...

_Aktuality

Stáhněte si metodiky občankářů

Aktualizováno: 12.9.2019 21:26 | Rubrika: Vzdělávání
Stáhněte si metodiky občankářů

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd vydala souhrn více než 75 metodik, které vznikly v rámci projektu VOSK. Řada témat je bytostně spjata s moderními dějinami, proto jej sdílíme i na našem webu. VOSK je zkratka n...

_Dějiny v médiích

Požár říšského sněmu

Aktualizováno: 12.3.2019 13:25 | Rubrika: Zaostřeno na Moderní dějiny, Evropa a svět mezi válkami
Požár říšského sněmu

Historici se dodnes přou, zda byl požár Říšského sněmu z 27. února 1933 zinscenován nacisty, kteří ho každopádně obratně využili k pošlapání zbytků německé demokracie. Otázkou také zůstává, zda čtyřiadvacetiletý Marinus van der Lu...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT